Nógrád Megyei Hírlap, 1997. március (8. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01-02 / 51. szám

családi és céges rendezvények SZOLID Á KŐIN egész évben a GALCSIK FOGADÓBAN. Telefon: 32/316-524. NOGRAD 40 év a lakosság szolgálatában! Megbízható pénzintézet a takarékszövetkezet! Miért? Dolgozóik, vezetőik mindennap szembe néznek ügyfeleikkel! CSAPAGY-, KISGÉP- ÉS SZERSZÁMSZAKÜZLET SKF, FAG, INA és olcsóbb árfekvésű csapágyak és tartozékok forgalmazása. Kisgépek, kéziszerszámok mindenfajta minőségben, kedvező áron. TRYBLEX KFT. Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 6. (Autóklub mellett.) . Tel.: 32/316-799, Fax: 32/317-262 Ny.: H-P, 8-16.30, SZ, 8-12.00 MEGYEI HÍRLAP f Próbálja ki!^ BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1997. MÁRCIUS 1-2., SZOMBAT-VASARNAP VIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ARA: 34,50 FORINT V Mondeo HATVAN, Bercsényi u. 18-22. 37/343-400 A Pécskö-hegyről indult, fának ütközött, a Pécskő utcában landolt a lövedék Fáradt golyó tévedt a városba Veszett rókák gyakran tévednek be lakott területre. De, hogy ez egy vadászfegyverből származó puskagolyóval történjen meg, arra nemigen akad példa. Pedig ez a furcsaság esett meg szerdán délután a salgótarjáni Pécskő utcában. Az elnök szerint nincs gond a Postabanknál Bizalmatlan befektetők Jönnek az olaszok A FONTCOL nevű olasz cég­csoport Artimed világítótest­gyártó cég befektetési, illetve beszállítási lehetőséget keres a megyében. Fő profiljuk: esz­közök műanyagok és gumik fröccsöntéséhez, hidegformá­zásához, hideg- és melegsajto- lás, könnyűfémötvözetek, fémlemezek, hajlékony kábe­lek, precíziós rugók stb. Nóg- rád Megye Közgyűlésének elnöke, Smitnya Sándor fela­jánlja a megyei vállalatoknak, vállalkozóknak a személyes találkozás lehetőségét március 5-én, 11 órára a megyeháza konferenciatermébe. Polgárok, kisgazdák Lányi Zsolt, az FKgP or­szággyűlési képviselője ka­tonapolitikai kérdésekről, a haderőreformról, a kisgaz­dapárt és a határon túli ma­gyarok kapcsolatáról fejtette ki véleményét tegnap a Ba­lassi Bálint Könyvtárban. Itt tartotta ugyanis összejövete­lét a Salgótarján és Régiója Polgári Kör. Dr. Homoki János és Morvái Ferenc országgyű­lési képviselők egyéb elfog­laltságuk miatt nem jöttek el a találkozóra. (Tudósítás: hétfői lapunkban) Kétszer pénteken Híriap Magazin Bár eltérő okokból, de a jövő és az azt követő héten a rádió- és tévéműsor nem a megszokott szombati napo­kon, hanem pénteken jele­nik meg. Tehát a Hírlap Magazin a március 7-ei és 14-ei lapszámunk mellékle­teként lát napvilágot. Szombati útlezárás Salgótarján - A rendőrség tájékoztatja a közlekedőket, hogy március 1-jén, szom­baton 6 órától várhatóan 16 óráig a Rákóczi út Pécskő út és az Arany János utca közé eső szakaszát, valamint a Köztársaság téri és a Mérleg úti parkolót a polgári véde­lem rendezvénye miatt a szokásos napi forgalom elől lezárják. A szervezők kérik a közlekedők szíves megér­tését és'türelmét. Vélhetőleg egy, a Pécskő-he- gyen zsákmányát leső vadász puskagolyóját találták meg a hetes számú ház negyedik eme­letének lakói, akik a kitört lép­A körlevél írója A. Varga László, a Nógrád Megyei Le­véltár igazgatója volt. Arra kérte az önkormányzatokat, hogy mérjék fel, van-e telepü­lésükön a rendszerváltás előtti A nyomozás eddigi adatai sze­rint az esti órákban H. István és B. Tibor a sértett engedélye nélkül ment be a lakásába. csőházablakra figyeltek fel. Csak később bukkantak rá a lő­szermagra, köznapi nyelven szólva puskagolyóra. Az időközben értesített időből származó, úgynevezett kultusz-szobor.-Szinte valamennyi telepü­lésről visszajelzés érkezett - mondta -, ám a legtöbb helyről nemleges válasszal. Előfordult Odabent őt többször megütöt­ték, visszaütött, majd elveszí­tette az eszméletét. Amikor magához tért, vértócsában fe­rendőrök a helyszíni szemlét követően bevonták a budapesti fegyverszakértőt is. Az ő elsőd­leges szakértői véleménye sze­rint a golyó vadászfegyverből származik, az üvegben hagyott nyoma alapján kis sebességgel érkezett, úgynevezett fáradt go­lyóról van szó. (Folytatás a 3. oldalon) olyan eset is, hogy eltávolított szobrot visszaadtak az alkotó­nak (például id. Szabó István Lenin-szobra). A legtöbb he­lyen azonban nem fordítanak gondot az alkotások állagának megóvására, jószerével örül­nek, ha védett helyen van. Ez derül ki Prakfalvi Endre (Folytatás a 3. oldalon) küdt. Felkelt és azt tapasztalta, hogy a majdnem új légpuskája eltűnt. A pénztárcájában sem találta a négyezer forintját, s el­vitték egy doboz Pannónia ci­garettáját' is. V. István ekkor hívta a rendőröket a segélykérő telefonon. (Folytatás a 3. oldalon) Minden kifizetési igényt ki tud elégíteni a Postabank, nincs ok az ügyfelek aggo­dalmára, fiókjaik szombaton és vasárnap is fogadják a be­téteseket. Ezt Princz Gábor, a Postabank elnök-vezérigaz­gatója jelentette ki pénteken. Az utóbbi napokban ugyanis országszerte azt tapasztalták, hogy ugrásszerűen megnőtt az ügyfélforgalom. Az elnök-ve­zérigazgató nyilatkozata szerint napok óta tapasztalják annak a hímek a hatását, ami szerint a Postabanknál gondok jelentkez­tek. Princz Gábor szerint azon­ban a bank hosszú idő óta él­vezi a lakosság bizalmát, amellyel nem is akarnak visz- szaélni. A mostani helyzetben Március 1-jéig, a vadászati törvény hatálybalépéséig a vadásztársaságok többsége megkötötte a szerződést a va­dászterületek hasznosítására. Ez 7,6 millió hektárnyi va­dászterületet jelent, amin mint­egy 900 vadásztársaság mű­ködhet majd a jövőben. A tár­saságok mellett több helyen megjelentek a földtulajdonosi társulások, amelyek maguk gyakorolják a vadászat jogát. Komoly eredmény, hogy a földművelésügyi miniszter uta­sítására mintegy 140 ezer hek­felkészültek a nagyobb érdek­lődésre, és arra, minden gond nélkül kivehessék betétjeiket az ügyfelek, ha úgy igénylik. A lakossági pénzek kivétele egyébként országos szinten nem jelentős. Eddig főleg a fő­városi fiókokból néhány száz­millió forintot vettek ki, ez azonban elhanyagolható egy több mint 350 milliárd forintos mérlegfőösszegű banknál. Nógrádban szintén megnőtt az érdeklődés a Postabank iránt; Balassagyarmaton fo­lyamatosan mintegy nyolcva­non álltak sorba. Salgótarján­ban szintén „kilószámra’ vet­ték fel pénzüket az ügyfelek, s előfordult, hogy egyszerre szá­zan is vártak a főpostán . . . tárral növekedett az a terület, apiçlyet felajánlottak a vadász- társaságoknak. A bérleti díjak ott, ahol a haszonbérleti szer­ződéseket megkötötték, két-há- romszorosára emelkedtek. Át­lagosan hektáronként 100 forin­tos éves bérleti díj ellenében ju­tottak hozzá a vadásztársaságok a vadászati joghoz. Ugyanakkor azon területe- ' ken, amelyek felett az erdőgaz­dasági társaságok tulajdonjoga érvényesül, száz és ezer forint között mozgott a hektáronkénti éves bérleti díj. Mikszáth-hagyaték — A szécsényi Kubinyi Ferénc Múzeumban megkezdték a nagy író által használt bútorok felújítását a horpá- csi emlékház őszre tervezett megnyitására. Felvételünkön Smel- kó István restaurátor. fotó: rigó tibor Szoborparkot létesítenek az elmúlt évtizedek kiöregedett alkotásainak? • • Ötletet adott az aknatorony Lesz-e szoborpark Szurdokpüspökiben? Nem, legalábbis a falu polgármestere, Kovács József nem tud ilyen kezdeményezésről. Az viszont tény, hogy még tavaly kapott egy levelet ez ügyben. Megverték, kirabolták - Nyoma veszett a légpuskának és a pénznek Boroztak és lövöldöztek Február 25-én este V. István varsányi lakos bejelentést tett a Szécsényi Rendőrkapitányságon, hogy két személy megverte és kirabolta. Az URH-s járőr tájékozódását követően bűnügyi helyszínelő csoport érkezett és munkához látott. Drága vadászterületek - Érvénybe lépett a törvény Nimródok pénztárcája SZOCIÁLIS AKCIÓ A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TÁMOGATÁSÁVAL BITTNER Svédcsepp Ajánlott fogyasztói ár: 50 ml.: 99 Ft, 250 ml.: 299 Ft, 500 ml.: 598 Ft KAPHATÓ A GYÓGYSZERTÁRAKBAN ÉS GYÓGYNÖVÉNYBOLTOKBAN. AMÍG A KÉSZLET TART. Szikrák... A salgótaijáni Stromfeld Aurél Műszaki Középiskola az Észak-magyarországi Regionális Átképző Központ bázis intézménye. így az ide telepített korszerű hegesztő-berendezéseket az iskola nappali tagozatos diákjai is használják. (cikkünk a 3. oldalon) fotó: gyurián tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom