Nógrád Megyei Hírlap, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

Milliós hasznok adócsalásból Figyelmeztető mérleg: jelentősen nőtt gazdaságunkban az adócsalás révén szerzett haszon. Erről és más egyébről is szó esett a tegnapi kormányülésen 5. oldal Medgyessy a pénzügyi tárca élén Mai hatállyal Göncz Árpád köztársasági elnök pénzügy- miniszterré nevezte ki dr. Medgyessy Pétert, akiről be­mutatkozó írásunk a lap 5. oldalán olvasható. Laczkó nem haragszik Mezeyre Mindent elfelejtettem, ami a kampány során történt - nyi­latkozta lapunknak dr. Laczkó Mihály, az MLSZ új elnöke, aki 105^^^|oBS^Eggl került az elnöki székbe. 7. oldal MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. MÁRCIUS 1., PÉNTEK o Ha ma előfizet, holnap­után reggel már olvashatja lapunkat! VII. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM ARA: 24,50 FORINT Gyerekek gyártották a robbanószerkezetet Bombát dobtak egy rimótí házra Tragédiát okozhatott volna, de szerencsére célt tévesztett az a csőbomba, amelyet február 26- án este akartak bedobni egy szécsényi családi ház ablakán - tájékoztatott dr. Havasi Zoltán, a Szécsényi Rendőrkapitánysá­gának vezetője. Február 26-án este, Cs. Attila rimóci lakos családjával a Magnumot nézte, mikor kri­mibe illő események történtek a háza előtt. Zajt hallott kintről, de az éjszakai sötétben semmi különöset nem észlelt a kert­ben. (Folytatás a 3. oldalon) Kipattant a kályhából a végzetes szikra Porig égett palánki ház Valószínűleg a kályhából kipat­tanó szikra okozott tüzet csütör­tökön délelőtt Drégelypalán- kon. Az Arany János út egyik családi házához negyed tizen­kettő körül riasztották a balas­sagyarmati tűzoltókat, akikhez később csatlakoztak a váci és a rétsági egységek is. A tűzoltók a lángokat gyorsan megfékez­ték, személyi sérülés nem tör­tént, de a kiégett ház három he­lyiségében és tetőszerkezetében közel egymillió forint a kár. Nem akar nagyobb háborút a lemezlovas Lesz még diszkó Dej táron? Megvárta a testületi döntést Balga József, Dejtár polgár- mestere, és csak ezt követően lebbentette fel a fátylat a le­mezlovassal, Szalai Zsolttal kötött megállapodásáról. Megegyezésük ellenkezik az­zal a döntéssel, amit közben a falu képviselő-testülete hozott. Tízből hatan jelentek meg a tegnapi képviselő-testületi ülé­sen a dejtári faluházán. A napi­renden egy téma szerepelt, a már ismert „diszkós ügy”. 299 aláírással érkezett a testülethez egy levél, melyben az állt, hogy: „Ne legyen diszkó a nagyböjt ideje alatt!” A testület rövid vita után 3-2 arányban, egy tartózkodással úgy döntött, helybenhagyja legutóbbi dönté­sét: Szalai Zsolt megtarthatja rendezvényeit. Ekkor jelentette be a pol­gármester, hogy a diszkóssal kötött megegyezése alapján e hét szombatján még lesz, de utána négy héten át szünetel a diszkó Dejtáron. Elmondása szerint Szalai Zsolt megérti a falu felháborodását, nem akar még nagyobb háborút. Törvénymódosítás csak a jövő héten várható Vékonyabb maradt a bőrkék A miniszterelnök bocsánatot kért az emberektől, a kormány pedig sietve megígérte, hogy februárban már a nem bérjel­legű juttatásokból is jövede­lemarányosan vonják le az adó­előleget. Az ígéret viszont ígé­ret maradt, s így például a nyugdíjas munkavállalók leg­közelebb is vékonyabb pénzes borítékot kapnak majd kézhez. Az új személyi jövedelemadó­törvényt ugyanis csak a jövő héten módosítja a parlament, ám addigra kifizetik az előző havi bért. Amelyből - a januá­rihoz hasonlóan - megint csak irreálisan magas, 40 százalékos adóelőleget vonnak le. (Folytatás a 3. oldalon) Családi tragédia Szirákon - Négyen súlyos, életveszélyes állapotban Három kisgyerek rejtélyes halála Fényes nappal miért égnek a polgármester házában a vil­lanyok? A kocsik a garázsban állnak, tehát a háziak - öt gyermek és két felnőtt - nem utaztak el. De hát akkor, mi­ért maradt otthon a polgár- mester? S a gyerekek mi ok­ból nem mentek iskolába? Baj lehet odabent... Az ajtó feltá­rul, s a két macskatetem lát­ványa valami rettenetest sej­tet. Szirénázó mentőautók, tűzol­tókocsik száguldottak tegnap tizenhárom óra körül a sziráki Petőfi út 32. számú házhoz, az­tán a mentők vijjogva indultak vissza. A polgármesteri hivatal dolgozói tudták meg elsőként, hogy döbbenetes tragédia tör­tént a polgármesteréknél. Nem tudták mire vélni ugyanis a polgármester váratlan távollé­tét, hiszen van telefonja, még­sem jelzett semmit. Elindultak hozzájuk. Az ajtó előtt, mintha Szörnyű tragédia színhelyévé vált a sziráki családi ház A hciyszinre sitiéit rohamerők behatolva a lakásba, holtan találták a 6 éves Tóth Viktóriát, a 8 éves Gulyás Hajnalkát és a 9 éves Gulyás Krisztinát. Tari Gyula 51 éves sziráki polgármestert, 47 éves feleségét, valamint a 14 éves Gulyás Máriát a salgótarjáni kórház intenzív osztályára szállítot­ták. A 7 éves Gulyás Antal állapota kielégítő, őt a salgótar­jáni kórház gyermekosztályán ápolják. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát. A feltételezés szerint a vezetékes gáz­zal ellátott házba visszajuthatott az égéstermék, s a család szénmonoxidmérgezést szenvedett. A rendőrség szakértők bevonásával megkezdte a vizsgálatot. Egyelőre nem következett be javulás az eszméletlenül kór­házban szállított sziráki gázmérgezettek állapotában. Dr. Medve László, a salgótarjáni megyei kórház intenzív osztályá­nak adjunktusa elmondta: Tari Gyula és felesége, valamint a 14 éves Gulyás Mária lélegeztetőgépen van, állapotuk súlyos, élet- veszélyes. nyöszörgést hallott volna egyi­kük...Balsejtelemtől gyötörve mentek be a házba, ahol ször­nyű látvány fogadta őket. Ma sem értik, miért nem éreztek gázszagot. A két áléit felnőtt - a pol­gármester és a felesége - a tévé előtt, a fotelban ült, a gyerekek a szobáikban voltak, s három közülük élettelennek tűnt.-Éjjel fél háromkor feltűnt nekem, hogy égnek a lámpák a házban - meséli a közvetlen szomszédban lakó idős asz- szony. — De csend volt, senki nem mozgott az épület körül. Három saját és öt nevelt gye­reke van a házaspárnak. Ha tud­tam volna, hogy segítségre szo­rulnak, átmegyek a kerítésen is. Tavaly vezették be a faluba a gázt. Eddig nem volt vele semmi baj, de most már félek...- Három kisgyerek már nem élt, mire a helyszínre értünk - mondta Tamási Gyula vezető mentőtiszt. — Hat kocsival vonultunk, két felnőttet és két gyere­ket - hét és ti­zennégy éve­sek - mérge- zéses tüne­tekkel vittünk a taijáni, il­letve a pásztói kórházba. * * * Hat-, nyolc- és kilenc­éves kisgye­rek veszítette életét valami­féle mérgezés következté­ben - tájékoztatta lapunkat a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Flsőként a hatvani tűzoltók érkeztek a helyszínre, elzárták a gázcsapokat, kiszel­lőztettek. Késő délután még tar­tott a helyszíni szemle, ezután kezdődhetettek a szakértői vizsgálatok. Három kisgyermeken már a mentők sem tud­tak segítem Cmdag programok - gyermekrajzkiállítás, versmondóverseny, szakmai versenyek és 'ás egyéb rendezvényeket is tartanak a salgótarjáni Arany János iskolában. Képünkön 'orváth István múzeumigazgató Bobály Attila Arany portréját avatja fel. fotó. rigó Nagy ára van az M3-asnak Hannmcmilliárd évente Számos hitel mellett évi 30 mil­liárd forint díjbevétel szükséges ahhoz, hogy az M3-as autópá­lya tovább épüljön - hangzott el a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkárának. Kovács Kál­mánnak tegnapi, salgótarjáni sajtótájékoztatóján. Reményeik szerint 1998 vé­géig rendeződik a városon ke­resztülhaladó 21-es út sorsa: elkészül a főút párhuzamos végszakasza is, az acélgyári so­rompótól egészen Salgótarján határáig. Kovács Kálmán megerősí­tette: a közúti igazgatóságokat április 1-től közhasznú társasá­gokká alakítják át, amelyeknek igazgatói a jelenlegi vezetők maradnak. A sajtótájékoztató további részleteiről jövő héten bővebben is olvashatnak. Gyarmati rendőrök kezébe futottak a tolvaj bandák Éjjel is színes a fém A bűnözők kedvelik a szí­neset, főleg ha fém. Nem csoda, hiszen jó ára van a hulladéknak. Eladható termékről van szó, az át­vevők ugyanis nem igen nézik, honnan származik a portéka. Egy háromfős bátonyte- renyei banda kifejezetten színesfémre specializálta magát. Nem okozott szá­mukra akadályt a távolság sem. Legutóbb Balassa­gyarmatra látogatott a díszes társaság. A kábelgyár kerí­tésén átmászva ráleltek a szilárdsági próbának előké­szített kábelre. S ha már megtalálták az értékes lég­vezetékeket, magukkal is vitték. A kár megközelíti a nyolcvanezer forintot. Másik csapat is tevé­kenykedett ebben az időben. Ők Ózdról jöttek és a vasúti vezetékekre helyezték a fő hangsúlyt. A bronzvezeték­nek ugyancsak jó ára van. Nyirbálták is a drótokat ren­desen. Mindkét bandára jel­lemző volt, hogy éjjel vé­gezték el a kitervelt akciókat és a közelben meghúzódva várták meg a reggelt. Gon­dolták, nappal kisebb a va­lószínűsége annak, hogy le­buknak. Elég rosszul gondolták, mert a balassagyarmati rendőrök éberek voltak. Igazoltatták őket, s min­denre fény derült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom