Nógrád. 1971. április (27. évfolyam. 77-101. szám)

1971-04-06 / 81. szám

U NB U t« ieltotfSti Döntetlen rangadó Kisterenyén Értékes pontot szereztek idegenben támogatóst érdemelne. (tóth) Sakkeredmények A nnegyie NB H-es labáa­rúigócsapatai a hét végién 50 százalékos sáíkenrei szerepel­tek. Ki&terenyén gólnélküli dönbetCerunel végziődlöbt a ..szomszédvár” rangadó, Üj- pesiten lelkes játékkal értékes pontot szerzett a Salgótarjáni Kohász. Kisterenye—Nagybátony OH) Kisterenye, 1500 néző. tjs Somlai. Kisterenyei Bányász: Horváth — Kaszás, Bibék, Orosz — Boáké. Márton — Uhrankovics. Tarlósa, Nagy- majdon- Králiik (Sándor), Ta­liga. Edző: Dávid Róbert. Nagybátonyi Bányász: Palhu- ber — Kecskés, Pozsár. Lu- dányi — Kupcsulik. Ra- konczás — Szklemár, Nagy (Szűcs) Veres, Kegye, Kovács F. Edző: Laczkó Sándor. A népkerti pályán meg­rendezett rangadóin nagyiküz­delem alakult M. Boskó két lövését védte Rajhuber, majd Nagymajdon bombázott fölé. Negyed óra után feljött a Naigybátony, változatos, gyors volt az iram. Később ke­ménnyé, sóit durvává vált a jáiték. A 27. percben Kaszás a gólvonalról mentett. A 37. Hegyei rangadón Pásztó—St. Üveggyár 1:0 (1:0) Labdarúgás Eredmények NB Et. Északt csoport: Vo­lán SC—Sátoraljaújhely &0 (2:0), Nyíregyháza—Ikarus 0:0, Leninváros—KELTEX 3:0 (2:0), Kossuth KFSE— Esztergom 1:1 (0:0), Izzó— SKSE lrl a:0), BEAC—Ka­zincbarcika 2:2 (1:0), Kistere­nye—Nagybátony 0:0, Borso­di Bányász—Miskolczi VSC 1:0 (1:0). A bajnokság állása L Volán SC io h e 2 44-22 27 2. Kazinob. nm 3 37-18 28 3. Nagybát 18 8 7 3 28-15 23 4. Eszterg. 1« 9 3 6 20-21 21 S. V. izzó 18 7 6 5 28-21 20 6. S.-újhely 18 8 4 6 19-17 20 7. Nyiregyh. 18 8 4 6 16-19 20 8. MVSC 18 7 4 7 25-16 18 9. Kistér. 18 6 5 7 21-17-17 Ifi. Ikarus 18 7 3 8 26-26 17 11. KKFSE 18 6 5 7 18-24 17 12. Leninv. 18 8 3 9 28-34 15 13. SKSE 18 3 8 7 21-23 14 14. BEAC 18 5 3 10 17-31 13 15. KELTEK 18 3 5 10 17-36 11 18. Borsod 18 3 3 12 17-42 9 Elszalasztott lehetőség Mizserfa —K. Sörgyár 0:0 Kazár 200 néző, v.: Hári Mizserfai Bányász: Balogh — Tőzsér, Káposztás, Radics, Ko­vács V. — Kovács B., Susán — Gecse, Nagy (Kovács L.), Molnár, Bozsik. Edző: Takács Dániel. A sérült Géczi hiányát meg­érezte a csatársor. Hazai fö­lény jellemezte mindkét fél­időt. A 30. percben Susán sza­badrúgásból a kapufát talál­ta el. A 64. percben Kovács L. az üres kapu fölé emelt. Iz­galmas, kemény, jó iramú mérkőzésen a hazai csapat kö­zelebb állt a győzelemhez. Nagy lehetőséget szalasztottak el a kiesés ellen folyó harc so­rán. Jó: Káposztás, Radics, Kovács B., Gecse. Gordos József Fegyelmi határozatok Sportszerűtlen labdarúgók­kal szemben hozott határo­zatokat a Nógrád megyei Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. Kovács Gyulát (Mizserfa) durva játékért szi­gorúan megdorgálták. Maruzs András (Mátranovák, ifi) után- rúgásért két hét eltiltást ka­pott, hasonló büntetésben ré­szesült Bálint József (Somos­kőújfalu, ifi). Fábián Mihály (Hatvani Kinizsi, ifi) kakasko­dásért egy hetet: kapott. Hajas Sándor (Jurisits SE) három bajnokin nem szerepelhet, mert megütötte ellenfelét. Bodor Béla (Karancslapujtő) MNK-mérkőzósen nyomdafes­téket nem tűrő kifejezéseket használt a játékvezetővel szemben, ezért négy hét eltil­tást kapott. A totó 14. heti eredménye I. Ausztria—Magyarország 2 0:2 2. Pécsi B.—Egyetértés x 0:0 3. ZTE—MÁV DAC x 0:0 4. Békéscsaba—FÖSPED 1 2:0 5. BEAC—Kazincbarcika x 2:2 8. KISTEX—Cegléd ... 1 1:0 7. Szegedi VSE—Lehel x 1:1 8. Cagliari—Roma 2 0:1 9. Catania—Bologna x 0:0 10. Fiorentina—Sampdoria x 0:0 11. Lazio—Foggia 1 2:1 12. Napoli—Torino 1 2:0 13, Verona—Milan 2 1:3 +1 14. Palermo—Mantova x 0:0 A városi serdülők labdarú­gó -baj noks ágának tavaszi idé­nye "megkezdődött. Az első fordulóban három mérkőzésen 33 göl esett. Az SBTC gólzá­poros győzelmet aratott a 12 éves sportáskolásakkal szem­ben, és jobb gólkülönbséggel átvette a vezetést. Ezen a mérkőzésen mutatkozott be játékvezetőként Kriskó Lajos, az SBTC jobbszélsője. Nagybátony—Sportiskola A 2:4 (1:2) Nagybátony, v.: Bettes. A kijelölt játékvezető (Gergely) nem érkezett meg. A gólratö- rőbben játszó vendégek meg­érdemelték a győzelmet, bár játékuk elmaradt a várakozás­tól. Góllövő: Lábos, Nagy, ill.: Szlivika (2). Blayer, Pilinyi. SBTC—Sportiskola C 20:0 (10:0) Salgótarján, v.: Kriskó. Könnyedén győztek a fekete­Az idei országos mezei fu­tóbajnokságot vasárnap dél­előtt Pesbhidegkúton rendez­ték meg. Kedvező időjárási viszonyok mellett a különböző korosztályok képviselői közül összesen 1200-an álltlak rajt­hoz. Nógrádból a vezető atlé­tikai szakosztályok tagjai ver­senyeztek. Mecser Lajos egy­más után nyolcadszor nyert e kategóriában bajnokságot. Ha­sonlóan egyedülálló bravúrral Pásztón a birkózó-szakosz­tály két éve alaikiult. A kezde­ti nehézségeik után senkii nem gondolt arra, hogy a szakosz­tály életképes lesz, és az igé­nyek egyre fokozódnak. Az el­ső évet Illés Rudolf volt if­júsági válogatott vezetésével önerőből végezték, jelenleg már központi támogatást is kapnak. A szakosztály létszá­ma 50—60 fő. Pásztón és az egész környéken (különösen a serdülők és az ifjúságiak ré­széről) nagy az érdeklődés. Sokan kerékpárral járnak be az edzésekre. Edzéseiket az általános iskola kis tornater­mében tartják, és gondokkal küszködnek. Nincs szőnyeg, nincsenek tornaszerek, me­lyek a - speciális " erőfejlesztést ■szolgálnák. Az intenzív edzé­sek után a sportolóknak még tisztálkodási lehetőségük sincs. Érdemes lenne megpróhálikoz­Csonka (3), Nagy (2), Lenkei, Szabó, Három, Berecz, Zsé- dely, Szerénái (öngól). Kisterenye—SKSE 6:1 (3:1) Kisterenye, v.: Poniyi. Mind­két csapat nagy akarással játszott. A hazaiak minden helyzetüket kihasználták. Gól- lövő: Göböly (3), Kovács (2), Oláh, ill.: Tóth Az St. Bányagép—Zp. Épí­tők mérkőzést elhalasztották, a Sportiskola B csapata sza­badnapos volt. A bajnokság állása 1. SBTC 9 8­1 63: 4 16 2. Sportisk. A 9 8­1 48: 6 16 3. Kisterenye 9 7­2 64:12 14 4. Sportisk. B 8 5­3 15:19 10 5. SKSE 9 4 1 4 38:32 9 6. St. Bányag. 8 3 1 4 24:17 7 7. Nagybátony 9 2­7 20:37 4 8. Sportisk. C 9 1­8 14:76 2 9. Zp. Építők 8­­8 0:83­más atléta nem büszkélked­het. A 10 800 méteres távon Mecser eredménye: 33:17,4. Mögötte Szerényi (Vasas) és Török (Bp. Honvéd) végzett. A serdülő 16 éves fiúk 4000 méteres távján a Salgótarjáni Kohász csapata 180 ponttal az ötödik helyen végzett. A 15 évesek 3000 méteres távján Szliivka (St. Sí) 10:31,4 idővel 212 induló közül az ötödik lett ná a közelmúltban elkészült új és ideális körülményeket biztosító gimnázium tornater­mének „elkérésével”. Ez an­nál inkább is indokolt lennie, mert a szakosztály tagjai fő­ként diákokból kerülnek Id. Illés Rudolf edző nagy oda­adással és szakértelemmel ve­zeti az edzéseket. Ennék ered­ménye a népes szakosztály, és a lassan már felszínre kerülő eredmények. A Pásztói Készü­lék Sport Egyesület patroná- lásáiban, és színeiben működő fiatal szakosztály intenzívebb Felszabadulási gyorsver­senyt rendeztek vasárnap Sal­gótarjánban. A viadalon 14- en ültek asztalhoz. Az első három helyezett tiszteletdíjat kapott. Végeredmény: 1. Kle- pej (SKSE) 10, 2. Gallai (St. ZIM) 10, 3. Lengyel (SKSE) 9,5, 4. Balázs (SKSE) 9,5, 5. Oláh (St. ZIM) 8,5, 6. Váradi (St. ZIM) 7,5 ponttal. *■ A megyei ifjúsági fiú- és leány-sakkbajnokságot Salgó­tarjánban bonyolították le. Tíz fiú és hat leány küzdött a helyezésekért. Fiúvégered­Balassagyarmat, 500 néző, V.: Kalmár. Bgy. SE: Treso — Jelen, Fábián, Hoff er — Papp, Pribeli — Homyák, Huttyán, Ferencsik, Gál (Horváth), Bar- tha. Edző: Vadkerti Jenő. Viharos támadásokat veze­tett a hazai csapat Fölényü­ket két kapufa is jelezte. Szü­net után sem változott a já­ték képe. A 65. percben Hor­mény: 1. Máth T. 7,5, 2. Szi­lágyi D. 7,5, 3. Sulyok S. 6,5 ponttal. Leány végeredmény: 1. Berkes E. 5, 2. Mudriczki K. 4, 3. Varga R. 2 ponttal. Szimultánt tartott Salgó­tarjánban, a gépipari techni­kumban Szakács László, az SKSE mesterjelöltje. A 26 játszmából 21-et megnyert, négyet elveszített, és egy dön­tetlenül végződött. Győzött' Tekse, Istók, Harthli, Knapi- czius. Farkas döntetlent har­colt ki. váth átadásából Hornyák 5 méterről lőtt a hálóba. 1:0. A 71. percben Bertha—Hor­nyák—Huttyán támadás végén a csatár 14 méterről talált a kapuba. 2:0. Végig nagy iram, hazai fölény, három-négy ki­hagyott Bgy. SE-gólhelyzet jellemezte a találkozót. Jó: Fábián, Papp, Bartha. Kettes László perében parásas jelenet után Knálálk fölé emeflit. Szünet után rohamozott a Kistere­nye. A keményen védekező vendégek védelmével nem boldogultak- a távoli lövések óéit tévesztettek. A 71. perc­ben Boskó gólhelyzetben a kapus kezébe fejelt. Veres és Kovács lövését védte szépen Horváth. A 80. percben Tarló­sa kapásból mellé bombázott. A 83. percben Pál'huiber bra­vúrral védte Taliga lövését. Kemény rangadón a Kistere­nye közelebb állt a győzelem­hez, de ritkán adódó helyze­teit kihasználni nem tudta. Mindkét csapat elégedett tehet a döntetlennel. Jó: Horváith. Kaszás, Boskó, Már­ton- ill.: Kecskés, Pozsár, Ra- konczás, Saklenár. Győri László Vasas Izzó—SKSE 1:1 (1:0) Tálbor u. 200 néző, v.: Sza­bó J. Izzó: Horváth I. — Ré­vész, Horváth II.. Stepan esd cs (Bámvölgyi) — Tölgyes, Mai­sai — Pinitér, Sebes (Eiben)- Kékesi, Magyar, Szabó. Edző: Kovács József. SKSE: Vári — Pálmai. Gáspár, Sebők —■ Csala, Pünkösdi — Bartha Pásztó, 400 néző, vce Szabó. Pásztói KSE: Adame — Ju­hász, Szalai, Borda — Smo- lek, Alapi — Maksó, Tart H., Tari ni. (Sütő), Győr, Almá- si. Edző: Bazsó László. St. Üveggyár: Boruzs — Godó, Csala, Pünkösdi — Cznder, Kálnai — Bodor, Seprényi, Fehérvári, Molnár (Szabó), Somkúti. Edző: Juhász Gyula. Szünetig jó iramú, izgalmas mérkőzés. Később csapkodóvá vált a játék, sok volt a rek­lamálás. A 13. percben Győr a kapufát találta el. A 28. percben Smolek szabadrúgása Pesterzsébet, 150 néző, v.: Hamvas. Zp. Építők: Nagy — Losonczi, Ferencz, Székely — Csikós, Deméndi — Tajti (Kürti), Iványi, Pepsinszki, Oláh, Mátrai II. (öze). Edző: Kovács Ernő. Kitűnő időben, kitűnő já­tékvezetés, végig mezőnyfö­lény, védelmi hibából esett egyetlen gól — ez a mérkőzés rövid krónikája. A 12. perc­ben szabadrúgás után. Nagy összefutott Deméndivel, a ka­pufáról visszapattant labdát A megyei II. osztályú lab­darúgó-bajnokság Keleti cso­portjában vasárnap megkez­dődött a bajnoki pontvadá­szat. A meglepetés ezúttal sem maradt el. Az St. Volán őszi első helyezett csapata csak döntetlent tudott elérni Ménkes ellen, míg Cered le­győzte Héhalom együttesét, és jobb gólkülönbséggel át­vette a vezetést. Eredmények: St. Volán— Ménkes 0:0, Mátraszőllős— Ötvözet MTE 0:2, Mátrasze- le—Tárná völgye 5:2, Cered— Héhalom 3:1, Vizslás—Rá- kóczi-bt. 2:2. Szurdokpüspö­ki—Tar 4:1. (Földi). Nyerges, Krivanek I* Szeberésiyi (Krivanek II.). An­tal. Edző: Tóth István. Az első negyedórában ta- pogatódzó volt a jáiték, min­den különösebb esemény nél­kül. A 16. percben Bartha a kimozduló kapusba rúgta a labdát. A 38. perében Vári kimozdult a kapuiból egy elő­re ívelt labdára, de Szabó hamarabb érte el fejjel, és az üres kapuiba továbbított. 1:0. Pintér hatalmas lövését védte Vári, majd Antal veszé­lyes fejese nyomán a gólvo­nalon csípte el a labdát a kapus. Erősítettek a vendé­gek, főleg Krivanek I. ját­szott kitűnően. Az utolsó ne­gyedóráiban elfáradtak az idős- rutinos játékosokból ál­ló hazaiaik, A 89. percben bal oldalról Pünkösdi ívelit be szögletet. Antal fejjel továb­bította a labdát és Krivanek I. fejelt a hálóba. 1:1. A ven­dégek szoros emberfogásos taktikát alkalmaztak, három előretolt csatárral. Lelkese­désből mindenki jelesre vizs- zágott. Jó: Révész, Horváth II. . ill.: Antal (a mezőny leg­jobbja), Krivanek I., Szebe- rényi. Demény László után Godó fejéről a jobbra mozduló kapus mellett a bal sarokban kötött ld a labda. 1:0. A 43. percben Tari III. lesről lőtt a hálóba. Szünet után Győr hibázott nagy helyzet­ben, majd Seprényi a kapufát taláha el. A 05. percben soro­zatos reklamálásért Godót ki­állították. Tari III-nak akadt még gólhelyzete, később a vendégek elszántan rohamoz­tak a kiegyenlítésért. Jó: Ju­hász, Szalai, Smolek, Alapi, ill.: Boruzs, Kálnai. Csákvári József APRÓHIRDETÉSIEK STMCA 1000 cm8 id TÖBB ÉVES gya- 16 évet betöltött lá­35 000 km-rel eladó. Kisterenye, Gárdonyi. OLASZ FIAT 1500- as príma állapotban eladó. Kántor Mihály, Salgótarján, József Attila u. 37. A VOLÁN 2. sz. Vállalat értesíti az utazóközönséget, hogy országos, keleti vagy nyugati ország­részre szóló megyei, egyvonalas (viszony­lati) érvényességű, naptári ÉVRE és HÓ­NAPRA váltható új Altalanos bér­letjegyek kerül­tek forgalomba. Vált­ható magánszemélyek és vállalatok részére. Árusítás és felvilágo­sítás Salgótarjánban, Balassagyarmaton az autóbusz-állomáson Nagybátonyban a VOLÁNrfőnökségen történik. A SZIRAKI községi közös Tanács VB köz­li, , hogy 1071.. április 18-án SV.irák ’ község­ben állat- és kirakó- vásári tart. korlattal gépírónő el­helyezkedne. Levele­ket Karancs jeligére kérem a kiadóba. SZÍNES nagy ár­jegyzékünket kérje, díjmentesen megküld­jük. RÓZSAK I Fél­ezer újdonság. Ezüst­fenyők, orgonák, gla- diolusok, díszcserjék. Szállítás postán, Szal- kai-kertészet, Buda­pest, VL, Népköztár­saság u. 8. MOSZKVICS 407-es használt kocsi eladó. Stanek Ede, Pásztó. a sZendrói Ál­lami GAZDASÁG felajánl megvé­telre 400 q tavasziárpa-. 10 q lucernavető­magot. Érdeklődni: Szend- rő, 18-as telefo­non. nyokat szövőnek fel­vesz a Pamuttextil Művek Jacquard Szö­vőgyára. A betanulá­si idő 12 hét. Ezen Idő alatt havi 1050 Ft bruttó fizetést és na­pi 1 forintért ebédet biztosítunk. Lakást minimális térítés mellett leányotthon- szerű elhelyezésben adunk. Jelentkezés: írásban a P. T. M. Jacquard Szövőgyár Munkaerőgazdál­kodási Osztályán. Bu­dapest, xm. Szek­szárdi u. 19-25. MOSZKVICS 403-as eladó. Érdeklődni: 14-00, 225 telefonmel­léken lehet. SKODA Octávia Super személygépko­csi eladó. Salgótar­ján* Ybl Miklós u. 2Í. (Béke-tel ép.) A MEGYEI kórház albérleti szobákat ke­res orvosok részére. Bérbeadást a kórház gondnokságán kérjük bejelenteni. Végig mexőnyfölényben ÉMTK—Zp. Építők 1:0 (1:0) Hegyei II. osztály Cered az élre tőrt NÓGRÁD - 1971. április 6.. kedd 7 az egyik hazai csatár könnye­dén gurította az üres kapuba. 1:0. A Zp. Építők nagy me­zőnyfölényt harcolt ki. Ka­pujához szegezte ellenfelét, és minden csatár legkevesebb egy gólhelyzetet elhibázott. Tajti megsérült, hiányát megérezte a számyaszegett csatársor. A vendégek legalább döntetlent érdemeltek volna mutatott já­tékuk alapján. Jó: a közvet­len védelem, Tajti, Iványi. Fehér László A bajnokság állása 1. Cered 2. St. volán 3. Mátraszele 4. Ménkes 5. ötvözet MTE 6. Sz.-püspöki 7. Héhalom 8. Vizslás 9. Rákóczi-bt. xx 10. Taroav. x 11. Tar 12. M.-szőBős 12 8 2 12 8 2 12 8 1 12 6 4 12 7 2 12 6 2 12 5 - 12 4 1 12 4 2 12 4 - 12 2 1 12 1 ­2 30-M 18 2 18-10 18 3 35- 8 17 2 19-12 16 3 25:19 16 4 30-18 14 7 13-13 10 7 22-20 9 6 13-27 8 7 22-29 7 9 11-40 S 11 8-38 2 A tavasz! II. forduló sorso­lása: Ménkes—Cered, Ötvö­zet MTE—St. Volán, Tarna- völgye—Mátraszőllős, Rá­kóczi-bt. 2:2, Szurdokpüspö- Vizslás, Héhalom—Szurdok- püspöki. SerdtHáfc bajnoksága Helycsere az élen Kriskó bemutatkozott játékvezetőként fehérek. GóTlavőr Gulyás (9), Atlétika Mecser egyedülálló bravúrja Tekeviadal Magas színvonalú emlékverseny Egyéni teüeevensenyt rerv gss szmivanal jellemezte a dezett a felszabadulás évfor- vetélkedőt. Az első három he­dulója tiszteletére Zagyvapál- lyezett tiszteletdíjazáslbiaín lé­f alván a Nógrád megyed Teke szesiilt. Szövetség. Kilenc egyesület Végeredmény: 1. Miskei (9t. két-két versenyzővel állt Ingatlan) 447, 2. Polaneczki rajthoz, összesen 18-an vetél- P. (St. Dózsa) 444, 3. Mdstkod­kedtek. Nagy küzdelem, ma- czd (SKSE) 433 fával. Nagy érdeklődés Pasztán Viharos támadások Bgy. SE—Bp. Postás 2:0 (0:0)

Next

/
Oldalképek
Tartalom