Nógrád. 1977. június (33. évfolyam. 127-152. szám)

1977-06-24 / 147. szám

Nemzetközi kapcsolat A besztercebányai ingat­lankezelő vállalat harmincta­gú sportküldöttséggel szere­pelt a közelmúltban a Sal­gótarjáni Ingatlankezelő Vál­lalatnál. A sportkapcsolatot öt évvel ezelőtt alakították kj, és a jövőben szeretnék to­vább bővíteni. Legutóbb Sal­gótarjánban , labdarúgásban a vendégek győztek 4—3-ra, míg röplabdában 3—1, aszta­liteniszben 5—4, sakkban 5,5—3,5 arányban a vendéglá­tók bizonyultak jobbnak. | f1 ff^EMTf&HIIER Ipari feíuetelre keres: vasszerkezeti gyártásban és technológiai szerelésben jártas üzem-, vagy okleveles gépész- és gyártástechnológus mér­nököket, termelésirányításra és gyártás előkészítéséhez. To­vábbá autóíestő és -fényező szakmunkásokat. Jelentkezni le­het: Nagybátony, Bolyóki út 3. Tel.: 45/2. RacKártftj ajAnoeksorsolas a 26-31. heti totöszelvények kozott /JÜKfiUS 25 JÚLIUS 31-IG./ FŐNYEREMÉNY: TRABANT SZEMÉLYGÉPKOCSI TOVÁBBI NYEREMÉNYEK: 30 OB IOOO Ft OS VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY. ' TUDNIVALÓK A TOTÖSZELVfNY HÁTOLDALÁN. ”30 EV TOTO -30 fOTOLABOA” NT Apróhirdetések A Nógrád megyei Sütőipari Vállalat felvételre keres női és férfi dolgozókat beta­nított munkára a vállalat kállói és berceli üzemébe. Jelentkezés az üzemvezetőnél. A Nógrád megyei Sütőipari Vállalat, Salgótarján, Rá­kóczi út 146. szé- csényi mozgóbolt- rt» gépkocsivezető, mo?góbolt‘ vezetőt keret felvételre. SKODA de luxe, S —100 UE rendszámú személygépkocsi, mű­szaki vizsgázott, el­adó. Ságújfalu. Kos­suth út 87. Megte­kinthető délután M órától. BALASSAGYARMA­TON, * Lenin-lakóte- lepen másfél szobás la­kás, beköltözhetően eladó. „II. emelet” jeligéié a balassa­gyarmati hirdetőbe, Luther utca 8. BEREKFÜRDŐN, Jó­zsef A. út. 15. szám alatt, kertes családi ház, garázzsal, 280 négyszögöl telekkel eladó. Kocsis. SALGÓTARJÁNBAN kétszintes, kertes csa ládi ház, az alsó szint külön bejáratú, eladó. Damjanich út 75. Ér­deklődni : köznapokon 18 órától. ELCSERÉLNÉM Sal­gótarján központjában levő első emeleti, távfűtéses 2 szobás lakásomat budapesti garzoma. „Sürgős” jeligére a kiadóba. IM-s Zsiguli jó álla­potban eladó. Érdek­lődni: Telefon 2., Ka­ran csság, fél 9-től 15 óráig 330 négyszögöl te­lek és kis ház. *?yü- mölcsös eladó. Ma* conka, Béke út 27, MOST vizsgázott IH-s Wartburg de Luxe eladó. Krajcsi Márton, Salgótarján, Ybl Miklós u. 39. COOPTOURIST aján­latai: ' nap Moszkva, augusztus, repülővel 2800 - Fi., 5 nap Le- ningrád, október, re­pülővel 3390.— Ft., 6 nap lugoszláv . tenger­part, velencei kirán­dulással, október 14— 19, salgótarjáni indu­lással, busszal 3300.— Ft. KEDVEZŐ ajánlat! Leningrád 5 nap re­pülővel, úlius 17—21- ig Irányár 2950.— Ft. Teljes ellátás. 30 éven aluli fiatalok jelent­kezését várjuk. Je­lentkezni ‘ lehet: EXP- RESS-kirendeltsé- gen. Salgótarján, Baj- csy-Zs. út 11. Telefon: 14-83. HÁROMSZOBAS, komfortos, családi ház Ba assagyarma- ton, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Ady Endre utca 14. FIATAL házaspár albérletet keres „au­gusztus 15-től” jeligé­re a debreceni hirde­tőbe. VILÁGOS hálószo­babútor megkímélt állapotban eladó. Fi­lip Pál, Balassagyar­mat, Lenin lakótelep XVr épület.. ________ S porthírek A Videoton labdarúgócsapa­ta Lantos Mihály vezetésével július 4-én kezdi a felkészü­lést Augusztusban valószínű­leg a Balaton Kupában szere­pelnek, tárgyalnak nemzetkö­zi mérkőzésekről is. A játé­koserősítésről a klub vezetői még nem nyilatkoznak ★ A SZEOL AK csapatánál Himer István vezető edző szerződése egy év múlva jár le, edzőváltozásról szó sincs. A játékosok közül Egervári Sándor az MTK-VM-hez tart. Merlei, Wenner és Hangai jelentette be távozási szándé­kát, de a sportkört átigazolá­suk ügyében még nem keres­te meg más klub. Vass dr. is távozik a SZEOL AK-tóL ★ Űj edzője lesz az NB II- ben szereplő Szolnoki MTE- nek. Géléi József, a volt vá­logatott kapus ugyanis nem újította meg szerződését. ★ Kiéiben, a nagyszabású vitorlásversenyen a finndin- giben Haán András nyerte a negyedik futamot az olimpiai bajnok Schümann (NDK) előtt. Haán összetett eredmé­nyéről nem érkezett jelenté^. ár San Remóban, a nemzetközi" vízilabdatornán döntetlen eredménnyel ért véget a Ma­gyarország—Szovjetunió mér­kőzés. A sorrend: 1. Olaszor­szág 5 pont, 2. Románia 4, 3. Magyarország 3, 4—6. Olaszország B, Szovjetunió, Hollandia 2—2 pont ★ Pozsonyban a Grand Prix elnevezésű nemzetközi úszó­versenyben a 400 méteres női vegyesúszásban a magyar Miklósfalvy Éva szerezte meg az első helyet, 5:11,9 perces eredménnyel lvan (NDK) előtt, aki 5:12,1 percet úszott. ★ Kézilabda Tavaszi bajnok a Pásztói SE férfi­és női csapata A megyei kézilabda-bajnok­ság fértimezönyében két el­halasztott mérkőzés kivé­telével befejeződtek a tava­szi küzdelmek. Az utolsó for­dulóban újabb rangadóra ke­rült sor a Nagybátony! Bá­nyász és Pásztó csapatai kö­zött, mégpedig a Nagybátony otthonában. A bányászcsapat nem tudta kihasználni a ha­zai pálya előnyét. 4—4-ig ugyan még fej fej melletti küzdelem alakult ki, de ezt követően a Pásztó átvette a vezetést, és a játék irányítá­sát. A félidőben már négy gól előnyre tett szert a ven­dégcsapat. amelyet a mérkő­zés végére is megtartott. A nagybátonyiak ezzel el­szenvedték második vereségü­ket, s a 2. helyre kerültek. Ha azonban a Bgy. SE a június 26-i mérkőzésen győz a HVCSSE ellen, rosszabb gólkü­lönbségével leszorul a 3. hely­re a bányászegyüttes. A Pász- tónak szintén van még egy elmaradt mérkőzése a HVCS­SE csapatával, (VI. 29.) ami valószínű nem okoz gondot az igen feljavult együttesnek. Amennyiben sikerül megnyer­nie ezt a mérkőzést is, akkor veretlenül és 4 pont előny­nyel indulhat az őszi idényben riválisai előtt. Esetleges vere­ség is még két pont előnyt jelent a Pásztói SE csapatá­nak. Meglepetés is akadt az el­múlt fordulóban. Ezt pedig az egyik rivális, a Bgy. SE csa­pata szolgáltatta. Az 5. helyen álló St. Építők II. csapatától egy gólkülönbségű vereséget szenvedtek. így a Bgy. SE is két vereséggel zárja a tava­szi szezont, ha vasárnap győz a HVCSS'E ellen. előnnyel állnak az első helyen az SBTC II. előtt. Gólkülönb­ségük is Imponáló. Az elmúlt fordulóban hazai pályán fo­gadták az utolsó előtti St. ZIM együttesét és nagy gól-' különbségű győzelmet arattak. Annak ellenére, hogy egyik leggólerősebb játékosuk nem állt a csapat rendelkezésére. Az SBTC II. az utóbbi idő­ben egyre inkább magára ta­lál. Sorozatos győzelmeivel megelőzte a hosszú ideig 2. he­lyen álló ecsegieket. Ezúttal a szurdokpüspökieket győzte le. Ecseg a kezdeti jó szereplés után érthetetlen módon meg­torpant és a hajrában már csak a 3. hely megszerzése si­került. Részletes eredmények. Fér­fiak: Pásztói SE—Nagybáto- nyi Bányász 20—16 (11—7), v.: Babják — Csengődi. Ld.rJan- csó Gy. 9, Szabó 4, Czvanczig és Alapi S. 3—3, illetve Su- sán 8, Hegyi 5. St. Építők II.—Bgy. SE 23— 22 (10—11). v.: Balogh — Ju­hász. Ld.: Tóth E. 11, Bakos 6, Szőllős 3, illetve Lombos 9. Garamvölgyi 5, Cseri P. és Leszák 3—3. Szőnyi SE—HVCSSE 40—11 (17—4), v : Imrich — Spagina. Ld.: Kocsa I. 18, Kocsa A. 6, Vass 5, Erki 4, illetve Tóth és Kékesi 3—3. Érsekvadkert—Szécsény 38— 10 (1,8—4). v.f Csillag — Ko- moróczy. Ld.: Kovácspál 20, Fülöp 7, Csabák és Koropás 3—3, illetve Király 5, Márkus 3. Tereske—Diósjenő 17—13 (11—3), v.: Békési — Berze. Ld.: Sági 8, Szinovszki 4, il­letve Szaszovszky Cs. 4, Csur- ja Vass és Szaszovszky J. 2—2. A bajnokság állása 1. Pásztói SE 2. Nt>. Bányász 3. Bgy. SE *■ Szőnyi SE 5. St. Építők n. 6. Palotás 7. Teres ke 8. Diósjenő 9. E.-vadkert 10. Szécsény* 11. HVCSSE** 9 9 - - 2S7-1M 1* 10 8 - 2 206-180 16 97-2 278-166 14 10 61 3 250-164 13 10 5 - 5 218-231 10 10 4 - 5 155-160 9 10 3 3 4 170-200 9 10 4 - 6 164-206 8 10 2 1 7 145-171 3 10 1 - 9 ,56-305 1 8 - 2 6 76-113 ­A góllövőlista élmezőnye: 1.' Susán Sándor (Nb. Bányász) 101, 2. Budai István (Palotás) 88, 3. Jancsó György (Pásztói SE) 84, 4—5. Kocsa Imre (Szőnyi SE) és Cseri Péter (Bgy. SE) 68 góllal. Nők: Pásztói SE—St. ZIM 21—7 (9—3), v.: Földi. Ld.: Szabó 9, Lórik 4, Horváth 3, illetve Márton 5, Juhász 2 SBTC II.—Szurdokpüspöki 17—10 (10—5), v.: Hukics. Ld.: Molnár 8, Havran, Fél­egyházi és Halska 3—3 illetve Buda 6, Kelemen és Molnár 2—2. St. Kötő—Ecseg 10—6 (7— 1), v.: Albert. Ld.: S'zlávik 4, Kukoricza és Oravecz 2—2, il­letve Hirka 5. A bajnokság állása 1. Pásztói SE 2. SBTC II. 3. Ecseg 4. St. Kötő 5. St. ZIM* 6. Szurdokpüspöki 98-1 154-61 1« 8 5 - 3 71-57 10 8323 52-61 8 6213 40-69 5 7115 47-31 2 61-5 46-81 2 A góllövőlista élmezőnye: 1. Veres, Magdolna (Pásztói SE) 40, 2. Szabó Katalin (Pásztói SE) 40, 3—4. Lórik Judit (Pásztói SE) . és Márton Ilona (St. ZIM) 30, 5—6. Szlávik Ida (St. Kötő) és Buda Mária (Sz.- püspöki) 19 góllal. Simon József Befejeződött az osztrák lab­darúgó-bajnokság. Az SW Innsbruck 6 pont előnnyel végzett az első helyen, 2. Rapid 47, 3. Austria WAC 45. Az Austria Salzburg esett ki. ★ Az osztrák katonai sport­szövetség fennállása tízéves jubileuma alkalmából július 17—24. között Wiener Neus- tadtban nagyszabású nemzet­közi sportfesztivált rendeznek. A fő esemény az osztrák és a magyar hadseregválogatott labdarúgócsapatok mérkőzé­se lesz. Az osztrákok már ki­jelölték keretüket. A magyarok összeállítása csak július közepén történik meg, mivel a Kossuth KFSÉ- re épülő csapat kéthetes ed­zőtáborozásra június 27-én, hétfőn a Koreai NDK-ba utazik és Phenjanból július 12-én tér haza. Budai László, a szentendreiek vezető edző­je a távol-keleti felkészülésre 18 tagú keretet jelölt. A nemzetközi sportfesztiválon egyébként 17 ország mintegy 2500 sportolója szerepel. A Szőnyi SE egyre javuló- formát mutat és sorra éri el győzelmeit Ezúttal — igaz az aránylag gyengébb játékerőt képviselő — a rétságiak el­len léptek pályára, és kiüté­ses győzelmet arattak. 13. pontjukkal az előkelő 4. he­lyen zárták a tavaszi idényt. Szécsény újabb vereséget szen­vedett Érsekvadkerten. Mivel azonban a HVCSSE a Palo­tás ellen távolmaradt, egy helyei előbbre lépett a tabel­lán. A Diósjenő hol fenn, hol lenn! Mostani vereségük a Tereske ellen két hely visz- szaesést jelentett. A 6. hely­ről — amelyet a X. forduló­ban elért győzelmük jelen­tett — 8-ra csúsztak vissza. A nőknél szintén van még elhalasztott mérkőzés: az St. Kötő és Szurdokpüspöki kö­zött (VII. 3.). Ez azonban csak az alsó régióban okozhat eset­leges helycserét. A pásztói lányok egy kisiklástól elte­kintve minden mérkőzésüket megnyerték és a bajnokság kezdetétől az élen tanyáztak. Jelenleg tetemes (6 pont) Munkahelyi A II. munkahelyi spartaki- ádját szombaton délelőtt 9.30 órától tartja Somoskőújfalu sporttelepén a Nógrád megyei Tanács útkarbantartó költség- vetési üzeme, az Edzett ifjú­ságért tömegsportmozgalom jegyében. A férfiak különböző atlétikai számokban vetélked­nek, de kötélhúzó, 11-es rú­spartahiád gó, 7 méteres dobó, valamint „dekázó” versenyt is tarta­nak. A nők síkfutásban, tá­volugrásban, súlylökésben, gránátdobásban és 7 méteres dobásban vetélkednek. A ter­mészet kedvelői 5 kilométeres gyalogtúrán veszitek részt a somoskői bazaltömlésher. Ma kezdődik Term eszel járók megyei tábora Károson A Nógrád megyei természet- nöke. Szombaton a táborozok barátok a hét végén tartják vonattal Szécsénybe utaznak, szokásos megyei táborukat ahol megtekintik a helytörtg- Ráróspusztán, az Ipoly men- neti múzeumot és a Rákóczi­ién. A tábor rendezője a termet. Gyalogtúrán vesznek Nógrád megyei Természetba- részt a rárósi erdőben és fü- rát Szövetség, és a szécsényi rödnek az Ipolyban. Este vi- sportkör természetbarát-szak- dám vetélkedőt. zsákbanfu- osztálya. A táborozok ma dél- tást, lepényevést rendeznek, előtt sátorépítéssel kezdik "tábortűz mellett szórakoznak, meg a munkát. Este 18 óra- Vasárnap megtekintik a rá- kor megnyitó beszédet mond rósi kulturális nap program- Szőcs Gyula, a Nógrád megyei ját. A táborzárás vasárnap Természetbarát Szövetség el- délben lesz. Atlétika Színvonalas területi serdülő­bajnokság Területi serdülő B kategóriás ösz­szetett atlétikai bajnokságot bo­nyolított le a közelmúltban Sal­gótarjánban, a SÜMSE-pályán a Nógrád megyei Atlétikai Szövet­ség. Az utóbbi évek egyik leg­sikerültebb rendezésű és színvo­nalú bajnokságában 71 fiú és 74 leány vetélkedett Pest, Heves és Nógrád megyéből. A verseny színvonalára jellemző, hogy öt sportoló ért ei aranyjelvényes szintet! Nógrádból az SKSE at­létái szerepeltek a legjobban. Há­rom egyéni és három csapat­bajnokságot szereztek, míg a vi­déki bajnokságra 23 versenyzőjük továbbjutott, Kevésbé sikerült a viadal a balassagyarmatiaknak, mert csak két második helyet szereztek, és négy sportolójuk ju­tott tovább, A SÜMSE 3, a Nagy- bátonyi Bányász 2, a Szécsényi SE l versenyzővel indulhat a vidéki bajnokságon. Jobb eredményeket ért el: Kovács György (SKSE), Farkas Péter (SKSE/. Telek Gyu­la (SKSF). Mázuk Edit (SKSE), Vasas Gyöngyi (Bgy SE) és Sza­bó Bernadett (SKSE). Salgótarjáni lövészek sikere a líécsei-ein lek versenyen A korábbi évekhez hason­lóan az idén is megrendez­ték a megyeszékhelyen a Dé- csei Ferenc sportlövő-emlék­versenyt. Az erőpróbán sok neves versenyző lőállásba lé­pett. Többek között Kecske­mét, Gyöngyös, az Ikarus és a rendező salgótarjáni A típu­sú klub sportlövői mérték össze tudásukat. A legtöbb számban a rendező MHSZ- klub versenyzői győztek. Eredményeikkel többen ma­gasabb minősítést szereztek. Részletes eredmények: Légpuska 40 lövéses. Serdü­lő leány: 1. Híves (S.-tarján) 355. Serdülő fiú: 1. Magnucz (S.-tarján) 288. Ifjúsági le­ány: 1. Dormán Cs. (S.-tarján) 357. Ifjúsági fiú: 1. Krieger ((S.-tarján) 358, Junior le­ány: 1. Lukinich (S.-tarján) 368. Junior fiú: 1. Nagy (Kecs­kemét) 367. Felnőtt női: 1. Bálintné (S.-tarján) 364. Fel­nőtt férfi: 1. Snyurik (S.-tar­ján) 364. Légpisztoly 40 lövéses. Ser­dülő leány: 1. Simon (S.-tar­ján) 275. Serdülő fiú: 1. Nagy T. (Kecskemét) 337. Ifjúsági leány: 1. Varsandán (Kecske­mét) 364. Ifjúsági fiú: 1. Mé­száros (Kecskemét) 363. Juni­or leány: 1. Dormán Éva (S.- tarján) 352. Junior fiú: 1. Sza­bó (Kecskemét) 369. Felnőtt férfi: 1. Katkó (S.-tarján) 379, Standard puska 60 jekvö. Ifjúsági leány: 1. Dormán Cs. (S.-tarján) 573. Ifjúsági fiú: 1. Miklós (S.-tarján) 583. Junior leány: 1. Lukinich (S.-tarján) 583. Junior fiú: 1. Nagy Gy. (S.-tarján) 586. Fel­nőtt női: 1. Bálintné (S.-tar­ján) 587. Felnőtt férfi: 1. Kienes (Ikarus) 594. Standard puska 3x20. Ifjú­sági leány: 1. Dormán Cs. (S.-tarján) 534. Ifjúsági fiú: 1. Miklós N. (S.-tarján) 548. Junior leány: 1. Lukinich (S.-tarján) 554. Junior fiú: 1. Nagy Gy. (S.-tarján) 554. Felnőtt női: 1. Seszták (Gyön­gyös) 559. Kisöbű sportpuska 3x40. Junior fiú: Nagy Gy. (S.-tar­ján) 1121. Felnőtt férfi: 1, Dienes (Ikarus) 1139. Kisöbű sportpuaka 40, tér­delő: Junior fiú. 1. Nagy Gy. (S.-tarján) 379. Felnőtt férfi: 1. Megyeri (Gyöngyös) 385. Sportpisztoly 40 lövéses. If­júsági fiú: 1. Simonyi (Gyön­gyös) 354. 60 lövéses. - Junior fiú: 1. Szabó (Kecskemét) 551. Felnőtt férfi: 1. Katkó (S.-tarján) 553. A salgótarjáni MHSZ A tí­pusú lövészklub tagjai ma, szombaton és vasárnap Kecs­keméten a Hirös Kupa ver­senysorozatán vesznek részt. k. j. NÓGRÁD - 1977. június 24., péntek 7 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom