Nógrád Megyei Hírlap, 1996. szeptember (7. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

Csodaszarvastól a világrekordokig Szépül, bővül a piac A Naturexpo ’96-on nyitották meg szombaton az orszá­Kinőtte magát a salgótarjáni Vásárcsarnok. A bővítés gos vadásznapokat. Nógrád megyét kitüntetett vadászok kellemetlenül érinti a nagyfröccs szerelmeseit: lebontják és díjnyertes trófeáik képviselték. 2. dtdal az Arany Patkó büfét is. 3. oldal Két olimpikonra egy vezető jutott Folytatjuk Végh Antal hamarosan megjelenő könyvének folytatásokban való közlését. A népszerű író ma a csapa­tot kísérő „vezetésről” rántja le a leplet. 7. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ VII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM ÁRA: 24,50 FORINT Érdemes előfizetnie! Mert egy lapszámunk havi előfizetéssel 19 Ft negyedéves előfizetéssel pedig csak 18,20 Ft. Megtakarít és nyerhet is! ■ ,A kétkedők is fejet hajthatnak a kitartás előtt, ami felépítette az intézményt” Új iskolát avattak Balassagyarmaton Papák, mamák, gyermeke­ikkel siettek vasárnap délu­tán a balassagyarmati Má­jus 1. út felé. Átadták az Ipoly-parti város legújabb intézményét. Az időjárás ezúttal megke­gyelmezett az avatóra érke­zett, ünneplőbe öltözött ven­dégeknek, elvonultak a felle­gek. A gyarmati rézfűvós együttes köszöntőjét követően Juhász Péter polgármester lé­pett a mikrofonhoz. Elmond:/ nagyon sokan fáradozta azon, hogy a tanévkezdésr elkészüljön ez az épület. Né szerint köszönetét mondol mindazoknak, akik segítsége nyújtottak az építkezés során. (Folytatás a 3. oldalon) Eljött a bányászat fejlesztésének ideje - Munkalehetőség ezer embernek ? Nehéz évek után biztató jövő A szénmedence csaknem 150 éves múltjára, a bányamunkások küzdelmeire, a munka sikereire és válságára, a munkanélküli bányászokra, a 15 ezer bányanyugdíjasra, a közöttük ma is élő szolidaritásra emlékeztetett Kovács László, a Bányaipari Dol­gozók Szakszervezete Nógrádi Bányászbizottságának elnöke azon az ünnepségen, amelyet a 46. bányásznap alkalmából tar­tottak tegnap Baglyasalján, a Kaszinókertben. Átmenetileg vége a hétvégi kamionstopnak Elmaradt a határok ostroma Hírek Tanévnyitó Mintegy másfél millió diák és csaknem 150 ezer peda­gógus kezdi meg ma az 1996/97-es tanévet. 124 ezer gyermeket írattak be az általános iskola első osztá­lyába, 120 ezer 300 tiné­dzser pedig a középfokú is­kolákban kezdi meg tanul­mányait. Az országos tan­évnyitó ünnepséget a Pan­nonhalmi Bencés Főapát­ságban tartották meg vasár­nap. Az új tanévet Magyar Bálint művelődési miniszter nyitotta meg. (5. oldal) Tragédia a cukorgyárban Mészkemencegáz okozta azt a tragédiát, amely szom­baton reggel hat óra és fél hét között következett be a sarkadi cukorgyárban, s amely kioltotta két karban­tartó munkás életét. Sopro- nyi Lajost (31 éves) Sebes­tyén Mihályt (28 éves) hol- tlan emelték ki a tűzoltók a tartályból. A segítségükre siető Szegedi Albertet (37 éves) kórházba szállították. Kolbászrekord Guiness-rekord született va­sárnap Keszthelyen a Geor- gikon Majormúzeum udva­rán. A Zalahús Rt. nyolc­tagú gárdája elkészítette a világ legnagyobb, 201,2 mé­ter hosszú kolbászát. Két és fél óra alatt 180 kilogramm alapanyaggal töltötték meg a finomságot. A kolbászkí­gyót megsütötték, amelyet ingyenesen fogyaszthatott a _ népes közönség. Lottószámok Az ötöslottó nyerőszámai: 21,25,39,45,56, jokerszám: 841660. A hatoslottó nyerőszámai: 9,15, 23, 25, 28, 45, a pótszám: 30. A több száz érdeklődő között köszöntötte Sándor Lászlót, az MSZOSZ elnökét, Boldvai Lászlót és Rozgonyi Józsefet, Salgótarján országgyűlési kép­viselőit, a megyeszékhely veze­tőit, Puszta Béla polgármestert. Ezután dr. Horn János, a Bá­nyaipari Dolgozók Szakszerve­zeti Szövetségének elnöki főta­nácsadója mondott emlékbeszé­det. Szólt arról, hogy a bányá­szat mindig is nehéz, veszéllyel járó foglalkozás volt. A nagy hagyományokkal rendelkező nógrádi bányászkodás is csak­nem ezer áldozatot kívánt. A továbbiakban végigper­gette azokat az esztendőket, amelyek azóta teltek el, hogy Nógrádban először találtak sze­net. A nógrádi bányászkodás legsikeresebb időszakaként em­lítette az előadó az 1957-67 kö­zötti éveket, amikor is több mint harminc aknában folyt a terme­lés, és a bányászok munkájuk révén figyelemre méltó anyagi, társadalmi megbecsülésben ré­szesültek. Ám az energiastruk­túra átalakításával a szénbányá­szat jelentősége mind kisebb lett, s az 1990-es évek elején megszűnt a bányászkodás Nóg­rádban is. Ezt követően hangsú­lyozta, hogy újra eljött a bányá­szat fejlesztésének ideje. A most zajló villamosenergia-ipari pri­vatizáció felértékeli a hazai szénvagyont. Bizonysága ennek a Tiszai Erőmű Rt. privatizációs szerződése, amelyet a közel­múltban írtak alá, s az új ameri­kai tulajdonos szénnel működő erőmű üzemeltetésére vállalko­zik. Ennek várhatóan (Folytatás a 3. oldalon) Különösebb változást nem hozott határállomásaink éle­tében a hétvégi kamionstop magyarországi feloldása, ugyanis szlovák oldalon még élt a tiltás, vasárnap este tízig. Mindössze a romlandó árut és élő állatot szállító kamionok kapták meg a zöld jelzést, So­moskőújfaluban 10 ki- és 27 Nagy szerencse érte péntekre virradóra az erdőtarcsai P. Z.-t: egyetlen ütéssel harminchat­ezer forintot szerzett, bár pár órával később már senki nem irigyelte érte. P. Z. ugyanis nem tekézett, belépő fuvaros - tájékoztatott Balogh Miklós pénzügyőr rész­legvezető. A kilépők Losoncon várták a korlátozási idő leteltét. Parassapusztán a kamionstop alatti forgalomnak is a töredé­két tapasztalta Pénzes Imre részlegvezető. Hazánkban a tervek szerint 1997. január else­jétől lép életbe ismét a tiltás. hanem rabolt, az ütés pedig nem a bábukon, hanem egy má­sik falubelin csattant. A valódi csattanóra azonban csak éjjel fél egykor került sor, amikor megjelentek a pásztói (Folytatás a 3. oldalon) Késhegyen táncol a helyzet a tarjáni garzonházban Idős nénik háborúja A salgótarjáni garzonház a problémák tekintetében is csúcsosodik, nem csak épí­tészetileg. Legutóbb például egy kést ragadó 80 éves néni okozott problémát a ház nyolcadik emeletén. Állítólag a többiek nem tudják elviselni, hogy ő nem megy le a „térre”, hanem csak az emeleti üvegablakból nézelődik. A dolgok odáig fa­jultak, hogy egyikük kirántott kését a másik néni botjával ütötte ki a hölgy kezéből. (írásunk a 3. oldalon) Balassagyarmaton is helyben a Hírlap ! Ablak az olvasókhoz Sikere van az olvasók köré­ben balassagyarmati szer­kesztőségünknek, a Rákóczi út 18. szám alatt. Hiszen, ha ügyes-bajos dolguk van, szeremének va­lamiről többet tudni, rekord­répákat termesztenek, vagy ne adj’ isten, felháborodnak va­lamin, nem kell elutazniuk hozzánk, Salgótarjánba szóvá tenni, Balassagyarmaton is megtalálnak minket a város­háza szomszédságában, a Rá­kóczi út 18. szám alatt, ahol Filip Pál hirdetési és előfize­tési ügyekben is készséggel áll az Önök rendelkezésére. Holnap, kedden egyik szerkesztőnk, Faragó Zoltán a helybéli tudósítók társasá­gában várja Önöket. Neki mondhatják el örömeiket, gondjaikat, bajaikat. És kér­dezhetnek is tőle. Az újságról, a nálunk folyó munkáról, elő­fizetésről, hirdetésről. Várjuk Önöket kedden! Kocsmából a rendőrségre - ablakból a kórházba Döntések életre-halálra Gólínségben szenvedtek focicsapataink, Losonc együttese nyerte a kosárviadalt Gyászos eredmények a pályákon Nógrádi kiállítók Gödöllőn - Megnyílt az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer­ipari Kiállítás és Vásár Gödöllőn. Megyénket a balassagyarmati kertbarátok köre, Lang Mi- hályné vezetésével, és a salgótarjáni SVT-Wamsler Rt. képviseli. fotó: rigó Fekete hétvége volt megyénk sportéletében. Az SBTC NB Il­es labdarúgó-együttese idehaza játszott döntetlent az újonc Kis- kundorozsmával. Az NB Ill-ban szereplő Szécsény VSE Kisúj­szálláson negyedik vereségét szenvedte el. Á Pásztó-Hasznos FC saját pályáján kikapott a Du­nakeszi VSE-től. Öröm az üröm­ben, hogy a három győzelmet arató Palotásnak ezúttal sem tört meg a lendülete, most Gödöllőn gyűjtötte be a három pontot. A salgótarjáni sportcsarnokban rendezték meg a Szert-emlékver- senyt, melyen hat csapat mérte össze a tudását. Sajnos, a színe­inket képviselő tarjáni Fekete Sa­soknak nem sikerült kiharcolniuk a végső győzelmet. (Bővebben a sportmellékletben) Németh (világos mezben) nyújtotta a legjobb teljesítményt

Next

/
Oldalképek
Tartalom