Nógrád. 1978. január (34. évfolyam. 1-26. szám)

1978-01-10 / 8. szám

Nagyszerű rendezés mellett Befejeződött a légfegyveres vidékbajnokság Salgótarjánban Iíatkó Pál vidékhajnok — Egy 2két 3. helyezés — Békéscsaba nyerte az olimpiai pontversenyt Gombai Anasztázia (Pécs) 335. Fiú: 1. Győri Ferenc (Szek- Csapat: 1. MHSZ Békéscsaba szard) 343, 2. Szabó László LK 630, 2. Duraújjvámas LK (Debrecen) 328, 3. Németh 783, 3. Győr Bába LK 708. Zsoltára (Salgótarján.) 323. Csa- Serdülő fiú 40 lövéses: 1. Gör- pat: 1. Dunaújvárosi MHSZ be László (DV) 340, 2. Kovács 908, 2. Pécs 90S, 3. MHSZ HÓD- Gábor (Nagykőrös) 386, 3. Ba- GÉP 836. gi Kálmán (MÁV Bocskai) Ifjúsági fiú: 1. Tápi Tamás 330. Csapat: 1. Dunaújváros (Kaposvár) 371, 2. Tomcsik 979, 2. Székesfehérvári Volán István (Tatabányai Volán) 370, 965, 3. Győri Bába ‘886 kör- 3. Kosztolányi János (MHSZ egység. Esztergom.) 367. Leány: 1. Ifjúsági leány: 1. Csordás Zentai Zsuzsa (MHSZ Győr) Ágnes (Szf. Volán) 330, 2. 366, 2. Szalai Bernadett (Esz­Furulyáls Sarolta (Pécs) S22, lergom) 359, 3. Görög Mari- 3. Döbrössy Csilla '(Szf. Vo- anna (MHSZ Győr) 359. Csa­lán) 319. pat: 1. MHSZ Esztergom 1076, Fiú: 1. Velegyi Mihály (B.- 2. MHSZ Latinca Sándor Ka­csába) 364, 2. Császár Péter posvár 1070, 3. Szombathelyi (Szf. Volán) 863, 3. Danyä MHSZ 1061. László (Nagykanizsa) 362. Junior férfi: 1. Bozsáki Csapat: 1. Székesfehérvári Vo- Márta (Szombathely) 379, 2. ián 1054, 2. Kaposvári Latin- Lipták Attila (Békéscsaba) ca Sándor 1048, 3. MHSZ 377, 3. Székely István (Eger) Bocskai LK. 1036. 377, Nők: 1. Bozsáki Márta Junior férfi: 1. Hallgató 379,2. Fórián Éva (Nyínegyhá- István (Diósgyőr) 371, 2. Ló- za) 389. 3. Álmos Edit <Ka- rántffy Irén (Győr) 367, 3. posvár) 367. Csapat: 1, MHSZ Szilágyi Sándor (H.-szoboszló) Pécs LK 1106, 2. MHSZ Nyír­A résztvevők egy csoportja. Talán a jövő olimpikonja? Szombaton és vasárnap Sal­gótarjánban a 211. számú Ipa­ri Szakmunkásképző Intézet • tornatermében, valamint az SKÜ fedett lőterén 42 lőállás­bán bonyolították le az 1978. évi légfegyveres vidékbajnok­ság küzdelmeit. A nagy me­zőnyben 34 egyesület, vala­mint MHSZ-klub vonultatta fel közel 700 fős versenyző- Várááját. ■ - -- — I A nagyszerű rendezés mel­lett minden korcsoportban iz­galmas volt a küzdelem. A helyezéseken számos klub ver­senyzői osztoztak. A salgótar­jániaktól elszegődött a sze­rencse, de így is több helye­zést szereztek. Katkó Pál lég-, pisztolyban győzött. A fel­nőtt nőknél Lukinich Andrea •3. lett, csakúgy mint a ser­dülő Németh Zoltán. A serdü­lő lány légpuskás csapat a 2. helyezést harcolta ki. Külön kell szólni arról a munkáról, amelyet a rendezők végeztek az SKÜ segítségével, valamint a DEXION-Salgó üzem Nógrádi Sándor MHSZ- brigád, továbbá az ÉMÁSZ salgótarjáni üzemigazgatósá­ga támogatásával. A szakmun­kásképző intézet egy újabb nagy országos rendezvény­nek nyújtott otthont, amely szintén hozzájárult a sportve­télkedő sikeréhez. A kétnapos légfegyveres összecsapáson jelen volt Ha- vay Sándor, az MHSZ-köz- pont lövész- és tömegsport­osztály helyettes vezetője, to­Légpisztolyosok a lőállásbán. (Fodor Tamás felvételei) 367. Nők: X. Lórántffy Irén egyháza 1095, 3. MHSZ Bé- (Győr) 367, 2. Varsandán késcsaba 1033. Noémi (Kecskemét) 362. 3. Felnőtt női: 1. Kiss Éva Szőllősi Éva (Nyíregyháza) (Pécs) 378, 2. Seszták Zsuzsan- 362. Csapat: 1. Nyíregyháza na (Gyöngyös) 374, 3. Luki- EVLK 1072, Diósgyőri Vasas nich Andrea (Salgótarján) 366. 1071, 3. Kiskunsági 1068. Felnőtt női: 1. Kiss Éva Erdész Férfi: 1. Édes János (Gyön­gyös) 381, 2. Erős István (Esz­tergom) 381, 3. Kiss Éva Mi újság az STC-nél? (L) Mindenki érti, érzi miről van szó Eresztvényben sem lehet kiepesrteni. Dr. Lakat Károly ve­zet» edre és Szőj ka Ferenc megbeszéli a szabadtéri gyakor­latokat a játékosokkal. Jó reggelt! — köszöntjük váth Ferenc kapja, akj derű­egymást Szűcs Pistával. Alig sen, mosolyogva lép a szer­múlt 8 óra, s mindketten az tárba. egykori nagy futballcsáták — Ez lesz a tizenegyedik színhelyére, az öreg Stécé-pá- évem. Könnyű kiszámolni, lyára sietünk. Szaporázsuk a 1967-ben jöttem. Az idén ok­lépést, mert bizony kemény tóberben leszek 32 éves — az idő, de azért is igyek- válaszol a csapat mindenese, szűrik? mert a mester, dr. La- Klubja most is számíthat rá, kát Károly pontosan fél ki- ahogy mondják: jó az „öreg”, fenekor tartja as eligazítást, a háznál. Zsebemben a Népsort. Szűcs — Itt most már a Hor- rábök és így szól: váthok uralkodnak — rr.ond­— Ott az NB I-es ranglis- 5a, Pattogató. — Vége a Ko­ta. Sajnos, nélkülünk. vácsok hatalmának. Van há­— Csak rajtatok áll, hogv H°rvuthonk, — játéko­bekerüljetek a névsorba. sok ~-esa ®Turo 15 erre a — Remélem is, mert ezt akarjuk. — Látom, fáj a kiesés. névre hallgat. Horváth János gyúróhoz lé­pünk. Van-e sérültje? — Szerencsére kevés. Né­— Nehéz elfelejteni, hogy hány sérülés még a múlt év­voitam ezen a listán 11. ről és egy pár újabb, kisebb. — Azért most sem panasz- Mert a szünetben is foc.zgat- kodhatsz. Jól ment a védés, tak a fiúk. Hányán szavaztak rád az NB Lakat Károly dr. érkezik H-es edzők közül? rossz hírrel. Valóban pocsék a — Ha jól számoltam tizen- pálya. Egyperces tanácskozás egyen tettek első helyre az Szojkával. s már készen a őszi értékeléskor — mondja a terv: irány Somoskőújfalu! kapus. Hiába volt a szünet, a A fiúk a pádon ülnek — futbailrol nem lehet eleget hallgatják a vezető edzőt. A beszélni. így vagyunk mi is, szokásos mondatok -— gondöl- mert az esélyeket latolgatjuk, hatnánk —, hiszen ezekben a a nehéz sorozatról meditá- napokban így kezdik nihi­lünk, miközben észre sem deoütt az évet, a felkészülést, vesszük, mór fel is értünk a Tarjónban mégis másról' is salakos pályára. - Salak? Jég- Szó esik. Rövid mondatok páncél van előttünk - egy ezek: „Csak akkor tudunk lé- lépes es kész a nyaktörés. Hol pést tartani... Kérek minden­lehet ilyenkor futni? Ez a kát... Ehhez az kell.. ” (Pécsi Petőfi) 357, 2. Szőke Ér­zsébet (Eger) 345, 3. Csizma gyösi MHSZ 1483, 2. Eszter­dia Mária (Tatabányai Volán) ™ €9 332. Férfi: 1. Katkó Pál (Sal­1443 köregység. Olimpiai pont­£ó tar ián) 375 ” Péter József verseny: L Békéscsaba 24. (S 374 3.’ Csuh£ Ferenc Dunaújváros 20, 3. Győr 12 (Kossuth) 373- P Az egyes lőszámokban a Légpuska serdülő leány 40 tiszteletdíjakat a felajánló lövéses: 1. Lórántffy Magdol- szervek képviselői nyújtot- na (Győri Rába) 337, 2. Bőd- ták át. Így Molnár György, a zásy Gertrud (Esztergom) 316, megyei KISZ. Spalek János, 3. Balkányi Ilona (Debreceni Répássy László, az MTSH. Sze- KISZÖV) 308. Csapat: 1. derjesi Barnabás, az MHSZ, MHSZ Békéscsaba LK 856, Bálint Gyula, a megye sport­2. MHSZ Salgótarján LK 827, lövő szövetség nevében. 3. MHSZ Győri Rába LK 794. Dcmény László Egy díjátadás a sok közül. A tisztelek! íjaknak számos né- cője akadt. vábbá Deák József, az Orszá­gos Sportlövő Szövetség szak­felügyelője. Havay Sándortól véleményt kértünk, hogyan értékeli a látottakat? — őszintén mondom, arra gondolni sem mertünk, hogy Salgótarjánban ilyen jó kö­rülményeket biztosítanak a légfegyveres bajnokságnak. Nem bántuk meg, hogy ennek a városnak adtuk a rendezés jogát. Az a tömeg, amely ide felvonult önmaga helyett be­szél. Ugyanakkor bizonyít­ja a légfegyveres versenyek létjogosultságát. Valamikor a lövészet idényjellegű volt. Ma már egész éven át űzhe­tő. Kis helyen is lehet bizto­sítani a lehetőséget a sporto­lásra, a lövészet megszerette­tésére, tömegesítésére. Ügy érzem ezzel elértük azt a célt, amellyel beindítottuk a lég- fegyveres versenyt. A VERSENY RÉSZLETES EREDMÉNYEI Légpisztoly. Serdülő leány 40 lövéses: 1. Német Andrer (Zalaegerszeg) 339, 2. Péter­nél Csilla (Kaposvár) 337, 3, A Itifeli—Sax párositieccsről Az 1970-os férfi egyéni srtk- bajnokságnak — Ponicii nagy­mester távollétiben — Ribli Zol­tán nagymester volt a favoritja. Annál nagyobb volt azután a meglepetés, amikor a kortirs. a szintén 1951-ben született Sax Gyula egészen simán győzni tu­dott. A közelmúltban befejeződött i977. évi bajnokság előtt így már két esélyese is volt a bajnoki címnek. Ribli vagy Sax? így mó­dosult a kérdés az 1976. évi egy­személyes esélylatolgatáshoz ké­pest. Az élen kialakult holtverseny mindenekelőtt azt igazolta, hogy 3ax nagymester előző évi első­sége nem a véletlen műve volt. A kétszeres bajnok Ribli, — aki már többször játszott Salgótar­jánban — a később lejátszásra kerülő párosmeccs másik részt­vevője is elismerően nyilatkozott ellenfeléről. — Eleve úgy indultam a küz­delembe, hogy az egyetlen, ko­moly konkurrens csak Sax Gyula lehet. A magyar bajnokság me­zőnye a FIDE mércéje szerint VlII-asnak felelt meg, tehát vi­szonylag gyönge volt azokhoz a nagymesteiversényekhez viszo­nyítva, amelyeken mi játszani szoktunk. — Saját teljesítményével elé­gedett? — A jelenleginél több pontot aligha szerezhettem volna. Ver­seny közben több napon át, lázas betegen versenyeztem. ezután már elsősorban a veretlenségemet őriztem. — Versenyzőtársai közül kiket említene külön is? — Portisch Lajos nagymester öccse, Ferenc ügyesen taktiká­zott, veretlen tudott maradni. Ju- alma a világbajnoki zénaverse- nyen való részvételi jog. Lengyel Levente továbbjutása nagyobb meglepetés, mint Portisch Feren­cé, annak ellenére, hogy ő cím dolgában —- nemzetközi nagymes­ter — jobban áll. örülök annak, hogy a legfiatalabb résztvevő, a döntőben újonc Orsó Miklós — aki az én tanítványom — dicsé­retesen küzdve, 59 százalékos tel­jesítményt ért el. —A Nemzetközi Sakk Szövetség által évenként kibocsátott £lő- 1 istán az 197G-OS 13. helyezésnél szemben tavaly csak a 16. tudott lenni. Mi ennek az oka? — Elsősorban az 1976. decem­berében befejeződött az évi ma­gyar bajnokság — az eredmények ugyanis csak október 31-ig ke­rülnek elszámolásra —, ahol jó néhány pontot vesztettem. Ezt követően hiába voltam a sakk­csapat EJ3-n a II. táblán a me­zőny egyik legjobbja, továbbá a leningrádi és verbászi nagymes­terversenyeken is jól szerepeltem, mégsem sikerült elég pontot gyűjtenem pozícióm megtartásá­hoz. — Mit vár a Sax elleni páros­meccstől? Egyáltalán, mikor ke­rül arra sor? — A mikorra adandó válasz: teljesen bizonytalan! Januárban ugyanis ellenfelem Angliában sze­repel. februárban pedig én raj­tolok egy színvonalasnak ígérkező viadalon. Dubaiban, ahol előrelát­hatólag petroszjan. Szmiszlov, An­ti erssön, Kecne és mások is ott lesznek, a rendezők előzetes ígé­rete szerint Karpov is asztalhoz ül. Bár én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. A majdani páros­meccsen egyébként győzni szeret­nék. Optimizmusomnak az ad a«aoot, hogy Sax nagymester utoljára 1971-ben nyert ellenem partit. (j. k.) kérdése dr. Lakat Kérolynak is a pólyaedzőhöz, Szojka Fe­renchez. — Én az országutat aján- , „„„ lanám Karcsi bácsi. A pályák ™Í .ÍLjJSj Rövid az eligazítás. Nincs is kérdés, mert mindenki ér­ti, érzi miről van szó. Kitá­most használhatatlanok. — Rendben van, Ferikém. De azért mégis átugrom a más után jöhnek a játékosok; — Somoskőújfaluról lefu­tunk a füves pályára, aztán szomszédba, hátha jó a futó- 5áték — közli Szojka Ferenc pálya — mondja Lakat mes- és a Pál>'a szélén a piros-fe- ter és máris beül B. Kovács kete autóbusz tapasztalt ve­kocsijába, s indul pályát néz­ni. Az öltözőben barátságos, meleg, derűs arcok. Szoó Jós­ka, Föídi, Balga, Bíró, Tóth Karcsi, Cséki és a többiek. Megy az élcelődés, de közben mindenki készülődik — húzza a melegítőt, Igazítja a cipőt. A szomszéd szobában Pat­togató Ferenc szertáros és fe­lesége serénykedik. Már egy hete mindent mindenkinek előkészítettek. — Rajtunk semmi nem mú­lik, mi már jóelőre felkészül­tünk a tavaszi nyitányra. Megkapták a szerelést a fiúk — mondja Pattogató, de azért biztos, ami biztos, egy papír­lapról egyezteti feleségével, kinek hányas tornacipő kell. — Hát ez bizony nehéz lesz. Van 38-as papucsunk? — Kinek van ilyen kis lá­ba? — kérdezem Pattogató- nét. — Básti Pistának! — ő is itt van? — Itt! Miklóssal együtt jöt­tek. Gyorsan kilépünk a folyosó­ra. Básti szembejön. — Neked kell 38-as cipő? — Nekem? Inkább útilapu. Nem gondolod, hogy inkább az kellene — mondja nevet­ve. — Nem. Erre még ráérsz! Egészség? — Köszönöm. Minden rend­ben. Látod, megyek futni. Közben Szojka Ferenc mel­lé szegődünk. Fogja a sapká­ját, igazítja a bélelt lember- dzseket, mit a hideg ellen ka­pott. Mondja a programot, miközben járjuk a régi öltö­ző folyosóit, szobáit. — Hányadik éved kezded Tarjánban? — a kérdést Hor­Bástj István meggyógyult. (Sturman Béla felvételei) zetőjével, Hajósi Lászlóval várja a Salgótarjáni TC játé-j kosait. Varga Sándorral együtt inJ dulunk az öltözőből. A rossz­emlékű BVSC elleni vereség mozzanatairól beszélgetünk. Sándor legyint. — Tű! vagyunk rajta, nem számít. Fel kell jutnunk az NB I-be. Nehéz lesz, de meg­próbáljuk. .. Hajósi László gázt ad és lassú gördüléssel elhagyja a régi pályát az autóbusz. Szokács László NÓGRÁD - 1978. január 10., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom