Nógrád, 1990. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-31 / 76. szám

GYÁSZJELENTÉS Fájdalommal tudatjuk, hosszú betegség után, 43 eves korában elhunyt HENNING S ANDORNE S7-.: Bejczy Éva temetése 1990. április 3-án, 14.3t órakor lesz a salgó- bányai temetőben. GYÁSZOLÓ LEIANYA ÉS CSALADJA Mely fájdalommal tudat­juk, hogy ANDO Gyurka GYULA a szeretett édesapa, nagy­apa ‘3 éves korában el­hunyt. Temetése 1990. ápri­lis 4-én (szerdán), 14.3C órakor lesz a baglyasaljai temetőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD , Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa és test­vér, ADAM ANTAL hosszú, türelemmel viselt betegség után, 77 éves ko­rában elhunyt. Temetése 1990. április 4-én (szerdán), 13 órakor lesz a salgótar­jáni régi központi temető­ben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, zenésztársaknak és mind­azoknak, akik szeretett ha­lottunk, RÄCZ LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek és mély fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. GYÁSZOLÓ CSALÁD Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, volt munkatársak­nak és mindazoknak, akik szeretett halottunk, KÉPE ISTVÁN búcsúztatásán megjelentek és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A GYÁSZOLÓ CSALÁD Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek és mindazok­nak, akik szeretett ha­lottunk, HORVATH GYULA temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek és mély fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. GYÁSZOLÓ FIA, GYULA ÉS CSALADJA MEGNYÍLT! SIKK DIVATSZALON ÉS SZABÓSÁG. Bármilyen testalkatra rö­vid határidőre dolgozunk. Méteráruval. divatáruval állunk női és férfi vásár­lóink rendelkezésére. Cégtulajdonos: Borsik Pé- terné. Cím: Pásztó, Mikszáth K u. 15. Hozott anyogból is dolgo­zunk. CALCIUM KFT. Szúpatak felvételt hirdet- rakodógép-kezelő,- villanyszerelő, ' - segédmunkás munkakörökben. Jelentkezni lehet szemé­lyesen Szúpatakon, a bá- nyo vezetőjénél. 9 AT TE KI NYOMDA KFT Üzletkötő munkatársa­kat keresünk. Pf.: 187. Salgótarján, telefon: 12-417. FIGYELEM! Kedvezményes áron ELADÓ 2 DB felújított FAGYLALTGÉP! Érdeklődni: Drégelypalánk, 234-es telefonon, vagy személyesen, Drégelypa­lánk, Felszabadulás u. 178. Drégelyvár Kft. A Bátonyterenyeí Egész­ségügyi Központ (Nogy- bótony) tanácsadóhelyi­ségében optimális családtervezési tanácsadás működik. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Tanácsadási időpontok: szerda, péntek 14—16 őrá ­'9­Telefon: 459. MEGNYÍLT ! a Cserhátvidéke Takarék- szövetkezetnél Balassa­gyarmaton, oz SZTK épü­letével szemben A NYOMTATVÁNYBOLT. Vállalati, szövetkezeti, kis­ipari, kiskereskedelmi nyomtatványok kaphatók. Nyitva: 8-tól 15 óráig. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények figyelem! A Cserhátvidéke Takarék­szövetkezet Balassagyar­maton a Felszabadulás u. 33. szám alatt nyomdaüzemet létesített. Vállaljuk mindenféle ügy­viteli nyomtatvány, szóró­lap qyártását rövid határ­időre, kedvező áron. Nagy tételnél fizetési ked­vezményt adunk. FIGYELEM! Mindent egy helyen! A Cserhátvidéke Takarék- szövetkezetnél családi há­zak, garázsok, kerítések, egyéb építmények tervezé­sét saját tervezőirodájá­val vállalja. Megrendelések o takarék- szövetkezet kirendeltsé­geiben adhatók le. Szük­ség esetén az építkezés­hez kölcsönt is biztosí­tunk. Ne feledje, mindent egy helyen! Cserhátvidéke Takarékszövetkezet, Magyarnándor. „A METÁLCOOP KFT. felvételre keres targoncásokat (két műszakban) jó ke­reseti lehetőséggel. Jelentkezni lehet: Bátonyterenye, Bolyoki út 8. sz. alatti telephe­lyén, Jakubovics Gábor, szállítási vezetőnél. Tel.: Nagybáteny, 24.'* A „Zagyvavölgye” Mgtsz., Mátraterenye, korszerűsítés miatt meg­vételre felajánlja az alábbi gépeket: — 1 db VOLGA személygépkocsi. — 1 db MTZ—82. traktor, — 1 db MTZ—82. traktor K£R—4010, rakodóval felszerelve. Érdeklődni lehet: Varga László elnökhe­lyettesnél munkanapo­kon, telefon: 32-11-025. ÚJDONSÁG! SÁRVÁRI KRISTÁLY KRÉM Reumás izületi panaszok ápolására. Kapható: a gyógyszertárakban. Akció! Akció! A pásztói szövetkezet 1. számú Áruház Betéti Társaság méteráru- és lakástextilosztályán 1990. április 3-án, kedden, 40 százalék árengedménnyel vásárolhat több színben mintás jerseyanyagot. Aki ezt a hirdetést fel­mutatja és 500 forint felett vásárol, sorsjegyet kap. Sorsolás: 1990. december 15-én lesz. Újonnan alakuló kft. sürgősen keres felvételre gazdasági szakembert mérlegképes könyvelői, vagy főiskolai végzett­séggel, gazdasági vezetői munkakörbe. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Pásztó, Szabadság u. 132. Termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, figyelem! A Magyarnándor! Álla­mi Gazdaság folyékonv- műtrágya-üzeme Moho- rán folyamatosan kiszol­gál: nitrosol fejtrágyát, valamint igény szerint a rendelkezésre álló 27 receptúra alapján kom­binált szuszpenziós mű­trágyát. Átvétel és kiadás a gaz­daság mohorai műtrá­gyaüzemében, reggel 7 órától délután 16 óráig. Jelentkezni lehet: Bállá István üzemveze­tőnél, a helyszínen: Mo­hóra, vasútállomás. A Szécsényi Egyesült Áfész felkínálja eladás­ra az alábbi járműveit: — 1 db PRAGA típusú szippantógép­kocsi, — 1 db BALKANCAR D—2500 tip. (dízel) eme­lővillás targonca. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni lehet: az áfész kereskedelmi fő­osztályvezetőjénél, Szé- csény, Rákóczi út 84. sz. alatt. • • • A TIT Nógrád megyei szervezete a következő tanfolyamokat hirdeti meg: — kazánfűtő, — középfokú anyag- és áruforgalmi, — középfokú szállítási, — alapfokú munkavé­delmi, — IBM számítógép­kezelői, — Commodore—64 számítógépes, — ív- és lánghegesztő, — kézimunka, — virágkötő haladó tan­folyam. Jelentkezés: április 13-ig a TIT Nógrád megyei szervezeténél (Salgótar­ján, Mérleg u. 2.), vagy telefonon: 14-082, 14-282. • • • VÁLLALKOZÓK! Folytatjuk honvédségtől leszerelt, használt teher­gépjárművek értékesí­tését. Kínálatunk: Csepel 344 D platós, GAZ 66 platós, Csepel 344 D műhelyko­csi, felszereléssel, Ikarus 211, Ikarus 280, csuklós. Telephelyünk: Bátony­terenye, Volán-telep mellett. Értékesítés: minden ked­den délelőtt, vagy konk­rét vásárlási szándék esetén a 10-559-en, Megyei vállalkozásszer­vező és szolgáltatóiroda OKTATÁS Az Autóklub Salgótarjáni Szervezete LEGKÖZELEBBI SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐI TANFOLYAMÁT 1990. április 9-én, du. 15.30 órakor indítja, tiszteljen meg bizalmával és jöjjön el hozzánk! Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk. Részletfizetési kedvezménnyel az első részlet 2000 Ft. Cím: Salgótarján, Bartók B. út 14 a. Telefon: 10-662. APRÓHIRDETÉSEK ÁLLÁS GYAKORLATTAL rendelkező adatrögzítő állást keres. Ajánla­tokat: Salgótarján. 10-977 tele­fonra kérek. HATÉVES gyakorlattal eladói állást vállalnék. Ajánlatokat: Salgótarján. 10-977 telefonra ké­rek. Nógrádgárdonyi tüdőgyógy­intézet azonnali belépéssel felvesz l fő szakképzett la­boratóriumi asszisztenst. Bérezés megegyezés sze­rint. JÁRMŰ P—124-OS lakókocsi. négy­személyes, újszerű állapotban eladó. Érdeklődni: Salgótar­ján, 11-708 telefonon. ZH-S Wartburg 353-as eladó. Bátonyterenye. Népköztársa­ság u. 205. (Micsutka.) UM-ES Trabant eladó. Irány­ár: 30 000 Ft. Érdeklődni: 16.00 óra után. Salgótarján. Nyírfács­ka út 3. VI 34. Galanits. UB-S Lada 1200-as. karambo­lozott. olcsón eladó. Cím: Hu- gyag. Jókai u. 6. VENNÉK Riga-, vagy Pannó- nia-kereket. Kovács Ernő, Nagy- lóc, Rákóczi u. 98. HATTONNAS, ponyvás IFA-te- hergépkocsit vennék, 2 éves ko­rig. Ajánlatokat: Salgótarján. Kemerovo krt. 12. IJl. Telefon: 12-608. KIFOGASTALAN állapotban másfél éves Polski 126-os Fiat extrákkal igényesnek eladó. Ér­deklődni : Pásztó, 528-as telefo­non, egész nap. PH 1500 Lada eladó, friss műszakival. Balassagyarmat, Bercsényi u. 11. PR-ES, jó állapotban levő 1300-as Lada eladó. Érdeklődni Balassagyarmat, Achim A. út 6—8. Ill/14. HÁROMÉVES Volga eladó. Salgótarján, Lőwy S. u. 5.. fszt. 4. INGATLAN ELADÓ • Zagyvapálfalva, Cso­konai u. 83. alatti 20 négy­zetméteres üzlethelyiség. Min­denféle árusításra alkalmas. Érdeklődni: Salgótarján. Kun Béla u. 39. 18.00 órától. ELADÓ Érsekvadkerten. Rá­kóczi u. 10. sz. alatt, gazdálko­dásra való nagyméretű paraszt­ház. 705 négyszögöl telekkel. Érdeklődni: mindennap, a hely­színen. ELADÓ 180 négyzetméteres, összkomfortos, telefonos családi ház, 70G négyszögöl telekkel Balassagyarmattól 2 km-re. Ér­deklődés: Kővár 171-es telefo­non. PASZTÓN, Taron, vagy Hasz­noson kis családi házat vennék. Cím: a pásztói Művelt Nép könyvesboltban. ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉ­SEMET megnyitottam, többféle áruválasztékkal Balassagyarma­ton. a Patvarci út végén (vasúti átjáró után). MAGYARGÉC, Orgona út 1 B. sz. alatt régi. felújításra szoruló családi ház jutányos áron eladó. Érdeklődni: Szerémi Zsigmond. Magyargéc. Május 1. út 19. MÁSFÉL szobás lakás eladó. Salgótarján. Arany J. u. 21. III 6. Érdeklődni: kedden. szerdán. 16—17 óráig. ELADÖ Balassagyarmat. Ápri­lis 4. ltp. 16 4. ép. egy plusz két félszobás lakás. Érdeklődni: Bgy. 447-es telefon. BESZTERCÉN eladó ikerga­rázs és telek, faházzal. Érdek­lődni: 18 órától, tél.: (Salgótar­ján). 12-171. GARÁZST vennék a vásár- csarnok környékén. Cím: Salgó­tarján. Palócz tér 2.. Szakái. jMATRADERECSKÉN 200 négy­szögöl beltelek eladó. Szliva PáV né. Somoskőújfalu. Móra F. u. 10. ELADOM Salgótarján központ­jában levő garzonöröklakáso­mat. Érdeklődni lehet: 11-57-689. 18—22 óra között. ARANY János utcában aknás: garázs eladó. Telefon: Salgótar­ján. 15-227. SALGÓTARJÁN belterületén építési telek eladó. Érdeklődni: Rákóczi u. 153. BESZTERCE-LAKÓTELEPEN, 55 négyzetméteres. telefonó», kábeltévés szövetkezeti örökla­kás. 1 200 000 Ft-ért eladó. Te­lefon: Salgótarján. 11-829. ADÁSVÉTEL FAHAZ 22 négyzetméteres, el­adó. Salgótarján. Csizmadia úi 30., 15.00 órától. ELADÓ: 1 db holstein-friz fekete üsző. 10 hónapos. Hu- gyag. Béke u. 16. Sági László. GAZ Siesta. képmagnó él originált állapotban fevő CB- rádió eladó. Pásztó. Dózsa Gy, u. 34. 700 darab akác szőlőkaró el­adó. Érdeklődni: Alsótold. Nagy­mező út 12. Bercsényi. ÖNJARÖ szalagfűrész eladó. Érdeklődni: 17.00 órától. Cím: Kertész. Örhalom. Rákóczi u. 26. PG olajbefúvó tartozékokkal eladó. Salgótarján. Petőfi út 55. (Baglyasalja). BIOGILISZTA kedvező szerző­dési feltételekkel, nagy meny- nyiségben ,eladó. Ar: megegye­zés szerint. Cím: Varga And­rás. Salgótarján. Dobé Katica út 56. (Forgács). VERSENYKERÉKPAR jó álla­potban. reális áron eladó. Sal­gótarján, Eperjes-telep. Nyár út 3. Kiss Béla. BIOGILISZTA, -humusz és biogiliszta visszavásárlási szer­ződéssel eladó. Kishart.ván. Sző­lőhegy út 9. VENNÉK kifogástalan állapo­tú mély babakocsit. Ajánlatokat: Balassagyarmat, Percei Mór út 10. alá kérünk. ÉVELÖPAPRIKA, szezám. óri­ás paprikák, évelő lugasparadi­csomok, dinnyék, uborkák mag- vai 25 db 50 forintért eladók. 9791 Torony, Pf.: 10. Kopácsi. FIGYELEM! a legmagasabb napi áron vásárolok: ANTIK! bútorokat, csillárt, lámpát, fali­órát, zsebórát és márkás kar­órát, dísztárgyakat, festményt, porcelánfejű babát és gyerek­játékokat is. Tűzzománc medált, lornyont és szemüvegeket. Cím: Jakab László. 2766 Tápiószele, Pf.: 31. JO állapotban levő betonkeve­rőt vennék. Leveleket, irányár­ral együtt: Vankó Attila 2694 Cserháthaláp, Fő út 37. VEGYES MÁSFÉL szobás f hálófülkés házfelügyelői lakásom másfél szobásra cserélném, Zagyvapál­falva kivételével. Érdeklődni: Salgótarján. Kistarján u. 4. ELVESZETT Balassagyarmaton, március 17-én. az esti órákban, Doni nevű. 4 hónapos. fehér, kan. pumi kiskutyánk. Törzs­könyvi száma: 6 19. A becsüle­tes megtaláló, vagy nyomrave­zető magas pénzjutalomban ré­szesül. Cím: dr. Fehér Sándor, Balassagyarmat. József A. u. 6. ELCSERÉLNÉM garzonlakáso- mat Rákóczi út 2—l(k számig., Cím: Salgótarján. Palócz tér 2., Szakái. SÜRGŐSEN elcserélném salgó­tarjáni másfél szobás. tanácsi, II. emeleti, gázos lakásom egy­szobás garzonra. Érdeklődni: Recsk, Felszabadulás út 56. (3245) Molnár László. KlSKERTES hétvégi házat, he­lyi busszal megközelíthető!. bé­relnék. vagy életjáradékkal! megváltanék. Ajánlatokat: Sal­gótarján. 12-907 telefonon ké­rem. esti órákban. CSICSÖKAVETÖMAG eladó. Utánvéttel is szállítok. Sóshar- tyán. Kossuth út 111. Adorján József. BÁRMILYEN nemű gyümölcs­cefre és -bor főzését vállalom. Szirák. szeszfőzde. ELCSERÉLNÉM háromszobás» tanácsi, gázfűtéses lakásomat, kétszobásra. Cím: Zagyvapálfal­va. Gorkij krt. 66. IV‘3. SZEMÉLYGÉPKOCSI-JOGOS1T- VANYT szerezhet két hónap alatt. 4700—6700 Ft-ig. Suli—Autó Mun­kaközösségénél. Induló tanfolyami április 10. Jelentkezni: Salgó­tarján. Arany J. u. Madách Gimnázium. Telefon: 11-353. •sät FŰTÖBER A FUTOBER Épületgépészeti Termékeket Gyártó Vállalót BÁTONYTERENYEÍ GYARA FELVESZ pályakezdő vagy gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt, gyártástechnológus, illetve gyártmányfejlesztő munkakörbe. Előnyben részesülnek a hegesztő szokon végzettek, illetve németnyelv-tudóssal rendelkezők. Bérezés: közös megállapodás alapján. Lakás rövid időn belül megoldható. Cim: 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3. Telefon: 10111 mellék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom