Nógrád. 1982. szeptember (38. évfolyam. 204-229. szám)

1982-09-24 / 224. szám

KÉZILABDA Pontot veszített a listavezető A megyei kézilabda-bajnok- nyire a Szőnyi SE vezetett, a ság őszi V. fordulóját játszót' ták a férfimezőnyben. A Sző­nyi SE—Érsekvadkert rang­adó pontozkodá&sal ért véget. A Bgy. SE viszont biz­tosan vette az akadályt az utolsó helyen álló Diósjenő ellenében. A Pásztói SE csa- vács J. 6—6. hazaiak felzárkózása a 14. perctől kezdődött. Végül igaz­ságos döntetlen született. Diósjenő—Bgy. SE 15—33 (7—15), v.: Hukics, Kővári. Ld.: Csabuda 4, Kovács 3, ill.: Kovács S. 9, Demeter és Ko­patának sem jelentett külö­nösebb nehézséget a tereskei- ek legyőzése. A férfi ifjúságiaknál a lista­vezető Érsekvadkert, ha ne­hezen is, de legyőzte riváli­sát, s így két pont előnnyel áll az élen. A nőknél nem rendeztek mérkőzést, ugyanis a Nagybá- tony igazolás nélkül érkezett Pásztora! Eredmények. Férfiak: Érsekvadkert—Szőnyi SE 24—24 (12—14), v.: Csengődi — Csór. Legjobb dobók: Fü­löp és Cseh 6—6, Babik és Ko- vácspál 3—3, Kovács 4, ill.: Jancsó Gy. 15, Kocsa I. 4, . Miczki 2. Hazai találattal indult a rangadó, majd gyors egyenlí­tés után felváltva estek a gó­lok. A II. félidőben is több­Nehezen lendültek játékba a csapatok, a 10. percben még csak 4—0 volt az eredmény. Aztán a Bgy. SE elhúzott el­lenfelétől, és biztosan nyerte a találkozót. Pásztói SE—Tereske 37—18 (21—8), v.-: Békési, Sidö. Ld.: Czvanczig 11, Bán 7, Mészá­ros és Sándor 6—6, ill., Vida 7, Frank a 4, Dóbiás 3. A 2. percben lőtt pásztói gólt a vendégek még ki­egyenlítették, de azután a ha­zaiak fölénybe kerültek. A pásztóiak biztos győzelmét a Tereske nem tudta megakadá­lyozni. A bajnokság állása A góllövőlista élmezőnye: 1. Jancsó György (Szőnyi SE) 146. 2. Kovács József (Bgy. SE) 120, 3. Kovácspál István (Ér­sekvadkert) 70 góllal. Férfi ifjúságiak: Érsekvadkert—Szőnyi SE 12—10 (5—7). v.: Csengődi, Csoór. Ld.: Őszi 6, Paulicsek 3, ilL Berták 4, Bangó 3, Túr­mezei 2. A vendég Szőnyi-gárda egyik legjobb játékosát nél­külözve lépett pályára, ennek ellenére az első félidő a Sző­nyi vezetését hozta. A hazai csapat csak az utolsó 5 perc­ben harcolta ki a győzelmet. A bajnokság állása 1. E.-vadkert 2. Szőnyi SE 3. Pásztó SE 4. Bgy. SE 2 115-101 10 3 114-114 8 4 113-124 6 5 105-108 4 1. Szőnyi SE 14 11 3­338-275 25 2. Bgy. SE 13 9 2 8 365-262 20 3. Pásztói SE 14 8 1 5 348-299 17 4. É.-vadkert 13 5 2 6 295-262 12 5. N.-bátony 10 2 2 6 180-237 6 6. Tereske 13 3­10 277-358 6 7. Diósjenő** 11 1­10 132-290­A góllövőlista élmezőnye: 1. Őszi Attila (Érsekvadkert), 45, 2. Horváth Béla (Bgy. SE) 32, 3. Paulicsek József (Érsekvadkert) 31 góllal. Simon József Labdarúgás Országos serdülő- és területi ifjúsági bajnokság Serdülők KECSKEMÉTI TE—BGY. 0—1 (0—0) SE Bgy. SE: Beke — Szabó, Újvári, Magos, Purr ■ — Gyu- rovics, Szlezák Z., Erdélyi — Mátyás, Zólyomi, Esztergá­lyos (Berta). Edző: Tományi Pál. Góllövő: Zólyomi. STC—BORSODI BÁNYÁSZ Barack, Bettes, Verebélyl — 5—1 (2—0) Szajkó, Mellen, Urbán. (Nagy . ,, P.). Edző: Veres Mátyás. STC: Tarlós! - Vass, Tóth, A tertalékos hazaiak nem t’íí°7ao®i'í.tnak tudtak jelentős ellenállást kifejteni. ja, Sándor, Simon — Gubán (Oláh), Jónás, (Gáspár), Cse- mer. Edző: Patkó József. Góllövők: Sándor (2), Gu­bán, Jónás és Hajdú. Jók: Vass, Gubán • és Baja. A mérsékelt színvonalú mérkőzésen a végig többet Jó: Kecskés. ifjúságiak KECSKEMÉTI TE—BGY. 0—1 (0—0) SE Jók: Beke, Újvári, Szlezák támadó STC biztosan nyert. Z. Ha a vendégek bátrabban támadnak, győzelmük akár nagyobb arányú is lehetett volna. EDEL ÉNY—NAGYBÁTONY 4—0 (2—0) Nagybátony: Gazdag —Var­ga, Hegedűs, Kecskés, Kosa — Atlétika Érmek és helyezések A napokban Békéscsabán rendezték a 13—14 éves at­léták országos . bajnokságát. A területi, illetve a Buda- pest-bajnokság után a legjob­bak küzdhettek a bajnoki cí­mekért. A Bgy. SE fiatal atlétái a várakozásnak megfelelően jól szerepeltek, értékes helyezé­seket és egyéni csúcsokat ér­tek el a versenyen. A 14 évesek között Deák Katalin előbb 80 m-es gát­futásban (12,2-es eredmény­Tájékoztatjuk közönségün­ket, hogy a nagy érdeklő­désre való tekintettel vasárnap, 26-án, de. 11 órakor a megyei művelődési köz­pont színháztermében VASÁRNAPI matinéra kerül sor a ‘ VIDÁM SZÍNPAD művészei közreműködésé­vel. Fellép: BODROGI GYULA érdemes művész GÉCZI DOROTTYA KORVÄTH GYULA RATONYI HAJNAL SCHUBERT ÉVA ZANA JÓZSEF CSALA ZSUZSA URBAN ERIKA BŐSZE PÉTER GYUKÄR TIBOR BUS KATI BENKÖ MARTA Jegyek 32, 30, 24, 18, Ft- os árban az MMK jegy­pénztárban válthatók. nyel), majd távolugrásban (5,12 m-es ugrással) is dobo­góra állhatott, ezüstérmet nyert. A fiúk mezőnyében Hatva­ni László kellemes meglepe­tésre bronzérmet szerzett. Igaz, hogy nem került a legjobbak közé Pintér Attila 800 m_en, de 2:15,3-as ideje így is figyelemreméltó egyé­ni csúcs. A 13 évesek között, a fiúk­nál magasugrásban Széles Gábor 1,50 cm-rel az értékes V- helyen végzett. Ugyancsak ötödik lett a leányok 80 m-es gátfutásában Keresztúri Ildikó, 13,1-es eredménnyel, míg a 200 m- es síkfutásban a VI. helyet szerezte meg, 28,2-es idővel. Egyéni csúcsot javított Vi­téz Gabriella (300 m-en 2:34,2), Dropka Katalin (1500 m-en 5:23,0) és Vizter Ist­ván (800 m-en 2:29,0). Asztalitenisz, Tízek bajnoksága KOCSA ZOLTÁN AZ ÖTÖDIK HELYEN VÉGZETT A Budapesten rendezett or­szágos' serdülő Tízek bajnok­ságán a Salgótarjáni Volán versenyzője, Kocsa Zoltán si­kersorozat után lépett asz­talhoz. A miskolci országos II. osztályú versenyen aratott győzelme és a Balaton-baj- nokságon szerzetló aranyér­me után a serdülők legran­gosabb seregszemléjén négy győzelemmel az ötödik helyen végzett. A Salgótarjáni Vo­lán tehetséges fiatal verseny­zője már az ifjúsági verse­nyeken és az NB III-as ver­senyéken is eredményfesen szerepelt. Amennyiben le- hiffgad, nyugodtabban ját­szik, még szebb eredménye­ket is elérhet. Bgy, SE: Márton — Szle­zák P„ Mihály, Maring, Szél — Kónya G., Telek (Zsidai), Tományi — Kónya T., Szeles, Vandornyik. Edző: Beke Fe­renc. Góllövő: Zsidai. Jók: Márton, Mihály, Szle­zák P., Vandornyik. A balassagyarmati gárda fegyelmezett játékkal,' rászol­gált a két bajnoki pontra. STC—BORSODI BÁNYÁSZ 2—0 (1—0) STC: Bangó — Kerényi, Bö- zó, Virág, Szalai — Morvái, (Miklós), Oláh, Németh — Garai, Tolnai, Jaszik. Edző: Kökény József. Góllövő: Oláh (11-esből), Virág (11-esből). A 11-esek (az STC kettőt, a Borsodi Bányász egyet lőtt) és a sárga lapok mérkőzésén a higgadtabb hazaiak bizto­san nyertek a helyenként kí­méletlenül játszó borsodiak ellen. EDELÉNY— NAGYBÁTONY 1—0 (0—0) Nagybátony: Bús — Balázs, Varga, Matuszka, Ponyi — Susán, Babcsány, Orosz — Somogyi, Lászlók, Bazsó. Ed­ző: Ponyi László. Jók: Balázs, Varga, Matusz­ka. A mezőnyfölényben játszó bátonyiak nem tudták gólok­ra váltani helyzeteiket. Az iskolai testnevelés nyomában (2.) Két és három tomatermes tanintézetek A sport és testnevelés re­ális önértékelésre nevel. A pá­lyán és az iskolai padban is azonos a cél: elérni a legjobb eredményeket. De amíg a di­ákok a padban balsiker ese­tén szívesen hárítják a fele­lősséget a tanárra, addig a pályán kénytelenek szembe­nézni a tényekkel. Itt nem le­het vitás, hogy kinek mennyi­re futja akaratából és képes­ségeiből. Mert például a kis- labda repülésének távolsága nem függ mástól, csak attól, aki azt eldobta. — A tanulóifjúság testi ne­velése elsőrendű nevelési esz­köz, s ezért nem lehet az is­kolában sem csupán egy-két pedagógus személyes ügye. Ezért mondom — hangsúlyoz­ta beszélgetésünk alkalmával Gugl László kisterenyei álta­lános iskolai igazgató —, hogy mellett egy hektár, eddig sze- többet és nem baj, sőt erény, ha egy méttárolásra használt, mély sportolnak, tantestületben mindenki ki- gödrökkel, árkokkal barázdált csit „tornatanár” is. Soha nem területre sportudvart tervez- tapasztaltam — mondta az is- tek. Elképzelésükben kömye- kola felelős vezetője —, hogy zetvédelmi szempont is szere- a tanítványaival közösen spor- pelt. Örömükre, az illetékesek toló, velük együtt játszó peda- egyetértettek az elgondolással la Általános Iskolában a test- gógus tanári tekintélye csór- és 250 ezer forinttal segítették nevelésnek évtizedes hagyo- bát szenvedett volna. Éppen a megvalósítást. Eddig a terű- mányai és kiemelkedő ered- ellenkezőleg! Az ilyen tanító, let feltöltésére nagy távolság- menyei vannak. Sok, országo- tanár közelebb került tanítva- ról ide 6zálított;ik (ezer! san ismert sportolót indított el nyaihoz, emberibb kapcsolatot köbméter) földet, elkészítettek a korábbi két testnevelő ta- tudott velük kialakítani. S egy bitumenes és egy füves nár, a Petre házaspár, akik hogy ezek után nevelő-oktató pályát. Szakemberek az eddig ma már Egerben tanítanak, munkája is eredményesebb végzett munkát egymillió fo- Az újonnan alkalmazott két A salgótarjáni járásban jártunk Ügyesség-bátorság sportvetélkedő iskola tornatermében a kisterenyei általános rendszeresebben AHOL „CSAK” KÉT TORNATEREM VAN A nagybátonyi Bartók Bé­lett, az már természetes. rintra becsülik. SPORTUDVAR, TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁSSAL hétszázötvenezer FORINTBÓL EGYMILLIÓ pedagógusnak néhéz helyzete van, mert mind a tömeg-, mind a versenysportban el­várják az előző évtizedek ered­ményeit. Az elmúlt két év igazolja az eredmények tartá- A kisterenyei általános is- sát, mert a szakigazgatási és , kólában nagy hagyományai mozgalmi szervek által kiírt Kisterenyen az elmúlt évek- vannak a társadalmi munka- pontversenyben az élen szere­ben nagy erőfeszítéseket tét- akcióknak. Itt nincs olyan ten- peltek az általános iskolai ta- tek, hogy az általános iskolás nlvaló, amit — felkérés alap- nulók. Modem gimnasztiká- korú gyermekek korszerű, a jan — a 5zülők ne végeznének ban az országos, labdajáté- mai és a lövő igényeinek ej p>e a nagyközségben és kokban a területi döntőig ju- megfelelő iskolába járjanak. mas községekben működő üze- tottak el az úttörő-olimpiai Felépítették a 16 tantermes al- mek; vállalatok, szervezetek is játékokon. talános iskolát. Elkészült az magukénak tekintik az isko- Mi van a két tornaterem- új nevelootthon is, ahol mint- Ezért a Nógrádi Szónbá- ben? Reggeltől estig pattog a egy kétszáz allami gondozott nyák kisterenyei üzeme, a labda, sportolnak a tanulók, gyermek el. A Nograd megyei Mátra Mgtsz, a Ganz mát- folyik az NBSC szakosztályai- Tanacs gyermekekről való ranováki, a SKÜ kisterenyei nak edzése, újabban a Salgő- gondoskodasat jelzi, hogy mind gyáregysége, a munkásőrség tarjáni Síküveggyár SE itt is két intézmény tornatermet is nagybátonyi—kisterenyei tart karatetanfolyamot — kapott. Az „öreg általános zászlóalja, a tantestület, a ne- mondta Bodor Teréz igazgató- iskolab-an melyet 18 eve velőotthon tanulóifjúsága és helyettes. Az 1 200 tanuló rá­építettek — szintén van tor- több pedagógusa a sportudvar szére a két tornateremben és naterem. így az általános is- építésén dolgozott. a sportudvaron minden feltó­kolai tanulok — a nevelőott- — Az új tanévben már őt- tel adott, nonnal kötött együttműködési napos munkahét szerint tanul- Tárt karokkal fogadják Kis- megallapodas alapjan mar nak a diákok. A szülőkkel, az terenyén és Nagybátonyban a hasznai- jtt élő munkásokkal, dolgozó sportolni vágyókat, legyenek parasztokkal és értelmiségiek- azok általános iskolások, fel­kel megértettük — mondta nőttek, sportegyesületi tagok, Gugi László — az ebből adódó vagy „kívülállók”. Az intéz- gondokat. Nyilvánvaló, hogy ményvezetők nem kérnek bér- bizottsága, a megyei tanács naponta hosszabb időt töltenek leti díjakat, csak a sportud- és a megyei testnevelési és padban ülve a gyermekek, varok és tornatermek fenntar- sporthivatal által meghirde- akiknek szellemi frisseségük- tásához, karbantartásához kis tett pályaépítési „akcióba is bői csak akkor jut Öt-hat ta- társadalmi munkát, bekapcsolódott. Az új iskola nítási órára is, ha eddiginél Gyenes László Kerékpárverseny Nevezési csúcs Köszöntjük a Nógrád Kupa résztvevőit! három tornatermet hatnak a testnevelési órák tar­tására. A kisterenyi általános is­kola a KISZ Nógrád megyei A Herkules hobbi sport­szolgáltató munkaközösség szeptember 25-én 9 órai kez­dettel amatőr országúti ke­rékpárversenyt rendez. Rajt: Budaörs, Biatorbágy felé eső helység vége táblától. A via­dalt volt versenyzőknek és teljesen amatőröknek külön- külön rendezik két korcso­portban, ifjúsági és felnőtt­kategóriában. Indulási felté­telek: betöltött 12 év, saját üzemképes kerékpár, 35 fo­rint nevezési díj és az induló 1980. szeptember elseje után nem vett részt szakszövetségi versenyen. Jelentkezés a helyszínen 8,55-ig. A verse­nyen mindenkit várnak. szeretette] Teke N8 II. Nők, Kelet: csoport Elkészült az őszi sorsolás Az NB II. Keleti csoportjá­nak 1982—83. évi sorsolása nyilvánosságra került. A csa­patbajnokságot szeptember 25-én kezdik és november 21- én ér véget. Az első forduló­ban szeptember 26-án de. 10 órakor hazai pályán játszik a Somoskőújfalu gárdája. 1. forduló (szeptember 25— 26.): Sotnoskőújfalu—Debr. MVSC, 11. forduló (október 2—3.): Erőnyerő a Somos­kőújfalu; 111. forduló (októ­moskőújfalu; ÍV. forduló (ok­tóber 16—17.); Somoskőújfalu —Kecskeméti MÁV; V. for­duló (október 23—24.): Szol­noki MÁV MTE—Somoskőúj­falu; Ví. forduló (október 30—31.): Somoskőújfalu— Nyíregyházi TAURUS, VII. forduló (november 6—7.): So­moskőújfalu—Szolnoki Olaj­bányász; Vili. forduló (no­vember 13—14.): Kőbányai Sörgyár—Somoskőújfalu; IX. forduló (november 20—21.): bér 9—10.): V. Ikarus—So- Somoskőújfalu—Szentesi MÁV. Salgótarjánban az MHSZ körrepülő pályáján ma dél- előttől nyolcadszor kerül sor a Nógrád Kupa nemzetközi huzalvezetéses műrepülőmodell-versenyre. Az évről évre rangosabb seregszemlén ezúttal' harmadszor indul nemzet­közi mezőny. A beérkezett nevezések alapján szinte biz­tosra vehető, hogy a hazaiakon kívül négy ország élver­senyzői — a lengyelek és csehszlovákok után ausztriai mo­dellezők is — repítik gépeiket. Természetesen a hazaiak közül mindenki itt lesz, aki a versenykategóriában szá­mottevő eredményt mutatott fel az eddigiekben. Az idei verseny rekordot jelent az indulók számát tekintve. Neve­zésüket harminchármán jelentették be. Nógrádot öt in­duló képviseli, köztük a kupa védője, Tokaji Tamás. A rendezést ezúttal is az MHSZ ötvözetgyár modellező­klub vállalta magára. Ma a megpyitó után tervezik az el­ső startokat, holnap másodszor repítik a gépeket, délután pedig Salgótarjánnál ismerkednek a résztvevők- Vasárnap a harmadik startokkal, illetve a délután 15 órakor kezdődő eredményhirdetéssel zárul a verseny. A résztvevők — és gépeik — teljesítményét egyénileg értékelik, s külön dí­jazzák az ifjúsági versenyzők — 18 évesek, vagy ennél fia­talabbak — legeredményesebbikét.' A hét végén tehát bőven lesz része izgalmas és érdekes látnivalókban mindazoknak, akik a pálya környékén j’ár- nak. A mini-légiakrobaták műrepülőfigurái már a korábbi versenyen is számos látogatót vonzottak. A biztonsági ke­rítés külső oldaláról jól megfigyelhetők a repítések mozza­natai, a gép indításától a leszállásig. Nézőket szívesen lát a rendezőség, de kéri, hogy ne nyúljanak be a kerítésen, mert néhány meggondolatlan mozdulattal tetemes kárt okozhatnak, s egy-egy hónapokon át épített modell repí- tését tehetik lehetetlenné! —g-— NÓGRÁD - 1982. szeptember 24., péntek /

Next

/
Oldalképek
Tartalom