Nógrád. 1978. június (34. évfolyam. 127-152. szám)

1978-06-06 / 131. szám

Labdarúgó iVB II. MUHD!AL ’78 Ma Olaszország az ellenfél Koffer József, az MTI ki­küldött munkatársa jelenti: A vasárnapi és hétfői já­tékszünet után nyolc csapat ma ismét pályára lép. Fordu­ló következik az első és a második csoportban, ú abb döntő bizonyítási lehetőség áll a magyar csapat előtt is. A magyar válogatott a még mindig örömmámorban úszó Olaszország ellen lép majd a Mar del Plata-i stadion gyep­szőnyegére. Olaszország első mérkőzésén két ponthoz ju­tott Franciaországgal szem­ben, s a siker egyszeriben megváltoztatta az együttes körüli hangulatot. Jól tudott, hogy a vb-rajt előtt a legkü­lönbözőbb hírek keringtek az olaszok háza tájáról. Széthú­zás, meg nem értés, bojkott, kétségbeejtő morális helyzet — ezt harsogta mindenki. Az­tán 0—1-ről 2—1-re legyőzték Franciaországot és egyszeri­ben azt hirdetik, hogy náluk minden példás . . . A mai ellenfél táborában a sok lelkendező között Enzo Bearzot szövetségi kapitány próbál hideg fejjel gondol­kodni:' — Túlságosan örülünk a franciák elleni győzelemnek, és sokan nem tartanak Ma­gyarországtól. — mondotta. — Félek. A túlzott optimiz­mus már nemegyszer hozott kellemetlen meglepetést. Bearzot elmondotta, hogy Magyarország Argentína ellen is bizonyitotta harcosságát, nagyon várható, hogy kedden, Olaszország elleni játékban is többet mutatnak. Amint ki­emelte az olasz szövetségi ka­pitány: biztos, hogy a ma­gyarok revansot akarnak venni Argentínáért. — Nem mondhatom, hogy boldogtalan lettem azért, mert Törőcsikét ‘és Nyilasit kiállították és nem játszhat­nak ellenünk — folytatta Be­arzot. — De ismét óvatosság­ra intek mindenkit. A magya­rok kitűnő játékosokkal ren­delkeznek. Ha például vissza­tér Fazekas és Váradi, védel­münk két, mindenttudó csa­tárral kerül szembe. Csopor­tunkban még nem dőlt el semmi, az első mérkőzésen vereséget szenvedett franciák és magyarok sem adták fel. Jelenlegi két pontunkat sok­ra értékelem, ez nagyon lé­nyeges volt, de nem döntött ei semmit: Ebből a szemszög­ből kell nézni a magyarok elleni játékot. Bearzot még nem hirdette ki a magyarok ellen pályára lépő együttest, minden való­színűség szerint a franciák elleni kezdőcsapatnak ad bi­zalmat. Csapó Károly, aki a világbaj­nokságon a magyarok első gól­ját lőtte. Franco Causio, az olaszok egyik reménysége. A 29 éves labdarúgó 173 centiméter ma­gas, 71 kiló, és középpályás­ként szerepel, Klubja a Ju­ventus. Elsősorban a védeke­zéssel törődik, elegánsan veszi el a labdát ellenfeleitől. Tár­sai „bárónak” becézik. Az olasz válogatott játéko­sai közül szombaton azok vé­geztek komolyabb edzést, akik nem játszottak Franciaország ellen. Végezetül az olasz szakember a következőket mondotta: — A Franciaország elleni mérkőzés, az olasz válogatott küzdőszelleme úgy gondolom, egyértelműen bizonyságot adott arról, hogy körünkben nincs palotaforradalom, vagy bojkott. Szükség lesz az egy­ségre, a még jobb játékra kedden Magyaro.rszág ellen. Mi is tudjuk, hogy a magya­roknak ez a 90 perc az utol­só lehetőségük. A magyar válogatott har­madik argentínai ellenfele, Franciaország, Argentína el­len készül. Ók is ma játsza­nak, Buenos Airesben. Az Olaszország elleni vereség nem törte össze őket, Hidalgo kapitány változatlanul biza­kodó. — Hátravan 180 perc, még semmi sincs veszve — mon­dotta. A francia válogatottban Argentína ellen több válto­zás lesz, bár Hidalgo közölte, hegy még vár a végleges ösz- szeállítással. — Védelmünket meg kell erősíteni, az argentinok, mi­ként láthattuk a magyarok elleni mérkőzésen, óriási len­dülettel rohamoznak — mon­dotta Hidalgó. — Felkészü­lünk támadásaik megfékezé­sére. A Mundial több szövetségi kapitány és neves játékos hattyúdala is. Végleges, hogy bárhogyan is végez Argentína válogatottja, Menotti befejezi pályafutását a kék-fehérek­nél. Már régebben köztudott,, hogy Schön visszavonul, az NSZK válogatottjától. Végle­gesnek tekinthető az osztrák Senekowitsch döntése is. Va­donatúj viszont a tunéziai Chetali elhatározása, a szö­vetségi kapitány, aki az NSZK-ban Weisweiler­től tanult, egy szaúd-arábiai klubcsapathoz szerződik a vb után. A francia televíziónak adott nyilatkozatában Hidalgo is visszavonulásról beszélt, Kubala László ellen pedig va­lóságos palotaforradalom zaj­lott le néhány játékosa részé­ről — az osztrákoktól elszen­vedett 1—2 után. Nagyon is elképzelhető, hogy a június 25-i döntőig még több szakvezető véleke­dik úgy, hogy van a váloga­tott vezetésénél nyugalma­sabb terület is . . . megyéből Belügyi sportolók területi versenye A minap nagy melegben rendezték a salgótarjáni Ko­hász-stadionban tíz megye belügyi sportolóinak területi versenyét. A különböző ügyes­ségi és futószámok helyen­ként izgalmas, nagy küzdel­met hoztak. Eredmények: 100 m: 1. Szász István (Csongrádi 12,1, 2. Borza Ist­ván (Békés) 12,2, 3. Tamás Lajos (Szabolcs) 12,4. 1500 m: 1. Lantos Bálint (Szolnok) 4:26,6, 2. PereCz József (Csongrádi 4:30,6, 3. Újvári András (Pest) 4:34,9, Magas­ugrás: 1. Répánszki András (Hajdú-Bihar) 170, 2. Csá­szár József (Csongrád) 167, 3. Banga János (Szolnok) 364 cm. Gránátdobás: 1. Makádi Tibor (Hajdú-Bihar) 66,70, 2. Széchenyi Ferenc (Pest) 66,60, 3. Jáger Ferenc (Bács-Kiskun) 64,60 m. 4x400 m. fegyveres váltófutás: 1. Borsod, 4:00,0, 2. Szabolcs 4:02,6, 3. Pest 4:04,9. Az összesített pontver­senyt Csongrád megye csapa­ta nyerte. Biztos gy SIC— MÁV DAC 2-0 (2-0) Bíró lövése nyomán (akit takar a jobbhátvéd Kiss) gólba tart a labda. Salgótarján, 3000 néző, v.: Lauber. STC: Szűcs — Kegye, Kanász, Varga, Ádám — Kar­dos, Répás, (Berindán a 68. percben) — Szoó, Bíró, Földi, Kajdi. Edző: Dr. Lakat Ká­roly. MÁV DAC: Péter — Kiss, Kalmár, Brandisz, Ko­vács — Horváth, Papp, Csiz­madia. Cs.: Kovács — Csol- lány (Schillinger a 46. perc­ben), Csiszér. Edző: Bundzsák Dezső. Rekkenő hőségben, szokat­lanul korai időpontban, (13,30 órakor) kezdődött a mérkőzés. Az STC esélyesként lépett pályára, és ez meglátszott a játék képén is. A mérkőzés kezdetekor egyperces gyász­szünetet tartottak a napokban elhunyt százszoros válogatott labdarúgó, az egykori „arany­csapat” kiváló fedezete, Bo- zsik József emlékére. A 10. percben Kajdi elfutott a bal oldalon, középre ívelt és Kovács öt méterről nagy erő­vel a saját kapujába vágta a labdát, öngól. 1—0. A 38. percben, Kardos ívelt közép­re, és Földi 8 méterről alig fejelte mellé a labdát. Szinte állandóan a vendégek térfelén folyt a játék, a MÁV DAC csatárai semmi veszélyt nem jelentettek Szűcs kapujára. A 40. percben esett a mérkőzés második gólja. Ezúttal is Kajdi ívelte be balról a lab­dát, Brandisz lábáról lefordult és a szemfüles Bíró öt méter­ről kapásból lőtt a bal felső sarokba. 2—0. Szünet után nagyobb se­bességre váltott az STC. Ne­gyedóra alatt több nagy gól­helyzetet alakítottak ki a vendégek kapuja előtt. Ám az 53. percben egy váratlan el­lentámadást követően a telje­sen üresen hagyott Cs. Ko­vács 8 méterről óriási hely­zetben a felső lécre lőtte a labdát. Az 58. percben Bíró került nagy helyzetbe, de négy méterről mellé fejelt. A 60. percben Kajdi a bal kapu­fát találta el, a visszapattanó labdát Ádám közelről kapura lőtte, de Péter bravúrosan fölé ütötte. Az utolsó fél­órában a nagy melegben már kevés érdekesség történt. Az Bíró a gyepen, Kajdi magyaráz. (Herbst Rudolf felvételei) STC fölényben játszott, de különösebben nem erőltette a góllövést. A vendégek viszont nem tudták nagyobb erőbedo- básra kényszeríteni a hazai játékosokat. Alacsony színvonalú, unal­mas mérkőzést játszott a két csapat. Szemmel látható volt, hogy az STC minden csapat­részében jobb, mint a sereg­hajtók közé tartozó MÁV DAC. A szerencsésnek mond­ható öngól különösebben, nem hozta tűzbe a hazai játékoso­kat, és fél óráig kellett várni a következő gólra, A hazai tá­madásokban kevés volt a terv- szerűség és sok a körülmé­nyeskedés. Szünet után mint­egy negyedórán át az STC kapujához szegezte ellenfelét, parázs jelenetek zajlottak le a kék-fehérek kapuja előtt, de a befejezések nem sikerül­tek. Azután ismét ellaposodott a játék, és unatkozott a közön­ség. Az STC — miként Oláh Géza, a csapat egykori válo­gatott kapusa megjegyezte — mérsékelt teljesítménnyel, fél­gőzzel is biztosan győzött. Az STC kapujában Szűcsöt nem tették próbára. Kegye volt a védelem legjobbja, se­gítette a támadások szervezé­sét. Kanász magabiztosan, Varga hasznosan játszott. Ádám jó szereléseivel tűnt ki. Kardos darabosan mozgott, Répásnak nem ment a játék. Berindán nem tudott igazán játékba melegedni. Szoó cse­lei nem sikerültek. Bíró ezút­tal is lőtt gólt, de a szoká­sosnál kevesebbszer került helyzetbe. Földi lelkesen, so­kat mozogva játszott. Kajdi a gólok előkészítéséből vette ki a részét. A MÁV DAC kapujában Péter bizonytalanul védett. A hátvédek közül a sepregető Brandisz keltette a legjobb benyomást. A középpályán a lelkesen küzdő Cs. Kovács volt a legjobb. A csatárok tu­dománya a 16-os környékén elfogyott. Rozgonyi István Labdarúgás Eredmények, r A labdarúgó NB II. 36.'for­dulójának eredményei: Debre­cen—Kossuth KFSE 2—1 (0—0), BKV Előre—Budafok 1— Ó (1—0), Kazincbarcika— Szekszárd 5—0 (3—0), Eger— Vác 2—0 (1—0), Vasas Izzó— Dorog 2—1 (1—0), Fűzfő—Vár­palota 1—1 (1—1), Nagykani­zsa—Volán SC 1—1 (0—0), Szolnok—BVSC 4—2 (1—1), Békéscsabai TASK—Komló 2— 0 (1—0) STC—MÁV DAC 8—0 (2—0). táblázatok A bajnokság állása 1. STC 36 22 9 5 72-31 53 2. Vl Izzó 36 20 10 6 58-25 50 3. DVSC 36 22 6 8 49-35 50 4. K. Vegy. 36 20 9 7 65-31 49 5. Eger 36 15 13 8 51-37 43 6. Szolnok 36 14 9 13 59-43 37 7. Budafok 36 14 9 13 59-43 37 8. Volán 36 11 15 10 45-46 37 o. Vác 36 14 8 14 39-40 36 10. Dorog 36 13 9 14 34-35 35 ix. Jbi'ASK 36 12 11 13 36-38 35 12. Kanizsa 36 12 9 15 45-47 33 13. BSVC 36 10 12 14 48-53 32 14. Fűzfő 36 11 10 15 46-67 32 15. Komló 36 12 7 17 35-42 31 1«. BKV E. 36 9 11 16 32-46 29 17. KKFSE 36 6 17 13 48-63 29 18. Szekszárd 36 8 9 19 36-70 25 19. MÁV D. 36 7 8 21 40-74 22 20. Várpalota 36 6 9 21 41-72 21 Az NB ül. Keleti csoport eredményei: Szolnoki MÁV— HÖDGÉP Metripond 1—0 (0—0), Szegedi VSE—St. Sík­üveggyár 6—1 (3—0), Papp J. SE—Miskolci VSC 4—1 (1—1), Honvéd Szabó Lajos SE—Óz­di Kohász 0—0, Borsodi Bá­nyász—Hajdúszoboszló 2—0 (1—0), Debreceni MTE—Le- ninváros 2—2 (2—0), Gyula— Sátoraljaújhely 5—1 (2—0), Recsk—Szegedi Dózsa 0—0, Nyíregyháza—Lehel SC 2—2 (2—1), Kisvárda—Szarvas 2—1 (1-1). A bajnokság állása 1. Ózd 2. MVSC 3. Szarvas 4. Sz. Dózsa 5. Nyíregyh. 36 19 12 5 67-29 50 36 21 6 9 78-40 48 36 21 6 9 81-44 48 36 16 13 7 62-42 45 36 H 15 2 46-25 42 6. Papp SE 7. HMSE 8. DMTE 9. Szabó SE 10. Leninv. 11. Bors. 3. 12. Gyula 13. Lehel SC 14* Szó. MÁV 15. Kisvárda 16. Recsk 17. S.-újh. 18. H.-szob. 19. SZVSE 20. Salg. Sík. A Középcsoport eredményei: Erzsébeti SMTK—Auras SE 6— 0 (0—0,) Kecskeméti TE— Dunaújvárosi Építők 2—1 (1—1), Bp. Spartacus—Enying 7— 1 (5—0), Építők SC—Ceglé­di VSE 5—1 (2—1), MEDOSZ ÉGSZÖV—Ikarus 3—1 . (1—0) Ganz-MÁVAG—Bgy. SE 2—1 £2—1), Pénzügyőr SE—Gyön­36 14 14 8 63-39 42 36 14 13 9 60-48 41 36 16 8 12 59-42 40 36 16 8 12 53-42 40 36 15 8 13 61-49 38 36 16 6 14 59-68 38 36 14 9 13 51-56 37 36 13 11 12 46-56 37 36 9 13 14 60-75 31 36 10 11 15 42-57 31 36 IC 9 17 42-62 29 36 7 10 19 39-75 24 36 5 13 18 34-60 23 36 4 11 21 31-72 19 36 4 8 24 31-84 16 gyös 2—0 (1—0), Kecskeméti SC—Dunakeszi 5—1 (1—0), Perbál—Honvéd Bem József SE 0—0, Láng Vasas—22. sz. Volán 2—2 (1—1). A bajnokság állása 1. Ganz-M. 36 21 6 9 85-45 48 2. KSC 36 19 8 9 72-36 46 3. Epit5k SC 36 17 12 7 70-40 46 4. B.-gyarm. 36 17 12 7 55-32 46 5. Pénzügy. 36 17 11 8 57-35 45 6. 22. Volán 36 18 8 10 56-41 44 7. KTE 36 17 8 11 53-46 42 8. Gyöngyös 36 18 5 13 57-47 41 9. Bp. spart. 36 16 9 11 50-42 41 10. Perbál 36 15 10 11 50-38 40 vpm SE 36 14 11 11 44-37 39 12. ESMTK 36 16 5 15 66-63 37 J.O. u.-keszi 36 14 9 13 48-49 37 14. D.-újv. É. 36 13 5 18 59-64 31 15, Ikarus 36 10 9 17 38-52 29 16. ÉGSZÖV 36 9 10 17 42-54 28 17. Cegléd 36 8 8 20 33-75 24 18. Auras 19. Lang 20. Enying 6 10 20 30-73 22 7 4 25 30-73 18 5 6 25 36-89 16 A totó 22. heti eredménye 1. Vác—Eger 0-2 2 2. SZMTE—BVSC 4-2 1 3. Várpalota—Fűzfő 1-1 X 4. BKV Előre—Budafok 1-0 1 5. Nagykanizsa—Volán 1-1 X 6. Kőszeg—Bábolna 1-3 2 7. Bakony Vegyész—Pét 0-0 X 8. PVSK—Alumínium 0-2 2 9. Keszthely—Oroszlány 1-3 2 10. Szabó L. SE—Ózd 0-0 X ll. Lehel SC—Nyíregyháza 2-2 X 12. Papp J. SE—Miskolc 4-1 1 13. Kisvárda—Szarvas + 1 2-1 1 15. Recsk—Szegedi Dózsa 0-0 X NOGRÁD — 1978. június 6., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom