Nógrád. 1983. május (39. évfolyam. 102-127. szám)

1983-05-22 / 120. szám

SZABAD Egy szezonban két termés Zóldségnövényeink kisebb- magyobb sikerrel az ország egész területén termeszthetők ennek ellenére az egyes zöld­ségfélék különleges tenyész- igényeit nem szaoad figyel­men kívül hagynunk. A jó minőség s a termésmennyiség növelésének az a záloga, hogy az egyes zöldségfajokat ott. termesszük, ahol azok te- nyé^zigényei maximálisan adottak, vagy ahol azt mes­terségesen — például fólia­házban — biztosítani tudjuk. A zöldségfélékéit hőigényük alapján két csoportba oszt­hatjuk. Az első csoportba azok tartoznak, amelyek a trópusi övezetből származ­nak, s így melegigényesek. (Legjellegzetesebb képvise­lőik a paradicsom, a. papá­ra, az uborka, a dinnye és a bab.) A másik csoportba a Kisebb hőigenyű növények sorolhatók (például a káposz­tafélék, a hagymafélék, a sa­láta, a retek, a sárgarépa és a petrezselyem). 25 C-fokot igényelnek a dinnyefélék, az uborka és a paprika; 22 C- fokot a paradicsom, a tojás­gyümölcs és a bab; 13 C-fo­kot a cékla, a vöröshagyma a fokhagyma, a zeller és a sárgarépa; 16 C-fokot a pet­rezselyem, a borsó, a fejes; saláta, a paraj és a sóska; 13 C-fokot a káposztafélék, e retek és a torma. A hőigény nemcsak a fajok, hanem a fajták szerint, sőt a fajtákon belül fejlődési szakaszonként (csírázás ide­jén, szikleveles korban ülte­téskor, növekedéskor, termés­képzéskor) is változik. Ezek­nek az ismereteknek a bir­tokában határozhatjuk meg Új típusú fürdőkádak A fürdőszoba világszerte a lakások szerves részévé vá­lik. Legfontosabb berendezé­si egységének, a fürdőkádnak egyre újabb változatai látnak napvilágot. Ilyen például az egy darabban öntött műanyag kád, amely jóval könnyebb a hagyományos; típusnál és nagy előnye, hogy nem pattogzik le róla a zománc. Üvegszálerősítésű műanyag­ból készül az a formaterve­zett kád, amelynek érdes lapján nem csúszik el a für- dőző. (Különösen idősebb em­bereknél és kisgyerekeknél fontos szempont ez.) s, hogy még biztonságosabb legyen, három, külön magasságokban felszerelt fogódzó fémrúd is van oldalain. Amerikában a jövő kádjaként reklámozzák azt a henger alakú, mintegy 2 méter átmérőjű tisztálkodó­egységet, amelyben a kádon kívül törülközőmelegítő, be­épített hajszárító, erős suga­rú kézi zuhany, egy hosszú tükör és sok polc is helyet kapott A masszírozó túsolók után megjelentek, és egyre több­féle változatban készülnek a masszírozó fürdőkádak is. A vizet erős légsugarak hozzák örvénylésbe. Az egyszerűbb változatok négy fúvókával készülnek, az igényesebb ová­lis alakúak hattal; ez utób­biak 60 fokos köröző mozgást is végeznek, ami még hatá­sosabbá teszi a masszírozást Mindegyik típusnál szabályoz­ható a légáram erőssége, és előre beállítható a masszázs időtartama. Figyelembe véve azt, hogy energiatakarékos korban élünk, és a környezeti zajok ellen is védekeznünk kell, nyugat­német szakemberek zaj- és hőszigetelt fürdőkádtípust fejlesztettek ki. Az ilyen kád­ban sokkal tovább meleg ma­rad a fürdővíz, és kevésbé zavarja a szomszédokat a víz- eresztés, a csobogás zaja. az egyes munkák végzésének optimális időpontjait. Az utóbbi időben egyre több házikertben találkozha­tunk fóliasátrakkal, ezeket különböző mövényeK, zöldsé­gek termesztésére alkalmaz­hatjuk. A hasznosítás mene­te a következő lehet: az első szakaszban a kevés hőt igény­lő zöldségféléket, salátát, hó­napos retket, karalábét cél­szerű termeszteni bennük. A második szakaszban a me­legigényes zöldségfélékkel, például paprikával, paradi­csommal érdemes foglalkoz­ni. E kettős hasznosításnak számtalan variációját alkal­mazhatjuk: 1. (Karalábé má­jus első feléig, majd kon­zervuborka, szem* ember má­sodik feléig. 2. Hónapos retek április elejéig, majd április elejétől júiius végéig paradi­csom. 3. Saláta április közepéig, majd paprika júli­us végéig. 4. Karalábé május elejéig, majd május elejétől július végéig paprika. 5. Hó­napos retek április első feléig, majd konzervuborka szep­tember első feléig. Lehetőségünk van arra is, hogy ágyúsainkat áprilistól júliusig korai káposztafélék­kel hasznosítsuk, majd au­gusztustól október közepéig téli retket vagy céklát ne­veljünk — öntözött körülmé­nyek között. E kettős ter­mesztés során nagyon ügyel­jünk arra, hogy a gondos ta- lajműveiéssel a következő növény számára mindig la­zává és gyommentessé tegyük a talajt. A tápanyagellátás során pedig a talaj tápanyag­készletét a telítettségei meg­közelítő szintre egészítsük ki. Tudnunk kell azt is, hogy az állandó öntözés és a kettős termesztés fokozott tápanyag­felhasználással jár, ami csak nagy trágyaadagokkal pótol­ható. A zöldségfélék tápanyag- igényének kielégítése függ a talaj kémhatásától is. A zöld­ségnövények legtöbbje a gyen­gén savanyú és a semleges kémhatású talajokon találja meg a tápartyagfelvételhez szükséges optimális körül­ményeket. Dr. Széles Csaba Kalocsai sorminták Sokan kedvelik és szívesen hímerik a szép kalocsai virág* motívumokat. A srínpompás minták valóban hatásosan ér­vényesülnek lakásdíszítő kézi­munkákon és felnőtt-, vagy gyer­mekruhákon egyaránt. A bemutatott sormintók jál felhasználhatók térítők, szettek, függönyök, blúzok, ruhák és gyermekholmik díszítéséhez. A laposöltéssel, száröltéssel készült motívumokat gyöngy* perié hímzővel, napvászonra cél­szerű kivarrni. B. K. K H\x mm é/i ® •S -i ii> Kc-Jlű: \ IT' <mß üV M n u s o r o VASARNAP KOSSUTH RADIO: 5.00: Előttünk a vasárnap! $.24: Énekszóval, muzsikával 9.00: Népszerű muzsika — világ­hírű előadók 10.03: Az aranyat íüttyentő vándorlegény 10.59: Vasárnapi koktél 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül 12.40: Lehet egymillióval több? 12.50: a Magyar Rádió Brahms- ciklusa 13.44: A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa énekel 13.53: így láttam Kodályt 14.2U: Gondolatjel 15.05: Művészi ein. szék 15.58: Egy asszony élete, ül. (be­fejező) rész 17.05: Jelenidőben 17.35: Ferencsik János vezényel 18.40: Diákkönyvtár hangszalagon 19.29: Töltsön egy órát kedvencei­vel 20.29: Mozart: Don Giovanni 23.37: Századunk kamerazenéjé­ből 0.10: Régi körusmuzsika PETŐFI RADIO: 6.00: Népszerű muzsika — koránkelőknek! 7.00: A római katolikus egyház félórája 7.30: vasárnapi orgonamuzsika 8.05: A Nyitnikék postája 9.05: Folyékony világ 9.30: Szivárvány — a házről 11.00: Beláthatatlan következmé­nyek 11.55: Közvetítés a Rába ETO— FTC bajnoki labdarúgó­mérkőzésről 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 13.00: Beláthatatlan következmé­nyek 14.00: Erről beszéltünk 14.35: Táskarádió 15.35: Poptarisznya 17.30: Híres alma materek 18.33: Útközben hazafelé 20.33: Mátyás király és a ma­gyarországi reneszánsz 21.03: Népdalok, néptáncok 21.58: A Stúdiő 11 hangversenye a 22-es stúdióban 23.15: A tegnap slágereiből MISKOLCI STÜDIO: 8.00: Jó reggelt, jó szórakozást, jó pihenést! Információs, szol­gáltató és szórakoztató műsor. Vasárnapi krónika. Lapszemle. 8.15: Programajánlat. 8.20: Ri­porternapló. Mécs világánál ara­nyat fejtettek. Szerkesztő: Pau- lovits Ágoston. Riporter: Jakab Mária és Dobog Béla. 9.00: Tánc­ritmusban. 9.20: Sport. 9.25: Mű­sorösszefoglaló. 9.30: Szlovák műsor. (Hírek — Kiskertek és kertészkedők. Riport. — Tévé- program-ajánlat. Szerkesztő: Mács Ildikó.) 9.55—10.00: Műsorössze­fo"laló és az esti program ismer­tetés. 19.30: Hírek, időlárás, mű­sorismertetés. 19.35: Mérkőzésen, versenypályán. Vasárnapi sport- magazin. Szerkesztő: Felföldi György. 19.57—20.00: Műsorössze­foglaló és a hétfői program is­mertetése. MAGYAR TELEVÍZIÓ: 7.45: Tévétoma (lsm.) 7.50: Óvodások filmműsora *.10: Egy lány meg egy flű VI/3. rész 9.00: Kétszer kettő gyakran 6t 9.25: A barázdabillegető-had­sereg 10.40: Hírek 10.45: Reklám 10.55: Rába ETO—Ferencváros. Bajnoki labdarúgó-mérkö­14.30: A Közönségszolgálat tájé­koztatója 14.35: Pécsi Kiss Agnes énekel 15.00: Reklám 15.05: Vándor Sándor-kőrusfesz- tivál 16.05: Képújság 16.10: Reklám 16.15: Műsorainkat ajánljuk! 16.40: Reklám 16.45: Elmebajnokság 17.20: Ez az a munkásság. V. rész: Cseppben a ten­ger 18.00: Delta 18.25: Reklám 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19.00: A HÉT 20.00: Hírek 20.05: Derrick. Magyarul beszélő NSZK bűnügyi film­sorozat. Halott lány az er­dőben 22.10: Kapcsoltam. Társasjáték 21.50: Szülőföldem. Juhász Ferenc műsora 22.50: Hírek 2. MŰSOR: 20.00: Hírek 20.05: Az ember és a tenger 20.55: Reklám «.#47 énekel 11.19: Régi magyar szokások* A vásárok világa 11.39: Tom Jones. 7. rész. 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak 13.00: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából “ 14.30: Szelényi István: Szvit rézfúvókra 14.40: Nyári emlék ► 15.05: Francia madrigálok 15.28: Barangoló Dominó 16.00: Berkes Kálmán klariné- tozik, Ránki Dezső zongorázik 16.30: Világablak 17.05: Verbunkosok, katonadalok 17.30: Árfórum 19.15: Kérem a papírokat! 20.25: Kocsár Miklós népdalfeldolgozásaiból 20.50: Hétfő este mindenkinek 22.30: Artur Schnabel három BeethoT-=>n-szonáté-t zongorázik 23.43: Goldmark: Sába királynője Jelenet és a II. felvonás fináléja 00.10: Demi én Ferenc dalaiból PETŐFI RADIO: 8.05: Elisabeth Schwarzkopf operettdalokat énekel 8.48: Slágermúzeum 10.00: Zenedélelőtt 12.00: Balogh Sándor népi zenekara játszik, Csanádi György nótákat énekel 12.35: Kis magyar néprajz 12.40: Tánczenei koktél 13.25: Éneklő ifjúság 13.35: Erdőzsongás 14.00: Kettőtől ötig. . 17.00: Vizsgálatok nyomában 17.30: ötödik sebesség 18.35: Hangadó 19.30: Sportvilág 20.00: Népszerű operett- kettősök 20.05: Derrick. Halott lány az erdőben Csík mintás pulóver A modell a felgyülemlett maradék (azonos minőségű) fonalaink felhasználására kiválóan alkalmas. Készülhet csíkonként más-más színnel (ez esetben a legsötétebb az alsó — derék, kézelő — szél, és felfelé haladva világosabb színárnyalatokkal dolgozunk, de igen divatos három szín­ből (petrolkék. teveszürke, szőlőlila), a legdivatosabb, és legjobban kihasználható a csont- vagi' nyersfehér szí­nű RAVENNA moherfonal. Hozzávalók: 25 dekagramm RAVENNA fonal, 3-as, 3,5-es kötőtű, körkötőtű. Alapminta: 1—14. sor: 3,5- es kötőtűvel, a munka jobb oldalán sima, a bal oldalon fordított szemeket kötünk. Körkötés esetén körbehaladó sorokkal sima szemeket kö­tünk. 15. sor: 1 fordított, 1 szemet eléteti szállal leeme­lünk, Mól ismeteljük, 16. sor: 1 sima. 1 szemet áteme­lünk, a fonalat hátul a mun­ka jobb oldalán vezetjük, *- tói ismételjük. Az J—16. sor ismétlődik. Szempróba: 13 szem x 20 sor — 10 centimeter. Munkamenet: 3-as kötőtű­vel, a derékszélen (eleje-há­ta) 140 szesnre kezdjük, 2 si­ma, 2 fordított patentmintá­val 6 centiméter magas kez­dőszélt kötünk. A munkát 3,5-es kötőtűvel, alapmintá­val folytatjuk. A kezdéstől számított 40 centiméter után a munkát a hátrésszel. 70 szemmel folytatjuk, 24 centi* NÓGRÁD - 1983. május 22., vasárnap méter elérése után a szeme­ket egyenként lazán lefo­gyasztjuk. Az elején 70 sze­met a középrészen elosztva, azonos szem- és sorszámmal, mintával, de külön munkada­rabban folytatjuk: 32 szem alapminta. 6 szemet lefogyasz­tunk’ 32 szem alapminta. Az elválasztástól számítva, 17 centiméter elérése után, a belső középszélen, nyakkere­kítést kezdünk: tartaléktűre veszünk 3, majd ennek oldal­szélén, minden 2. sorban 2. 3x1 szemet. A kezdéstől számított 64 centiméter után a vállszél szemeit, az oldal- széltől kiindulva, egyenként szemet utánzó öltésekkel a hátrész azonos (befejezett) szeméhez öltjük Űjja. 32 szemre kezdjük, 3-as kötőtűvel, patentmintá­val 6 centiméter kezdőszélt kötünk. A következő sorban, a munkát 3,5-es kötőtűvel, alapmintával folytatjuk. Az első sorban, arányos elosztás­sal, 6 szemet szaporítunk majd az oldalszéleken min­den 6. sorban 14 x 1 szemet szaporítunk (66). A kezdés­től számított 45 centiméter elérése után a szemeket az eleje-hátrész szabadon ma­radt szélszemeihez varrjuk. összeállítás: a szabadon maradt szélrészeket, szem- és sortalálkozás szerint, alap­színű és azonos vastagságú fonallal összevarrjuk. Az ele- je-n.yakkivagás tartaléksze­meit 3-as körkötótűre vesz- szük. az oldal szélszemekre új szemeket készítünk. Eleje- háta-eleje: 56 szerűméi. pa- tentmintával 17 centiméter magas gallért kötünk. Végül a szemeket egyenként, az alapszemnek megfelelően le­fogyasztjuk. Az elkészült galléron folyamatosan a nyakkivágás szélszemelre, minden szemre felveszünk 1 új szemet lustakötéssel (mindkét oldalon sima sze­meket kötünk). 5 sort kötünk, majd a szemeket egyenként simán Lefogyasztjuk. Mindkét oldalnvakrészen azonos pánt­részt kötünk, az eleie melysé­gében egymásra hajtjuk. s néhány öltéssel az alapmun­kához rögzítjük. PV. 21.05: Telesport. Sporthírek: Magyarország—Franciaor­szág EB-selejtező féríiröp- labda-mérkőzés 22.25: sanzonverseny 23.00: Képújság BESZTERCEBÁNYA : 17.00: Filmmúzeum: Az ember nincs egyedül. Cseh film. 18.30: Notamuzsika. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-hiradO 20.00: Vasárnapi vers (tsm.) 20.05: Diplomaták. 2. rész. 21.35: Gólok, pontok, másodper­cek. 21.50: Prágai nemzeti színház ki­váló egyéniségei. 32.30: Forma—1 gépkocsiver­seny-VB. Belgium nagydi­jáért. 23.30: Hirek. 2. MŰSOR: 18.03: Hallgass a bátyádra. Tv- komédia. (ism.) 19.10: Egy nét a képernyőn. Műsorajánlat. 19.30: Pedagógusok műsora. 20.011: a könnyűzene világából. 21.15: Tv-hiradó 21.35: Bravo, maesztro. Jugo­szláv film. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: Fél 4-től: Panda Maci kalandjai. Szi­ntes. szinkronizált, japán rajz- mesefilm. Háromnegyed 6 és 8 órától: Alma. (14) Világsikerű, színes, tantasztikus USA filmmu­sical. — Kohász: Elment az asz- szony. Színes szovjet film. — József Attila: Keoma. Színes olasz western. — Balassagyarma­ti Madách: Fél 4-től: Start két keréken. Színes, szinkronizált amerikai filmvígjáték. Háromne­gyed 6 és 8 órától: Talpig olaj­ban. Színes, szinkronizált francia filmvígjáték — Nagybrtonyi Pe­tőfi : Ben Hur. I—II. Színes, amerikai szuperprodukció. — Pásztói Mátra: Meztelen diploma­ta. Színes magyar filmvígjáték. — Rétság: Csontok útja. Színes, szinkronizált román történelmi kalandfilm. — Szécsényl Rákóczi: Üjra szól a hatlövetű. Színes, szinkronizált USA western. — Kisterenyei Petőfi: Elefántszto­ri. Színes hangbemondásos iapán film. — Karancslapujtő: Mindent fordítva. Színes szovjet filmvígjá­ték. — Érsekvadkert: A postás mindig kétszer csenget. I—II, (16) Színes, szinkronizált USA bűnügyi film. — Nagylóc: Az „I” akció. Színes, szinkronizált szov- iet filmvigjáték. — Jobbágyi? Eev zsaru bőréért. (16) Színes, —■ - ionizált francia bűnügyi film. KOSSUTH RÄDÖ: 8.25; Népdalok 9.00; A hét zenemüve u 30: Óda az értelemhez Hegedűs Géza versei 9.40: Ki kopog? ll>.05: Nyitnikék Kisiskolások műsora 10.35: isaac Stern hegedül 20.35: A tiszaeszlárl per 21.05: Nótaest 21.52: Tipp-topp parádé 22.22: Rádiószínház 23.20: ,,Csak egy kis emlék’* Könnyűzene éjfélig MISKOLCI STÚDIÓ: 17.00: Hírek, időjárás, műsoris­mertetés. 17.05: Hétről hétre, hétfőn este. Zenés magazi*#. Ven­dégünk: Tornán Károlyné ország­gyűlési képviselő. Telefonügye­let: 35-510. Szerkesztő: Horváth Kálmán. (Közben: El szeretném mondani. Paulovits Ágoston jegy­zete — Válaszolunk hallgatóink leveleire. Gyárfás Imre összeállí­tása.) 18.00: Észak-magyarorsz ági krónika. 18.15: Sport. 18.25—18.30: Szemle az Észak-Magyarország, a Déli Hírlap, a Heves megyei Népújság, és a NÓGRÁD keddi számából. BESZTERCEBÁNYA: 18.00: Orvosi tanácsok 18.10: A szocializmus világa 18.35: A rendőrség nyomoz 18 40: Beszélgessünk a nevelésről 19.10: Esti mese 19.30: Tv-híradó 20.00: J. M. Címmel: Osztálytárs. 21.45: A föld forró belsejébe 22.00: Ez történt 24 óra alatt 22.15: Nemzetközi dalkoktél 23.15: Hírek 2. MŰSOR: 19.05: A robotokról 19.30* Francia nyelvtanfolyam 25. lecke 20.00: Kálmán Imre: Csárdáskirálynő. 20.301 Soortvisszhangok 21.30- Időszerű események 22.00: Várok és remélek. 2. ^befejező) rész MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: Fél 4-tŐl és 7 órától: Ben Hur. I—II. Színes, USA szuperprodukció. — Kohász: Ezüstnyereg. Színes olasz western. _ IMH: Feketeszakáll szelleme. Színes. szinkronizált amerikai film vígjáték. — TIT: Fehér telefonok. (18) Olasz film­vígjáték. — Hotel Salgó: A pro­fi. (16) Szinkronizált francia bűnügyi film. — Balassagyarma­ti Madách: Névtelen vár. Színes magvar film. — Nagybátonyi Petőfi: Variáció egy szereimre. Színes szovjet film. — Pásztói Mátra: 6 és 8 órától: A biztosan ölő Sárkány Lady. (16) Színes japán kalandfilm. — Rétság: Fe­keteszakái] szelleme. Színes, szinkronizált amerikai fllmvfgiá- ték felújítása. — Szécsényl Rá­kóczi: A bűn története. T—rí. (16) Színes lengyel film. Mese­mozi: Klabus a világűrben. Ts- kolamozi: Bogáncs. — Kistere- nvei Petőfi: Egv zsaru boréért. (16) Színes, szinkronizált franda bűnügyi film — Karancslaouitő: Tai ni g ólaiban. Színes, szinkro­nizált francia ftirnvígiát.ék. — Érsekvadkert: A postás mindig kétszer csenget,. T—TT Í16) Színes, szinkronizált USA bűnügyi Pi’m, — Nagylóc: Tfiúsági: Mágnás Miska. — Jobbágyi: Mesemozi: Süni a ködben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom