Nógrád Megyei Hírlap, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

Megyei Körkép PÁSZTÓ 1995. december 1., péntek Németországban jártak a balassisok - Szemükkel és eszükkel lopják a tudást Külhoni magyar ott segít, ahol tud Ritkán találkozni olyan önzetlen emberrel, mint a Német­országban élő Vass László. Persze szerénységét ismerve előre kiszámítható, tiltakozik majd a fenti jelző miatt. A nyugdíjas férfi megmaradt igazi magyarnak. Patrónusa a többi között a gyarmati Balassi gimnázium diákjainak is. A háború előtt Vass László élte a maga életét. Az akkori pesti évek ma is felejthetetlenek. Lu- dovikás tisztként harcolt a fron­ton, mígnem aztán fogságba esett. Megszökött, de nem tért haza: Németországban maradt. Előbb segédmunkásként dolgo­zott egy autógyárban, majd egyre feljebb küzdötte magát. A tehetség mellé kitartás is pá­rosult. Tanult és dolgozott. Elő­fordult, hogy huszonhat évig nem vette ki szabadságát. Frá­zis, de igaz: a munka meghozta gyümölcsét. Wolfsburgban megalapította saját cégét, ahol hatvan embernek adott munkát. Amikor eljött a nyugdíjaskor, túladott az üzemen. Összetartanak a kinti magya­rok, ha tehetik, összejámak, be­szélgetnek egymással, felele­venítik a régi éveket. A közös találkozókat többnyire Vass László szervezi. Már régtől nyugdíjas Vass László, mégsem pihen, lét­eleme a munka. Szakmunkás- tanulókat vizsgáztat, a bizottság elnökeként. Imádja a fiatalokat. Mondja is az ötleteit, hogyan lehetne nálunk is hatékonyabbá tenni a képzést. Szerinte a né­metországi gyakorlat hasznára válna az itteni diákoknak. Ott ugyanis nem nyűgnek tekintik az üzemi gyakorlaton lévő diá­kokat. Ahogy Vass úr fogal­maz: lopjanak a szemükkel és eszükkel tudást a diákok. Van annak már négy éve, hogy híre ment a városban: ma­gyar diákcsoport érkezett Wolfsburgba. Az is kiderült hamarosan: nem nagyon törődik a tanulókkal a német szülőkön kívül senki. Nem szerveztek nekik programokat, különösebb elképzelések nélkül bolyongtak. A lelkes férfi ezt már végképp Vass László (balra) nem nézhette tétlenül: nyomban körbetelefonálta a többi ma­gyart, pénzt szerzett, programo­kat szervezett. A barátok első szóra pénztárcájukba nyúltak - a többi már Vass Lászlóra tarto­zott. Innen a kapcsolat a gyar­mati diákokkal, tanárokkal. A következő évben, és azóta sem marad ki Vass úr a szerve­zésből. Előfordult, hogy némely diák anyagi helyzete nem engedte meg az utat: az önzetlen férfi zsebből fizette a kiadásokat. Hát, ilyen ember ez a Vass úr. Az első két évben a Balassi gimnázium diákjai élvezték a német vendégszeretetet, tavaly látogatott Balassagyarmatra az első kinti csoport. Igen haszno­san teltek a napok, gyakorolhat­ták a német nyelvet a magyar gyerekek, megismerhették a szokásokat és megcsodálhatták a szép tájakat. Legutóbb a ba­lassisok öt hétig tartózkodtak Németországban. Wolfsburgban és környékén családoknál laktak a gyerekek. Na­ponta kaptak német ok­tatást a helyi iskolában, de gyakorlatilag egész nap gyakorolhatták a nyelvet, hiszen csak német szót hallottak. Egymást érték a kirán­dulások, mozielőadá­sok. Városnézések szí­nesítették a programot. A balassis tanárok és a német szülők közösen vigyáztak a gyerekekre. Amikor a német diákok Gyarmaton jártak, szin­tén jól érezték magukat. Ők is családoknál lak­tak. Ellátogattak Buda­pestre, a Balatonra, de szétnéztek a környéken is. Jól érezték magukat, felejthetetlen élményekkel tértek haza. Barátságok szövődtek az el­múlt évek alatt. Sok magyar diák gyarapíthatta németnyelv­tudását. Mindegyikük boldogan meséli ismerőseinek, milyen szeretettel, féltő gondoskodás­sal látták vendégül őket a német gyerekek és a német szülők. Amikor ismét találkoznak egy­mással, megcsillan néhány könnycsepp az arcokon. Ádám Tamás mmer hidrokomol 32 WmiWlAJ MOL CARRIER HIDROKOMOL SOROZAT A MOL Carrier Hidrokomol hidraulikaolaj sorozat tagjai között minden felhasználó megtalálja a rendszerhez illő, megbízható működést elősegítő hidraulikaolajat. Sokoldalú tulajdonságaik alapján felhasználási területük igen széles. Megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és több gépgyártói jóváhagyással is rendelkeznek. Kiválasztásukhoz, alkalma­zásukhoz a MÓL Rt. szakemberei készséggel állnak a vásárlók .rendelkezésére. Minden kedves vásárlónknak három darab 216,5 literes vagy kilenc darab 60 literes hordós Carrier Hidrokomol hidraulikaolaj vásárlása esetén kézi hordószivattyút adunk. Az akció 1995. november 20-tól december 31-ig tart, amely nagykereskedőinkre nem vonatkozik. MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 4 Készen van a gázhálózat, terveztetik a szennycsatornát és a szeméttelepet Jövő októberben megszólal a telefon Egy éve van hivatalában Jancsó György, Jobbágyi polgár- mestere. Ez idő alatt komoly beruházások fejeződtek be a fa­luban, ezért visszatekintésre kértük a falu első emberét.- Három nagy volumenű beruházás fejeződött be ez év őszén. Igaz, a gázberuházás még elődöm, Majoros László polgármestersége idején in­dult. Jobbágyiban 53 millió forintba került a gázberuházás kivitelezése, ebből 22,4-et a lakosság, 1,6-ot a közületek, 10-et az önkormányzat, 12 milliót a Magyar Honvédség biztosított. A hiányzó 7 milliót hitelből fedeztük. A honvéd­ségi pénz megszerzésében se­gítséget kaptunk Juhász Gá­bor országgyűlési képviselő­től. A közúti hidak felújítása nem az önkormányzat költ­ségvetését terhelte, de állaguk miatt már szükség volt ezekre a munkákra. A Zagyva-híd 23, az ártéri híd 10 millióba ke­rült. A harmadik beruházás a köztéri világítás korszerűsí­tése volt. Az új lámpatestek évi félmillió forint megtakarí­tást jelentenek.- Milyen további feladatok szerepelnek a tervekben?- Folytatódik a közvilágítás korszerűsítése, jövőre a máso­dik ütemet hajtjuk végre. Sze­retnénk megterveztetni a szennyvízcsatorna-hálózatot és a szeméttelepet. Utak hely­reállítása, portalanítása vízve­zetéssel egybekötve szerepel a programban. A jövő évben reményt látok a telefonhálózat megépítésére. Két nyilvános telefonfülkét is felállítanak, melyek közül az egyik a rádió­távhívásba is be lesz kap­csolva.- Van-e pénz az intézmé­nyek működtetésére?- A költségvetés alapján rendelkezésre áll a működte­téshez szükséges pénz. Hét Végi Ügyeletek Orvosi készenlét Salgótarján. A felnőttek az Ady Endre út 3. szám alatt, a volt Bőr- és Nemibeteg-gondozó épületében megnyílt egészségügyi létesítmény­ben kereshetik fel az ügyeletes orvost. Telefon: 310-853. Itt találják a gyermekügyeletet is, amely szombaton és vasárnap reggel nyolctól este tizenegy óráig látja el a betegeket. Telefon: 312-533. Az anyatejgyűjtő állomáson - szintén az Ady Endre út 3. szám alatt - szombaton és va­sárnap reggel nyolc és kilenc óra között veszik át tejet. Fogorvosi ügyelet szabad- és munkaszüneti na­pokon a Vásártér út 3/A alatti rendelőben műkö­dik, reggel nyolc órától délután kettőig. Balassagyarmat: a Rákóczi út 66. szám alatti rendelőben tartanak hét végi orvosi ügyletet. Bátonyterenye, Szécsény, Pásztó, Rétság: a megszokott helyeken lesz ügyeleti ellátás. Lelkisegély-telefonszolgálat: Balassagyarmat: 35/313-000. Salgótarján: 32/311-600. Gyógyszertárak nyitva tartása Salgótarjánban: a Pécskö gyógyszertár, Sal­gótarján, Fő tér 9. szám alatt; Balassagyarmaton: a Szent György gyógy­szertár, B.-gyarmat, Rákóczi u. 51. szám alatt; Pásztón: a Kölcsey út 6. szám alatti patika; Szécsényben: a Rákóczi út 67. sz. alatti gyógyszertár; Bátonyterenyén: a bányavárosi, Ózdi út 31. szám alatti gyógyszertár tart ügyeletet. Rétságon: nincs ügyelet, a sürgős segítségre szoruló betegeket Balassagyarmat és Vác patikái látják el gyógyszerrel. * Állatorvosi ügyeletek Rétság és környéke: (Diósjenő, Nagyoroszi, Drégelypalánk, Romhány, Nézsa) dr. Lukáts András, 2645 Nagyoroszi, Kossuth út 7. telefon: 06-35/374-107; Balassagyarmat és környéke: (Szanda, Érsek- vadkert, Terény, Magyamándor) dr. Silverió András, 2649 Dejtár, Rákóczi út 6.; Szécsény és környéke: (Őrhalom, Varsány, Ri- móc, Endrefalva) dr. Renner Károly, 2671 Őrha­lom, Ifjúsági u. 2., telefon: 06-35/370-081; Salgótarján és környéke: (Cered, Karancskeszi, Lucfalva, Bátonyterenye, Mátraterenye, Kishar- tyán, Nógrádmegyer) dr. Kőhalmi László, 3078 Kisterenye, Zrínyi út 80/b, telefon: 32/353-962.; Pásztó és környéke: (Szurdokpüspöki, Jobbá­gyi, Cserhátszentiván, Ecseg, Csécse) dr. Bene Tibor, 3060 Pásztó, Ibolya út 2., telefon: 32/360- 543; Palotás és környéke: (Kálló, Bércéi, Szirák) dr. Baboss Csongor, 2175 Kálló, Kossuth u. 4L, tel.: Kálló 33. Istentiszteleti és miserendek SALGÓTARJÁN: Római katolikus templomok Főplébánia: szombaton 7 és 7.30, vasárnap 7,9,11, és 17.30 óra. Zagyvapálfalva: vasárnap 9 óra. Baglyasalja: minden második va­sárnap 7.45. Szent József-templom: szombat 7 óra, vasárnap 8.30,10,18 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap Salgó úti temp­lomban 10.30 óra, Zagyvapál- falván 13.30 óra. Baptista imaház: istentisztelet vasárnap 14 óra. Református templom: istentisz­telet vasárnap 10 óra. BALASSAGYARMAT: Római katolikus templom: va­sárnap 7, 8.30, 11,18 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap 9, 10, 18 óra. Református templom: istentisz­telet vasárnap 10 óra. Hit Gyülekezet: istentisztelet a József A. u. 3. szám alatt, (régi Munkásőrség), péntek, 18 óra. SZÉCSÉNY: Római katolikus templom: va­sárnapi, 9, 11, 18 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap 8.30 óra. Hit Gyülekezet: istentisztelet a művelődési házban, vasárnap 16 óra. PÁSZTÓ: Római katolikus templom: va­sárnap 9, 18 óra. RÉTSÁG: Római katolikus templom: va­sárnap 8, 10 óra. Evangélikus imaház: minden hónap második, valamint ne­gyedik vasárnapján fél tíztől evangélikus, az első, harmadik, ötödik vasárnapon pedig 14 órától református istentisztele­tet tartanak. BÁTONYTERENYE: Római katolikus templom: Nagybátony (falu): vasárnap 10.30 óra. Bányaváros: ISZI-ben, vasár­nap 16 óra. Maconka: vasárnap 12 óra. Kisterenye: szombaton 17 óra, vasárnap 8.30 óra. SZENTKÚT Kegytemplom: munkaszüneti na­pokon 9 és 10.30, hétköznap 9 óra. PIACI ÁRAK B.-gyarmat Pásztó B.-terenye Salgótaiján tojás 11 Ft/db 9-12 Ft/db 11 Ft/db 8-11,50 Ft/db burgonya 40 Ft/kg 42-50 Ft/kg 45 Ft/kg 40-50 Ft/kg vöröshagyma 40 Ft/kg 40-50 Ft/kg 40 Ft/kg 27-30 Ft/kg fokhagyma 140 Ft/kg 150 Ft/kg 160 Ft/kg 120-150 Ft/kg sárgarépa 50 Ft/kg 60-70 Ft/kg 30-50 Ft/kg 80 Ft/kg petr. gyökér 80 Ft/kg 60-70 Ft/kg 50-60 Ft/kg 100 Ft/kg karfiol 40-50 Ft/kg 50-60 Ft/kg 60-80 Ft/kg 100 Ft/kg kelkáposzta 30 Ft/kg 50 Ft/kg 40 Ft/kg 50 Ft/kg karalábé 40 Ft/kg 40 Ft/kg 50 Ft/db 45-50 Ft/kg fejes káposzta 25 Ft/kg 15-25 Ft/kg 25 Ft/kg 25 Ft/kg alma 60-90 Ft/kg 90 Ft/kg 70-100 Ft/kg 80-120 Ft/kg retek­­_ 40 Ft/cs paradicsom 140-170 Ft/kg 160 Ft/kg 150 Ft/kg 180 Ft/kg zöldpaprika 90-120 Ft/kg­70 Ft/kg 100-220 Ft/kg banán 120 Ft/kg 130 Ft/kg 120 Ft/kg­narancs 150 Ft/kg 140 Ft/kg 130-170 Ft/kg 160 Ft/kg

Next

/
Oldalképek
Tartalom