Nógrád. 1984. november (40. évfolyam. 257-281. szám)

1984-11-02 / 258. szám

■ HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ: 9.20; Hogy tetszik lenni . Füzes- gyarmaton? 9,00: A hét zeneműve 9.30: önagyonülésezők 9.44: Ki kopog? 10.05: Nyitnikék 10.35: Udvardy Tibor operettfel­vételeiből 11.05: Nemcsak a rozsda marja. II. rész. 11.25: Munkásdalhagyománya- lnkból 11.39: Az élet komédiásai. 4. rész 12,::0: Ki nyer ma? li.45: Régen találkoztunk 13.00: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából 13.20: Sólyom Nagy Sándor Wggner operáiból énekel 14.10: Uzbeg népi hangszeres muzsika 14.30: Szabó Ferenc: Rapszódia 14.39: A két fekete lábú 14.53: tides anyanyelvűnk 15.00: Világablak 13.30: Kóruspódium 10.05: Ugróiskola li.oo: Eco-mix 17.30: Mark Rejzen dalfelvételei böl 15.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: A Rádió Kabarészínháza novemberi bemutatója 20.20: Egy rádiós naplójából 21.30: Az utak összefutnak. 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Rádiószinház: Jóisten far­merban. 23.22: Sibelius: IV. szimfónia o.io: Könnyűzene trombitára PETŐFI RÁDIÓ: 9.05: Verbunkosok, nóták 5.50: Délelőtti torna 9.05: Napközben 12.10: Francia sanzonok 12.25: Kis magyar néprajz 12.30: Cigánydalok, csárdások 13.05: Pophullám 14.00: Kettőtől ötig... 17.05: Újdonságainkból — magyar könnyűzenei [elvételek. 17.30: ötödik sebesség 19.30: Ritmus! 19.05: Zenés beszélgetés Boros Jolánnal 19.20: Sportvilág 21.05: Nevetni is lehet... 22.05: Prágái találkozás a Un ha •Singers együttessel. Hl. rész 13.20: Népdalok, néptáncok 24.00: Éjféltől hajnalig BESZTERCEBÁNYA 19.30: Tv-híradő 20.00: Tévéjáték 21.20: Pajzs '54 22.00: Ez történt 24 óra alatt ' 22.45: Hírek 2. MŰSOR: t?.:to: Tv-híradó 20 -n: Művészek a porondon 20.30: SonrU’isszhancok fl.30: Időszerű eseményeit 22.00: 'tar« az útelágazásban 2. rész KOSSUTH RÁDIÓ: 9.20: Társalgó 9.47: Játsszunk a billentyűkkel! 10.05: Diák tél óra 10.35: Éneklő ifjúság 10.50: Népdalfeldolgozások 11.10: Régi híres énekesek mű­sorából 11.39: Az élet komédiásai. 5. rész. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Kapcsoljuk a Magyar Nem­zeti Galériát Kb. 13.45: Burka Sándor tárogatón játszik 14.10: Magyarán szólva 14.25: Orvosi tanácsok — az Izü­leti kopásról 14.30: Fúvóskeringők 14.40: Kalinka-malinka... 14.55: Csajkovszkij: Kis zongora- darabok (Miklós György) 15.00: Elő világirodalom 15.20: A Tátrai-vonósnégyes fel­vételeiből 16.05: Látogatóban 17.00: Újraolvasva 17.30: Kritikusok fóruma 17.45: A Szabó család 15.15: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Ünnepi köszöntő 19.30: ..Az a nap...” 20.30: Szvjatoszlav Richter Egy művészpálya állomásai 21.30: Az" egészségügy világköz­pontjában 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Schubert: Miriam diadal­éneke 22.50: A közjó szolgálatában 23.00: Operarészletek 0.10: Nóták PETŐFI RÁDIÓ: 5.05: Slágermúzeum 5.50: Tíz perc külpolitika (ism.) 9.05: Napközben — zenés dél­előtt 12.30: Ifj. Sánta Ferenc népi ze­nekara Játszik 13.05: Pophullám 14.00: Zenés délután 14.15: Hangszeres népi muzsika 14.30: Diákfoci 14.40: Lili bárónő 15.20: Könyvről — könyvért 15.30: Csúcsforgalom 17.30: Disputa — a tehetségről 19.30: Gramofonalbum 19.05: Csak fiataloknak! 20.00: Nóták 21.05: Vidám népmesék 21.30: Slágerbarátság 22.30: Périchole 23.20: szintetizátorvarázs 24.00: Éjféltől hajnalig. MAGYAR TELEVÍZIÓ: s.no: Tévétorna (iám.) 8.05: Iskolatévé Angol nyelv 1.20: Magyar irodalom (ált. tsk. alsó tagozat) 5.40: Osztályfőnöki óra (ált. tsk. 3—4 oszt.) 9.00: Orosz nyelv 8. (ált. isk. 4. oszt.) (.10: Vörös lángban. U Emlékműsoí _ __ Ji r . rr.r’Sri ILI*. tajbádiáhan. | [ r pMiekeisizit 1984. november 5-től ll-i*. 9.30: Környezetismeret (ált. i.sk. 4. oszt.) 9.55: Parasztok XHI 10. rész: 10.45: Híres spanyol operaéneke­11.45: Képújság 15.00: Iskolalévé 15.35: Karsztjelenségek 15.45: Tá jak,, emberek, nyelvjárá­sok 18.10: Hírek 18.15: Kisfilm 18.25: A Himalája meghódítása VT 6. rész 17.15: Képújság 17.2®: Reklám 17.23: Sakk-matt 17.50: Dél-alföldi krónika 18.20: Elkészült az Arpad-híd 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Reklám 19.30: Tv-híradó 20.00: Ünnepi köszöntő 20.15: ..Fényes vendég jön hozzátok” Kb.: 21.05: Kodály Zoltán: Mátrai képek 21.23: Halál a Níluson 23.20: Tv-híradó 3. I. MŰSOR: 18.25: Képújság 18.30: Kuckó (ism.) 19.00: Magyar tájak 20.20: Bart a Lajos: Szerelem 21.00: Közben: Tv-híradó 2. 23.00: Képújság BESZTERCEBÁNYA 19.30: Tv-híradó 20.15: A dolgozat 21.30: Aktuális kérdésekről ?*>.oo: v.7, történt. 24 óra alatt 22.1.»: ünnepi hangverseny 23.05: Hírek 2. MŰSOR: 19.30: Tv-híradó 20.oo: Fiatalok tévéklubi« 22.15: Casterbridge polgármestere r SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ! 7.32: Kopogtató 5.80: Lapszemle 8.03: Az elvarázsolt testvérek. 9.10: A Mákvlrág együttes fel­vételeiből 9.35: Abdul Karim Hadzsl taní­tásai 10.45: Szvjatoszlav Richter 11.-ü. Korok, kézfogások lí.lB: Kis magyar néprajz 12.42: A hűség halálra Ítélt for­radalmára: Radnóti Miklós 13.53: Operaslágerek 14.45: Ütravalónk 13.2(1: Népzenei Hangos Újság 16.05: A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom évfordu­lóján 16.20: Jurtj Mazurok operaáriá­kat énekel 16.55: Katona Klári énekel 17.15: Az örökkévalóság törvényé 1. rész. 15.15: Hol volt, hol nem volt... 15.45: Zenekari muzsika 19.15: Visszapillantó tükör 20.25: Népdalest 21.13: OIRT-drámafesztivál 22.15: Emlékezetes hangverse­nyek 23.40: Kórusok, hangszerszólók. PETŐFI RADIO: *.00: Népszerű muzsika — ko­ránkelőknek! 8.05: Idősebbek hullámhosszán 9.50: Dalok november 7-én. 9.05: Népszerű dperettdalok — világhírű előadók 9.40: Roxana Bábáján Buda­pesten !0."n: Mesterek és műhelyek 11.05: Slágerek mindenkinek 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 13.05: Pophullám 14.00: Az én rádióm 15.05: Az Arany Gyűrű városai 15.50: ..Csak azt kérem, annak fess. aki voltam...” 17.05: Az Állami Népi Együttes felvételeiből 17.30: Közvetítés a Videoton— Paris St. Germain UEFA Kupa mérkőzésről. 19.20: Perez Prado zenekara ját­szik. 18.50: Közvetítés Magyarország— Csehszlovákia asztalite­nisz Szuper Liga-mérkő­zésről. 19.05: Alekszej Ribnyikov: Junos és Avosz — rockopera. 20.20: Közvetítés a Magyaror­szág—Csehszlovákia aszta­litenisz Szuper Liga-mér­kőzésről. 20.30: Henry Mancin! zenekara filmzenét játszik. 20.40: ..A hűség virrasztóit” 21.05: Közkívánatra! 23.15: Operettrészletek 24.00: Éjféltől hajnalig MAGYAR TELEVÍZIÓ: 7.50: Tévétorna (lám.) 7.55: Kapcsoljuk Moszkvát! 9.00: Zsebtévé 9.30: Játsszunk bábszínházát! 10.00: Hírek 10.05: Hóklrálynő 11.35: Elő múzeum 11.55: Képújság 13.35: A Közönségszolgálat tájékoztatója 13.10.1 Az Állami Népi Együttes püsorából __„ 1 3.50: Csukás István: Ágacska 15.20: Magyar antifasiszták Európában 16.20: Hírek 16.25: Videoton—Paris Saint­Germain UEFA-kupa lab­darúgó-mérkőzés 18.20: Zenés ajándékkosár 19.00: Esti mese 19.15: A Nagy Októberi Szoci­alista Forradalom évfordu­lóján 19.30: Ív-híradó 20.00: Slágerbaratság ’84. Kb.: 21.00: Gleb Panfilov-sorozat 22.25: Tv-hiradó 3. 2. MŰSOR: 17.45: Képújság 17.50: Buborékok 19.15: Barangolás a művészetek tájain 20.00: Rossini: A sevillai borbély 22.40: Képújság BESZTERCEBÁNYA 19.30: Tv-híradó 20.15: Dokumentumműsor 20.45: Forradalmi etűd 22.00: Ez történt 24 óra alatt 22.15: Találkozás szovjet művészekkel 23.05: Hírek *. MŰSOR: 19.30: Tv-híradó 20.1": \r*oi táncok 21.30: időszerű események 22.00: Irodalmi összeállítás CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ: 8.20: Nyitott ajtók 8.30: Kalmár Magda operaáriá­kat énekel 9.00: Zenekari muzsika 9.47: Szólj, szólj sípom! 10.05: A Diákkönyvtár hangsza­lagon melléklete 10.35: Labirintus 10.50: Nóták 11.39: Az élet komédiásai. 6. rész. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: A pokol tíz másodperce. 13.00: Réti József énekel 13.40: Kapcsoljuk a pécsi körzeti stúdiót 14.10: A magyar széppróza szá­zada. (XI. rész.) 14.25: Külföldről érkezett 14.39: Fúvósesztrád 15.00: Most jelent meg 15.30: Zenei tükör 16.03: Révkalauz 17.00: Az örökkévalóság törvény« 2. (befejező) rész. 18.03: Olasz filmszínészek éne­kelnek. 18.14: Hol volt, hol nem volt... 19.15: Pünkösdi köztársaság 20.19: Nótaest 21.06: Népi dallamok nagy mes­terek kezében. 21.40: Ha akarom, vemhes... 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 23.30: Zenekari operarészletek O.lü: A Melachrino zenekar ját­szik. PETŐFI RADIO: 8.05: Ziehrer műveiből 8.20: a Szabó család 8.50: Az élő népdal 9.05: Napközben. Zenés délelőtt 12.10: Jan Garbarek dzsessz- együttese játszik 12.30: Mezők, falvak éneke 13.05: Pophullám 13.45: Zenés délután 14.00: Verbunkos muzsika 14.15: Idősebbek hullámhosszán 15.05: Néhány perc tudomány 15.10: Operaslágerek 15.45: Kórusok népdalokat éne­kelnek 16.00: Találkozás a stúdióban 17.05: Kenny Burrell dzsessz- együttese játszik 17.30: Segíthetünk? 18.30: Slágerlista 19.05: Operettkedvelőknek 20.03: A Poptarisznya dalaiból 21.10: Kabarécsütörtök 22.20: Kovács Andor szerzemé­nyeiből 23.20: ..Hulló levelek” 24.00: Éjféltől hajnalig. MAGYAR TELEVÍZIÓS 8.20: Tévétoma (ism.) 8.25: Iskolatévé 8.40: Fizikai kísérletek L 8.50: Osztályfőnöki óra (ált. isk. 5—8. oszt.) 9.00: Angol nyelv Follow Me! 9.15: Környezetismeret 9.40: Parasztok XIII/11. rész 10.30: Egy úr az űrből 10.55: Képújság 14.55: Iskolatévé 15.45: Systéme Internationale (FF) 15.55: Kamera A film szintaxisa I. (FF) 16.30: Hírek 16.35: Pedagógusok fóruma (ism.) 17.10: Kerékpárral az iskolába 17.25: Tízen Túliak Társasága 18.15: Agrárvilág 18.45: Képújság 18.50: Reklám 19.05: Tévétorna 19.10: Esti mese (FF) 19.30: Tv-híradó 20.00: Az Onedin család X/10. rész: A nászajándék 20.50: Panoráma 21.50: Szép magyar táno 22.00: Felkínálom 22.10.; Tv-híradó Síi M 2. MŰSOR: 18.15: Képújság 18.20: a nyelv világa 19.05: Nasa obrazovka 19.25: Willá Lobos műveiből 20.00: Kulcsátadás után 20.45: Tv-híradó 2. 21.05: Reklám 21.10: Telesport 21.50: Fejezetek a magyar képírás történetéből 22.20: Képújság BESZTERCEBÁNYA 19.30: Tv-híradó 20.00: A pacsirta és a bagoly 21.00: Szovjet dokumentumfilm 21.20: Gazdaságpolitikai magazin 22.00: Ez történt 24 óra alatt 22.15: Az NDK televízió szórakoztató műsora 23.00: Hírek 2. MŰSOR: 19.30: Tv-híradó 20.00: Az orosz és a szovjet zene napja 21.00: Rajt előtt Dukovaniban 21.30: Időszerű események 22.00: összefoglaló a labdarúgó- kupamérkőzésekről KOSSUTH RADIO: 8.20: A fájdalomtól a robotig 8.50: Barokk zene 9.33: Kár, kár 9.53: Lottósorsolás! 10.05: Ember 10.10: Nótacsokor 11.00: Családi szőttes 11.30: Operettnyitányok 12.30: Ki nyer ma? — Dunaújvá­rosban? 12.45: Zelk Zoltán: Nappali me- ‘ nedékhely 12.55: A szovjet rádió napja 14.10: Válogatott perceink 15.39: Daloló, muzsikáló tájak. Rábaköz. 16.05: A szovjet rádió napja 17.06: Helyszínrajz — a Flamenco Szállóról 17.31: Járdányi Pál népzenei fel­dolgozásaiból 18.07: Gyulai Gaál János: A forrás 18.15: Hol voll.. hol nem vj>it... 19.15: Embermesék 20.15: A szovjet rádió napja 21.05: Chick Corea zongorázik 21.30: Az anyag körforgása 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Nem szentírás! 23.00: Szimfonikus zene 0.10: A Purcell énekegyüttes énekel. PETŐFI RADIO 1 8.05: Az izraelita felekezet ne­gyedórája 8.20: Wieslaw Ochman operettda­lokat énekel 8.50: Tíz perc külpolitika (ism.) 0.05: Napközben 9.53: Lottósorsolás! 10.45: Láttuk-hallottuk 12.10: A reneszánsz rézfúvós- együttes játszik 12.?5: Édes anyanyelvűnk 12.30: Népi muzsika 13.05: Pophullám 14.00: Péntektől—péntekig 15.30: Könyvről könyvért 15.40: Egészségünkért! 17.30: ötödik sebesség 18.30: Fiataloknak! 20.00: Nótakedvelőknek 21.05: A szovjet rádió napja 22.10: A szovjet rádió napja 23.20: A mai dzsessz 24.00: Éjféltől hajnalig MAGYAR TELEVÍZIÓ, 8,15: Tévétorna (Ism.) 8.20: iskolatévé 8.45: Fizikai kísérletek II. 8.55: Ionizáció 9.00: Magyar irodalom (ált. isk. alsó tagozat) 9.30: Kamera ío.oo: Delta 10.25: A műit nyomában 10.30: Az orinaco disznó 11.15: Játékos időtöltések XIII/-. rész: Francia Polinézia (ism.) 11.40: Képújság 15.00: Iskolatévé Deltácska 15.20: Az anyag története 15.50: Játék műalkotásokkal VIII/4. rész: Mozgásban 16.05: Korok művéezete 16.45: Hírek 16.55: Égi postások VI/4. rész 17.50: Képújság 17.55: Reklám 18.00: Kalendárium 19.00: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Szivárvány 22.00: A hét műtárgya 22.05: Péntek esti randevú 22.55: Magellán 23.10: Tv-hiradó 8. 2. MŰSOR: 18.15: Képújság 18.20: Don Quijote XXXIX 5. rész 11.50: Az állatok nyomában XIII/3. rész 19.00: Keresztkérdés 19.30: Egy hang és néhány maszk 20.00: Charlottenhof-kastélyok 20,153 Kínai tájak és emberek y 111(6. Fésű M.55: Tv-hfradó 2. 21.15: Válság a központi közép­iskolában 23.10: Képújság 22.30: Alaposan kitervelt gyilkost ság. 23.20: Az olasz televízió zenés műsora 0.10: Hírek BESZTERCEBÁNYA 2. MŰSOR: 19.30: Tvrhíradó 20.00: A TASZSZ hírügynökség nyilatkozata 1. rész. 21.15: Szórakoztató vetélkedő z’.oo: Fz történt 24 óra alatt 22.15: Derrick 23.15: Hírek 2. MŰSOR: 19.30: Tv-híradó 20.00: Színházi közvetítés 21.45: Halló itt a hírszerkesztőség 21.55: Dzsesszpódium VASARNAP ■ 19.30: Tv-híradó 20.00: ünnepi hangverseny 21.00: Város a völgyben — Salgótarján 21.13; Dokumentumfilm (im.) 21.30: Időszerű események 22.00: Szórakoztató műsor SZOMBAT . KOSSUTH RADIO: 8.25: Családi tükör 9.00: Színes népi muzsika 10.05: Ismét — a javából! 12.30: Del leparádé 13.20: N( I példatár 13.30: Uj lyozorendszer 14.10: A .mbere 14.20: MinJjfmapi irodalmunk 14.50: Brahms: Esz-dúr szonáta Op. 120. No. 2. 15.10: Uj Zenei Újság 16.00: 168 óra 17.30: A szülőföld muzsikája 18.15: Hol volt. hol nem volt... 18.45: Közvetítés a miskolci Nem­zeti Színházból 21.00: örökzöld dallamok 22.15: Európa hangverseny­termeiből 23.23: Keith Jarrett dzsesszegyüt­tese Játszik 0.25: Toronyzene PETŐFI RÄDIÖ: 8.11: Népszerű muzsika, világ­hírű előadók 8.50: Tíz perc külpolitika 9.05: Az Ifjúsági Radiószínpad bemutatója 9.52: Filmzene ío.oo: Szombat délelőtt 12.10: Jó ebédhez szol a nóta 13.05: Miska bácsi levelesládája 14.00: Magunkat ajánljuk! 14.30: Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről Bp. Honvéd—Kger, PMSC—DMVSC. Békéscsaba—Vasas Kb. 14,45: ugyanaz többször. 15.30: Körhinta 16.30: Dél-amerikai melódiák 16.43: Zenei műsort kérünk! 17.05: A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságai 17.35: Körkapcsolás 17.45: Mozaik 18.45: Az MRT gyermekkórusa Luránd Istváni műveiből enekel 19.05: Bruno Nicolai zenekara Moiricone filmzenéiből játszik 19.20: A Shadows együttes felvé­telei. XXX/17. rész. 20.00: Nóták 20.30: Közvetítés a Dinamo Moszk. va—BVSC Kupagyőztesek Európa Kupa vízilabda­mérkőzésről. 21.00: szivárvány — a döntésről 22.30: Könnyűzene Grúziából 23.15: A mikádó 24.00: Éjféltől hajnalig KOSSUTH RADIO: 5.00: Előttünk a vasárnap! 7.17: Vizeink völgyében 8.05: öt kontinens hét napja 8.20: Énekszóval, muzsikával 9.00: vallomások a szülőföldről 9.59: Az MRT gyermekkórusa Lendvay Kamilló műveibő énekel 10.05: Gennagyij RozsgyesztvenszJ kij vezényel 11.00: Gondolat-jel 12.05: Harminc perc alatt a fölé körül 12.35: F,des anyanyelvűnk 12.40: Rázós úton 12.50: Pablo Casals gordonkázik 13.20: Mit üzen a Rádió? 14.10: Míívészlemezek 15.03: Optimisták IV'2. rész 16.05: Mario Filippeschi opera- i áriákat énekei 16.35: Népdalkörök pódiuma 17.00: Szavak mögött, sorok között. I. rész. 17.30: Komolyzenei „lemezlovas” 18.15: Ho! volt, hol nem volt... 18.40: Diákkönyvtár hangszalagon 19.55: Népdalok, néptáncok 20.17: Rádiószinház 21.00: Záray Márta Vámos! Já­nos. Aradszky László és as Exoressz együttes felvé­teleiből 21.40: Tudomány és közélet 22.10: Soorthíradó 22.25: Véeh György versel 22.55: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zenekara játszik. 0,10: Virágénekek PETŐFI RÁDIÓ: 6.00: Népszerű muzsika — ko- ránkelöknek 7.05: A református egyház fél­órája 7.35: Vasárnapi orgonamuzsik» 8.05: Rémusz bácsi 8.35: „Jelenkor”. Barát József és Szénás! Sándor össze­állítása 9.05: Vendégeink voltak. \ A Fonográf együttes űj lemezéről 10.00: A Rádió Kabarészínháza novemberi bemutatója 11.10: Vasárnapi koktél 12.03: Jó ebédhez szól a nóta 12.53: Tudósítás az MTK-VM-RO- ba-ETO és a Békéscsaba— Vasas bajnoki labdarugó­mérkőzésről. 13.05: Mit hallunk? 13.30: Együtt 14.00; Könnyűzene orgonára 14.07: Dándó 15.05: Táskarádió 16.00: Poptarisznya (Közben: SZEOL-AK a ZTE— ,0. Dózsa és a Tatabánya- Haladás labdarúgó-mérkő­zésekről.) 20.00: Slágermúzeum 21.0.3: Társalgó . , . 22.30: Cigánydalok, csárdások 23.10: Kellemes pihenést! 24.00: Éjféltől hajnalig. MAGYAR TELEVÍZIÓ, MAGYAR TELEVÍZIÓ: 8.00: Tévétorna (Ism.) 8.05: Nasa obrazovka 8.25: Tizen Túliak Társasága (Ism.) 9.15: Csak gyerekeknek! 1. Az energia kalandja 2. En és a kutyám 3 Mindent tudni akarok 4. Anti a muzsikus 5. Az energia kalandja S.5í>: Az Onedin család X/10. rész 10.45: Keresztkérdés 11.15: Képújság 14.20: Játékos időtöltések XIII 3. rész: Guatemala H.45: Hírek 14.55! Cimbora 15.50: Képújság 15 55: Tériszony 17Í05: Reklám 17.10: Vágtass velem 17.53: Turizmus ’84. 18.25: Száz híres festmény 18.35: Tájak, városok, emberek 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.13: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: Vers — mindenkinek 20 05: Szombat esti filmkoktél 20.55: Menő Manó 21.00: Reflektorfény 21.30: Egy -égi flört 21.50: Menő Manó 21.55: Gyere elő, gyere e!ő Angol bűnügyi tévéfilm (16 éven felülieknek 1) 23.00: Tv-hiradó 3 2. MŰSOR: 16.35: Képújság 16.40: Angol nyelv Follow Me! 16.55: Német nyelv 3. Urlaub is Schnee 17.15: Gólyavárt esték XXII/6. rész 18.05: Madarász Emil: Csihajda 18.15: MAFILM-magazin 18.25: Nem kell mindig kaviár X6 rész: A 135—Z jelű zóna (ism.) 19.20: LEVEL 42. az esseni Rockpslota ok­tóber 13—i műsorán 20.00: Schiller: Haramiák 21.40: Közben: Tv-hlradó 2. 23.20: Képújság 8.30: Tévétorná (ism.) 8.35: Orosz nyelv kicsiknek -+ 7. rész 8.45: Óvodások filmműsor» 1. A találékony kisfiú 2. Mesék a világból 9.05: Játsszunk bábszínházad XIII'8. rész 9.30: Pufi kalandjai VII'4. rész 10.00: Mentsük meg Bundert Boglárkától 10.25: Hírek 10.30: Reklám 10.35: Kapcsoljuk a Pesti Vigadót! 14 20: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója 14.25: Vasárnapi muzsika 15.20: Műsorainkat alánjuk! 15.45: Képújság 15.50: Reklám 15.55: ZTE—U. Dózsa bajnoki labdarúgó-mérkő­17.45: Perui emlékek 18.00: Delta 18.25: Reklám 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19 00: A HÉT 20.00: Hírek 20.05: Derrick A nővér 21.05: Áruházak ajánlata (Reklám) 21.10: Kapcsoltam 21.50: Ignótus Pál 22.50: Hírek 2. MŰSOR: 17.55: Vasas—Spandon OH vízH labda BEK elődöntő mér­kőzés. 19.20: Ajánlás. Tokody tlona műsora 20 00: A Kozmosz XIII/11. rész 2L00: Reklám 21.05: Telesport 21.35: Hat láb föld 22.35: Képújság BESZTERCEBÁNYA 19.00: Tv-híradó 20.00: Visszatérés 21.05: Gólok, pontok, másodpercei* 21.20: Beszámoló a sakk-vb dön­tőjéről 21.30: Archeológiái érdekességek 21.55: A legkedvesebb zeném 22.35: Hírek BESZTERCEBÁNYA 2. MŰSOR: 19.30: Tv-tíiradó 20.00: Portréfilm 20.30: Hana Zagarova műsora 21.15: Gólok oontok. másodper­cek 21.30: Bambino! 6. (bef.) rész 19.30: Tv-hiradó 20.05: Érdekességek a popzene vitásából 20.4«: Híradó 20.55: Tuniszi útiftlm 21.20: Farkasverem í NŰGRAD — .1984. november 2-, péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom