Nógrád Megyei Hírlap, 1994. augusztus (5. évfolyam, 179-204. szám)

1994-08-01 / 179. szám

Balassagyarmat és környéke: Bacsa József dejtári fiatalember kétéves kálváriája a Hungária Biztosítóval Házunk tája: Drága a táp, alacsonyak a felvásárlási árak. Mi a jelenlegi helyzet a nyúlértékesftési piacon?- — oljfial Sporttükör: Másfél ezren izzadták végig a Karancskeszi csapatának Vasas elleni vergődését a Dobroda partján / / / m NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 11. oldal 1994. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ V. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ARA: 16,30 FORINT A Nógrád Megyei Hírlap Mindenkiről a világon, mindenkinek az egész megyében! HADÜZENET A CUMISÜVEG-KULTÚRÁNAK Augusztus 1-7: az anyatej világhete 1939-ben dr. Cecily Williams Szingapúrban arról beszélt, hogy a csecsemőtáplálással kapcsolatos félrevezető propaganda miatt bekövetkezett halálozás gyilkosságnak tekinthető. Harminc év­vel később egy másik orvos új fogalmat alkotott, amivel jelle­mezni kívánta, miként hat az ipar reklám- és propagandahad­járata a csecsemők egészségére. 1986: Az Egészségügyi Világ- szervezet (WHO) egyhangú határozata értelmében megtiltja, hogy a kórházakat ingyenesen, kedvezményesen anyatejpótló termékekkel lássák el. RÓMÁBAN MINDENKIT LEGYŐZTEK A SALGÓTARJÁNIAK Két ponttal mégis elúszott a walesi döntő (Kiküldött tudósítónktól.) Salgótarjánra senki sem figyelt. A nem gőzerős, péntek éjszakai főpróbán holtversenyben harma­dik lett a csapat. Messze a legjobb volt abban a játékban, amit szombatra jokernek (dupla pontot érőnek) választottak. Éles­ben talán ezen csúsztak el, mégis Salgótarján lett a római játék legjobb csapata. Ennek ellenére - igencsak érthetően - csaló­dottak voltak a versenyzők: két ponttal úszott el a walesi döntő. A cégek - a tiltás ellenére - két évvel később még folytatják a kórházak ingyenes anyatej­pótló termékekkel való ellátá­sát, s tiltakozásként sok ország­ban a fogyasztók bojkottot szerveznek. Áz „Innocenti Nyi­latkozat” 1990-ben felszólít arra, hogy a WHO-kódex 1995-ig minden országban jus­son érvényre. 1992-ben a Ba­babarát Kórház-mozgalom vi­lágszerte elterjed, egyik köve­telménye a WHO-kódex ren­delkezéseinek betartása. Ezek az előírások hadat üzennek a 30-40 éve tartó, gazdasági ér­dekeket elősegítő cumis- üveg-kultűrának. Az anyatej világhete minden évben a szoptatással kapcsola­tos fontos témára hívja fel a fi­gyelmet. Idén, augusztus 1-7. között a fő cél az anyatejpótló tápanyagokat gyártók közvet­len és közvetett reklám- és pro­pagandatevékenységének meg­szüntetése, a szoptatás kultúrá­jának újrateremtése. * * * A világhét kapcsán megke­restük dr. Ulveczky Erzsébetet, a salgótarjáni Madzsar József Vannak még hívei az expónak, akik bíznak abban, hogy a kor­mány nemleges döntése elle­nére mégiscsak lesz 1996-ban világkiállítás Budapesten - nyilvánították ki a Szervezési és Vezetési Tudományos Tár­saság Turisztikai Szakosztályá­nak szombati tanácskozásán. Feleki Ferenc, a szakosztály elnöke elmondta, hogy 1993 első felében kezdték meg az idegenforgalmi szervezetek azoknak a ''tanulmányoknak a IDŐJÁRÁS Marad a kánikula. Derült, száraz napos idő lesz, a váltakozó irányú szél napközben néha megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 és 37 fok között alakul. ___________________ k órház szülészeti osztályának főorvosát, aki elmondta: az in­tézmény a Bababarát Kórház cím várományosa. Itt az anyák természetes módon fogadják, hogy szülés után minden percet a gyermekükkel tölthetnek. Ami persze nem jelenti azt, hogy például a szoptatáshoz nem kérhetnek tanácsot, segít­séget. Választ adott arra a kérdésre is, mely felveti: vajon - közvet­lenül a szülés után nincs-e in­kább pihenésre szüksége az anyának, ahelyett, hogy síró csecsemőjét felvegye, vigasz­talja. Mint elmondta, sajnos még ma is élő dogma az, hogy a kismamát kímélni kell újszü­löttje ellátásától. Hiszen a gye­reknevelés, csak úgy, mint a nehéz fizikai munkával azonos igénybevételnek számító szü­lés, nem „habostorta”. S ezt jól tudják azok a lányok és asszo­nyok, akik gyereket vállalnak. M tévhit eloszlatása érdekében véleménye szerint elsősorban az egészségügyi dolgozóknak kell ezt tudomásul venniük. (Mihalik) készítését, amelyek az expo megalapozását hivatottak elő­készíteni. Mindazok, akik to­vábbra is bíznak az expo meg­rendezésében, s a parlamenti döntésig nem adják fel a re­ményt, mégis kénytelenek azon gondolkodni, hogy a világkiál­lítás meghiúsulása esetén ho­gyan lehet konvertálni az eddig befektetett anyagi és szellemi energiákat. (További részletek és kom­mentárunk a 2. oldalon.) Horn Gyula találkozik Sólyom Lászlóval Horn Gyula miniszterelnök ma felkeresi hivatalában Só­lyom Lászlót, az Alkotmánybí­róság elnökét. Mint a kor­mányprogramból ismert, a kormány méltányolja az Al­kotmánybíróság szerepét a jogállamiság megteremtésé­ben, fenntartásában, és a testü­letet a jövőben is az alkotmá­nyosság kiemelten fontos in­tézményének tekinti. A talál­kozón bizonyára szóba kerül az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosítása és az új alkotmánybírák megválasztá­sának kérdése is. Rekordhöséget mértek az egész országban Az utóbbi száz év legmaga­sabb hőmérsékletét mérték a Szombaton, egy órával a döntő előtt óriási volt a hangu­lat a nézőtéren. A Magyaror­szágot képviselő Salgótarján­nak szurkoltak a legtöbben; a szomszédos szlovén drukke­rekkel kellett versenyt kiabál­niuk. A sárga kosztümös Salgó­tarjánnak a 92 pontos Győrt kellett megelőznie ahhoz, hogy a döntőbe kerülhessen, így a le­látón visszafele számoltak: hány pontot lehet még veszíteni a biztos kilencvenháromhoz. A stadion pályáján megelevene­dett az ókor, a lelátón pedig nem csak a közönség - a hangu­lat is hullámzott. Három játékban első helyen végeztünk, és már mindenki szombat délutáni órákban a fővárosban. A hőség valószí­nűleg országos méretben is ha­sonlóképpen rekordot döntött, az erről szóló összesítések még készülnek - mondta el az MTI-nek Bóna Márta, az Or­szágos Meteorológiai Szolgá­lat munkatársa. Budapesten a szombatig 1917-ben mérték a legmagasabb hőmérsékletet: 34,7 fokot. Ezt a kánikula csaknem egy teljes fokkal dön­tötte meg, a hőmérő 35,5 fokot mutatott. Országosan a rekord 37,6 fok volt, amit 1921-ben mértek Debrecenben. Barlangász-baleset Dés közelében Tizenkét méter mély aknába zuhant a Veszprém megyei Dés közelében lévő barlang­ban egy barlangászcsoport egyik tagja szombaton délután. biztosra várta, vehette a kimon­datlan, de elvárt sikert, hogy Salgótarján legyen az ország legjobb csapata. Hetedikként következett a joker, „amit csak megnyerhetünk”. Ez volt az a játék, amiben Rozmán Zoltán­nak az alsó erkélyről szerzett virágot a felső emeleten álló lánynak kellet föladnia a gumi­szőnyegről. Ez volt az egyetlen szám, ahol a kimaradó csapat a magyarokra fogadott. A péntek esti feldobó és megnyugtató produkció után szombaton ér­tetlenül néztük: nem megy. Mindössze kilenc virág került fel az emeletre. A sisak ugyanis nem rögzítette a kosztümhöz tartozó parókát, az folyton A szerencsétlenül járt barlan­gásznő nem szenvedett súlyos sérüléseket, és eszméleténél volt a zuhanás után. A Buda­pestről helikopteren érkezett barlangi mentők vasárnap ki­szabadították a 28 éves höl­gyet, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenve­dett. Vadkender-ültetvény most már Zalában is Több mint 500 kilogramm in­diai vadkendert foglalt le a rendőrség Zala megyében. A kábítószer a zalai Szentkoz- madombja és a Zalatámok kö­zött fekvő, közel félszáz négy­zetméternyi ültetvényről származott, melyet Vasváry Károly, az Egyesült Államok­ból nemrég hazatelepült 63 éves magyar-amerikai állam­polgár „művelt meg” külföldi Rozmán szemére csúszott. így vagy az álhajat fogta a bal ke­zével, vagy nem látta igazán, hogy hova nyújtja a virágot. E számban nagy letörést okozott a negyedik hely, de senki nem adta föl. A lelátó magyar része egyre hangosab­ban biztatta a tarjániakat, akik­nek most már nyerniük kellett az utolsó két számban. Először egy hajó két oldalán, az evező­höz kellett átjutnia a két játé­kosnak (Mester Lászlónak és Kosi Nándornak), majd vizet öntenie a vödörből egy üveg­csőbe. A vizet viszont engedni kezdték, az egyensúlyvesztés­nél az evezősor a földre billent (a tarjániaknál talán szabályta­lanul sok vizet engedtek le.) Az nyert, aki a legtöbb vizet ön­tötte a csőbe. De ez nem a ma­gyar csapat volt. Az utolsó versenyszámot vi­szont megnyerték, így minden­kit maguk mögé utasítottak (Folytatás a 3. oldalon) alkalmazottaival együtt. A rendőrség 39 külföldi állam­polgárt állított elő, Vasváryt és egy amerikai állampolgárságú társát pedig őrizetbe vette. Öten haltak meg a tömeges balesetben Tömeges közlekedési baleset történt szombaton este rövid­del kilenc óra után a 84-es úton Zalagyömörő és Ukk kö­zött. Egy magyar rendszámú Nissan személygépkocsi elő­zés közben áttért a menetirány szerinti bal oldalra és frontáli­san ütközött egy Volkswagen Golf típusú, német személyau­tóval. Az ütközés után az uta­sok beszorultak a gépkocsikba. Öten az utasok közül meghal­tak; a tűzoltók 3 súlyos sérül­tet szabadítottak ki a roncsok közül. Az ügy vizsgálatát foly­tatják. Kárpát-medencei környezetvédelem Negyedik alkalommal rendezi meg alapítványi támogatással a Kárpát-medencei Környezetvé­delmi Konferenciát Debrecen­ben a Tiszántúli Környezetvé­delmi Koordinációs Bizottság. A szombaton megkezdődött háromnapos szakmai találko­zón a magyar környezetvédők mellett erdélyi és szlovákiai szakemberek is részt vesznek. Az immár hagyományos fó­rumra társadalmi, környezetvé­delmi szervezeteket, illetve környezetvédőket hívtak meg, s elsődleges céljuk a környezet­védelmi oktatás és nevelés ösz- szehangolása. A Kárpát-me­dence ugyanis olyan földrajzi egység, amelynek ökológiai problémáit egyetlen ország sem képes egyedül megoldani, ezért elengedhetetlen a közös szemlé­let kialakítása, az összefogás - hangzott el a konferencia meg­nyitóján. A találkozón a résztvevők véleményt cserélnek a környe­zetkímélő erdélyi mezőgazda­ság érdekében kifejtett ismeret- terjesztés jelentőségéről, az ökológiai nevelés korai kezde­tének fontosságáról és az ön- kormányzatoknak a környezeti nevelésben betöltött szerepéről. Longobárd temető Győr közelében Longobárd temetőt találtak a régészek Györ-Ménföcsanak és Gyirmát határában, a két tele­pülést elkerülő út építésénél. Tomka Péter, az ásatás vezetője az MTI érdeklődésére el­mondta: a VI. század első felé­ben élt elbai germán népesség megtartotta pogány temetkezési szokásait: halottaikat ellátták élelemmel a túlvilági útra, a koporsóba helyezték fegyvere­iket és egyéb tárgyaikat. A mostani ásatás során is fel­tártak jellegzetes díszítésű edénytöredékeket. Megőrzött a föld mélye néhány vas lándzsa­csúcsot és pajzsfogót, rábuk­kantak továbbá néhány üveg- plaszta gyöngysorra és ruha­kapcsoló tűre. (MTI) A garázda halála Tokajban a Rock Gyermekei Tábor elmúlt hét szerdai ren­dezvényén este 9 óra után 10 perccel M. P. 20 éves legyes- bényei lakost garázda viselke­dése miatt a tokaji rendőrőrsre előállították, majd a kórház pszichiátriai osztályára szállí­tották mentővel, ahol csütörtö­kön elhalálozott - tudatták az MTI-vel szombaton. M. P. a jelzett időpontban erősen ittas állapotban, minden indok nélkül belekötött egy nagykállói lakosba, akit több­ször megrúgott és megütött. A helyi rendőrök őt megfékezték, megbilincselték és úgy állítot­ták elő a tokaji rendőrőrsre. A fiatalember olyannyira ittas volt, hogy hozzá orvost kellett hívni. Az orvos mentővel a Sá­toraljaújhelyi Kórház Pszichiát­riai Osztályára szállíttatta, ahol másnap kora reggel elhalálo­zott. A vizsgálat szakértők be­vonásával még tart. Érvek a világkiállításért A NAP HÍREI TRI ÁTLÓN VERSENY BALASSAGYARMATON. Az 1500 méteres úszóverseny után Kropkó Péter (szemüvegben) többszörös magyar bajnok, a világkupa harmadik he­lyezettje, elsőként érkezik a depó felé, ahol kerékpárja várja. A verseny győzteseként ő vehette át a Schwechater-Palóc Kupa fődíját is. Képriportunk a 10. oldalon. Fotó. Kun Király

Next

/
Oldalképek
Tartalom