Nógrád Megyei Hírlap, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

Bercelen sem dúskálnak Ötmillió forint a forráshiány az önkor­mányzatnál. De a gázberuházást és a tele­fon korszerűsítését nem hagyják el. 4. oldal Olvasóktól - olvasóknak Suli-slágerlista a JLS Super 8-tól. Jogá­szunk válaszol. Küldjön egy történetet! Ol­vasóink fényképalbumából. 6-7. oldal NOGRAD Édes ez a kábái cukor A labdarúgó NB II. rangadóján: Kaba - Salgótarjáni BTC 1^4. íme, hát a Stécé végçe-in£^t^^à§zi önmagát! 11. oldal f—— ír. nUMÍI 1 OWLilL MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. MÁJUS 2., KEDD VI. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ARA: 19,80 FORINT A lekötéstől fügpS eladási kamatok ezen a héten: 30 nap 60 nap 90 nap 26,0% 26,5% 27,0% 180 nap 270 nap 365 nap 28,0% 29,0% 30,0% 450 nap 540 nap 730 nap 30,5% 30,75% 31,0% U1 h. Ii'atthm HH Kirabolták a pápát Festményeket, pénzt és tit­kos iratokat raboltak el azok a gonosztevők, akik a minap behatoltak a Vatikán hivatali szobáiba. Hat nem nagyon értékes festményt és egy arany bíbo- rosi keresztet vittek magukkal a betörők a szombatra virradó éjjel. Emellett lába kelt két zsáknyi nemzetközi levele­zésnek, titkos dokumentum­nak, amelyek főpapokra vo­natkozó aktákat, személyes információkat tartalmaztak. Azt, hogy kik lehettek az elkövetők, ma még talán csak a jó Isten tudja... A pénzvilág karmaiban A rideg valóság az, hogy min­den ország és jórészt hazánk is ki van szolgáltatva a nemzet­közi pénzvilágnak - hangoz­tatta Horn Gyula miniszterel­nök a tegnap reggeli tévényi­latkozatában. A további, na­gyobb súlyú kormányintézke­Fizetni kell Mintha a fogunkat húznák, úgy fogjuk majd kiadni a pénzt júniustól a fogorvosnál. A fogorvosi kezelések közül a jövőben csak a 18 éven alu­liak, a 60 éven felüliek és a sor­katonák ellátását, s a sürgősségi beavatkozásokat támogatja az egészségbiztosítási önkor­mányzat. A többi kezelésért ma még meghatározatlan összegű térítési díjat kell fizetni. A sza­natóriumi ellátásoknál a terv szerint az orvosi rehabilitációt kivéve minden szolgáltatásért fizetni kell. Az üzemegészség­déseknél ez is közrejátszhat. A miniszterelnök kijelentette azt is: senkinek sincs joga az energia árának újbóli emelésé­ről beszélni, amikor nincs ilyen kormánydöntés, sem pedig konkrét javaslat. (Bővebben a 2. oldalon) a fogfájásért ügyet is májusban pénzeli utol­jára a jelenlegi formájában az egészségbiztosítási pénztár. A kórházakat a tervek szerint októbertől csak bizonyos ösz- szeghatárig pénzeli az egész­ségbiztosító. Az idén legkeve­sebb ötezer aktív kórházi ágyat kell megszüntetni, de ez nem jelenti intézmények bezárását - mondta Lépes Péter népjóléti helyettes államtitkár a kórház- szövetség szombati fórumán. Jelenleg egyébként 17 ezer kórházi ágy kihasználatlan az országban. Fiatalok, a polgári jövőért Új nevet és régi elnököt vá­lasztott magának a Fiatal Demokraták Szövetsége. A párt hét végi kongresszu­sán a fiatal demokraták úgy döntöttek, hogy ezentúl Fi- desz-Magyar Polgári Párt néven vesznek részt a politikai élet­ben. A párt elnökévé - elsöprő fölénnyel - ismét Orbán Vik­tort választották. A Fidesz önmagát a polgári jövő pártjaként, szabadelvű pártként határozza meg. Vidám majálisok a munka ünnepén Május, a szerelem hónapja, ilyenkor kerül helyére a feldíszített májusfa, és népesülnek be a szabadtéri színpadok Május elsejét, a dolgozók hagyományos nagy nemzetközi ün­nepét, mint ahogy az országban és a nagyvilágban, szerte a megyében is vidám majálisokkal ünnepelték. Az évtizedek óta dívó szokásokhoz híven délután Nógrádban is sokfelé eleredt az eső, ami bizonyos tekintetben ugyan aranyat ér, de a sza­badban ünneplők és szórakozók aligha örültek neki. Salgótarján - A megye- székhelyen a Nógrád tánc- együttes előadásával kezdődött a majális, az ünnepségek „ősi” színhelyén, a Dolinkában. A délelőtti szép idő sokakat csa­logatott a szabadba, több ezren keresték fel az egykor nép­szerű, de az utóbbi években már elhanyagolt és gyorsan pusztuló parkot. Sokan hozták magukkal kedvenc háziállatu­kat is: a legkisebb kutyus bevá­sárlókosárban érkezett. A na­gyobbak közül egy alaszkai malamut sehogyan sem tudta elviselni a Dűvő zenekar mu­zsikáját: farkas ősöktől örökölt, keserves vonításba, kezdett, amipt meghallotta. El kellett vezetni a színpad közeléből, így Puszta Béla polgármester be­szédét már nem zavarta meg. Balassagyarmat - A gyer­mekeké volt a kora délután a Palóc ligeti „cirmoskaréj”-ban. Játékkészítést tanítottak nekik néhányan: papírdarabok és sze­gecsek segítségével, pillanatok alatt összeállt a madzagon mozgatható cicabáb. Játék ide vagy oda - a liget fái között fel­repülő cserebogarak hajkurá- szása is jó szórakozás volt! A kicsik Lilinek és Lalának, a két bohócnak, a nagyobbak pedig operettműsomak tapsolhattak: Zsadon Andrea és Szolnoki Ti­bor lépett a nagyérdemű elé. Angyal János és Forgács Gá­bor humoristák, Karda Beáta táncdalénekes, Baráth Klára nótaénekes, valamint a berceli és a magyamándori népdalkor is előadást tartott. Bátonyterenye - A kistere­nyei kastélypark fái között nagyszerű lehetőség nyílik ma­jális rendezésére: délelőtt lega­lább háromezer ember gyűlt itt össze. A kastély előtt felállított színpadon ottjártunkkor éppen a terenyei és a bátonyi óvodá­sok mutatták be zenés-táncos ünnepi műsorukat, a szülők tapsától kísérve. A parkban má­jusfát állítottak, és rendeztek kis pályás labdarúgó-bajnoksá­got is. Mindezek mellett a vásá­rozók is kipakolták portékáju­kat, és aki a majálist vásárlással akarta színesíteni, az a fűrész­laptól a zokniig, a földimogyo­rótól a cipőfűzőig sok mindent beszerezhetett. (Folytatás a 3. oldalon) Strandidő Gyarmaton - Hosszú esztendők után is­mét megnyitották a strandot az Ipoly-parti városban. így érthetően nagy a boldogság. A vasárnapi premieren legalább ezren, tegnap hatszázan mártóztak meg a 19 fokos vízben. Hűen őrzik a hagyományokat A nemzetiségi találkozóra Nógrád község sportpályáján szép számban összegyűltek vasárnap az érdeklődők. Huszonhét évvel ezelőtt ta­lálkoztak először a faluban a szlovák és a német nemzetiségi csoportok, hogy újjáélesszék a népszokásokat, a hagyományo­kat, hidat építve ezzel az anya­országhoz.-Az egymásra találás szép pillanatai ezek - mondotta Pi­roska János polgármester, majd hangsúlyozta: arra törekednek, hogy a nagy értékű természeti táj, a Börzsöny településein megőrizzék a hagyományokat.- A korábban központilag irányított nemzetiségi politika nagyon sokat ártott, hiszen elő­segítette a beolvadást - foly­tatta a szónok. - Meg akarjuk tartani nemzeti sajátosságain­kat, jellemünket, ápoljuk az anyanyelvet, a kultúrát. Nos, a nemzetiségi napra, előkerült a szép, díszes népvise­let. Szlovák nyelven szólt az egybegyűltekhez dr. Alt Gyula, a Magyarországi Szlovákok Önkormányzatának elnökhe­lyettese: - A hagyományok ápolása, megőrzése közös ügy, amely jól szolgálja a két nép közötti barátságot is. Ezután felcsendült a szép muzsika, és a a közönség ama­tőr művészeti együttesek műso­raiban gyönyörködött. A helyi általános iskola Orgona nép­táncegyüttese lakodalmast mu­tatott be. Utána sorra követték egymást a csoportok: bemutat­kozott a budapesti Szlovák Ál­talános Iskola és Gimnázium, a kisnánai hagyományőrző nép­Már a gyerekek is ragaszkodnak a hagyományaikhoz dalkör, a sződi kultúrcsoport, a szlovákiai, nagy kürtösi népdal- és tánccsoport, a szendehelyi hagyományőrző népdalkor, s egy németországi népdalkórus. Közben a szomszédságban lévő honismereti tájházat is ki­nyitották, ahol a régmúlt idők munkaeszközeit, népviseletét és berendezési tárgyakat láthat­tak az érdeklődők. A nap gaz­dag programja hűen tükrözte- azt a kölcsönös szeretetet és összefogást, ami jelen van a Börzsönyben és környékén élő emberek között. S. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom