Nógrád. 1978. október (34. évfolyam. 232-257. szám)

1978-10-06 / 236. szám

hete. hatalma. KOSSUTH RADIO: 8.25: Mit tizen a Rádió? 9.00: Balassi Bálint versei. 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Fehér liliomszál. 10.05: Katedra. 10.35: A magyar népdal 11.00: Verdi: A végzet 11.19: Latin-amerikai históriák. 11.39: ördögváltozás Csíkban. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Válaszolunk Fejér megyei hallgatóinknak. 13.35: Verbunkos muzsika. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Händel: B-dúr orgonaver­seny. 14.50: Boros Lajos saját dalaiból énekel. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.15: Magyar zeneszerzők kama­razenéjéből. 16.05: Manón. Részletek Massenet operájából. 17.10: Lakatos Lajos cimbalmo­zik. A pályatárs szemével. Bemutatjuk új felvételün­ket. Budapesti művészeti hetek. 20.36: A magyar népdal hete. 21.16: Bellini: Norma — Norma kavatinája az I. felvonás­ból. 21.30: Ami a számok mögött van. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Alfred Cortot. Jacques Thibaud és Pablo Casals triófelvételeiből. 23.31: Az Aeolian kórus Bach- motettákat énekel. 0.10: Nagy Katalin táncdalai­ból. es o teleu^zioban 1978. október 9—15-ig 17.33: 17.58: 19.15: PETÖF Dlö: 8.05: Népszerű fúvósátiratok. 8.33: A csavargó. Részletek. 9.30: Tánczene Varsóból. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Ifj. Burka Sándor népi zenekara játszik. 12.33: Mintha élne. Mácsai István festőművésszel. . . 12.53: Szimfonikus táncok. 13.28: Kis magyar néprajz. 13.33: őszi levelek. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: ötödik sebesség. 18.00: A kitagadott. 18.33: Zeneközeiben. 19.45: Labirintus. 20.00: Életed a kezedben van. 20.33: Zsindelyezik a kaszárnya tetejét. V. rész. 21.38: A magyar népdal hete. Százszorszép dalok. 22.13: Szovjet szerzők operettjei­ből. 22.33: Derűre is derű. En és ők. 23.08: Az 1978. évi Alba Regia nemzetközi dzsesszfesztivál felvételeiből. BESZTERCEB ANYA: 17.45: A szocialista falu mai élete. 18.10: A CSKP gazdaságpolitikája 2 rész. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Szophoklész. Elektra. 20.45: Publicisztika. 21.30: Tv-híradó. 22.00: Magyar könnyűzenei műsor. 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz. Magyar nyelv és irodalom. (Alt. isk. 2. oszt.) 10.20: Pedagógus-továbbképzés. Neveléslélektan. 11.05: Élővilág. (Ált. isk. 7. oszt.) 12.10: Fizika. (Ált. isk. 7. oszt.) 13.30: Iskolatévé. Magyar irodalom. (Ism.) 14.05: Történelem. (Ism.) 14.30: Szó-ra-ka-té-nusz. (Ism.) SZ. 14.50: Pedagógus-továbbképzés. 15.35: Élővilág. (Ism.) 16.05: Fizika. (Ism.) 16.33: Hírek. 16.40: Melyiket az ötezerből? A textilnyomó. (Ism.) 16.35: Postafiók 250. 17.10: Csontvári Kosztka Tivadar. 17.30: Mindenki iskolája. 1. Irodalom. 18.05: 2. Biológia. 18.35: Reklám. 18.40: Pedureny gyermekei. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. SZ. 19.20: Tévétorna. SZ. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Donna Juanita hét kalandja. IV/3. rész. 21.35: Színházi album. 22.35: Tv-híradó, 3 2. MŰSOR: 20.00: Aranyborjú. Dokumentumfilm. SZ. 20.35: Zene a B stúdióból. Zenés film. SZ. 21.10: Tv-híradó, 2. 21.30: Reklám. 21.35: 30 éves az államosított magyar filmgyártás. 141 perc a befejezetlen mondatból. Magyar film. SZ. (16 éven felülieknekl) BESZTERCEBÁNYA: 15.50: Hírek. 16.10: Szakmunkástanulók. 36.40: Szüreti mulatságok. 17.15: Sportműsor. 17.35: Autósok—motorosok magazinja. 18.05: A Szovjetunió történelme. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Könnyűzenei műsor. 19.55: Ezt még nem tanultuk. Szovjet film. SZERDA 10.20: Donna Juanita hét kalandja. VI/3. rész. (Ism.) 11.55: Delta. 12.20: Most mutasd meg! 13.30: Iskolatévé. Orosz nyelv. (Ism.) 13.55: Pedagógus-továbbképzés osztályfőnököknek. (Ism.) 14.35: Szó-ra-ka-té-nusz. (Ism.) 14.55: Sára Sándor: Cigányok. 16.28: Hírek. 16.35: Kuckó. 17.05: Egészségünkért! 17.25: Szépen, jól, magyarul. 17.35: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 17.40: Reklám. 17.50: Magyarország— Szovjetunió labdarúgó EB- selejtező mérkőzés. Közvetítés a Népstadionból. A szünetben: Esti mese. 19.30: Tévétorna. SZ. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Derrick. Riadó az őrszobán. SZ. (16 éven felülieknek!) 21.30: A halottlátó. Mafilm Híradó és Dokumen­tumfilm Stúdió. Magyar Televízió, 1977. SZ. 22.40: Vita a halottlátóról. Dokumentumfilm. 23.20: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR: 20.00: Jubileum. 20.50: Tut-Anch-Amon Egyiptoma. Angol filmsoro­zat. XIII/5. rész. Halál és temetés. (Ism.) 21.10: Tv-híradó, 2. 21.30: Reklám. 21.40: A Puhdys együttes műsora. NDK zenés film. SZ. BESZTERCEBÁNYA: 16.00: Hírek. 16.15: Könyvszemle. 16.20: Kelet-szlovákiai híradó. 16.50: Csehszlovákia—NSZK labdarúgó-mérkőzés. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Rövid élet. Szlovák—lengyel film. 21.05: Dokumentumműsor. 21.30: Tv-híradó. 22.00: A rendőrség hírei. 22.05: Szórakoztató műsor. CSÜTÖRTÖK ' 9.35: Érdekes állatkertek. 11. rész. 10.00: Melyiket az ötezerből? Az élelmiszer-eladó. (Ism.) 10.25: Pedagógus-továbbképzés. 11.05: Orosz nyelv. (Alt. isk. 6. oszt.) SZ. 11.30: Kuckó. (Ism.) 12.05: Kémia tudománya és oktatása. 14.05: Iskolatévé. Élővilág. (Ism.) 14.40: Pedagógus­továbbképzés. Rajz. (Ism.) 15.20: Orosz ny.Qlv. (Ism.) SZ. 16.03: Hírek. 16.10: Tízen Túliak Társasága. 16.50: Tévébörze. 17.00: Telesport. 17.25: Századunk. Szarajevótól a háborúig. (Ism.) 18.30: Kockázat. Versenyben a világpiacon. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. SZ. 19.20: Tévétorna. SZ. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Budapesti művészeti hetek. 21.35: Kötekedő. A „csudálatos” időszaporítás. 22.05: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR: 18.58: En francais. 39/6 francia nyelvtanfolyam. 19.15: Songs Aliv. 10/3 angol nyelvtanfolyam. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az Angyal vezeti a táncot. Francia film. 21.20: Tv-híradó, 2. 21.40: Világszínpad. BESZTERCEBÁNYA: 16.00: Hírek. 16.15: A gazdasági bűncselekményekről. 16.35: Üttörőhíradó. 16.50: Üttörőmagazin. 17.30: A Szovjetunió történelméből. 18.00: Fórum. 19.30: Sportvetélkedő. 20.20: Tévéjáték. 21.20: A rendőrség hírei. 21.25: KRESZ-műsor. 21.30: Tv-híradó. KOSSUTH RADIO: KEDD KOSSUTH RADIO: muzsika. és Anatolij operaáriá­Tibor 8.27: Zenekari s.oo: Katedra. 9.30: Régi híres énekesek műsorából. 10.05: Zöngészde. 10.20: Életed a kezedben van. lü.30: A magyar népdal hete. Bartók: Gyermekeknek. 11.07: Michael Haydn: Szerenád. 11.40: A nagy kétszívű folyón. 12.35: Melódiakoktél. 13.10: Törvénykönyv. 13.25: A melódiakoktél folytatása. 14.13: Százszorszép Színház. 14.49: Éneklő ifjúság. 15.10: Két szimfonikus költemény. 15.44: Magyarán szólva... 16.05: Harsan a kürtszó! 16.38: Verbunkosok. 17.07: Fiatalok stúdiója. 17.32: Tenoráriák. 18.00: A Szabó család. 19.15: Bemutatjuk új lemezünket. 20.05: Sport és gazdaság. 23.35: A magyar népdal hete. Balladaest. *1.05: Budapesti művészeti hetek. Húszas stúdió. 22.20: XX. századi kórusművek. 22.43: Meditáció. 22.53: Rameau: Pygmalion. Egy- felvonásos opera. 83.36: Madaras Gábor nótákat énekel. 0.10: A Magyar Rádió és Televí­zió szimfonikus zenekará­ból alakult rézfúvós ötös Pézel-műveket játszik. PETŐFI RADIO: 8.05: Dalok a magyar mun­kásmozgalom történetéből. 8.20: Tíz perc külpolitika (ism.) 8.33: Nóták. 9.25: Derűre is derű. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Mágnás Miska. Részletek. 12.33: Arcképek a jugoszláv irodalomból. 12.50: Barokk muzsika. 13.33: Schumann négykezes zongoradarab j aiból. 14.00: Kettőtől hatig... 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: A magyar népdal hete. 19.15: Véleményem szerint. 19.30: Csak fiataloknak! 20.36: Mindenki könyvtára. 21.09: Slágermúzeum. 22.00: Cigánydalok, csárdások. 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: Zenés játékokból. 23.36: Schubert: C-dúr vonósné­gyes. 8.27: Annie Schlemm Szolovjanyenko kát énekel. 9.00: Katedra. 9.30: Beszélni nehéz. 9.42: Labirintus. 10.05: Csali korsó. Takács rádiójátéka. 10.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 11,00: A magyar népdal hete. 11.25: Mibe kerül ez nekem? 11.40: Debussy: Ibéria — szvit. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Pilinszky János válogatott versei. Könyvszemle. 13.30: Oláh Kálmán népi zene­kara játszik. 13.55: Tamás bátya kunyhója. 15.10: Kóruspódium. 15.28: Zenekari muzsika. 16.39: Munka és tanulás. 17.07: Hat év után a Hatokról. 17.32: Réti József operettdalokat énekel. 18.00: Emlékezések és emlékezők a történelemben. 19.15: Gondolat. 20.00: Magyar operaénekesek. 20.54: Kis magyar néprajz. 20.59: A szkopjei rádió napja. A szó születése. 21.19: A magyar népdal hete. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Antal Istvánra emlékezünk. 23.30: Purcell-művek. TELEVÍZIÓ: 7.59 8.05 Tévétorna. Iskolatévé. Magyar irodalom. (Ált. isk. 8. oszt.) 9.05: Történelem. (Ált. isk. 7. oszt.) (Ism.) SZ. PETŐFI RADIO: 8.05: Verbunkosok, nóták. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: A verbunkosok, nóták folytatása. 9.00: Operakettősök. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.33: A Szabó család. 12.00: Veronique Sanson és Eric Charden énekel. 12.33: Te meg én. 13.03: Rimczkij-Korszakov operáiból. 13.30: Zöngészde. 14.00: Kettőtől ötig... 17.00: ötödik sebesség Szkopjé­ból és Budapestről. 17.53: Matkó István aktuális gazdasági jegyzete. 17.55: Közvetítés a Magvarország —Szovjetunió labdarúgó EB bajnoki selejtező mér­kőzésről. 19.50: A szkopjei rádió napja. 20.43: Kíváncsiak klubja. 21.32: A tegnap slágereiből. 21.55: Beethoven: TT. szimfónia. 22.33: Lili. Részletek Hervé operettjéből. 23.00: Egy óra dzsessz. TELEVÍZIÓ: 7.59: Tévétorna. (Ism.) SZ. 8.03: Iskolatévé. Orosz nyelv, fAlt. isk. 5. oszt.) 8.25: Pedagógus- tóvá bbkéo zés. osztályfőnököknek. 9.45: Francia nyelv. (Középisk. III. oszt.) 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz. Magyar nyelv és irodalom. (Alt. isk. 1. oszt.) KOSSUTH RADIO: 8.27: Harsan a kürtszó! 9.00: Katedra. 9.30: Zenekari muzsika. 10.06: Csajkovszkij: Jolantha. 11.40: Ivan Goran Kovacsics költeményei. 12.35: Melódiakoktél. 13.15: Házunk tája. A Falurádió műsora 13.30: A melódiakoktél folytatása. 14.00: Szabadpolc. 14.30: Magyari Imre népi zenekara játszik. 15.10: Peter Alexander operettdalokat énekel. 15.28: Tudod-e? 16.10: A magyar népdal hete. 16.35: Elizabeth Schwarzkopf operaáriákat énekel. 17.07: Diszkó, aszfalt és beton. 17.27: A párizsi Polifon együttes Jannequin-madrigálokat énekel. 17.37: Bemutatjuk új felvételeinket. 18.15: Kritikusok fóruma. 19.15: A magyar népdal hete. 19.34: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. 20.25: Mert másokért csatáztam. Ady Endre versei. 20.45: A hangverseny­közvetítés folytatása. 21.20: Hangszerszólók. 21.40: A Dunánál. 22.20: A Nyugat lánya. Részletek. 23.10: Francia szerzők kamaramuzsikájából. 0.10: Dzsesszfelvételekből. PETŐFI RADIO: 8.05: 9.33: 10.00 12.00 13.28 13.33 14.00 NÓGRAD - 1978. október 6., péntek Hilde Güden operettfelvételeiből. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Slágermúzeum. 9.21: Bundschuh István stájerciterán játszik. Kalandozás a Felső-Tisza táján. A zene hullámhosszán. Fekete Mária és Kiss Károly nótákat énekel. 12.33: Miskolci stúdiónk jelentkezik. 12.55: Horusitzlcy Zoltáp: Négy balettkép. Édes anyanyelvűnk. Cimbalommuzsika. Színe-java. Az elmúlt tizen­öt év derűs műsoraiból. 16.00: Miénk a miénk? A Rádió Kabarészínházá­nak októberi bemutatója. 16.33: Történeteim. Kolozsvári Grandpierre Emil. 17.00: Belépés nemcsak tornacipőben. 17.58: A mi utcánk. Vámos Miklós rádiójátéka. Hét végi panoráma. Slágerlista. Szociológiai figyelő. A magyar népdal hete. A Rádió Dalszínháza. Szép juhászné. f 22.33: Tíz perc külpolitika. TELEVÍZIÓ: 8.59: Tévétorna. (Ism.) SZ. 9.05: Tskolatévé. Élővilág. (Ált. isk. 5. oszt.) 18.33: 19.55: 20.37: 21.07: 21.32: KOSSUTH RÁDIÓ: 8.27: A magyar népdal hete. 8.59: Bujdosónak való ének. 9.04: Katedra. 9.34: Gyermekeknek. 10.05: Hang-játék. 10.25: Vera Soukupová operaáriákat énekel. 10.49: Észtország madárvilága. 11.00: Változatok egy pályára. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Híres prímások muzsikálnak. 13.50: Bemutatuk új felvételeinket. 14.05: Ivan Suszanyin. 14.40: Tipegő. 15.10: Zengjen a muzsika. 16.05: Mécses Kargala-pusztán. 17.10: Mozart: A-dúr szimfónia. 17.35: Láttuk, hallottuk. 18.00: Wilhelm Backhaus Haydn- műveket zongorázik. 19.15: A budapesti művészeti hetek. Az írástudó. 20.43: Puccini: Pillangó- kisasszony. 21.00: A magyar népdal hete. 21.40: Adottságok, lehetősegek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Századunk zenéjéből. 0.10: Egyveleg Abrahám Pál operettjeiből. PETŐFI RADIO: 8.05: Az izraelita felekezet negyedórája. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Csajkovszkij: Francesca da Rimini. 9.00: Indulók, táncok fúvószenekarra. 9.30: Lendvai Csócsi Jenő népi zenekara játszik. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Zenés játékokból. 12.33: Kirsten Flagstad Grieg- dalokat énekel. (Ism.) 13.03: Nőkről — nőknek. 13.33: Süssünk, süssünk valamit. 14.00: Kettőtől ötig. . . 17.00: ötödik sebesség. 17.59: Cserébe önmagunkat. 18.33: A magyar népdal hete. 19.08: Sullivan—Gilbert: A fruska — részletek. 19.30: Tánczenei hangverseny. 21.15: Egy rádiós naplójából. 22.33: Kellemes pihenést! TELEVÍZIÓ: 8.39: Tévétorna. (Ism.) SZ. 8.45: Iskolatévé. Francia nyelv. (Középisk. IV. oszt.) 9.05: Történelem. (Alt. isk. 6. oszt.) 10.05: Magyar nyelv és irodalom. (Ált. isk. 4. oszt.) 11.05: Matematika. (Ált. isk. 7. oszt.) 11.25: Tízen Túliak Társasága. 12.05: Világnézet. (Középisk. IV. oszt.) • Evolúció. 14.05: Iskolatévé. Történelem. (Ism.) 14.45: Magyar nyelv és irodalom. (Ism.) 15.20: Matematika. (Ism.) 15.45: Világnézet. (Ism.) 16.33: Hírek. 16.40: Udokán rézhegyei. Szovjet rövidfilm» SZ. 16.50: Malom. 17.20: Dél-alföldi krónika. 17.50: Mindenki közlekedik. 18.05: öt perc meteorológia. 18.10: Reklám. 18.15: Jogi esetek. Nógrádban. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. SZ. 19.20: Tévétorna. SZ. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.25: Röpülj páva! 2. döntő. SZ. 22.25: Tv-híradó, 3. 22.35: Vas nyakörv. Magyarul beszélő lengyel film. (18 éven felülieknek!) SZ. 23.30: Reklám. 20.00: Happy End. Magyarul beszélő NDK tévéfilm. SZ. 22.10: Tv-híradó, 2. 22.30: Julie Andrews a Sesame utcában. 17.20: Vörös fények Kladno felett. Tévéjáték. 18.30: Postaláda. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Aladdin csodalámpája. Bábjáték. 20.00: Szórakoztató műsor. 22.00: Sporthíradó. 22.10: Columbo. A barát. 2. MŰSOR: 20.00: Budapesti művészeti hetek. 20.25: öt perc meteorológia. (Ism.) 20.30: Sakk-matt. 20.55: Tv-híradó, 2. 21.13: Reklám. 21*5: A földön eltöltött idő. V/2. rész. SZ. BESZTERCEBÁNYA : 16.20: Hírek. 16.35: Torna. 17.00: Kiállítások. 17.30: A fűtéstechnikáról. 18.15: Svéd rövidfilm a fókákról. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Irodalmi összeállítás. 20.00: Becsületes kék szemek. (Svéd tévéfilmsorozat 2. rész.) 20.50: Szórakoztató műsor. 21.30: Tv-híradó. SZOMBAT KOSSUTH RADIO: 8.30: Lányok, asszonyok. 8.55: Wagner: A walkür. Votan búcsúja és tűzvarázs. 9.12: Angárka. Lakatos Menyhért mesejátéka. 10.05: Versenymüvek. 11.04: A magyar népdal hete. 11.29: Az ember útja. Ádám nyomában VII. rész. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva. 12.45: Meiódiakoktél. 13.10: Adott szó. 13.20: A melódiakoktél folytatása. 14.00: Beethoven: n. szimfónia. 14.30: A biológia és a technika összhangja a sertés- tenyésztésben. 15.05: Üj zenei újság. 15.40: Bemutatuk új kórusfelvételei nket. 16.00: 168 óra. 17.30: Bach: Musikalisches Opfer 18.40: Budapesti művészeti hetek. A székesegyház. 20.19: örökzöld dallamok. 21.12: Donizetti: Lucrezia Borgia. 23.02: A szomjúság. Versek. 23.10: Az operaközvetítés folytatása. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RADIO: 8.05: Sportdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Nóták. 9.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 9.20: Veronika. Részletek. 10.00: Szabad szombat. 12.00: Fúvószene Kazacsai Tibor műveiből. 12.25: Orvosok a mikrofon előtt. 12.33: Zenekari muzsika. 13.20: Egyedi darabok. 14.00: Fiataloknak! 14.50: Éneklő ifjúság. 15.00: Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. 16.03: Éjjel. Jelenet. Irta: Izrail Metter. 16.16: Eper és vér. Részletek Yourrg filmzenéjéből. 16.33: Állati dolgok. 17.33: ötórai tea. VASARNAP KOSSUTH RADIO: 7.23: Kopogtató. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.25: Hallgatóink figyelmébe! 8.26: Nyolc rádió nyolc dala. 8.59: Olvastam egy novellát. 9.24: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa, énekel. 9.45: Méznél édesb szép szók... Balassa Bálint versei. 10.03: Tündér Ilona. 10.52: A magyar népdal hete. 11.26: Leonie Rysanek és Mark Rejzen operaáriák at énekel. 12.10: Édes anyanyelvűink, 12.15: Ravel műveiből. 13.00: Rázós úton. 13.10: Ádám Jenő: Dankó Pista dalai. 13.50: Metronóm. 14.10: Fischer Annie zongorázik. 14.39: Pillantás a nagyvilágba. 15.17: Üj operalemezeinkből. 16.08: Gács Lászlóra emlékezünk születésének 75. évfordu­lóján. 16.38: A magyar népdal hete. 17.10: Helmuth Zacharias zenekara játszik. 17.24: Beatrice apródjai. 18.10: Világhírű énekesek zenés játékokból énekelnek. 18.50: A Fő utcától a falu széléig. (Ism.) 19.40: A magyar népdal hete. 20.24: Szerepjátszók. 21.23: Jacgues Thibaud és Marguerite Long Mozart- felvételeiből. . 22.20: Szimfonikus zene. 0.10: Előadja a szerző: Victor Máté. PETŐFI RADIO: 7.00: A római katolikus egyház félórája. 7.30: Mendelssohn orgona­müveiből. 8.05: Mit hallunk? 8.33: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Vasárnapi koktél. 10.33: Sanzonalbum...■* 11.06: Howart: Három svájci dal. 11.13: Columbo a gyerekek között. 11.33: Jó ebédhez szól a nóta. 12.38: Tamás bátya kunyhója. III. (befejező) rész. 14.00: Táskarádió. 15.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 15.43: Énekszövegek. 16-00: A népzenei hangverseny közvetítésének folytatása. 16.35: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 16.50: A vasárnap sportja. Totó. 17.20: ötórai tea. 18.20: Ha még nem tudná... 18.50: Népzenekedvelőknek. 19.33: Kritikusok fóruma. 19.43: A cigánybáró. Részletek. 20.34: Magnósok figyelem ! 21.19: Dohnánvi: A tenor. Vígopera. 22.33: Tomsits Rudolf szerzeményeiből. 23.10: Romberg filmzenéiből. 23.35: Dzsesszfelvételekből. TELEVÍZIÓ: 18.33: Sportkrónika. Közben: közvetítés az Ü. Dózsa— Békéscsaba labdarúgó- mérkőzésről. 18.50: A magyar népdal hete. 19.29: Popműhely. 20.13: Barangolás régt hang­lemezek között. 20.33: Az élet szerelme. 21.33: Nótacsokor. 22.33: Sanzonok. 23.05: Slágermúzeurn. TELEVÍZIÓ í 8.14: Tévétorna. (Ism.) SZ. 8.20: Iskolatévé. Halmazok. I. rész. 9.20: Világnézet. Anyagfejlődés. 10.00: Mindenki közlekedik. . . (Ism.) 10.15: Derrick. A kolibrik halála. (Ism.) 11.15: Jovan Adamov zenei klubja. 11.40: Malom. 14.27: Fiatalok a lépcsőházban. VI/6. rész. SZ. 15.00: Kis kutya, nagy kutya. 15.30: Hírek. 15.35: Tut-Anch-Amon Egyiptoma. Xlll/6. rész: Harcos fáraók. SZ. 15.55: Az ébredő alvóváros: Soweto. 16.25: Reklám. 16.30: ..Ménesek Díja”. Ügetőverseny. 17.10: Hét végén. Riportműsor. 18.00: Reklám. 18.05: Villanófény. 18.20: Századunk lírája. 18.45: Egymillió fontos hangjegy. 19.00: Reklám. 19.10: Cicavízió. SZ. 19.20: Tévétorna. SZ. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Mecénás kerestetik. Komédia. SZ. 20.35: Milleneum, óh! Táncjáték. SZ. 21.05: Talpsimogató. 21.40: Számiak. 22.10: Tv-híradó, 2. 22.30: A háborúnak vége. Magyarul beszélő francia— svéd film. SZ. 2. műsor: 17.08: Katkó István: Illetéktelenek. 18.15: Reklám. 18.20: Csak ülök és mesélek. 19.30: Tv-híradó. 8.04: Tévétorna. (Ism.) » 8.10: Mindenki iskolája. 1. Irodalom. 8.45: 2. Biológia. 9.15: Cyprián apó meséi. l. rész: Kérkedő mese. SZ. 9.25: Játsszunk együtt! Fogócskák II. 9.35: Ezermester. Bábfilm. 9.45: Reklám. 9.50: Bors. XV/7. rész. 10.50: Hírek. 10.55: Tatabányai Bányász- Vasas bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. 12.15: Érdekes állatkertek. Xin/12. rész. 13.08: Pedagógusok fóruma. 13.45: Golgota. IV/2. rész. 15.00: Reklám. 15.05: Üdülés pénz nélkül. Olasz—franca—NSZK film. 16.50: A jáki templom. 17.05: Műsorainkat ajánljuk! 17.30: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. 18.00: Lehet egy kérdéssel több? 18.30: Reklám. 18.40: Esti mese. SZ. 18.50: Tévétorna. SZ. 19.00: A HÉT. . . 20.00: Hírek. 20.05: Szoba Párizsban. Magyarul beszélő angol film. SZ. 21.25: Sporthírek. 21.35: Budapesti művészeti hetek. 22.30: Hírek. BESZTERCEBÁNYA: 8.00: Hírek. 8.15: Gyermekműsor. 10.05: A titkos front. Bolgár tévéfilm. 1. rész. 11.40: Heti hírösszefoglaló. 12.10: Hangverseny. 12.40: Fazekasmesterség. Lengyel kisfilm. 16.05: Műsorajánlat. 16.25: Washington. Szovjet dokumentumfilm. 16.55: Vetélkedő. 17.35: Vörös fények Kladno felett. Tévéjáték. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Vasárnapi vers. 19.40: A föld vonzereje. (Tévéjáték 1. rész.) 20.45: Csehszlovákia 60 éve«. Dók. műsor. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom