Nógrád. 1976. november (32. évfolyam. 259-283. szám)

1976-11-23 / 277. szám

Johhiili voltak a vegyészek Kazincbarcikai Vegyész—I\agy bátonyi Bányász 3—1 (2 — 0) Kazincbarcika, 1500 néző, v.: Toth B Kazincbarcika: Fű- löp — Mochlár, Kódmön, Or­bán. Fekete. Kálmán, Mikula. Simkó, Magyar, Kendi, So- modi. Edző: Szentmarjay Ti­bor. Nagybátony: Palchuber — Baila, Antal, Nagy, Orosz II. (Pozsár II.), Csikós, Szabó, (Bocsi). Veres, Dóra, Orosz I., Kiss. Edző: Bulyovszki Tibor. Esős, borús időben, salak­pályán küzdelmes mérkőzést vívott a két csapat. A hazaiak már az első percekben ferge­tegesen támadtak, de mégis a 10. percben a bátonyi fiúknak volt nagy helyzetük. Veres to­vábbított Dórának, aki a hely­zetet kihagyva, néhány méter­ről a kapu mellé fejelt. Egy perc múlva szöglet után Ma­gyar kihasználta a bátonyi védők hibáját és menthetetle­nül fejéit Palchuber kapujába. 1—0. A következő húsz perc­ben egyértelmű hazai fölény volt. a vendégeit csak szórvá­nyosan támadtak. A 37. perc­ben a védők egymásra várva újra hibáztak, és Magyar a labdát közelről a jobb felső sarokba fejelte. 2—0. Az első félidőben említésre méltó ese­mény már nem történt. For­dulás után újra hazai fölény adódott, többször veszélyeztet­ték a bátonyi kaput. Az 50 percben Antal röviden men­tett, Kendi elcsípte a labdát és biztosan lőtt a kapuba. 3—0. Az 50—60. percekben a vendégek kétszer is szépíthet­tek volna, de a jó helyzeteket eiügyetlenkedték. A 75. perc­ben Veres hosszan ívelt labdát küldött Pozsárnak, aki bizto­san lőtt a hazaiak kapujába. 3—1. A mérkőzés utolsó tizen­öt percében a vendégek jó csapatjátékkal több helyzetet teremtettek, de a barcikaiak védelme biztosan állt a lábán. A mérkőzés összképe alapján a hazaiak megérdemelten győztek, annak ellenére, hogy a vendégekből sem hiányzott a lelkesedés. Jó: Fekete, Kál­mán, Simkó, Magyar, ill.: Palchuber, Antal, Pozsár II., Orosz I. Gyen es László A délelőtt a mozgásé volt Egymás után jöttek a me- lőtt a salgótarjáni városi legítőbe öltözött fiatalok. A sportcsarnok kapuja már 7 sportcsarnokban, ahol vasár­nap első alkalommal rendez­órakor nyitva volt. A hely- tek olyan tömegsportnapot, színen verbuválódtak a csa- amelyre bárki hivatalos volt. patok, választottak nevet, az- Százan jöttek el! Kezdetnek tán elkezdődött a küzdelem, nem rossz és a folytatás biz- A kispályás torna egyperces tos, hogy jobb lesz, mert a megszakításokkal fél 8-tól fél résztvevők elviszik a hírét: 1-ig tartott, s a 12 csapat érdemes, megéri a kikapcso- játékosai jókedvvel, sok hu- lódás. Az igazság az, hogy mórral fűszerezve játszották mindössze három hölgy érez- a találkozókat. Nem az ered- te, hogy jó lenne mozogni, ményen, a mozgáson volt a de ők is inkább csak bekuk- hangsúly. Mások a felállított kantottak, kíváncsiskodtak, asztaloknál a fehér kaucsuk- hogy mi újság. Legközelebb labdával találtak kikapcsoló­mint hallottuk, tervezik — dást. Volt, aki1 erejét tette csak nőknek rendeznek fő­próbára — súlyt emelt. Még megsportnapot. A folytatás sakkozásra is lehetőség nyí- következik! ^ Ä ------- £ Vfc JfP. S úlyemelés JÓ eredmények az Ingatlan Terscnyén Salgótarjánban a városi sportcsarnokban az St. In­gatlan súlyemelő-szakosztá­lya négy sportkör részvéte­lével három korcsoportban súlyemelőversenyt rendezett. A viadalon húsz versenyző indult és néhány jobb ered­mény is született. A legszín­vonalasabb összecsapás az ifjúságiak légsúlyú versenyé­ben volt, ahol a tavalyi ma­gyar bajnok, Juhász (Ózdi Kohász) a Savária Kupa győztese, Daróczi (Nagybáto- nyi Bányász) és az Ingatlan kitűnő versenyzője, Árvái ve­télkedett. A győzelmet Juhász 185 kg-al szerezte meg, Daró­czi 182,5 kg-ot teljesített — mindkettő aranyjelvényes szint — míg Árvái 177,5 kg- mal teljesítette az ezüst­jelvényes szintet. A serdülőknél a félnehéz­súlyú Gál (St. Ingatlan) 170 kg-mal bronzjelvényes szin­tet ért el. Hasonló szintet jelentett Csohá/iy könnyű- súlyban elért 180 kg-ja az if­júságiaknál. Ugyanitt a kö­zépsúlyú Varga 225 kg-mal ezüst jel vényt szerzett. Űjabb két tarjám győzelem született a felnőtteknél, ahol a légsú­lyú Valisai József 185 kg-os összteljesítménnyel II. osz­tályú szintet ért el légsúly­ban. A középsúlyú Szelei István 245 kg-ot teljesített és mindössze 5 kg-al ma­radt el a II. osztálytól. Pe­helysúlyban Veres (Bicske) 175 kg-al végzett az első he­lyen. Világkupa A nemzetközi labdarúgó­életben 1960-tól számolják az úgynevezett Világkupa-mér­kőzéseket, amelyen az euró­pai és a dél-amerikai bajnok­együttes mérkőzött meg a kontinentális elsőségért. Azonban törés következett a sorozatban, hiszen 1971. és 1973- ban az akkor BEK-győz- tes Ajax Amsterdam, majd 1974- ben és 1975-ben a Bayern München nem vállalta a dél­amerikai csapattal való ta­lálkozót. Ennek több oka is volt. így sokan emélkeztek a Racing Buenos Aires—Celtic, majd ez Estudiantes—Man­chester United mérkőzések botrányaira. Azonban az idén mégiscsak meglesz a két mérkőzés, mégpedig a Bayem München és a brazíliai Cru­zeiro Belő Horizonte között. November 23-án, kedden es­te a müncheni olimpiai sta­dionban lesz az első 90 perc, majd december 21-én a visz- szavágó Belő ■ Horizontéban. (MTI) Sakk Szpzonzíípás két számjegyű eredménnyel SKSE—ilM Ikiad (Aszód) 10—4 Az OB II-es Maróczy CSB Keleti csoportjában az utol­só fordulóban az SKSE csapa­ta a bajnokság utolsó helyén álló IM Ikiad (Aszód) csapa­tát fogadta.' A tarjániaknak nem jelentett különösebb erő­próbát a találkozó. Fölényes, két számjegyű eredménnyel zárták az 'idei bajnoki évet. A győzelem még nagyobb arányú is lehetett volna. Az SKSE 97,5 ponttal — a 17 éves OB II-es szereplés legjobb tel­jesítményével zárta az évet. A Kohász-sakkozók közül Po- nyi, Klepej, Tóth L., Tóth P., Váradi, Czakó, Szarvas és Klenóczki győzött, Gál, Su­lyok, Balázs és Pa'.la döntet­lent ért gl. A forduló további eredmé­nyei: Szeged—Láng 8,5—4,5 (1), Vasútépítők—Kecskemét 13—1, Debrecen—Petőfi 9—5, Miskolc—DVTK 8,5—5,5, Szen­tes—Ganz Vil'any 6—8, T. Dózsa—Előre 6.5—7,5. A bajnokság végeredménye Az JYB 111-ban Nyomasztó fölény, pontatlan lövésekkel Salgótarjáni Kohász—Egri Vasas 1—0(1—0) 1. Debr. Sp. 13 10­3 112 2. Szeged: VSE 13 10­3 107.5 a» 3. Miskolci M. 13 10 1 2 106,5 4. Vasútépítők 13 10­3 105,5 5. Ganz Villany 13 10­3 98 6. Honvéd P. 13 6 1 6 97,5 7. SKSE 13 6 1 6 97,5 8. Tűzoltó D. 13 5­8 95,5 9. DVTK 13 6­7 89 10. Szentesi Sp. 13 6­7 85 11. Láng Vasas 13 4 1 8 80.3 (i) 12. BKV Előre 13 2­11 78 13. Keask. Tip. 13 3­10 64.5 14. IM Ikiad 13 1­12 54 Salgótarján, 500 néző. v.: Bottka dr. St. Kohász• Rádi — Verbói, Kasza, Nagy, Sző­ke, Gulyka, Kiss, Bábel, Lisz- tóczki (Toth Z.), Bencsok (An­gyal), Oláh. Edző: Tóth István. I Eger: Bende — Zay, Balogh, j Mezei (Várkonyi), Mundru- i ezó, Kovács, Cseh, Bóta, Su- i lyok, Csapó, Nagy- Edző: | Várallyai Miklós. i A mérkőzés mindjárt a má- I sodik perc elején kihagyott ] gólhelyzettel kezdődött. Sző- > ke futott fel a jobb oldalon, balra ívelt átadására Oláh futott rá, két lépés után az 5-ösre eléje futó és elvetödő kapusba 'lőtt. Továbbra is Szőke indításai jelentettek eseményt az ellenfél térfelen. Mintegy negyedóráig a Kohá­szok birtokolták a labdát, fö­lényük, csak az ellenfél 16- osáig tartott. Onnan pontat­lan lövésekkel, vagy átadá­sokkal fejezték be támadá­saikat. A 28. percben újabb ke­csegtető helyzet adódott az egriek kapuja előtt. Szőke szöglete a kapu előterébe A Debreceni Spartacus az OB I-be jutott, a vonal alat­ti csapatok kiestek. Eredmények, táblázatok NB III. Északkeleti csoport: Nyíregyháza—Honvéd Papp J. SE 2—2 (2—1), Leninváros —Hatvan 2—0 (1—0), Miskolc —Debrecen 2—1 (1—0), Bor­sodi Bányász—Kisvárda 2—0 (1—0), Záhony—Ruöabánya 1—0 (0—0), Gyöngyös—Vasas Ikarus 2—1 (0 —1). A bajnokság állása 1. DMTE 1« 12 3 1 42—10 27 2. K.-barciika 16 10 5 1 42—18 25 3. Papp SE 16 7 5 4 27—21 10 4. Nyíregyháza 16 7 5 4 21—19 1« 5. S. -új hely 16 8 3 5 21—23 19 6. Ikarus 16 7 4 5 27—14 18 7. N.-bátony 16 7 4 5 31—22 18 8. B.-gyarmat 16 8 2 6 27—20 1« 9. Leninváros 16 6 5 5 16—£0 17 10. Gyöngyös 16 6 5 5 20—25 17 11. MVSC 16 5 6 5 28—21 16 12. SKSE 16 5 6 5 23—23 16 13. H.-szoboszló 16 5 5 6 22—27 15 14. Rudabánya 16 4 5 7 18—22 13 15. Hatvan 16 A 5 7 16—27 13 16. Záhony 16 5 3 8 16—33 Í3 17. Borsodi B. 16 3 5 8 15—25 11 18. Egri Vasas 16 4 2 10 14—20 10 19. St. Síküveg. 16 4 1 11 23—37 9 20. Kisvárda 16 2 3 11 18—42 7 A XVII. fordulóban, no­vember 28-án: Kisvárda—Ba­lassagyarmati SE, Papp J. SE —SKSE, Síküveggyár —Miskol­ci VSC, Nagybátony—Ikarus. A totó 47. heti eredménye 1. Szoksz ár d—Pécs 1—1 X 2. Komló—Ganz-M. 1—0 1 3. Fűzfő—V árpalota 2—1 1 4. Ege r—N a g y k aniz s a 1—1 X 5. V ólán—V asas Izzó 1—3 2 6. BT A S.K— Sz ar v a,s 1—1 X 7. ÉGSZÖV—Szabó L. SE 0—1 2 8. Bem SE—ÉPGÉP 3—0 1 9. Miskolc—DMTE 2—1 1 10. Bologna—Milan 2—2 X 11. Napoli—Lazio 1—1 X 12. Perugia—Torino 1—1 X 13. Roma—Foggia 4- 1 3—1 1 14. Tárán to—Laner ossi 0-0 X pattant, majd a tovább patto­gó labdát a Kohász-csatárok elhibázták. Szögletek, célt tévesztett lövések jelentették a Kohászok fölényét- A 35. percben a 16-os vonal közelé­ben Gulykát fellökték. A szabadrúgást Szőke laposan, élesen a sorfal mellett a jobb sarokba vágta. 1—0- A 43. percben egy jobb oldalon in­dult támadás végén a fel­futó Gulyka, a kapu torkából fejjel a hosszúsarkot célozta, labdája a kapufa tövénél hagyta el a játékteret. A 45. percben Lisztóczki hibázott biztató helyzetben. Szünet után a 49. percben Bencsok Bábel fejére tette a labdát. Bábel előrevetödve a 11-es pontról a kapu fölé fe­jelt. Az 52. percben Oláh az alapvonal közelében nehéz szögből lőtt kapura, Bende szögletre mentett. A 62. perc­ben az egriek bal oldalon fut­tatták a labdát, majd Sulyok ugyancsak nehéz szögből ka­pura lőtt. Gólba tartó lövé­sét Nagy bevetődve mentette, A 65- percben Bencsokot az egri védők jóval á 16-oson belül kétszer is szabálytalanul szerelték. A játékvezető síp­ja néma maradt. A 67. perc­ben Verbói ügyes cselek után az 5-ös sarkától visszagurított. A csatárok lekéstek. Az utolsó percekben az eg­riek kihasználva a Kohász­védők kapkodását, rajtaütés- szerű támadásokkal kísérle­teztek. A 80. percben Bóta 25 méteres szabadrúgása a ka­pufa alsó lécéről pattant a gólvonalra, majd onnan a mezőnybe. Az utolsó percek eseménye Angyal és Bábel kísérletezései voltak. A Kohász-stadion mély ta­laján nagyobbrészt kö­zepes színvonalon folyt a küzdelem. A Kohászok ms- zőnyfölénye az első félidő vé­gére nyomasztóvá vált. A könnyűsúlyú hazai csatá­rok legtöbbször a védőkkel és a sárral küzdve, győztes­ként kerültek ki az összecsa­pásokból, de a 16-os vonalá­nál elakadtak, s ritkán vál­lalkoztak lövésekre. — mátyus — Az első pont Idegenből Sátoraljaújhelyi Spartacus MEDObZ MÁV—Salgótarjáni Síküveggyár 1 — 1 (0—0) Sátoraljaújhely, 600 néző, ményezést visszavertek. A tói, Baárral szemben hibá- v.: Demeter- Sátoraljaújhely- 73. percben Tábori fejese oko- zott, fölé vágta a labdát. Vakles — Almágyi, Lisovszki, zott izgalmat, majd Fehér- Igen gyenge játékot produ- Bobkó, Kiss, Sütő, Csongrádi, vári lövése akadt el a védő- kált a tarjáni csapat az első Suller, Sztankó, Tokár, Dut- kön. A 82- percben újból Tá- félidőben. Kapkodtak a vé- kievicz (Kovács) Edző: Sza- bori veszélyeztette a kaput, dők, nem talált magára az kál Miklós. Salgótarján: Baár majd Izsdinszki kétszer is együttes. Szünet után meg­_ Nagy, Verbovszki, Bor- rálőtte a labdát. Először Vak- változott a játék képe. Hasz­sos , Fehérvári, Krivanek II., les kiütötte, majd a gólvonal- nált a kettős csere is, a 10 fő- Csóri (Szabó), Tábori, Izs- ról Csongrádi vágta ki. A 87. re olvadt tarjáni csapat nagy dinszki, Dudás, Czékmány percben Dudás a jobb oldal- lelkesedéssel harcolt és na­(Váradi). Edző: Szűcs László, ról küldte be a labdát. A ha- gyón értékes pontot szerzett zai védők Krivaneket és Sza- az élcsoportban tanyázó új- Fergeteges hazai rohamok bót is kilökték a labda alól. helyiek ellen- A döntetlen jellemezték az első húsz per- Vitathatatlan 11-es! A bűn- igazságos! cet. Bobkó, Tokár, majd tetőt Krivanek a bal sarokba Jó: Boros (a mezőny leg­csongrádi fejesből szerezhe- lőtte. 1—1. Az utolsó perc- jobbja) és szünet után Kri­tett volna gólt. Különösen ben megszerezhette volna a vanek, Dudás, Fehérvári, Tokár és Csongrádi volt ele- győzelmét az újhelyi csapat, Tábori, ill.: Lisovczki, Sütő. mében. Az üveggyáriak se- de Sztankó öt méterre a kapu- (sz. 1.) högy' sWn “Uftálták meg a he­lyi támadások ellenszerét, kapkodtak, gyengén játszot­tak. Két esemény érdemel említést; Dudás kapufára lőt­te a labdát, majd Csőri sze­rezhetett volna gólt, de hosz- szan szöktette magát Ke­mény, olykor durva volt a játék.. S a kezdeményezők a hazaiak: voltak. A szünetben a játékvevető mindkét csapat kapitányát magához kérette és közölte: még egy „beleme- nés’' és’a kiállítás következik! Az 53. percben a hazaiak vezetést szereztek- Védelmi hiba után Tokár kiugrott és a kifutó Baár mellett a kapuba lőtt. 1—0. A 60. perc­ben Verbovszki az oldalvo­nalnál Tokárt visszahúzta. A játékvezető kiállította az üveggyári játékost. Szűcs ed­ző kettős cserét hajtott vég­re. Váradi és Szabó ment a pályára, Czékmány és Csőri lejött. A tíz főre olvadt ven­dégcsapat hatalmas lendület­tel vetette magát a játékba és egész sor helyzetet dolgozott ki. Izsdinszki fejese után a léc alól mentette a labdát Vakles. Krivanek csavart lab­dáját is védte. A tarjáni vé­dők Borsossal az élen, min­den rohamot, hazai kezde­Birkózás Öt továbbjutó Miskolcról Az úttörők után az elmúlt sabb fokára. így első helye- Az utóbbi években nem volt vasárnap a serdülő birkó­zettként jutott be a magyar példa arra, hogy ennyien har- zók léptek szőnyegre. Az bajnokságra. A 78 kg-os súly- colták volna ki a magyar baj- SKSE sportiskolásai a területi csoportban Győri viszontag- nokságon való indulás jogát, kötöttfogású birkózóversenyen ságos utazás után ért el a A tét most már nagy! Decem- hozzá: verseny színhelyére, ennek el- bér 4—5-én Budapesten olim- lenére ő is derekasan helyt- piai pontokért megy a küzde- szen Miskolcon öten harcolták állt, súlycsoportjában első he- ’em. Reméljük, hogy az SKSE ki a magyar bajnokságon va ló indulás jogát! Az SKSE serdülői közül el sősorban Turcsányi László tel- sei tűnt ki. A 78 kg-osak kő jesítménye érdemel említést, zött Ötvös a dobogó harma- Az 53 kg-osak mezőnyében, dik fokára került, ezzel ő is ahol heten szerepeltek, bizto- bejutott a magyar bajnokság- rePlese ’rant táplálnak nagy san került a dobogó legmaga- ra. reményeket. szerepeltek. Tegyük jól helytálltak a fiatalok, hi­lyezést szerzett. A 72 kg-osak kötöttfogású birkózói kitesz- között Gyalog a második, míg nek magukért, s feliratkoznak Kanyó a harmadik helyezés- az olimpiai pontszerzők lis­tájára. A szakemberek elsősor­ban Turcsányi és Győri sze­A forduló nagy meglepetése Hajdúszoboszlói Bocskai—Balassagyarmati SE 3—1 (1—0) Balassagyarmat, 1800 néző, Szünet után elkeseredetten v.: Dávid. Hajdúszoboszló: rohamoztak a hazaiak. Az 50. Szőllősi — Csathó, Sóvágó, percben óriási kavarodás volt Jenei, Király, Nagy Kuki, Er- a Bocskai kapuja előtt, de zse, Mezei (Kálmán), Imri, Szőllősi Trubin 3 méteres fe- Mikle. Edző: Szikszai Lajos, jesét kiütötte, majd kétszer a Bgy. SE: Treso — Pribeli, Je- tömörülő védőkben akadt el a len, Szebeni, Szilvási (Rob), labda. A 65. percben Jelen Hornyák, Osztrozics, Hugyecz szabadrúgását, melyet a sor­(Ferencsik), Trubin, Fekete, fal mellett lőtt el, a Szedlák. Edző: Tományi Pál. kapus védte. Egyre többet támadtak a A 2 nercben Osztrozics és vendéSek is- A 67- Percben A Z. percben Osztrozics es Imn egy csell€l becsapta Ro­Trubin a 16-oson belül egy- bot & távolról kapUra lőtt. A szerre futott egy labdara, de labda meglepett védök es zavartak egymást es a loves Tres0 meUet £ bal felső sa_ keresztbe e szállt a kapu előtt rokba hullott 2_o. a partvonalon túlra. Az első negyedórában a félpálya és az ellenfél 16-osa között folyt kaPura^ tartó fejesét!** A* a ja tek, de a vendegvedok A 75. percben Jenei a gól­vonalról rúgta vissza Fekete 87. ... „ „„ , percben jobb oldali szögletrú­kataAtaperfben “r30 ^hoz jutott, a vendégcsapat Mikié beívelt labdáját méteres lövését védte a ka­pus. Egy perc múlva Kuki ug­badon hagyott Kálmán fejelte a hálóba. 3—0. Az utolsó perc ­rott ki a gyarmati védők mel- . szedlák tört kanura az lett, de lövése Treso kapuja "f" „ Rpa .az __,’u .. * oc alapvonal es a 16-os vonalán m elie jutott A^ 25. percben ^ buktatták. n A bün. Erzse a felezővonalon túl sa- , 0 ,,,, , rokkal továbbított Mezeinek, tetőt Szedlák lőtte a kapu bal aki kapura tört és 20 méterről naev lövéssel küldte a labdát Foleg az els6 félidőben a íXw HSíSr-S12Í! 1 a kék-fehér csatárok a jobbnál­a jobb felső sarokba. 1—0. A 28. percben Szedlák jobb helyzeteket is elhibázták. A vendégcsapat négy alkalom­jobb oldalon kapott egy lab- mai jutott az első fél órában dát, keresztbefutott vele a a gyarmati kapu közelébe, és pályán, csel után a kapu elé abból is ^egyet góllá értékesí- ívelt, de Fekete nagy helyzet- tett. Szünet után hiába tett ben Szőllősi kezébe fejelte. A erőfeszítéseket az eredmény 33. percben Trubin az 5-össel megfordítására a hazai gárda egymagasságban ívelt a túlol- a jól tömörülő védők meghiú- dalra. Szedlák kapura lőtt, de sították minden próbálkozásu- Szőllősi vetődve megszerezte a kát. Sőt, növelve előnyüket, labdát. A 44. percben Trubin végül biztosan és megérdemel- előtt adódott gólhelyzet, de ten győztek, jobb külsővel lágyan három Jó: Szőllősi, Jenei, Mezei, méterere a kaputól, szinte ha-. Imri, ill.: Pribeli. Szedlák. zaadta a labdát. Reiter László NÓGRÁD — 1976. november 23., kedd 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom