Nógrád. 1977. január (33. évfolyam. 1-25. szám)

1977-01-05 / 3. szám

NÓGRÁD Több autó, még több megrendelő — Jön az új Skoda Nyolcvanötezer személygépkocsi 1977-re SZERDA KOSSUTH RADIO: 8.21: Szocialista brigádok akadémiája. 8.57: Mutatványosok. 8.12: Vaiaszolunk hal-gatoinxnak. 9.27: Ma: garet Tynes és Ferruccio Tagliavmi énekeL 10.»5: a rendíthetetlen ólomkatona 10.30: ide nekem az oroszlánt is! 10.15: Az Aüami Orosz Énekkar orosz népdalokat énekel. 11 00: A Pickwick Klub. ' 11.2o: Bach-müvek. 12.35: Tánczenei koktéL 13.20: Béládi Miklós könyvszemléje. 13.30: Boross Lajos népi zenekara látszik. 14.00: Százszorszép Klub. 14.15: Bartók zongorámüveiből. 14.32: Fáklyavívők. I. rész. 15:10: Iskoiarádio. 15.50: Polkák fúvószenekarra. 16.10: Egy csongrádi nótafa: Nógrádi Ferenc. 16.20: U1 operalemezeinkböl. 17.07: Szovjet export. 1977. 17.32: Klasszikus operettekből. 19.15: Gondolat. 20.00: Kovács Apollónia nótákat énekel. 20.17: A venetoí szólistáik hangversenye az 1976. évi salzburgi ünnepi játékokon. 21.06: Kis magyar néprajz. 21.11. a hangverseny-közvetítés folytatása. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: a dzsessz világa. 23.30: Prokofiev: f-moU szonáta. 8.10: Film-zene. PETŐFI RADIO: 8.05: Három tavasz. 8.33: Könnyűzene Lengyelor­szágból, az NDK-ból, a Szovjetunióból. Csehszlová­kiából és Bulgáriából. 9.33 : 30 perc alatt a Föld körül. 10.00: a zene hullámhosszán. 11.33: A Szabó család. (Ism.) 12.00: A francia sanzon nagy előadói. 12.33: A trubadúr. 13.33: Muzsika gyermekeknek. 14.00: Kettőtől ötig. • • 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Hivatalból felmentve. 18.10: Téli jeles napok dalaiból, táncaiból. 18.33: Az 1976-OS opplei feszti­vál legsikeresebb dalai. 19.03: Barátom Bunbury. 19.30: Böngészde az elmúlt hónap zenei eseményeiből. 20.33: Kíváncsiak Klubja. 21.25; a Magyar Rádió sanzon- bemutatója. (Ism.) 22.05: Máté Péter és a Neoton együttes felvételeiből. 22.33: Erkel operáiból. 23.20: Balogh Albert népi zenekara játszik. TELEVÍZIÓ: ».34: idősebbek is elkezdhetik. 9.40: Delta. SZ. Tudományos híradó, (tsm.) 10.05: Négv keréken Indiái«. 10.30: A szerelem és Mr. Lewisham. Magvarul beszélő angol tévéfilm­sorozat IV/2. rész. (ism.) 11.15: Akik nem tették le a fegyvert. 12.20: Fő a feje. vetéíkedőműsor. 14.30: Mindenki iskolája, (ism.) 15.05: 1. Biológia. Élő és élettelen. 15.40: 2. Biológia. Sejtek, szöveték. szervek. 16.43: Hírek. 16.50: É£ így tovább..'. Matematika-továbbképzés pedagógusoknak. 2—4. — és 6—8. osztály. Geometria — 17.45: Mi történik a lábaink alatt? Svéd kisfilm. »8.15: Lehetne 9 millió tonnával több? Az eocénprogram a megvalósulás útján III/l. rész. 18.45: Szépen, 1ól inagyarul... 18.55: STOP! SZ. Közlekedj okosan! 19.00: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 19.05: Reklámmüsor. 19.10: Esti mese. SZ. 19.20: idősebbek is elkezdhetik. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A szerző persze őrült. SZ. Réz A dám műsora. G. B. Shaw-ról. 21.05: Panoráma. Jelenségek a világpolitikában. 21.30: Zene. zene. zene... 22.30: Tv-híradó 3. 2. Műsor. 18,23: Műsorismertetés. 18.25: A Magyar Televízió szabadegyeteme. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Nomád tuareg kislány voltam... 21.10: Tv-híradó 2. 21.30: Hat húron pendülünk...' 21.45—22.55: 6-os számú kórterem. BESZTERCEBÁNYA: 8.45: Híradó. 9.00: Iskolásoknak. 10.05: A pienyini nemzeti park. 10.35: iskolásoknak. 10.55: A fehér királynő futása. 15.25: Hírek. 15.30: Iskolásoknak. 16.00: Természetvédelem. 16.30: Nyugat-szlovákiai híradó. 17.10: Ifjú szemmel. 17.55: Autó-motor revü. 18.25: Publicisztika. 19.00: Híradó. 19.30: A végzetes lövések. 20.45: Nem menne ez másként is!? 21.30: Híradó és sporteredmények. 22.00: Tehetségkutatás! vetélkedő. Még szilveszterkor is 140 autót adtak át .a Merkur te­lepein, s 1977. első munkanap­jára már 350 új autótulajdo­nost vártak. Közülük sokat hiába. Az elmúlt hetekben ugyanig erősen csökkent az „érdeklődés” a kocsik átvéte­le iránt. A Merkúrnál elmondották, hogy azok, akik december és március között nem veszik át kocsijukat, csak júliustól kap­hatják meg, hiszen közben azokat kell kiszolgálná, akik folyamatosan következnek a sorban. A múlt évben — noha 2500 kocsival adós maradt az NDK-beli partner — a terve­zett 79 ezer helyett 81 ezer személyautót adtak el. Ezen­kívül a tervezettnél 10 száza­lékkal több, összesen 16 ezer használt kocsit értékesítet­tek, a nagyobb kereslet nyo­mán általában műszaki érté­kükön. vagy valamivel afölött. Az idén a Merkur az eddi­gi megállapodások értelmében 82 500 kocsit kap, a múlt évi Wartburg-elmaradás pótlásá­val együtt 85 ezer személy­autó kerülhet forgalomba. (A vállalat egyébként minden érdekelt vevőjét értesítette arról, hogy a szállítói kése­delem miatt a múlt évre visszaigazolt Wartburg-meg- rendeléseket az év első felé­ben tudja teljesíteni.) Eredményes volt az Állat­forgalmi és Húsipari Tröszt október-november-dcemberi akciója, amelyet a háztá­jiból származó malacok és süldők nagyüzemi tovább- hizlalására hirdettek 1976. utolsó negyedévében —, erről tanúskodik az idei első állat­forgalmi összesítés. A kis­termelők, kihasználva a Kü­lönféle kedvezményeket, az elmúlt év második felében a lakosság ellátása szempont­jából megkívánt mértékben növelték a háznál tartott ko­caállományt, majd az anya­állatok szaporulatát, a mala­cokat és süldőket felvásárlás­ra kínálták fel. A fiatal álla­tok egy része a tröszt akció­jával a nagyüzemekbe kerüli, egészen addig, amíg el nem érték a 100 kilogramm feletti vágósúlyt. Ily módon közpon­ti támogatással eredményes együttműködés alakult ki a A tervek szerint összesen 31 ezer Lada — köztük négy­ezer 1500-as típus — ezer Volga, ezer Zaporozsec, es 500 Moszkvics érkezik. A Polski Fiatokból 8000 —, ezen belül ötezer 126-os — kerül forgalomba. Az NDK-ból 32 500 gépkocsi — Trabant­ból rekordmennyiség, 17 ezer — jön, s bővül a ked­velt kiskocsi színválasztéka is. Az ártárgyalások után vár­hatóan az év második felében kezdik árusítani az új Skodá­kat, amelyekből az idén 8000- ret hoz forgalomba a válla­lat. Ezen kívül még ezer Da­cia és ezer terepjáró személy- gépkocsi kerül piacra, s 20 ezer használt gépkocsi értéke­sítésével számol a Merkur. A megrendeléseket és a be­érkező kocsimennyiséget fi­gyelembe véve többségében már 1980. körüli időre iga­zolják vissza az előjegyzése­ket. A Skoda és Polski 1503- as megrendelések egy részét erre az évre vállalják. Dá­cia 1978-ra, Zsiguli (Lada) 1979-re és 1980-ra, Moszkvics és Polski 126-os 1981-re je­gyeztethető elő. A „legfoglal­tabb” ia Trabant és a Wart­burg típus, ezekre már csak 1982 után számíthatnak az új megrendelők. kistermelők és a nagyüzemek, valamint az állatforgalmi es húsipari vállalatok között. Az akcióval összesen 130 000 malacot és süldőt helyeztek a nagyüzemekbe. Ezek egy része 1977. első heteiben a lakosság húsellátását javít­ja. A kistermelők kínálatának fogadására az állatforgalmi és húsipari vállalatok hizlal­dái is felkészültek. Az elmúlt év utolsó heteiben összegen 250 000 malacot és süldőt vet­tek át a háztáji termelőktől továbbhizlalásra. Eddig 1977. első negyedévi értékesítésre 300 ezer növen­déksertést kötöttek le a Kis­termelőkkel a vállalatok. Az a kistermelő, aki ebben a szerződésben érdekelt és a malacokat továbbhizlalásra. süldővé való felnevelésre helyben tartja, minden le­szerződött állat után 120 fo­rintos felárat kap. — A községek tisztaságáért. Ma délelőtt ülést tart a Nóg- rád megyei környezetvédelmi bizottság Salgótarjánban a KÖJÁL székhazában. Szóbeli előterjesztés alapján a köz­ségek köztisztasági szabály­rendeleteinek végrehajtása kerül napirendre­— Vizsga előtt vetélkedő. A Magyar Nemzeti Bank Nógrád megyei igazgatóságán a dolgozók szakmai tovább­képzésének egyik formája a tanfolyam, melynek befejező­désekor vetélkedőt rendeznek az ismeretekből. Legutóbb huszonötén neveztek be a ve­télkedőre, mely a későbbi vizsgát könnyíti meg. — Példamutató brigád. A A Nógrád megyei Élelmiszer­kiskereskedelmi Vállalatnál 52 szocialista brigád 376 do’- gozója vesz részt a munkaver­senyben. Közülük kiemelke­dik a Kállai Éva nevét vise­lő kollektíva, mely háromszor nyerte el az aranykoszorút. Termelési és kulturális vál­lalásaik teljesítése mellett évek óta támogatnak egy idős egyedülálló asszonyt. Szorgalmas cukrászok A közelmúltban értékelték a Nógrád megyei Vendéglátó Vállalat szocialista brigád­jainak munkáját. A 43 kollek­tíva 745 tagja eredményes munkát végzett az elmúlt év­ben. Az egyik legjobb brigád a cukrászüzemben dojgozik. a nevük" „Szorgalmas”. Éves tervüket túlteljesítették. A karácsonyi ünnepekre pél­dául 25 százalékkal többet termeltek az előző évinél. Munkájúk ellen kifogást nem emeltek. A kollektíva a ter­melés fokozását elsősoroan ésszerű ötletekkel, újítások­kal érte el. Szorgalmas mun­kájuk mellett arra is maradt idejük, hogy ellátogassanak a salgótarjáni öregek napközi­jébe. melyet évek óta támo­gatnak. Az idős embereket sa­ját készítésű cukrászsüte­ményekkel, édességekkel lepték meg. — Sikeres esztendő. A ba­lassagyarmati Mikszáth Kál­mán Művelődési Központ amatőr művészeti csoportjai si­keresen zárták az esztendőt. Erősödött szakmai, nevelési tevékenységük, s egyre több játéklehetőséghez jutottak. Az intézmény műkedvelő együttesei az elmúlt évben összesen 180 alkalommal lép­tek közönség elé Balassagyar­maton, a járásban és az or­szág más területén. — Intenzív fűfajták. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem növénytermesztés- tani tanszékén a különböző hazai és külföldi gyep- és pá­zsitfélékből fajtagyűjteményt hoztak létre. A keszthelyi gyűjteményben több száz ha­zai és tengerentúli fűfajtát tartanak nyilván, melyeket felhasználnak az intenzív ter­mesztésre, s amelyek alkal­masak a nagy terméshozamú, új fajták nemesítésére. Síelők a Mátrában Eredményes malac- és süldőakció Naptár 1977. január 5., szerda. Simon napja. A Nap kel 7.32 — nyug­szik 16.08 órakor. A Hold kel 16.33 — nyug­szik 6.58 órakor. Borult idő Várható időjárás ma estig: az ország nyugati felén túlnyomóan borult idő eleinte ismétlődő ónos esővel, kisebb havazással. Kele- teu változóan felhős idő számot­tevő mennyiségű csapadék nélkül, általában mérsékelt, de különö­sen az ország déli és északnyugati részén több alkalommal megerő­södő keleti, délkeleti szél. A dél­előtti órákban keleten több he­lyen köd. Legmagasabb nappali hőmérséklet 0, mínusz 5 fok kö­zött. OTP-ÜJDONSÁGOK Mint arról december 29-én már hírt adtunk, az idén janu­ár 3-tól új betétfajtával, a ta­karéklevéllel bővült az OTP szolgáltatása. Megyénkben az első napon hatvan, a második napon már több száz takarék- levelet vá'tottak. zömmel 20 ezer forintos címletekben. ★ Az idén január 1-től az OTP megszünteti a kamatozó betétkönyvek és folyószámla­betétek háromhónapos (há­rom százalékot kamatozó) le­kötési lehetőségét. Ezentúl ilyen betétkönyvet nem állí­tanak ki. A módosítások vég­rehajtásáról, az ilyen betéttel rendelkezők jogairól részle­tes felvi’ágosítást az érde­kelteknek az OTP fiókjai, va­lamint a takarékszövetkezetek és a postahivatalok adnak. — Nemzetközi kapcsolat. A Nógrád megyei Sütőipari Vállalat nemrégiben fogadta a besztercebányai sütőipari vál­lalat nyolc szocialista brigád­vezetőjét, akik részt vettek a Nógrád megyei vállalat szo­cialista brigádértekezletén, és ellátogattak több üzembe. — Üj bolygó. Egy mexikói matematikus hétfőn bejelen­tette, hogy több éves számítás eredményeként felfedezte a naprendszer tizedik bolygó­ját. Az általa Janusnak ke­resztelt bolygó számításai sze­rint 8 790 600 000 millió kilo­méterre van a naptól, amelyet 450 év alatt kerül meg. Erősödő kapcsolatok A közművelődés és közok­tatás kapcsolatának hatékony fejlesztése a közművelődés­politikai határozat egyik fon­tos alapgondolata. Azóta in­tézményeink mindkét rész­ről egyre több eredményt ér­tek el ezen a területen. A ba­lassagyarmati Mikszáth Kál­mán Művelődési Központ kü­lönösen három oktatási intéz­ménnyel épített ki gyümöl­csöző, egyre erősödő kapcso­latot. A Bajcsy úti Általános Iskola vezetőivel egyeztették elképzeléseiket, s mind több szabadidős-programot szer­veznek közösen a gyermekek­nek. Az idei tanévben öt mű­velődési kiscsoport tevékeny­ségét szervezték meg az is­kolásoknak. A Szántó Kovács János Szakközépiskolával fő­ként képzőművészeti terü­leten alakítottak ki figye­lemre méltó együttműködést. Nagy gondot fordítanak a szakmunkástanulók művelő­dési lehetőségeinek a bőví­tésére, igényeik kielégítésé­re. A helyi ipari szakmunkás- képző intézet irodalmi szín­padának munkáját folyama­tos szakmai-módszertani se­gítséggel látják el az egyik népművelő aktív közreműkö­désével. Akció a munkáeniűvelődégcrt A salgótarjáni Kohász Mű­velődési Központ az elmúlt évi két alkalom után kedden nyitotta meg a harmadik Munka és művelődés hónapja című rendezvényét, ezúttal a kohászati üzemek hideghenger­mű gyáregységében. A prog­ramokban bővelkedő rendez­vénysorozat célja a külön­féle’ üzemi — többek között a szocialista brigádmozgalom­mal kapcsolatos — értekezle­tek, rendezvények művelődési központban való megtartása, előadásokkal, irodalmi mű­vekkel, kiállításokkal való „fűszerezése”, s az üzemek­ben megrendezhető progra­mok — magnós műsorok, iró- olvasó találkozók •— lebonyolí­tása. Gyermekek a könyvtárban Tartalmas és eredményes kapcsolat alakult ki Szécséuy- ben a járási könyvtár és a nagyközség iskolái között. A téli szünetben a könyvet ked­velők -klubja színes program­mal kedveskedett a fiatalok­nak. Január 23-án Barátom a könyv címmel vetélkedőt rendeznek a Mikszáth Kál­mán Általános Iskola tanulói részére. Dolgoznak a szerelők Elmúlt ■ évi tervét kétmillió forinttal teljesítette túl az ÉMÁSZ salgótarjáni" igazga­tóságának hálózatszerelési osztálya. Az idén elkezdték Pásztó nagyközség hálózatá­nak 8Ö0 ezer forint értékű rekonstrukcióját. Hasonló munkához fogtak Diósjenőn, melynek értéke 900 ezer fo­rint. A jövő héten kezdenek ugyanilyen értékű és jellegű munkához Nagylóeon és ugyancsak a napokban kez­dődik Mátrakeresztes hálóza­tának felújítása. Kábelcse­réket végeznek a Salgótar­ján—Mihálygerge—Szécsény vonalon, ahol a harmadik és Katalinpuszta térségében ahol a második ütemet kezd­ték meg. A fenti munkák két hónapot igényelnek. Januári lottósorsolási meneirend A Sportfogadási és Lo‘16 Igazgatóság sorsolási naptára szerint az új év első' hónap­jában valamennyi lottóhúzást a fővárosban rendeznek. Az év első számsorsolását janu­ár 7-én Rákospalotán, a Cso­konai Művelődési Házban tartják. Január 14-én a pest- erzsébeti Vasas Művelődési Házban, 21-én Mátyásföldón az Ikarus Művelődési Ház­ban. 28-án pedig Kispesten, az Ifjú Gárda Művelődési Házban húzzák a lottó esedé­kes nyerőszámait. A havi tárgynyeremény-sorsolást ja­nuár 31-én tartják a Népsta­dion sajtótermében. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: fél 4 órától: Péntek 13. Latabár Kálmán három nagy sikerű vi­dám rövid.iátékfi tini ének felújí­tása. Háromnegyed 6-tól: Az ígé­ret földje I—n. (16). Színes len­ével film. — Balassagyarmati Ma­dách: fél 3 és 7 órától: Film­klub! (Zártkörű vetítések) — Karancslapujtő: A nagy Caruso. Színes, zenés USA film. — Pásztói Mátra: Katarina vétke (14). Szí­nes csehszlovák filmdráma. — Rétság: Akció az elnök eilen. (14). Színes TTSA bűnügyi film. — Nagybátonvi Petőfi: Rendét csinálok Amerikában és visszaté­rek. Színes olasz film- — Nagy- bátonyi Bányász: De hová tűnt a 7 század" Szfnes f-ancia— olasz háborús filmvlg játék. Megkezdődött Miskei pere A Fővárosi Bíróság meg­kezdte a tárgyalást a 25 éves Miskei Imre ügyében, aki a vádirat szerint 1976. szep­tember 17-én reggel a Ha­lászbástyánál brutális kegyet­lenséggel megölte a Tárnok utoai iskolába tartó 8 eszten­dős Mérő Katalint. Az ügyészség Miskei ellen külö­nösen kegyetlen módon, aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. NOGrAD a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága ós a Megvet Tanács tanla. Főszerkesztő: GOTYAR GYULA. Szerkesgtósóg: Salgótarján. Petón a. I. Telefon; 22-94. 22-9S. 22-98 «-97. Főszerkesztő- 12-94 14-40. Sportroval: 11-59 Elszakal szerkesztés; 15-69. Kladla a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Feleló« kiadó: VIDA EDIT Kiadóhivatal: Salgótarján. Petőfi n. t. Telefon: 10-29. Telex: 2*9 10% Irinvftóarám siói Terjeszti- a Magva! Posta. Előfizethető: a helvt postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési till egv hónapra 20 forint Előállnia- a Nógrád megyei Nyomdaipari VállaJat 510L SM0é- Uóayitoszam UU. lerjeszti, a rw> * tarjám Petőfi u. L PL; 96. Fv.i Kelemen Gábor igazgató. Index szám: 25 072. HU ISSN 0133-155*

Next

/
Oldalképek
Tartalom