Nógrád. 1977. március (33. évfolyam. 50-76. szám)

1977-03-08 / 56. szám

Birkózás Robotka és Oláh azifjnsági válogatott keretben Az 1977. évi szabadfogású kiválasztóversenyt Budapes­ten a sportcsarnok edzőtermében rendezte az MBSZ. Ezen a versenyen 17—18 éves versenyzők indultak, hogy kiharcolják a ‘válogatott keretbe jutás jogát, illetve akik már ezt a jo­got megszerezték azért, hogy pozíciójukat megerősítsék. A Pásztói SE szakosztálya csonka csapattal indult. Hiányzott sérülés miatt Robotka László, aki esélyesként indulhatott volna. Az 52 kilogrammban Oláh Gábor nagy fölénnyel nyerte a versenyt, minden ellenfelét kétvállra fektette! A 60. kilo­grammban Kovács Attila bekerült a hatos döntőbe és a negyedik helyen végzett, öt tovább is üldözi a balszeren­cse, olyan versenyző előzte meg, akit kétvállra fektetett. Vácon serdülő országos versenyen Bátka István harma­dik helyen végzett. Bátka közel állt az első hely megszer­zéséhez, nyugodtabb, megfonaltabb birkózással elérhette volna. Robotka István és Oláh Gábor ifjúsági válogatottak márciusban Budapesten közös, központi felkészítésen vesznek részt a sportcsarnok edzőtermében. Az egységes felkészülés érdekében kapnak eligazítást a versenyzők és az edzők. Vívás Területi verseny Egerben Hét megye felnőtt vívóinak részvételével Egerben bonyo­lították le a területi vívó­bajnokságot. Az egyéni küz­delmekben az SKSE-t több felnőtt versenyző képviselte. Minden fegyvernemben nagy küzdelmeket vívtak a résztve­vők a helyezésekért, a döntő­be jutásért. A területi ver­senyről a legjobb nyolc ju­tott tovább. Eredmények: Párbajtőr: 1. Szabados (Székesfehérvári Volán) 6, 2. Vertich (SKSE) 5, \ 3. Kiss (Tatabánya) 5, 4. Asz- talovics (Székesfehérvári Vo­lán) 5, 5. Batócs Zs. (DVTK) 3, 6. Heer (Székesfehérvári Volán) 3. Férfi tőr: 1. Patócs B. (DVTK) 6, 2. Sándor (SKSE) 6, 3. Bagoly (Alba Re­gia) 5, 4. Patócs Zs. (DVTK) 5, 5. Nagy (SKSE) 4, 6. Kér­ési (DVTK) 3. Női tőr: 1. Ste- fanek (Ózd) 6, 2. Oláh (SKSE) 5, 3. Héricz (Tata) 4, 4. Regős (Alba Regia) 3, 5. Simány (DVTK) 3, 6. Csatlósaié (Eger) 3 győzelem. Sorokban t Balassa­gyarmatról Budapesten, az olimpiai csarnokban rendezett ifjúsági fedettpályás atlétikai bajnok­ságon Kuris Nándor, a Bgy. SE atlétája súlylökésben 14.74 méterrel a 7. helyen végzett. X Négy megyei I. osztályú labdarúgócsapat — Romhány, Rétság, Szécsény és a Bgy. Volán — labdarúgóinak mezei futóbajnokságát Balassagyar­maton rendezte meg a járási sportfelügyelőség. A felnőttek mellett az ifjúságiak is rajthoz álltak a felmérő versenyen. X Szép sikerrel szerepelt Mis­kolcon, az asztaliteniszezők Kelet-bajnokságán Franyó Jó­zsef (Bgy. SE). Az ifjúságiak mezőnyében 180 induló közül bejutott a legjobb 32 közé, s így indulhat az országos vi­dékbajnokságon. X Oroszlányban a Vértes Ku­pa ökölvívó-viadalon több balassagyarmati öklöző ered­ményesen szerepelt. Az ifjúsá­giak közül Turcsán Sándor k’, váltósúly ban győzött, míg Holes István hasonló súlycso­portban. a B. kategóriások kö­zött 2. lett. A serdülők mező­nyében a könnyűsúlyú Kelnár Miklós 2., a középsúlyú Bor- bás Ferenc és a váltósúlyú Puskás Gábor 3. helyet szer­zett. Fábri Gábor Teke NB II. Közel a pálya­csúcshoz Az NB II-es nagygolyós teke-csapatbajnokság VI. for" dulójában az St. Dózsa itthon fogadta a Bp. Postás csapatát. A tarjáni együttes ezúttal is hű maradt önmagához. Ha­zai pályán jó teljesítményeket értek ed a' tekézők. Közel áll­tak a pályacsúcshoz. Ezen a mérkőzésen 6—2 (2705—2526 fa) arányú győzelmet arattak a rutinos Budapesti Postás ellen. Eredmények: St. Dózsa: Magyar S. 468, Borsós 473, Kotroczó S. 426, Dósa 448, Lengyel 426, Magyar N. 464. Bp. Postás: Fischer 430, Csi­szár 399, Czene 461, Szakái 399, Kosa 431, Sanyi 406. Lendület, szépség, fiatalság. Tájfutás • Sikeres nyitány száz indulóval Ragyogó napsütés és viha­ros, orkánszerű széi fogadta Salgótarjánban a 13+1 Ván­dor Kupa nyitányára érkező versenyzőket. Az indulók több mint "egyharmadát a Strom­feld Aurél Gépipari Szakkö­zépiskola tanulói jelentették. Két kategóriában ők szerez­ték meg az első helyezést. A legfiatalabbak versenyében — az N. 11 D, N. 13 D, F. 11 D, F 13 D. kategóriákban — a rákóczisok győztek. Dicséret illeti még a Bolyai János Gimnázium, a Pásztói SE és a Balassi SE csapatát. A leg­nagyobb dicséretet azonban mégis egy férfi, Szeverényi Béla érdemli meg. Az ötven évnél jóval idősebb sportem­ber a szenior kategóriát nyer­te, kitűnő idővel Idejével az F. 21 C kategóriában is jó he­lyezést ért volna el. Az in­dulók 80 százaléka most ta­lálkozott először a tájékozó­dási futással, ezért a verseny- bíróság minden indulónak egy térképet adott, amelyen a ver­senyzők berajzolták verseny- pályájukat, s verseny közben a térképen azonosíthatták hely­zetüket. Ezen felül a pályák természetesen ki voltak szal- lagozva. A pálya mentén, mint az igazi- tájfutó verse­nyeken szokás, bólyákat he­lyeztek el, amik az áthaladás igazolására szolgáltak. Remél­jük, hogy a versenybíróság ezzel is több ember számára tette ismertté e sportágat, s ezek a versenyzők az elkövet­kezőkben is rajthoz állnak. A verseny megkezdése után 2,5 órával már eredményt hir­dettek: ennek ellenére a ver­senybíróság úgy határozott, hogy az elkövetkező versenyek után közvetlenül nem hirdet eredményt — bár ‘az eredmé­nyeket közzé teszi —, hanem mindig csak a következő ver­seny előtt adja át a nyerte­seknek az oklevelet. Az első verseny alapján bátran le­vonhatjuk a következtetést, hogy az SBTC tájfutóinak kezdeményezése sikerrel járt, elérte célját. Részletes eredmények: N. 11 D: 1. Juhász Ildikó (Rákóczi ált. isk.) 14.20, F. 11 D: 1. Budafoki Gábor (Rá­kóczi) 15.07, N. 13. D: l.Kre- nács Katalin 18.20, 2. Túrái Noémi 18.43, 3. Nagy Erika 19.29 (mindhárVnan Rákóczi), F. 13 D: 1. Bódi László 16.30, 2. Mócsány Róbert 17.09, 3. Cégény István 17.37 (mindhár­man Rákóczi), N. 15 D: 1. Varga Mária (Eü. Szakközép- isk.) 16.14, 2. Pálfi Judit 17.34, 3. Palócz Melinda 19.38 (mind­kettő Gépipari), F. 15 D: 1. Németh Zsolt (Gépipari) 13.39, 2. Holtai Gábor (Bolyai gimn.) 15.26, 3. Kökény Rudolf (Gép­ipari) 15.31, N. 17 D: 1. Velki Erika (Eü. Szakkközépisk.) 56.37, F. 17 D: 1. Nagy Ti­bor (Gépipari) 21.59, 2. Her- czeg Vince (Bolyai gimn.) 22.05, 3. Jánvári András (Gépipari) 22.25, N. 19 D: 1. Reviczky Zsuzsa 29.01, 2. Szappan Má­ria 32.14 (mindkettő Pásztói SE), F. 21 C: 1. Holtner And­rás (Pásztói SE) 30.16, 2. Be- luzsár Imre (Balassi SE— Nagyoroszi) 30.47. 3. Mayer István 31.16, 4. Herperger 32.11, (mindkettő Nagybátony), 5. Guta 32.56, 6 Kepics 34.29 (mindkettő Balassi SB—Nagy­oroszi), F. 35 D: 1. Szeveré­nyi Béla (SBTC) 29.38. A versenysorozat első ver­senyét szombaton, március 12- én rendezik a Salgó térkép­pel. Rajt 14 órától a már is­mert helyen, az SBTC tó­strandi edzőpályán. A ver­senybíróság minden régi és új versenyzőt vár. Az USB Lll-ban A Tártnál biztosabb hazai győzelem Salgótarjáni Kohász—Balassagyarmati SE 2—0 (2— 0) Eredmények, táblázatok NB III. Északkeleti csoport. Vasas Ikarus—Kisvárda 3—3 (2—2), Miskolci VSC— Rudabánya 2—0 (2—0),^ Bor­sodi Bányász—Sátoraljaújhely 2—1 (0—1), Nyíregyháza—Hat­van 1—0 (0—0), Leninváros— Hajdúszoboszló 3—0 (2—0), Kazincbarcika—^Záhony 4—0 (3—0), Honvéd Papp J. SE— Gyöngyös 3—2 (2—1). Salgótarján, 2000 néző, v.: Varga. St. Kohász: Hulitka — Ramliányi, Kasza, Nagy, Sző­ke, Gulyka, Kiss, Bábel; Sze- kula, Lisztóczki, Oláh (Ben- csok). Edző: Tóth István. Bgy. SE: Szőke — Szebeni, Trubin, Robb, Hugyecz, Hornyák, Osztrozics, Berindán (Csor­dás), Bedő, Nagy, Szedlák (Horváth). Edző: Tományi Pál. A hazai csapatot az első 45 percben jól segítette a nagy szél. Oláh már az első perc végén megszerezhette volna a vezetést. A csatár a vendégek kapuvédőjével állt szemben és nagy helyzetben fölé lőtt. Néhány perccel később Bábel juttathatta volna vezetéshez a hazaiakat, de ő is hibázott. Feltűnő volt, hogy a balassa­gyarmatiak erősen védekezés­re rendezkedtek be. Nem volt tervszerűség a játékukban, az átadásokkal is sokat hibáztak. A 14. percben Szőke jobb ol­dalról a 16-ossal egymagas- ságban szabadrúgást ívelt be, Szekula fejelt kapura, de a vendégek kapusa jó érzékkel védett. A balassagyarmatiak a felezővonalon alig-alig ju­tottak át. Az egyik ilyen tá­madás végén Bedő lőtt kapu fölé. Ezután ismét az SKSE percei következtek. Oláh fe­jese kerülte el a kapufát, majd Szekula lőtt a bal alsó kapufa mellé. A 30. percben a vendégek váratlanul táma­dást vezettek a jobb oldalon, melynek végén a beívelt lab­dát Kasza hárította a bal ka­pufa mellől. A 32. percben Szőke hatalmas lövését a gyarmati kapuvédő kiejtette, majd Gulyka három méterről estében ismét a kapusba lőtt. A 35. percben szögletet ért el a Balassagyarmat. A jobb oldalról belőtt labda éle­den levágódott a kapu előté­tében, anélkül, hogy valaki hozzáért volna. Egy perccel később az SKSE megszerezte a vezetést. Mintaszerű Ko­hász-támadás végén Oláh be­adását Bábel nyolc méterről a kapu jobb oldaláha helyez­te. 1—0. Szünet előtt még Lisztóczki lövése adott mun­kát .Szőkének. A játékidő második részé­ben először úgy tűnt, hogy feltámad a vendégcsapat. Két-három perces rohamozás után azonban az SKSE vette át a játék irányítását Soro­zatos hazai támadások végén az 58. percben újabb gólt ért el az SKSE. Jobb oldalon gör­dült a hazaiak akciója, See- kulához került a labda, aki kapásból védhetetlenül a bal alsó sarokba bombázott. 2—0. Egy perccel később újabb ha­zai helyzet maradt kihaszná­latlanul. Ezután mezőnyjáték következett, a vendégek két szögletet harcoltak ki, de eredménytelenül. A 75. perc­ben Lisztóczki mintegy 18 mé­terről lövésre szánta el ma­gát és a labda a bal felső lécen csattant. A mérkőzés hajrájában az SKSE játszott továbbra is fölényben. Az NB Hl-asok megyei rangadóján elsősorban a ha­zaiak jeleskedtek. A szép szá­mú közönség küzdelmesebb játékra számított. A vendé­gek ezen a mérkőzésen lénye­gesen gyengébben játszottak, mint megszoktuk tőlük. Az el­ső félidőben a balassagyarma­ti védelem igyekezett gyorsan szabadulni a labdától. A má­sodik félidőben a szél támo­gatásával sem tudott .kibonta­kozni a balassagyarmati együt­tes. Az SKSE viszont tovább­ra is tartotta jó formáját és sorrendben harmadik tavaszi mérkőzését nyerte meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tarjáni gárda a táblázat ha­todik helyére került! Jó: Lisztóczki, Szőke, Guly­ka’ ill.: Szőke, Trubin, Nagy,1 Demény László O§szeroppa nlak a vendégek D\1 TE—St. Síküveggyár 5—1 (0—0) A bajnokság állása 1. K.-barc. 22 15 6 1 63—22 36 2. DMTE 22 15 4 3 55—21 34 3. Papp J. SE 22 10 7 5 35—28 27 4. Nyíregyh. 22 10 7 5 28—22 27 5. Ikarus 21 8 8 5 32—17 24 6. SKSE 22 8 8 6 30—26 24 7. B.-gyarm. 22 10 3 9 32—24 23 8. MVSC 22 7 8 7 35—25 22 9. N.-bátony 21 8 6 7 35—32 22 10. Gyöngyös 21 8 6 7 29—34 22 11. Leninv. 21 8 5 8 26—28 21 12. S.-újhely 22 9 3 10 26—37 21 13. H.-szob. 22 6 8 8 25—35 20 14. Rudab. 22 R 6 10 27—32 18 15. Salg. Sík. 22 7 2 13 36—47 16 16. Borsodi B. 22 5 6 11 19—31 16 17. Záhony 22 5 6 11 19—41 16 18. Hatvan 22 4 7 11 20—37 15 19. Kisvárda 22 3 4 15 23—47 10 20. Egri Vasas visszalépett Az 5. fordulóban, március 13-án: Papp J. SE—Nagybá- tony, St. Síküveggyár—Hat­van, Bgy. SE—Sátoraljaújhely, Nyí regyháza—SKSE. 4 toló 10. heti eredmény e 1. MÁV DAC—Debrecen 1—2 2 2. Budafok—Szekszárd 0—0 X 3. Fűzfő—Szolnoki MTE 2—2 X 4. BVSC—Vasas Izzó 0—1 2 5. Szfv.-i MÁV—Pécs 3—1 1 6. Szolnoki MÁV—KKFSE 1—0 1 7. Várpalota—Nagykanizsa 0—1 2 8. Catanzáro—Juventus 0—2 2 9. Cesena—Inter. 0—0 X 10. Foggia—Bologna 1—0 1 11. Genoa—Perugia 0—0 X 12. Milan—Napoli 1—1 X 13. Torino—Fiorentina 2—0 1 +1 14. Catania—Lanerossi 0—1 2 Debrecen, 4000 néző, v.: Balázs. DMTE: Magyar G. — Pál, Tóth, Gergely, Makszin, Kiss, Magyar Á. (Szabolcsi), Szabó, Ambrus, Demkó, Vé­kony. Edző: Pallagi Róbert. Salgótarján: Baár — Nagy, Verbovszki, Borsos, Dudás, (Krivanek II.) Szabó, Kriva- ne£ I., Tábori, Váradi, Fehér­vári, Czékmány. Edző: Szűcs László. Az első negyedóra kiegyen­lített játékot hozott. Az üveg­gyáriak egyenlő ellenfelek voltak. Demkó labdájával Ambrus veszélyeztette Baár kapuját, majd Krivanek I. lövését védte Magyar. A 21. percben Tábori a hálóba küld­te Dudás szabadrúgása után a labdát, de a partjelző lest látott. Kiegyenlített volt a játék. A 38. percben Ambrus labdáját Benkó juttatta a ka­puba, de a játékvezető les címén ezúttal is mást ítélt. Szünet után nagy debrece­ni fölénnyel folytatódott a küzdelem. Gergely labdáját Baár még védte, de aztán a 60. percben Ambrus kiugrott és 14 méterről a hálóba vágta a labdát. 1—9. Egy perc múlva Krivanek II.-t felvágták 18 méterre a kaputól. Tábori a sorfal mellett elnyeste a lab­dát és a berobbanó Krivanek I. gólt fejelt. 1—1. Ezután ért­hetetlenül beállt védekezni a vendégcsapat és a hazaiak hat perc alatt —a 67.,a 69. és a 71 percben — Ambrus, Vé­kony és Kiss révén három gólt lőttek. Nem segített a kettős csere sem, A végered­ményt a 85. percben Szabó állította be. 5—1. Hatvan percig jól tartotta magát, egyenlő ellenfele volt a bajnokjelöltnek az üveg­gyári csapat. Ezután elsősor­ban jól játszó középpályásai révén felülkerekedtek a deb­receniek és hat perc alatt va­lósággal szétzilálták az üveg­gyáriak védelmét. Szünet után lényegesen jobbak vol­tak a hazaiak és megérde­melten nyertek. Jó: Pál, Szabolcsi, Kiss,’ Demkó, Ambrus, ill.: Szabó, Krivanek I., Borsos. (sz. 1.) Atlétika Sok induló Nagybátony ban Nagybátony volt a színhe­lye a salgótarjáni járás 1977. évi mezei futóbajnokságának. Népes mezőnyök indultaik, kü­lönösen a lányok 1965. és 1964-es korosztályában, de ugyanezt mondhatjuk va­lamennyi fiúk részére kiírt számra. Az iskolák közötti pontversenyben 11 intézmény szerzett pontot, s az első he­lyet a nagybátonyiak érték el Mátra verébéi y és Karancsal- ja előtt. Az egyes számok győztesei. Lányok 1966-os korosztály. (22 ind.) Ludwig Erzsébet (Szorospatak), 1965. (25 ind.) Zsélyi Marianna (Narancsaija), 1964., (31 and.) Homonnai Tünde (Nagybátony), 1963. (18. ind.) Maconkai Zsuzsi (Tar), 1962. (10 ind.) Hegyme- gS Éva (Nagybátony), 1961. (3 ind.) Verebélyi Judit (Kis-: terenye). Fiúk. 1966. (46. ind.) Hajda Gábor (Nagybátony), 1965. (38 ind.) Oláh Béla (Karancs- alja), 1964. (35 ind.) Tóth László (Mátraverebély), 1963. (29 ind.) Viczián György (Ka- rancsaljá), 1962. (16 ind.) Pu- porka Zoltán (Mátraverebély). 1961. (3 ind.) Csemer Sándor (Szorospatak). Az általános iskolák közötti pontversenyben: 1. Nagybá­tony 48, 2. Mátraverebély 33, 3. Karancsalja 29, 4. Szoros­patak 28, 5. Somoskőújfalu 2XJ 6. Kazár 15 pont. NÓGRAD — 1977. március 8., kedd « í

Next

/
Oldalképek
Tartalom