Nógrád Megyei Hírlap, 1993. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-08 / 157. szám

1993. július 8., csütörtök SPORTTÜKÖR HÍRLAP 11 Mansell és Mansell Időben megelőzik a trombózist, az infarktust, az agyvérzést Biciklin az egészségért Nigel Mansell, a Forma-1 tavalyi világbajnoka bekerült Madame Tussaud viaszfigurái közé. Az autóversenyző Londonban járva megtekintette saját viaszalakját. Nehezen lehet eldönteni, melyik az igazi! Mansell most Paul Newman Indy 500 csapatában szere­pel, és újabb sikerekben bízik FEB Foto A Marseille-ügy fejleményei Újabb kihallgatások és újabb ellentmondások Párizs. A francia labdarúgó­liga elnökét és a mérkőzés bíró­ját is kihallgatják a vesztegetési vád ügyében Valenciennes-ben, az Olympique Marseille-Va- lenciennes mérkőzésről. A liga elnöke, Noel Le Graet azt sze­retné, ha a vád ügyében még a bajnoki idény kezdete előtt dön­tés születne, mert annak kime­netelétől függhet a BEK-győz- tes francia bajnokcsapat osz­tályba sorolása. A Marseille labdarúgói közben megkezdték felkészülésüket az új idényre, de első edzőmérkőzésükön csak gól nélküli döntetlenre futotta erejükből a tavalyi évad egyik „meglepetése”, a Nantes - sárga-zöld mezükről kanárik­nak nevezett - csapata ellen. A május 20-i mérkőzést vezető bíró, Jean-Marie Veniel meg­lepő nyilatkozatot adott a Le Sport című hetilap szerdán meg­jelent számának. Szerinte „meg­lepte őt Christophe Robert, a Valenciennes játékosának sérü­lése”, mert a szerelés, amelynek során ez bekövetkezett, szabály­talan volt ugyan, de nem hozha­tott súlyosabb sérülést”. Mint ismeretes, Robert az, aki a vád szerint negyedmillió frankot kapott a Marseille csapatától azért, hogy a bajnoknak megfe­lelő módon befolyásolja a mér­kőzés kimenetelét. Veniel azt is elmondta, hogy benyomása sze­rint a kiesésre álló Valenciennes korántsem tanúsított olyan elle­Véget ért a karnevál, elteltek a pihenőnapok is. Szécsényben is elérkezett a munka ideje. Az NB Ill-as újonc labdarúgó-csa­pat megkezdte a felkészülést. A munkát Sisa Tibor szakedző személyében új „mester” szabja ki a húszfős keret tagjainak, melyben egyelőre annyi a vál­tozás, hogy Tőzsér elköszönt. Sisáról nagy vonalakban annyit, hogy mindössze har- minckettedik életévét tapossa, Ipolytarnócon született, jelenleg Ludányhalásziban él, és a helyi általános iskolában testnevelést tanít. A Magyar Testnevelési Egyetemen vörösdiplomával szerzett szakedzői képesítést. Az elméleti ismereteket Zalka András, Frenkl Róbert és Ná­dori László előadásai során sa­játította el, míg a gyakorlati fog­lalkozásokat Mezey György, Bicskei Bertalan, Verebes Jó­zsef ismertette meg a fiatal szakemberrel. Jó hír Szécsényben, hogy a helyi önkormányzat támogatá­sáról biztosította a csapatot. A városatyák a legutóbbi testületi ülésen úgy határoztak, hogy sportalapítványt hoznak létre, nállást a mérkőzésen, amelyet egy ilyen helyzetben lévő csa­pattól el lehetett volna várni. A legmeglepőbb azonban, hogy a bíró szerint a Marseille nagy­nevű elnöke, Bemard Tapie is tudhatott az alkudozás bizonyos részleteiről. A Valenciennes vezetői ugyanis, akik a mérkő­zés előtt már tudtak a vesztege­tési kísérletről, hallgatásuk fe­jében döntetlent akartak „kapni” a bajnokcsapattól. Ta­pie a találkozó után állítólag az öltözőben azt mondta a Valen­ciennes elnökének, hogy „ki kért a másiktól döntetlent, te vagy én?” Közben a sajtóban a már „nyári folytatásos rémre­génynek” nevezett ügy fősze­replője, Eric de Montgolfier ál­lamügyész kijelentette, hogy a vizsgálat a szükséges ütemben halad majd, s „nem befolyásolja ebben július 24-e”, vagyis az őszi bajnoki idény kezdete. Az ügyész és a vizsgálóbíró foly­tatja a Marseille ügyvezető igazgatója, Jean-Pierre Bernes kihallgatását. Az előzetes letar­tóztatásban lévő Bemes-t ked­den szállították Marseille-ből Valenciennes-be, s letartóztatá­sát meghosszabbították, bár nem a helyi börtönben, hanem annak kórházában tartják fogva. Ügyvédje továbbra is azt han­goztatja, hogy védencének semmiféle tudomása sem volt az ügyről és az ellene folytatott vizsgálat teljességgel alaptalan. Sisa Tibor mely Szécsény labdarúgását hi­vatott segíteni.- Milyenek az első benyomá­sai? - kérdeztük az új szakveze­tőt, akiről még azt is tudni kell, hogy évek óta a magyar ser­dülő- és ifjúsági válogatottak pályaedzőjének, Piski Elemér szövetségi edzőnek a „jobb­keze”; az általuk felkészített le­génység legutóbb a 17-18 éve­sek Európa-bajnokságán a nyolcadik helyen végzett. Salgótarjánban jó néhány fia­tal a kerékpár nyergében ülve nyerte vissza az egészségét. Sőt, ezek a srácok a biciklit is meg­tarthatták. Hogyan?! Az ötlet szülőatyja dr. Oroszlán György, a salgótarjáni Madzsar József Kórház gyermekosztályának főorvosa, aki készségesen osz­totta meg velünk a titkát. Köztudott, hogy hazánkban nagyon sokan szenvednek és halnak meg szív- és érrendszeri betegségben; ebben az egyik legrosszabb helyen állunk Eu­rópában. Ezeknek a betegsé­geknek, az infarktusnak, az agyvérzésnek, a trombózisok­nak nagyon sok rizikótényezője létezik: a magas vérnyomás, a cigarettázás, a magas kolleszte- rinszint és nem utolsósorban a mozgásszegény életmód.- Indítottunk az osztályun­kon egy olyan szakrendelést, melynek során megvizsgáltuk a magas vémyomású és túlsúlyos gyerekeket, s azokat a fiatalo­kat, ahol a családban szív- és ér­rendszeri betegségek fordultak elő. Sajnos, nagyon kedvezőtlen tapasztalatokat szereztünk, sok a veszélyeztetett gyermek - magyarázza a főorvos. Hogyan is lehet ezeken a nyavalyákon úrrá lenni? Például gyógyszerekkel. De nem feltét­lenül előnyös nap mint nap mérgekkel tömni a fejlődő, ifjú szervezetet. Mi hát a valódi megoldás? Az életmód megváltoztatása. Az egészséges testmozgás! Oroszlán doktor a tettek me­zejére lépett. Segítőkre lelt a salgótarjáni hegyikerékpárklub vezetői, dr. Szabó Sándor és Szabó Ferenc személyében.- Pályáztunk, és kétszázezer forintot nyertünk a Nemzeti If­júsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapít­vány kuratóriumától. A pénzből kerékpárokat vásároltunk, és Papp Laci: Fair Play-díj A Nemzetközi Fair Play-bi- zottság Párizsban tartott ülésén újabb díjak odaítéléséről döntöt­tek. Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó, a magyar válogatott volt kapitá­nya szinte egyedülálló pályafu­tása elismeréseként részesül nemzetközi Fair Play-díjban.- Nagyon kellemes meglepe­tésként ért. hogy csupa segítő­kész, a munkát vállaló, a tevé­kenységemet támogató szemé­lyekkel vagyok körülvéve - vé­lekedett.- Mennyire van tisztában a helyi viszonyokkal?- A csapat valamennyi tagját személyesen ismerem, hiszen a nyolcvanas évek közepén ma­gam is játszottam a szécsényi együttesben.- Milyen célt tűznek ki a csa­pat elé?- A bennmaradást. Úgy ér­zem, erre megfelelőek a feltéte­lek. Hogy célunkat elérjük, ter­mészetesen alaposan fel kell ké­szülnünk a magasabb osztályra. Az első időszak a a kemény alapozás, amikor az erőnléti jel­legű edzéseken van a hangsúly. Ezt követi a formába hozási időszak, melynek során több előkészületi mérkőzést is ját­szunk. Meghívjuk a magyar if­júsági válogatottat is.- Ki lesz a segítőtársa?- Az eddigi sikerkovács, Pénzes István. Nagy szükségem van az ő lelkiismeretes munká­jára. Rácz András azoknak a gyerekeknek, akik a szakrendelésünkre járnak, és biciklizni is szeretnek, túrákat szerveztünk. A környező he­gyekben szombatonként ideális körülmények között, „erős” te­repen, jó néhány kilométert le­kerekeznek. Egyszerre tízen-tizenketten mennek el túrázni, a vezetők ennyi gyerekre még jól tudnak vigyázni. Mert fő a biztonság. Keveset kerekeznek ország­úton, annál többet hegyi, erdei ösvényeken; az indulás előtt már gondosan megtanulják a többsebességes járgányok keze­lésének csínját-bínját. Persze, volt már, aki fejreállt, hiszen ez óhatatlan; komolyabb sérülés azonban még nem ért senkit.-A gyerekeknek rövid idő után ézékelhetően növekszik az állóképessége, megszokják a rendszeres sportolást, jelentő­sen csökken a testsúlyuk, meg­szűnnek a problémáik. Akik 500 km-t lekerekeztek, az értékes járgányt megtarthat­ják maguknak. Ők immár a sa­ját biciklijükkel járnak. Időről időre helyi összefogásból is sze­retnének kerékpárokat vásá­rolni, és természetesen beadják a pályázatokat is. Mindig nyugat felé tekintge- tünk, tetteinkre onnan várunk visszaigazolást. Találkozunk-e a kinti gyógyászatban a salgó­tarjánihoz hasonló gyakorlattal?-Nem jellemző. Viszont a kerékpározás maga sokkal nép­szerűbb, mint hazánkban. Hol­landiában például a közlekedés 28 százalékát teszi ki. De nem is maga a biciklizés a lényeg, ha­nem a rendszeres testmozgás. Arról, hogy a magyar gyere­kek edzettsége hogyan viszo­nyul a nyugatiakéhoz, nem ké­szült felmérés. Azt viszont tud­juk, hogy a sorozásnál a fiatalok harmic százalékát alkalmatlan­nak találják a katonai szolgá­latra. Ezeknek igen jelentős ré­A Wiesbadenben székelő nemzetközi német, a labdarú­gással foglakozó IIHFS közzé­tette a klubok, valamint a góllö­vők nemzetközi rangsorát. A csatárok teljesítményénél az olasz első osztályt úgynevezett Szuper Kategóriaként kiemel­ték. Mivel ez a világ legerősebb bajnoksága, így Itáliában a leg­nehezebb a góllövők dolga. Itt az olasz gólkirály Giuseppe Signori áll az élen 26 találattal. A következő, a Világ Kategóri­ában öt ország, Argentína, Bra­zília, Németország, Anglia és Spanyolország bajnokságát vet­ték figyelembe. Ezen a listán a brazil Bebeto a legjobb 29 gól­jával. Szuper Kategória (olasz A liga): 1. Giuseppe Signori (La­zio) 26 gól, 2. Roberto Baggio (Juventus) 21,3. Abel Eduardo Balbo (Udinese) 21, 4. Ruben Sosa (Internazionale) 20, 5. Da­niel Fonseca (Napoli) 16, 6. Gabriel Omar Batistuta (Fioren- tina) 16, 7. Roberto Mancini (Sampdoria) 15. Világ Kategória: 1. Jósé Ro­berto Gama de Oli viera Bebeto (Deportivo La Coruna, brazil) 29 gól, 2. Ivan Luis Zamorano (Real Madrid, chilei) 27, 3. Édward Paul Sheringham (Not­tingham Forest/Tottenham, an­gol) 23. 4. Anthony Yeboah (Eint­racht Frankfurt, ghanai) 20, 5. Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen, német) 20, 6. Hrisztov Sztoics- kov (Barcelona, bolgár) 20, 7. Luboslav Penev (Valencia, bol­gár) 20, 8. Leslie Ferdinand (Queens’ Park Rangers, angol) 20, 9. Alberto Federico Acosta (San Lorenzo, argentin) 18, 10. Sergio Daniel Martinez (Boca sze mozgásszervi probléma, amelyeket megfelelő életmód­dal meg lehetne előzni.- Hazánkban az emberek életmódja meglehetősen moz­gásszegény - folytatja a főor­vos. - Hogy ennek mi az oka? Az országban az utóbbi évtize­dekben sokkal több pénzt fordí­tottak az élsportra, mint a tö­megsportra; nagyon sok helyen a rendszeres testmozgásnak az alapvető feltételei sincsenek meg. Most az életviszonyok se kedveznek: az a szülő, aki ideá­lis esetben vinné magával a gyermekét a szabadba és rá­szoktatná a rendszeres moz­gásra, a „szabadidejének" nagy részét a második és harmadik műszakban tölti el. Ezt a szere­pet a testnevelő tanárok csak részben tudják átvállalni, de na­gyon fontos, hogy lehetőleg tö­rekedjenek erre. Még néhány (zár)szó a meg­előzésről.- Évek óta szorgalmazzuk, hogy a Petőfi iskolában - amely kifejezetten sportiskola - alakít­sanak ki egy olyan orvosi rende­lőt, ahol folyamatosan mérni tudnánk a gyerekek állapotát. A tantestület igazán a szívén viseli a dolgot; pályázatok során el­nyert pénzekből és a szülők összefogásának révén megépült a nagyon szép orvosi rendelő, mely el tudná látni a város ösz- szes iskoláját. Csakhogy hiány­zik még belőle néhány alapve­tően fontos műszer. Eléggé megdöbbentő volt a számunkra, amikor néhány osztályban vizs­gálatokat végeztünk, és számos esetben már akkor is úgy talál­tuk, hogy beszűkült a légzés­funkció, amikor a gyereken még semmiféle tünetet nem le­het észrevenni. A hiányzó műszereket meny­nyi pénzből lehetne beszerezni?- Hárommillió forint már elég lenne hozzá. Balás Róbert Roberto Baggio (Juventus) a szupersztárok egyike Juniors, uruguayi) 18, 11. Ru­ben Fernando da Silva (River Plate, uruguayi) 18, 12. Dean C. Holdsworth (Wimbledon, an­gol) 18, 13. Wynton Rufer (Werder Bremen, új-zélandi) 17, 14. Luis Garcia (Atletico Madrid, mexikói) 17, 15. Jósé Angel Ciganda (Athletic Bil­bao, spanyol) 17, 16. Michael Quinn (Coventry City, angol) 17. A klubok rangsorában a múlt évhez képest az első három he­lyen nem történt változás, meg­őrizte elsőségét az olasz AC Mi­lan, az ugyancsak olasz Juven­tus és a skót Glasgow Rangers előtt. Az első százban magyar egy­üttes nem található. 1. (1.) AC Milan (olasz) 395.0 pont, 2. (2.) Juventus (olasz) 377.5, 3. (3.) Glasgow Rangers (Skót) 351.0, 4. (6.) Real Madrid (spanyol) 323.5, 5. (5.) Olympique Marseille (fran­cia) 304.5, 6. (4.) Olimpia Asuncion (paraguayi) 301.5. Sisa Tibor lett az újonc NB Ill-as csapat edzője Szécsényben megkezdték a munkát Nemzetközi labdarúgórangsor Itália viszi a prímet Kozma a válogatottban • Salgótarján. Kozma László, az SKDASE tehetséges fiatal at­létája - Herczeg Vince edző ta­nítványa - a napokban részt vett a bukaresti román-magyar ifjú­sági válogatott viadalon, ahol távolugróként volt a győztes magyar együttes tagja. Lemondott az elnökség • Karancsalja. Lemondott a községi sportegyesület elnök­sége. A KSE közgyűlését július 11-én, vasárnap 16 órai kezdet­tel tartják a polgármesteri hiva­tal nagytermében, ahol megvá­lasztják az új vezető testületet, és ahová elvárják a falu sport- szerető polgárait. Triatlon verseny • Balassagyarmat. A városi triatlonegyesület húsz sporto­lója a hét végén a kiskörei nem­zetközi versenyen állt rajthoz, mely egyben középtávú orszá­gos bajnokság is volt. Az Ipoly-parti versenyzők közül a középtávú ob-n (2,5 km úszás, 80 km kerékpározás, 20 km fu­tás) a felnőttek között Kelemen Viktor, a junioroknál Kovács Zoltán, a seniorok között Sztan- csik József egyaránt teljesítette az erőpróbát, s számukra ez volt az elsődleges cél. A gyermekek váltóversenyében három balas­sagyarmati csapat is indult, ők is a várakozásnak megfelelően szerepeltek. Újság még, hogy Sztancsik József részt vesz a jú­lius 24-én kezdődő szombathe­lyi szenior Európa-bajnoksá- gon. Barátságos mérkőzés • Kazár. Szombaton 16.00 órai kezdettel a községi sportpá­lyán megmérkőzik egymással Kazár és Salgótarján megyei I. osztályú játékosokból álló lab­darúgó-válogatottja. A barátsá­gos találkozón több kazári játé­kos is elbúcsúzik az aktív játék­tól. Százasok klubja • Neuss. A német Lothar Matthäust beleértve, immár 20 tagja van a százszoros váloga­tott labdarúgók klubjának. íme a tiszteletre méltó társaság: 1. Peter Shilton (angol) 125 mér­kőzés, 2. Pat Jennings (északír) 119, 3. Heinz Hermann (svájci) 117, 4. Bjöm Nordquist (svéd) 115, 5. Dino Zoff (olasz) 112,6. Oleg Blohin (szovjet) 109, 7. Bölöni László (román) 108, Bobby Moore (angol) 108, 9. Bobby Charlton (angol) 106, 10. Billy Wright (angol) 105, 11. Grzegorz Lato (lengyel) 104, Torbjöm Svenssen (svéd) 104, 13. Franz Beckenbauer (német) 103, 14. Kenny Dalg­lish (skót) 102, Kazimierz Deyna (lengyel) 102, Morten Olsen (dán) 102, Joachim Stre­ich (keletnémet) 102, 18. Bo- zsik József 100, Hans-Jörgen Dörner (keletnémet) 100, Lot­har Matthäus (német) 100. 24 órás csúcs • Szeged. A 24 órás futás új magyar rekordja 263,172 kilo­méter. Bogár János, a legjobb magyar ultramaratoni futó állí­totta fel az újszegedi ligetben. Bogár korábbi „rossz” szokásá­hoz híven ezúttal szinte mindent beleadva indult a 24 órás táv­nak, ám most nem fáradt el idő előtt, így sikerült neki az új or­szágos csúcs. Jurán kérése • Newcastle. Szergej Jurán uk­rán futballistát - akit a magya­rok is jól ismernek, hiszen az orosz válogatottban csapatunk ellen játszott a vb-selejtezőn - a Premier League-ben szereplő angol Newcastle United pró­bálta szerződtetni. A Benfica ráállt a cserére, hiszen 2.25 mil­lió dollárral gazdagodott volna. Ám - közölték newcastle-i klubvezetők - az ukrán labda­rúgónak akadt egy „személyes kérése” is, ami miatt meghiúsult az üzlet. Jurán marad a Benfi- cánál. A helyére várhatóan Pe­ter Beardsleyt, az egykori angol válogatott játékost szerződtetik. Beardsley korábban már játszott a NU soraiban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom