Nógrád, 1989. április (45. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-06 / 80. szám

GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tu- datjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, rokon OROSZ GYÖRGY életének 42. évében el­hunyt. Temetése 1989. áp­rilis 7-én (pénteken), lő órakor lesz a bárnál teme­tőben. A gyászoló nővére és hozzátartozói Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy JEDLICSKA JÓZSEF 88 éves korában elhunyt. Temetése 1989. április 7-én, pénteken, 13 órakor les? a salgótarjáni régi központi temetőben. GYÁSZOLÓ TESTVÉREI Mély fájdalommal tu­datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÓDI ISTVÁN 61 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása 1989. április 8-án, szombaton, 15 órakor lesz a maconkai temetőben. GYÁSZOLÓ CSALÁD Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy ÖZV. HAJAS MJHALYNE a szeretett édesanya, anyós, nagymama és déd­nagymama hirtelen meg­halt. Temetése 1989. ápri­lis 7-én, 11 órakor lesz a salgótarjáni régi központi temetőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek és mind­azoknak, akik szeretett halottunk SZAKÁCS FERENCNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. GYÁSZOLÓ CSALÁD MEGEMLÉKEZÉS Életünk legfájdalmasabb napja maradt 1988. április 6-a. Ezen a napon dobbant utolsót szeretett férjem, édesapánk KOVALIK GYULA nyá. alezredes szíve. Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot e szo­morú első évfordulón. Em­lékét kegyelettel őrizzük. FELESÉGE, GYERMEKEI, VEJE, MENYEI, UNOKÁI Nagybátony—Szorospatak kö­zött épült 20 kV-os vezeté­ket 1989. április 6*án fe­szültség alá helyezzük. A VEZETÉK MEGKÖZELÍ­TÉSE ÉS ÉRINTÉSE ÉLET­VESZÉLYES! Vállalatok. fuvaroztatók! Értesítem leendő megrendelőimet, hogy teherfuvarozói kisipari tevékenységem RQBUR tehergépko­csival megkezdtem. Péter István, Bátony- terenye, Lovász József út 13. 1/6. 250 m- épület — kul- túrháznak épült — Karancskeszi, Marakodipusztán raktározás, vagy üzem céljára kiadó, vagy eladó. Salgótarján, 10-874 telefon. A kék kengurus zsebigazol­ványok ajándékba kaphatók a felsorolt Hungária Bizto­sító-irodákban: Igazgatóság: 3101 Salgótarján, Nógrádi Sándor tér 14. Gépjárműkár-rendezési fiók. 3101 Salgótarján, Nógrádi Sándor tér 14. Fiókok, kirendeltségek. 3101 Salgótarján, Nógrádi Sándor tér 14. 2660 Balassa­gyarmat, Rákóczi út 23/B. 3060 Pásztó, Nagymező út 10. 2651 Rétság, Piactér 11. 3170 Szécsény, Rákóczi út 94. 3070 Bátonyterenye, Révai út 22. GONDOSKODUNK, TEHÄT VAGYUNK. HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ. SZOT-szanatórium Parádfürdő felvesz — szakképzett éielme- zésvezetőt, — szakképzett diétás nővért, — szakképzett szakácsot (napi 500 fős kapacitású konyhájára). Bérezés: megegyezés szerint, gyakorlattól függően. Lakás, ill. szállás biztosítása megbeszélés tárgyát képezi. Bővebb felvilágosítást a gazdasági vezető ad. Telefon : Párád 41. Értesitjük balassagyar­mati fogyasztóinkat, hogy 1989. április 10—18. között válla­latunk hálózatmosatást végez. A két időpont között nyomáscsökkenés és az ivóvízben zavarosság észlelhető. A fentiek miatt szíves elnézésüket kérjük. Nógrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat A Szécsényi Egyesült Áfész FELVÉTELRE KERES — szobafestő és mázolót, — ácsot, — asztalost, — vízvezeték-szerelőt. Bérezés: kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: a személy­zeti vezetőnél. Cím: Szécsény, Rákó­czi út 84. Telefon : 42. Építőipari kisszövetkezet FELVÉTELRE KERES — kőműves szakmunkásokat, — segédmunkásokat. Pásztó térségiek előnyben. Bérezés : megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: 7—16.30-ig Salgótarján, Somoskőújfalu Móra F. út 1/A. Tel.: 11-547. MÉHÉSZETI SZAKCSOPORTOK, ÁFÉSZEK FIGYELEM! A TSZKER salgótarjá­ni kirendeltsége meg­kezdte az 1989. évi méhészeti szerződés- kötést. Igen előnyös feltéte­lekkel állunk szerződni kívánó partnereink részére, munkanapo­kon 8—15 óráig, a salgótarjáni kiren­deltség, Eperjes-tele- pen, a Fazekas Mihály út 9. szám alatt. Telex: 229388. APRÓHIRDETÉSEK JÁRMŰ TH írsz. 105-ös Skoda eladó. Pász­tó, Nagymező út 12. 11/4. WARTBURG Spe- ciál ZX írsz., 11 éves, friss műszaki­val eladó. Érdek­lődni: Egyházas­dengeleg, Rákóczi út 93. ELADÓ PF írsz. 105-ös Skoda, fel­újított motorral, be­épített új alkatré­szekkel és sok tar­tozékkal. Pásztó, Mikszáth út 15. OLCSÓN Simson motort vennék. Ajánlatokat: Salgó­tarján, Sehuyer F. út 40. Parádi Zsolt. NÊGYSEBESSÉ- GES Simson eladó (nem rendszámos) Salgótarján, Ke­merovo krt. 72. Tóth Csaba. S—51-ES Simson Enduró jó állapot­ban, sürgősen el­adó. Salgótarján, Néphadsereg út 6. TI rendszámú 120 L Skoda eladó. Ér­deklődni: Hárfái, Felsőtold, Kossuth út 20. 1 db IKARUS 250-es, 33 férő­helyes autóbusz, a kocsi végében büfével, eladó. Városi sportcsar- . nők, Salgótarján. Telefon: 32,11-486. PLATÓS Barkas ponyvával eladó. Bátonyterenye, Hegyaljai út 21. délelőtti órákban. KX-ES 1300 S fe­hér • Lada eladó. Zagyvapálfalva, Há- mán K.-tp. 55. dél­után. . EGYÉVES, 5 se­bességes piros Dá­cia eladó. Kovács Géza, Nagylóc, Baj- • csy-Zs. út. KY-OS Lada 1200- as újszerű állapot­ban eladó. Földi. Salgótarján, Ybl M. út 86/1. 14-211 tele- • ionon, 17—20 óráig. ELADÓ GD-S Dá­cia. Érdeklődni : Ér- sekvadkert, Dózsa Gy. út 47. Bállá. KÉTÉVES, platós, terepes ARO eladó. Salgótarján, Pető­fi út 8. DACIA 2 és fél­éves, naptetővel el­adó. Irányár: 140 000 Ft. Pásztó. Tel.: 229. 1300-AS, 4 éves Lada jó állapotban, 1991-ig vizsgáztat­va eladó. Balassa­gyarmat, Dózsa út 4. 1/4. KH-S Skoda 120 L extrákkal, friss műszakival eladó. Salgótarján, Besz- terce-lakótelep, Ybl M. út 51. 1/6. . ELADÓ PS rend­számú. karambo­los, 1200-as Zsiguli. Megtekinthető Kis- hartyán, Mályvás út 3. sz. alatt. Érd.: 14 óra után, 11-027 telefonon. 1200-AS Zsiguli eladó, irányár 50 E Ft. Érdeklődni : Karancslapujtő, Kossuth út 132. TZ-s 1200 S Lada eladó. Érd.: Salgó­tarján, Malinovsz- kij út 29/B. fsz. 3. 15 óra után. GP-S Dácia el­adó. Baglyasalja, Erkel út 6. TE 1500-as Lada és könnyű utánfutó el. adó. Bátonyterenye, Akácos út 6. UP-S, 1200-as La. da eladó. Mátra- szele, Gáborvölgy út 64. MOSZKVICS 2140 típusú PU-s eladó. Mátraterenye, Nád­újfalu, Kossuth út 346. Vincze László. RENAULT 10-es szgk. eladó. Kishar. tyán. Dózsa Gy. út 62. Antal Csaba. 350-ES Jáwa, oldal­kocsis és 350-es Já­wa szóló motorke­rékpárok eladók. Salgótarján, Ságvá- ri út 12. (Rokkant- tp.) GM-ES, 1200 S La­da, jó állapotban el­adó. Mátraszölős, Felszabadulás út 219. Megtekinthető hét­köznap. TS 125-ös MZ, ki­tűnő állapotban plusz két szkafander eladó. Balassagyar. mat, Kandó u. 12. Pistyur József. ZP-S Wartburg Combi vonóhorog­gal. olcsón eladó. Érdeklődni: Bá­tonyterenye, Ma- conka, Mikszáth út 16. Devizaszámlával rendelkezők figyelem! Külföldi munkavállalás, vagy ösztöndíj előtt jó nyelv- tanulási • lehetőség külföldön, az IH-nyelviskola-há- lózat (angol, olasz, francia, spanyol, portugál, német) iskoláiban. Különböző intenzitású (heti 15—25 óra) és szintű (középhaladótól fölfelé) tanfolyamok egész éven át. Oktatás: 10—15 fős csoportokban. Elhelyezés: csa­ládoknál, vagy diákszálláson. érdeklődés személyesen : Bp. V., Bajcs.y-Zs. út 62. Postán: 1363 Budapest, Pf. : 64. Tel.: 111-306. Prospektust és jelentkezési lapot adunk, ill. küldünk. Eboltás Salgótarjánban 1989. évben A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező! Az alábbi felsorolt helyeken és időpontokban lesz kutyaoltás : 1989. április 7., (péntek) : 8.15— 8.30-ig Pintér-tp-i bolt előtt 8.30— 9.20-ig Zagyvaróna, tanácsház 9.30— 9.50-ig Rónafalu bolt előtt 10.00— lO.KHg Rónabánya-telep italbolt április 11., (kedd): 8.30— 9.30-ig Zagyvapálfalva volt műv. ház előtt 9.35—10.00-ig Déryné u. italbolt előtt 10.10— 10.30-fg Kotyházapuszta 10.45—11.00-ig Hámán K.-tp. italbolt udvar 11.10— 11.20-ig tAgrofil-tp. (Szécsényi út) április 12., (szerda) : 8.30— 9.30-ig Somoskőújfalu, tanácsháza 10.00— 10.15-ig Somoskő, tanácsháza április 13., (csütörtök) : 8.30— 9.10-ig Városi főállatorvos lakása Dobó K. út 5. 9.30— 10.00-ig Somlyóbánya-telepi italbolt április 14., (péntek) : 8.30— 9.30-ig Salgó-kapu 10.00— 10.15-ig Salgóbánya-telepi italbolt április 17., (hétfő) : 9.00— 10.00-ig postai aluljáró 15.00— 16.00-ig baglyasaljai sportpálya április 19., (szerda) : 9.00— 9.30-ig postái aluljáró 15.00— 16.00 postai aluljáró Pótoltás: április 28., (péntek): 9.00— 9.30-ig postai aluljáró 15.00— 15.30-íg postai aluljáró. Salgótarján Városi Tanács VB tef-osztály KS írsz. Skoda 120 személygépko. esi, megkímélt ál­lapotban eladó. Ér­deklődni : Kishar­tyán, Rózsa F. út 2. 250 cm3-es ETZ típusú motorkerék­pár igényesnek, áron alul eladó. Nagylóc, Dobó út 14. ELADÓ Trabant Hycomat Limousin 29 ezer km-rel. Ba­lassagyarmat, Szé­chenyi út 8. „0” km-es Volks­wagen Golf eladó, vagy 2107-es Ladára cserélhető. Szé­csény, Rákóczi út 126/A. Telefon: 185. HÁROMÉVES 1310 TX Dácia eladó. Érdeklődni : Salgó­tarján, 10-478 tele­fonon. NÉGY és fél éves Lada 1200-as. meg­kímélt állapotban eladó. Cím : Sal­gótarján, Nyírfács­ka út 1. III 19. INGATLAN TELEK alappal, építőanyagokkal együtt eladó. Érdek, lődni: Bánk, Bán­ki út 104. PÁSZTÖN két­szintes, hallos, 180 m2, kertes csa­ládi ház eladó. Két család részére is alkalmas. Érdek­lődni : mindennap, Dimitrov út 2. Men­tőállomáshoz, köz. ponthoz közel. PASZTÖN, mű­emléki környezet­ben. 64 m2-es, két és fél szobás, tele­fonos örökfákás kp. eladó. Cím: Mú­zeum tér 3. Bese- nyei. Telefon : 292. 16 óra után. SZÉCSÊNYBEN 2 szobás társasház eladó. Érdeklődni: Magyar út 10 B. 3 2. ajtó. 18 óra után. MATRASZÖLÖ. SÖN 1958-ban épült családi ház. 680 négyszögöl kerttel eladó. Érdeklődni : Lőrincz Zoltán, Mátraszölős, Fel- szabadulás út 17. SALGÓTARJÁN belvárosában egy szoba, . összkom­fortos. első vagy második emeleti garzonlakást ke­resek. Ajánlatokat ..Készpénzzel azon­nal fizetek” jeligé­re a kiadóba kérek. KÉTSZOBÁS, összkomfortos, te­lefonos. garázsos (vagy garázs nél­kül), tehermentes, II. emeleti örökla­kás eladó. Tele­fon: Salgótarján, 15-181, egész nap. Ar: 280 000 Ft. BATONYTERE- NYÉN, a Sport úton garázs eladó. Ér­deklődni: Nagy Já­nosnál, Bátonyte­renye, Pothornyik J. út 36. 16 óra után. ELADÓ szép kör­nyezetben, betele­pített vegyes gyü­mölcsössel üdülő. Esztergomtól 1 km- re, víz villany van. Érdeklődni : Sán­dory Nagy Jenőnél, Balassagyarmat, Széchenyi út 8. KÉT és fél szo­bás, 55 m2-es erké- l.ves öröklakás, összkomfortos. kp 4- OTP-átvállalással eladó. Zagyvapál­falva. Nyírfácska út 5. VII'40. PÊCSKO-DOM- BON 875 m2-es zártkert faházzal, gyümölcsössel el­adó. Villany bevi­hető. Érdeklődni : Salgótarján, Alkot­mány út 5. III/10. BATONYTERE- NYEN, Hősök út 10. szám alatt csa­ládi ház nagy kert­tel eladó. Érdek­lődni: Bátonytere. nve, Bányaváros, Lenin út 4. II/9. BATONYTERE- NYÊN, kétszobás, régi ház eladó. Népköztársaság út 170. ERESZTVÊNY­BEN kétszintes nyaraló igényes­nek eladó. Telefon: 10-282. HAROMSZOBAS, fürdőszobás, csalá­di ház eladó. Sal­gótarján, Üjakna, 23/B. BESZTERCE-TE- LEPPEL szemben, hétvégi telek el­adó. Érdeklődni : Salgótarján, 15-839, 17 óra után. PÁSZTÓ köz­pontjában építési telek sürgősen el­adó. Érdeklődni: Pásztó, Baross G. út 4. ÉPÍTÉSI telek Bátonyterenyén, a volt Herceg-kert­ben, 1601 m2, 50 Ft/m2, gyümölcs­fákkal eladó. Ér­deklődni: Bátony­terenye, Népköz- társaság út 43. I/l. Kecskésné. EGY + kettő fél­szobás, 58 m2-es öröklakás. teher­mentesen eladó. Irányár: egymillió 200 E Ft. Érdeklőd­ni: április 10-től, 17 órától, Salgótar­ján, Pécskő út 12/B. VII/59. ZÖLDÖVEZETI sorház (Károly- aknán) igényesnek eladó. Érdeklődni: Salgótarján, 14-983 telefonon. TAR, Kossuth út 27. sz. alatt építési telek eladó (víz, villany a telek előtt). Érdeklődni: ugyanott. ELADÓ Érsek- vadkerten új, 3 szo­bás lakóház, 400 négyszögöles te­lekkel. Érdeklőd­ni : Érsekvadkert, Petőfi út 42., estén­ként. KERCSEG-DÜLÖI zárt kert (stranddal szemben) építési en­gedéllyel eladó. Sal­gótarján. Kistarján út 8. V 40. SALGÓTARJÁN, Kemerovón két­szobás, 55 m2-es lakás 900 000 Ft­ért eladó. Érdek­lődni: 13-155 telefo­non. 17 órától. BALASSAGYAR. MATON, két szoba, összkomfortos örök­lakás eladó. Érdek, lődni: Balassagyar­mat, Rákóczi út 99. III11. ELADÓ kétszobás. II. emeleti gázfűté­ses öröklakás pincé­vel. Irányár: 900 000 Ft készpénz. Érdek­lődni: Salgótarján. Gagarin út 2..II. em. Póczos László VEGYES ELADÓ 90x150-os új ablak, 3 mxl,8 m-es beüvegezett verandarész és 1 db jó állapotban levő Trabant. Cím: ör- halom, Rákóczi út 11. ELADÓ nagy tel­jesítményű tirisz- toros gyújtás mo­torkerékpárhoz, au­tóhoz. Tar, Zrínyi M. út, 12. YAMAHA PS—55 szintetizátor eladó. Parádi. Salgótar­ján. Ybl M. út 63. IV 3. MALACOK el­adók. Patvarc, Gyarmati út 74. FEHÉR és cu­korbab, sárgarépa eladó. Érdeklőd­ni : Szécsény, „Pes­ti Divat”-ban. 30 db most ellő anyajuh eladó. Ka­rancskeszi, Mara- kodi-puszta. ELŐNEVELT csir­ke folyamatosan kapható. Zagyva­pálfalva, Radnóti út 9. KB 100 q érett birkatrágya eladó, 20 Ft/q. Érdeklőd­ni : Salgótarján, Karancs út 47/A. Károly-akna. KITŰNŐ szülők­től arany cocker spánielkölykök el­adók Salgótarján­ban. Telefon : nap­közben 11-520. este 15-798. BIOGILISZTA el­adó, humusszal együtt is. Érdek­lődni : Mohora, Pe­tőfi út 4. MTZ 80-as trak­tor friss műszaki­val és Csepel teher­gépkocsi eladó. Ri­moc, Varsányi út 14. , CANON FD 100— 300 1, 5, 6. ZOOM eladó. Szécsény, Telefon : 533. Ér­deklődni : 16 óra után. ÖT ló eladó. Ecseg, Dózsa Gy. út 26. NAPOS- és elő­nevelt csirke kap­ható. Kacsa, liba rendelhető. Végh- né. Szécsény, Ma­dách út 12/A. Tel.: 370. ÜJ szekrénysor Igényesnek eladó. Salgótarján, Jó­zsef A. út 10. OLAJÉGŐ eladó. Salgótarján, Faze­kas M. út 24. Eper- jes-tp. 300 literes, origi- nált csomagolású hűtőláda eladó. Ka- rancsság, Felsza­badulás út 54. JÓL jövedelmező biohumusz-terme- léshez biogiltsztát és trágyát biztosí­tunk. Kedvező fel­tételek. Pistyur, Cserhátsurány, Bocskai út 2. Reluxa, Köziéi, TAKSZER Gt. Kozárd, Salgó­tarján 10-977 te­lefon. EISENIA FOETIDA trágyagiliszta eladó. A humusz-visszavá­sárlás biztosítva 1 000 000 (egymillió) Ft OTP vehető igénybe, 0,80 Ft db. A giliszta tovább- eladására nincs kor. látozva. Érdeklődni: a GENERAL-COOP Kisszövetkezet meg­bízottjánál : Balázs Lajos Ózd, Nógrádi Sándor u. 9. Foga­dónap szombat, 9—12 óráig. 30 q takarmány eladó, vegyes lu­cerna, lóhere, szé­na, 250 Ft/q. Ecseg, Ribártanya. ELADÓ 8 db 6 méteres betonát­hidaló, 16 db 50x 200-as betontálca. Zagyvapálfalva, Nagymező út 91. 17 óra után. olcsón eladó egy kis családi házra elegendő használt lemezra­diátor. Érdeklődni lehet : Bakos Ti- borné, Zagyvapál­falva, Lakatos Pé­ter út 31. BÜFÉ lakókocsi engedélyekkel el. látva. indulásra kész állapotban el­adó. Érdeklődni: Centrum presszó, Bátonyterenye. NAGYON szép németjuhász-kisku­tyák olcsón! Sal­gótarján, Rózsafa út 19. ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt anyagok régi áron eladók. HB—30-as blokk 400 db, béléstest 60 db, ajtók, ablakok. Sal­gótarján. Ybl M. út 63. V/3. 18 órától. VERMONA 80 W-os, 5 csatornás, zengetős erősítő 2 db hangfallal eladó. Érdeklődni: napon­ta 16—18 órá.ig, Sal­gótarján, Kemerovo krt. E 12. Telefon: 13-509. Lopatovszki Ottó. PALANTA papri­ka, paradicsom kap­ható Érsekvadkert, Iskola út 27. ELADÓ 5/90-es mo­toros, fotocellás kö. tógép. Érdeklődni : Karancslapujtő, 175 telefonon, 18 órától. BIOGILISZTA kap­ható, leveleket Tol­nai István, Vác, Damjanich, út 27. 4/15. ELCSERÉLNÉM háromszobás, csa­ládi házamat két­szobás tanácsira, ráfizetéssel. Sal­gótarján, Csizma­dia út 94/B. 35 éves, 165/58 pedagógusnő egy gyermekkel, társat keres egy intelli­gens, rendezett anyagi körülmények között élő férfi sze­mélyében, házas­ság céljából. Leve­leket: „Találkozás” jeligére a kiadóba kérek. BEJÁRÓNŐT ke­resek zagyvapál- falval lakásomba. Gorkij-tp-iek előny­ben. Ajánlatokat: 10-977 telefonra ké­rek. KÉT csinosnak mondott, diplomás barátnő megismer­kedne megbízhatói inteligens, jó meg­jelenésű, magas, 40 év feletti férfiakkal, házasság céljából. Leveleket „2x2” jel. Igére a kiadóba ké­rünk. A NÓGRÁD KERESKEDELMI VÁLLALAT azonnali belépéssel felvesz éjjeliőröket a közületi bázistelepre, Salgótarján, Erdész út, Gyurtyános. Munkaidő: 16 órától regigei 8 óráig. Bér: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a vállalat munkaügyi osztályán. Salgótarján, Rákóczi út 194. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom