Nógrád, 1988. december (44. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-01 / 286. szám

6 NOGRAD 1988. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa és déd- nagyapa TÖTH BÉLA tsz.-nyugdíjas november 28-án elhunyt. Temetése 1988. december 4-én, 14 órakor lesz a tari közte­metőben. GYÁSZOLÓ BENCZE és TÓTH CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak és mindazoknak, akik szeretett halottunk BERTA ISTVÁNNÉ temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek és mély gyászunk­ban osztoztak. A GYÁSZOLÓ CSALÁD A Litkei Ipoly Mgtsz eladásra kínál 100 db SÜLDŐT 20—30 kg-os súlyhatár között kg-onként 70 Ft-os egységáron. Értékesítés a litkei sertéstelepen minden kedden és szerdán 9—11 óra között. A Salgótarján és Vidéke Áfész versenytárgyalás nélkül SZERZŐDÉSES ÜZEMELTETÉSRE kiadja a 104. sz. vizs- lási presszóját. Jelentkezés az áfész kereskedelmi főosztály- vezetőjénél. Salgótarján, Rákóczi út 13. I. em. Az Észak-magyarországi Tüzép Vállalat gyöngyösi telepére TELEPIGAZGATÓI állást hirdet. Jelentkezés: pályázat útján. A munkakör betölté­séhez középfokú keres­kedelmi végzettség, valamint legalább 5 éves kereskedelmi gyakorlat szükséges. A pályázatot írásban kérjük benyújtani a 1 vállalat személyzeti osztályára, Miskolc,' Zsolcai kapu 28. 3527. Bérezés: a kollektív szerződés szerint. PALÓC KERESKEDELMI VÄLLALAT Salgótarján, (Zagyva- pálfalva) Déryné út 16. 1988. december 12-én nyíló élelmiszerboltjába, valamint Salgótarján területén lévő ABC-áruházalba szakképzett élelmiszer- eladókat, önkiszolgáló- pénztárosokat keres. Jelentkezni: 1988. de­cember 5-ig lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Salgótarján, Ady E. út 3 b. Telefon: 10-844 38. FELVESZÜNK gyógynövényfeldol­gozás-vezetöt, raktárost, gépszerelő-lakatost, raktári segédmunkást, gyógynövény-feldol­gozó betanított munkást, azonnali belépéssel, mohorai telephelyünkre. Jelentkezés: DROGUNION Mohora, Telefon: Mohora 8. HIRDESSEN ÖN IS a HlÖGRÁD-ban! SZEMÉLYI KÖZLEMÉNY Ezúton hozom a velem kapcsolatban álló vállalatok, intézmények, magánemberek szives tudomására, hogy a Magyar Posta szolgálatában eltöltött 46 esztendős munkaviszony után nyugállományba vonultam. Bácskai Károly, Salgótarján, 1. sz. iőposta vezetője Nyugdíjasok vására december 2—3. a szécsényn SKÁLA Áruházban. A ruházati osztályon, az ajándékrészlegen sok áru 30 % engedménnyel, az élelmiszerosztályon is enged­ményed áruk. A műszáki osztályon, a JUNOSZTY, MECSEK, DIA­MANT tv 500 Ft-tal, magnók, rádiók és egyéb áruk is 200—400 Ft-tal olcsóbban vásárolhatók a vásár ideje alatt. A nyugdíjasszelvény felmutatásával mény az egyes áruféleségeknél. skála, Áruskála varjuk KEDVES NYUGDÍJAS vásárlóinkat. jár az enged­Ajánlatunk állami gazdaságok, termelőszövetkezetek részére. A Pest—Nógrád—Komárom Megyei AGROKER Vál­lalat, valamint kirendeltsége 10—30 százalékos időszakos árengedménnyel ajánlja december 31-ig történő átadási határidőn belül különféle készleten lévő gépeit. Főbb géptípusok: . UTB—3 rendfelszedő SNA—08 soros napraforgó-adapter SNA—120 soros napraforgó-adapter RAE—3,6 borsóadapter MFKA—4011 soros kukoricaadapter MINIROT—32 öntözőberendezés NOVATUR—1510 permetező AS—2—18 permetező B—2000 eke KSP—6 rakodó KV—85 csigás vagonkirakó BÖRA—5000 műtrágyaszóró Fentieken kívül lehetőségünk van egyes gépféleségek esetében nagyobb kedvezmény biztosítására. Az 1989. I. negyedévre tervezett beszerzéseiket rak­tárkészletünkből előszállítással, jövő évi fizetéssel biztosítjuk. Részletes információval, valamint többféle lízinggel állunk az érdeklődők rendelkezésére. Cím: AGROKER Váll. Balassagyarmat, Fáy A. út 3. Telefon: 143. Telex: 282215. Illetve: AGROKER Váll. Budapest, Cservenka M. út 107. Telefon: 635-454. Telex: 224365. A NÖGRÁD VOLÄN balassagyarmati üzemigazgató­sága a balassagyarmati autóbusz-állomás nyilvános férfi- és női illemhelye bérlet útján történő hasznosítását hirdeti meg. Pályázatokat írásban, 1988. december 10-ig az alábbi címre lehet beküldeni. NÖGRÁD VOLÁN balassagyarmati üzemigazgatóság Balassagyarmat, Felszabadulás út 63. A pályázók versenytárgyaláson vesznek részt, mely­nek időpontjáról külön értesítést kapnak. A bérbe­adás feltételeiről felvilágosítást lehet kérni a balassa­gyarmati autóbusz-állomáson. A Cered Községi Közös Tanács pályázatot hirdet faluház-vezetői munkakör betöltésére. Feltételek: — felsőfokú végzettség — szakmai gyakorlat — erkölcsi feddhetetlenség. Bérezés: megegyezés szerint. A pályázat tartalmazza a pályázó: — részletes önéletrajzát — eddigi munkaköreinek és tevékenységének felso­rolását, — iskolai végzettséget bizonyító okirat hiteles má­solatát. A pályázatokat a községi közös tanács Cered, Jókai út 3. 3123 címre kérjük küldeni. APROHIRDETESEK ALLAS INGATLAN A ..KARANCS­HÜS” felvételt hirdet nz alábbi mun­kakörökbe — portás — rendészi Nyugdíjas mun­kavállalók is je_ lcntkezhetnek. A Salgótarjáni Ingatlankezelő- Szolgáltató Vállalat felvételre keres: — bádogos — tetőfedő — járdatakarító — kőműves — segédmunkás — házfelügyelő — portás munkakörbe. Bérezés az ér­vényben levő rendeletek alap­ján. megegye­zés szerint. Munkahelyek csak a város te­rületén. Jelent­kezni lehet a vállalat mun­kaügyi csoport­jánál, Salgótar­ján. Bajcsy-Zs. út 40. szám alatt. EGY FEDÉL ALATT A BIZTONSÁGGAL ^ HUNGÁRIA OTTHON BIZTOSÍTÁS^ BALATONON na­gyobb. üres telket vennék. vízközei­ben. ..Ősszel” 135198. sz. jeligére a szek­szárdi hirdetőbe. ELADÓ Sóshar- tvánban három és fél szobás családi ház. félkomfortos. Érdeklődni: Sós­hartyán. Petőfi út 24.. mindennap. ELADÓ Karancs- lapujtőn kétszobás lakás, nagy udvar­ral, kerttel, mel­léképületekkel. tsz közelében. Rákóczi út 165. Érdeklődni: szemben. Miklósék- nál. JARMU TE írsz. felújított 1500-as Lada extrák­kal eladó. Szuha, Kossuth út 96. KF-ES Lada 1500 S friss műszakival el­adó. Érdeklődni: Salgótarján. vásár- csarnoki órásüzlet­ben. az alsó pavi­lonsoron. ZG-S Trabant 601- es eladó. Érdeklőd­ni: 15 óra után. Szarvasgede, Kos­suth út 91. 3 éves Zastava friss műszakival, megkímélt állapot, ban, igényesnek el­adó. Balassagyar­mat. Régimalom út 3. Horváth. 1500-AS, '8 éves VW Golf eladó. La­dát beszámítok. Ér­deklődni: Salgótar­ján. 15-476 telefonon, este. PLATÓS Zsuk el­adó. Érdeklődni: Varsány. Kossuth út 42. POLSKI Fiat 126- os eladó. Nagyobb csere érdekel. Ér­deklődni: Salgótar­ján. Arany J. út 23. fsz. l. 15 óra után. LADA 1200-as Combi 3 éves, vo­nóhoroggal eladó. Érdeklődni: Percze, Nógrádszakál, Rő- zsadnmb út 41. ADÁSVÉTEL 300-AS, 3 késes abrihter ' (különbö­ző művelet végzésé­re alkalmas) eladó. Érdeklődni: hétköz­nap, 16 órától, szom­bat, vasárnap egész nap. Bátonytere- nye, Bányász út* 2. II 2. SIMA szőrű fox- terrierkölykök el­adók. Rimóc, Virág út 20. GRUNDIG video­magnó eladó. Ér­deklődni: Szécsény, Temető út 11. PERZSA kiscicák többféle választék­ban kaphatók. Haj- daráné, Karancs- ság. Kossuth út 94. DRÖTSZÖRÜ foxterrierkölykök; kaphatók (nem törzskönyvezett), Etes (Rauakna), Ró­zsa F. út 6. EÖY db gáztűz­hely, 1 db fatüzelé­sű bojler eladó. Kisterenye, Zrínyi út 31. Érdeklődni: 15 órától. VEGYES 33 éves szakmun­kás férfi megismer­kedne 24—34 éves lánnyal. házasság céljából. ..Rózsa 115220” jeligére a salgótarjáni hirdető­be. REDŐNY, reluxa. Köziéi, Kozárd. TAKSZER GT Salgótarján, Telefon: 10-977 MEGNYÍLT a Magyar Hitelbank Rt. Salgótarjáni Igazgatóság 1. sz. fiókja. Cím: Pásztó, Szabadság út 49. Tel.: 559. SZOLGÁLTATÁSAINK: — kisvállalkozók számlavezetése — tantósbetét-elhelyezés pl.: 1 évre 17,0 n'n kamat — letéti jegy-árusítás 50 000 Ft-os, 10 000 Ft-os, 5000 Ft-os címletekben. — VALUTA eladás-vétel Becsbe megy, vagy Törökbe, valutáját nálunk vegye ! NYITVA TARTÁS: Hétfőtől péntekig: 7.40—16.00 óráig Pénztári órák: 8.00—13.00 óráig FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL! VOLÁNBUSZ VÁCI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA FEL­VÉTELRE KERES autóbusz-vezetőket. Tehergépjármű-vezetői jogosítvánnyal rendelkezők ré­szére a D járműkategória megszerzéséhez a vállalat lehetőséget teremt. Dolgozóinak és családtagjainak díjmentes utazás az autóbuszokon. Jövedelem: a teljesítménytől függően, megállapodás szerint. Foglalkoztatás: 24 óra, utána 2—3 szabadnap. Jelentkezni lehet: Vác autóbusz-állomáson lévő for­galmi osztályon. Tel.: 06/27-11-825, 10-731. Felvételre keresünk továbbá: ESZTERGÁLYOS SZAKMUNKASOKAT. Bérezés: kollektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet: Vác, Deákvári fasor 4. Majoros-István műsz. ov.-nél. Tel: 06/27-12-668, 11-009.

Next

/
Oldalképek
Tartalom