Nógrád Megyei Hírlap, 1998. június (9. évfolyam, 126-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

r Megyei Körkép PÁSZTÓ 1998. június 2., kedd (Folytatás az 1. oldalról) az egykori telepesek leszárma­zottai, és a későbbiekben életü­ket Szécsényhez kapcsoló pol­gárok. éve ide látogató konvojt. A sze­líd motorosok nem csupán az esti, telt házas Hobó koncert miatt jöttek, egyszerűen jól érezték magukat tavaly, az idő Születésnapját is ünnepelte Szécsény - Oklevél az „Év embere”-inek •• Örvénybe került galambosok szimultán, rejtvényfejtőverseny zajlott több helyszínen, a mú­zeumkert szomszédságában pedig a Góliát-tomákon „rette­gett” szécsényi gyermekek kis­A kocsiban Istók Ferenc, a galambos csapat hadnagya A színpadon a szécsényi Oláh Szabolcs vezette Roma hagyományőrző gyermekcsoport — Tavaly két és fél ezer résztvevője volt a városnapnak- mondta Horváth Róbert - a régi szécsényi kocsisokról, s a galambosok szerint a csökö­nyösségükről is nevüket öröklő- szamaras csapat hadnagya a viadal kezdetén. A visszavá­góra már hónapok óta készülő Horváth Róbert semmit sem bí­zott a véletlenre. Az utóbbi két évben ugyanis felszálló ágba kerültek a galambosok, a város kulcsát így ők őrizhették. Ez alkalommal azonban si­került a visszavágás, a versen­gés végén Istók Ferenc, a ga­lambos csapat hadnagya nem tehetett mást, gratulált, elis­merte a szamarasok győzelmét, s bevallotta, hogy bizony lég­örvénybe kerültek. A városnap közönsége nagy tetszéssel fogadta a pesti moto­ros klubokból immár második remek volt, s egy zsíroske­nyér, gulyás­sör kombiná­ciót most is szerencsésnek tartottak itt kipróbálni. A színpa­don és a sör­sátraknál sramli zene szólt, fellépett Oláh Sza­bolcs Roma hagyomány- őrző gyer­mekcsoportja, a helyi nép­tánciskola csoportja, a művészeti is­kola tangó­harmonika együttese, Nagy sikert arattak a pesti motorosok is FOTÓ: GYURIÁN TIBOR klarinét-, és sza­xofon együttese, valamint a Har­mat Színpad, és a salgótarjáni Mozgás Aerobic Stúdió. Közön­ségsikert aratott Csongrádi Kata, valamin Dallos Gizella nótaéne­kes, aki népi ze­nekarával érke­zett Szécsénybe. A városnapon fellépett a Back II. Back együttes, s bemutatót tar­tottak a művelő­dési és művészetoktatási központ táncosai is. Mindeközben asztalifoci, sakk­pályás meccseken döngették a palánkot és a labdát. A városnapi rendezvényso­rozaton adták át az év emberei kitüntetéseket is. Mint arról már korábban beszámoltunk, a szécsényi Parabola és Kábelte­levíziós Társaság hagyományt teremtett abból, hogy év végén megválasztassa a városért leg­többet tevő embereket. A listát megjelentették már a hálózatuk képújságján, s mi is közzétettük azt. A díszes okleveleket azon­ban most vehették át a kitünte­tettek. A vetélkedősorozat végén, város kulcsainak átadását köve­tően a Hobó Blues Band kon­certjén tombolhatott a tömeg. A városnapot hajnalig tartó utca­bál zárta, ahol a nyitótáncot a győztes csapat kapitánya járta el. Tarnóczi László Gyermektáncosok randevúja a Mátraalján - A zsűrielnök szívesen látott volna palóc anyagot a nógrádi együttesektől is „Kicsi nekem ez a ház” - Pásztón maradt az egyik első hely Az elmúlt esztendeinél keve­sebb csoport, ám annál több táncdialektus vendégeskedett a hét végén Pásztón. A városban a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapít­vány rendezésében immár ha­todik alkalommal megtartott néptáncfesztivált a zsűrielnök, Ágoston László színvonalasnak és fejlődőképesnek ítélte. Több csoport pénzhiány mi­att távol maradt a pásztói nép­táncfesztiválról, így Deák Kál­mán, az önkormányzat műve­lődési, közoktatási és sportbi­zottságának elnöke külön is megköszönte a részvételt a Pásztótól távoli vidékekről ér­Kategóriagyőztes az egyházasgergei „Cinege” fotó: gy. t. kezett csoportoknak, együtte­seknek. Az utcatánccal indult feszti­válon az ÉSZT AM népzenekar húzta a talpalávalót, s ők mu­zsikáltak a táncházi programon is. Ágoston László zsűrielnök a dél-alföldi, szatmári és dunán­túli - szépen előadott - táncok mellett szívesen látott volna több palóc anyagot is, ugyanis az egyetlen dialektus, ami nem vendég volt, az is Pest megyé­ből származott. A csoportok felkészültségé­nek értékelése, elismerése so­rán külön is kiemelte Pre- zenszkyné Ispán Anikó tanítónő csoportját (a pásztói Gárdonyi Géza Általános Iskola 2. a osz­tályos tanulóit), akik a „Kicsi nekem ez a ház” című produk­ciójukkal mind a közönség, mind pedig a szakmai zsűri tet­szését is megnyerték. Az első korcsoport győztesei így ők lettek, második a szintén pásztói Dózsa György Általá­nos Iskola 2. a osztályának cso­portja lett. A harmadik helyre e kategóriában a mihálygergei Laboda néptánccsoport került. A második korcsoportban Egyházasgergére került az első hely a Cinege néptánccsoport révén, második a szurdokpüs­pöki Szászerka néptánccsoport lett. A zsűri ebben a kategóriá­ban harmadik helyet nem osz­tott ki. A szervezőknek, a Tehetsé­ges Pásztói Gyermekekért Ala­pítványnak, a városi önkor­mányzatnak és a támogató szervezeteknek köszönhetően a fesztivál végén a legjobb pro­dukciót bemutató csoportok­nak, valamint vezetőiknek ösz- szesen tizenegy különdíjat ad­tak át. A kategóriagyőztesek meg­hívást kaptak a rárósi néptánc­fesztiválra, csakhogy egyelőre még bizonytalan, lesz-e pénz arra a programra. (- el) Idén hetvenöt éves a salgótarjáni bélyeggyűjtés Készülődés a jubileumra Októberben lesz 75 éve, hogy - Magyarországon az elsők között - Salgótarjánban megalakítot­ták a bélyeggyűjtő kört. Juhász László, a jubileumi szervezőbizottság titkára el­mondta, elkészültek azok a filate- lista kiadványok - levelezőlap, borítékok, levélzárók-, amelyek mind a bélyeggyűjtők, mind az érdeklődők számára értékes em­lékül szolgálnak. A tarjáni bé- lyeggyűjtés háromnegyed évszá­zadát bemutató könyv munkála­tai is jól haladnak, a kötet október elején jelenik meg. Taroltak a keszi kerekesek (Folytatás az 1. oldalról) Mind a három kategóriában az első három helyezett arany-, ezüst-, bronzérmet és oklevelet kapott. A kategóriák első két helyezettje részt vehet június­ban Pécsett az országos vetél­kedőn, ahonnan megnyílhat az út a nemzetközi részvételhez is. Az első három helyezett pedig részt vehet a júliusi fonyódli­geti táborozáson. Leányok: 1. Baksa Melinda, 2. Zsidai Diána (mindkettő Karancskeszi), 3. Téti Anna (Szügy). Fiúk: 1. Bo- csó Levente (Karancskeszi), Hornos Tamás (Diósjenő), 3. Tóth Tamás (Karancskeszi). Segédmotoros kerékpár: 1. Kiss Árpád (Szurdokpüspöki), 2. Laczkó Zoltán (Drégelypalánk), 3. Pintér Béla (Pásztó). AZ EGLO MAGYARORSZÁG Kft. pásztói gyáregysége felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe: lakatos, hegesztő, betanított munkás afémmegmunkáló részlegbe (két műszakos munkarendbe), valamint asztalos, esztergályos, betanított munkás afamegmunkáló üzembe (két műszakos munkarendbe). Jelentkezés az alábbi címen (önéletrajz, fénykép, bizonyítványmásolati pld.): Herbert Pannosch 3060 Pásztó, Fő út 155. Tel.: 32/460-455,460-386 □ MEZOGAZDASAGIGEPEK ES PÓTALKATRÉSZEK SZÉLES VÁLASZTÉKA! AGRAMIR Kft. Gödöllő, Dózsa Gyögy út 67. Telefon: 28/420-121, 28/420-783,60/343-676 Telefax: 28/420-783 Az M3-as autópálya lejáratának közelében! A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. tájékoztatja az érintett fogyasztóit, hogy az ivóvízhálózat-felújítási munkái miatt az IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁST SZÜNETELTETI Balassagyarmat város alábbi területein 1998. június 4-én, 8.00 -12.00 óráig: * Rákóczi út 46-48-as számú épület * Mikszáth Kálmán út a oo Az érintett területen az ivóvízellátást kihelyezett, illetve mozgó | tartályokkal biztosítjuk. Aszolgáltatás újraindítása után vízzavarosodás várható, a víz az egészségre nem ártalmas, ülepítés után felhasználható. A Tisztelt Fogyasztók türelmét és megértését kéri a Nyugat-Nógrád Vfzmű Kft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom