Nógrád. 1970. október (26. évfolyam. 230-256. szám)

1970-10-13 / 240. szám

Atlétika NB I. B. Férficsapatunk imponáló fölénnyel győzött A nők a Budapesti fcpitők fölött győzedelmeskedtek FÉRFIEREDMÉNYEK Hármas: 1. Angyal (N.) Az előző napihoz hasonló pompás időben, mintaszerűen _______ ___ __ __ e lőkészített pályán folytató- 14,44, 3. Bállá (N.). Diszkosz: T. dott Salgótarjánban az atléti- Kalcsó (N.) 43,38, 5. Gedőczi kai NB I. B küzdelme. Vá- (N.) 38.34. 10 km gyaloglás: 1. logatottjaink (Mecser és Kom- Papp (Sz.) 51:45, 3. Pozsonyi (N.) 55:22, 400 m. gát: 1. Kun (N.) 61,5, 2. Fábri (N.) 61,8. 200 m.: 1. Hack (Sz.) 22,1, 3. Erki (N.) 23,8, 4. Tóth (N.) 23,9. 800 m.: 1. Géczi (N.) Komka Magda országos magasug- róbajnok megpróbálkozott a 180 em-rel is, de nem sikerült. Ké­pünkön: Varga Mihály szakfel. ügyelő a roham kiszámításához ad tanácsokat A sokoldalú Hényelné szombaton gereíyhajítasban győzött, vasár- Pozsonyi István a 10 km-es gya­nap második lett súlylökésben Kettős nógrádi »fleer született 400 gáton. Kun László .(felül) és Fáb- <1 Gábor (alul) öregbítette a Bgy. »E-atlétak jó hírnevét ka) biztosan győztek, örven­detes volt Angyal, Kalcsó, _________ K un, Lajkó. Géczi és Jakab Hármasugrásban Angyal János pompás teljesitmenye. biztosan győzött APRÓHIRDETÉSEK Nógrád megyei sütő- Budapesti szövetke- Kocsikísérőket, rak- ipari Vállalat, salgótar- zet saját építkezései- tári segédmunkásokat Ián, Rákóczi u. 146., hez kőműveseket, vas- felveszünk. Erkölcsi magas kereseti lehető- betonszerelőket és se- bizonyítvány szüksé- séggel zsákolókat ke- gédmunkásokat keres ges. jelentkezni lehet: rés felvételre. azonnali belépéssel. FŰSZERT Vállalat ■.................. Jelentkezés: Híradás- Salgótarján, nagyál­technikai Szövetkezet lomás. Vasút út. Kétszobás, családi beruházási osztályán, --------------------------------­h áz eladó Szécsényben. jjp XIV Francia u' Érdeklődni: Dobsonyi 57/j’ a 7q.6s trolibusz írószer Szövetkezet Imre Szécsény, Sál- végállomásánál sze- Salgótarján, Hajek Re­gótarján u. 27. mélyesen, vagy le- zsö u- 10/b felvételre- vélben. keres esztergályos, szerszámkészítő és Futár, küldőnél meg- .__ ,, műszerész szakmunká­b izást vállalok. Bár- sokat. Jelentkezni le­milyen vállalatnál, nyokat szövőnek lel- het; 07—15 óráig. „Vasúti jegyem van’? ^esz a Famuttextilmu _____________ ieligére a kiadóba. Jacquard szövőgyára.- A betanulási idő 12 hét. Jelentkezés írás­Vlzsgázott. fűtőket ban a P. T. M. Jacqu- azonnall belépéssel ard Szövőgyára üzem­felveszünk. Fizetés gazdasági osztályán, megegyezés szerint. Budapest, XIII., Szek- Jelentkezés minden- szárdi u. i9—25. nap 7-től 16 óráig a vá- ________________________ r osi tanács vb. mély- Trabant 6ol-es CN építő üzem munkaügyi rendszámú, újszerű él­csoportjánál. Salgó- lapotban, alkalmi áron tarjan, Kertész u. sürgősen eladó. 38 000 Ft. Esztergom, Petőfi “’ u. «J. sz. 1 darab Pannónia ■ - »■■■ ■ ■ ■■ kertitraktor: szánt, a Kohászati Alap­kapál, vontat, 16 kala- anyagellátó Vállalat pácsos darráló elektro- Salgótarján, külső pu. mos ívhegesztő 220/380 azonnali belépéssel V. Betegség miatt el- nem nyugdíjas férfi­adó. Jakus István, éjjeliőrt keres felvé- Benczúrfalva, Fő u.- 7. telre. Telefon; 17-19 Azonnali belépésre felveszünk műkőelő- regyártáshoz és helyszíni műkőkészítéshez műköves szakmunkásokat. Gipszmunkák készítéséhez és előregyár­tott gipszelemek elhelyezéséhez kőműveseket (fehér) munkásokat. Kert- és parképítő munkákhoz kubikosokat. Márvány- és mészkőfeldolgozó üzemeink­be, valamint díszítő kövek és burkolóele­mek épületen történő elhelyezéséhez segédmunkásokat, akiket rövid idő alatt átképezünk. Felvé­telre jelentkezni lehet az alábbi helyeken; Kőfaragó- és Épületszobrászipari Vállalat, Budapest, V., Báthori u. 12., III. em., süt- to. (Komárom m.) Rákóczi üt 32—34. Magyar Pamut­ipar. Bp., Üjpest, IV., Erkel u. 30., felvesz szövő, fonó, lakatos, eszter­gályos, villany- szerelő, kőműves szakmunkásokat, női és férfi segéd­munkásokat, to­vábbá 15. életévü­ket betöltött lányo­kat szövő, fonó. csévélő betanul­nak. Keresünk fémtömegcikk gyártásban nagy­üzemi gyakorlattal rendelkező üzemvezetőket. Jelentkezés „Rétsá­gi járásban” jeligé­re a kiadóba. loglásban harmadik helyen Vég­zett (Koppány György felvételei) 1:57,1, 2. Palaticzki (N.) 1:58,6, 5000 m.: 1. Mecser (N.) 14:57,4, 2. Hertelendi (N.) 15:44,6. Magas: 1. Cservenka (H.) 188. 4. Komka (N.) 178, 5. Kaffka (N.) 178. Gerely: 1. Jakaib (N.) 63,86 (megyei csúcs), 5. Csókás (N.) 46,36. 4x400 m.: 1. Nógrád (Fábri, Hajnal, Pa­laticzki. Géczi) 3:33,8. NŐI EREDMÉNYEK Magas: 1. Komka (N.) 175 2. Bíró (N.) 155. 200 m.: 1. Lajkó (N.) 26,5, 4. Lupták (N.) 28,3. 800 m.: 1. Pásztor (Sz.) 2:16,1, 4. Ürmössy (N.) 2:29,8, 6. Molnár (N.) 2:42,4. 4x400 m.: 1. Szolnok 4:14, 2. Nóg­rád 4:20,4 (megyei csúcs) (Kissné, Lupták, Karkusz, Lajkó). Súly: 1. Gulyás (Bp. Ép.) 12,76, 2. Hényelné (N.) 11,31. A pontverseny végeredmé­nye: (Férfiak): Nógrád—He­ves 133:77, Nógrád—Szolnok 131,5:68,6, Heves — Szolnok 117:81. (Nők): Szolnok—Nóg­rád 70:53, Szolnok—Bp. Épí­tők II. 79:45, Nógrád—Bp. Építők II. 71:52. SBTC—Sz. Haladás 2:1 (0:1) Szombathely, 10 000 nézó. kán felrepedt a bőr) a földre kesedéssel rombolták. A 72. V.: Palotai (Szilvási, Tapol- esett, majd kivált a játékból, percben Rátkai beadását Sza- czay). SALGÓTARJÁN: Szőke Az SBTC beszorította ellenie- bő élesen fejelte kapura. Sző- — Gecse, Kmetty, Szalai, lét, de a támadók lövései több- ke újból bravúrral hárított. Vertig — Baranyai, Toldi, Ré- nyire célt tévesztettek. A Mintegy 10 perces meddő ha- pás — Kriskó, Básti, Horváth, szombathelyieknél Halmosi zei támadások után, a 84. EDZÓ: Moár Ede. SZ. HALA- helyére Farkas húzódott. A percben a hazaiaknak alkalom DÁS: Mursits — Szántai, Pék, válogatott fedezet sérülése adódott az egyenlítésre. Bo- Németh, Balogh — Halmosi, helyzeti előnyt jelentett a kor—Rátkai összjátók után. Bokor — Szabó, Farkas, Rát- tarjániaknák. A 41. percben Gyarmati került gólhelyzetbe, kai, Isaak I. EDZÓ: Fehérvári Bokor hazaadását Répás el- Hibázott... _ . Alfréd. Csere: Halmosi he- csípte, majd Toldihoz to- A győzelmet jelentő sípszó lyett Gangl a 82. percben, vábbított. Toldi bombáját után óriási volt a lelkesedés Pék helyett Gyarmati a 80. Mursits nagyszerű reflexszel az SBTC öltözőjében. Játéko- percben. hárította. Egy perc sem telt sok és vezetőkboldogan Lelkes volt a hangulat az el, s Mursits újból bizonyítót- ölelték egymást, és ami re- SBTC öltözőjében a mérkőzés ta jó formáját: Básti éles lő- Qen volt: könnyek között el­előtt. Moár Ede szakvezető, a vesét mentette szögletre. A hangzott az SBTC indulója^ taktikai fegyelem betartásé- beívelt labdát az egyik szóm-1 Szopóczi Ferenccel, az SBTC nak fontosságára hívta fel a bathelyi védő menteni akarta, szakosztályvezetőjével beszel- figyelmet. A mérkőzés elején Toldi a Szántairól lepattanó gettünk a mérkőzésről. — már érződött a fekete-fehérek labdát Répás elé továbbította. Taktikai győzelmet arattunk. játékán, hogy követik edzőjük Répás nem hibázott, nyolc A fiúk kivétel nélkül betar- utasítását. A Baranyaival méterről a hálóba lőtt. A já- tották Moór edző utasítását. megerősített védelem szorosan tékvezető a partjelző lest jel- Valamennyien nagy lelkese- őrizte kijelölt ellenfelét. A zó beintésére a gólt nem ad- déssel, tudásuk javat nyújtva középpályások mintaszerűen ta meg. Szünet után a szom- harcoltak , o két pontért, le­tartották a labdát, lassították bathelyiek támadtak. Gangl ból^ o középpályán győztünk. a kezdeti szombathelyi roha- gólhelyzetben kivárt, majd Szőke volt szerintem a me- mokat. Az első percekben Szabó lövését kaparintotta zőny legjobbja, a yédelem- Szőkének bőven akadt dolga, meg Szőke nagy bravúrral, ben Gecse múlta felül önma- Iszak I. 25 m-es szabadrúgá- Az 50. percben Gangl átada- gát. A többiek is átlagon fé­sűt bravúrral mentette szög- sát Farkas küldte kapura. A lüli teljesítményt nyújtottak. leire. A 10. percben Farkas— labda Szőkéről kipattant, sze- Répásék a védekezésből, s a Szabó helycsere után a közép- rencséjére a közelben nem támadásból egyaránt kivet­ve húzódó Szabó elé gurított tartózkodott szombathelyi csa- ték részüket. Toldi, majd Ba- Farkas. A fedezetlenül ha- tár. Az 52. percben egyenlített ranyai jól semlegesítette a gyott szélső mintegy 20 m- a Bányász-csapat. Egy közép- legveszélyesebb szombathelyi röl ballal élesen lőtt. A labda re ívelt labdára Szalai jó csatárt, Iszak I.-et. A mérkő- a felső lécről a gólvonalra ütemben berobbant, és az el- zésről lötáblázatot is készítet- vágódott. Szilvási partjelző mozduló Mursits mellett, á tem. Básti 5, Horváth 5, Re­gólt jelzett. Palotai játékveze- bal felső sarokba lőtt 1:1. A pás 3, Kriskó 3, Szalai 3, Töl­tő helyt adott jelzésének. 0:1. gól után újból a szombathe- di, Baranyai 1 1 alkalommal (Megismétlődött a három év lyiék szorongattak, de a Bá- adott munkád Mursitsnak. Ez előtti szombathelyi eset. Ak- nyász-védelem magabiztosan a csatárok jó teljesítmenyet, kor is a partjelző megkérde- őrizte kapuja előterét. A 62. és azt is igazolja, hogy a ta- zése után jutott vezetéshez a percben egy rajtaütésszerű tá- madás elvét egy pillanatra Szombathely.) Az SBTC-tnem madásból az SBTC szerzett sem hanyagolta el együtte- törte le a váratlan szomba,t- vezetést. Szalai átadásával sünk. Palotai Károly két hi- helyi vezetés. A 20. percben Kriskó Németh mellett elfu- bájától eltekintve^ — mindkét Básti szabadrúgása Mursits tott, majd középre ívelt. Mur- esetben partjelzői tévedését zsákmánya lett, majd a szom- sits nem érte el a labdát, és mulasztotta el felülbírálni bathelyiek kísérleteztek távo- Horváth nem hibázott, közel- jól mutatkozott be első NB li lövésekkel. A 27. percben ről az üres kapuba fejelt. 2:1. I-es mérkőzésén. Szünet után sajnálatos sérülés történt. Az utolsó negyedórában sem már bátran bírálta felül se- Halmosi és Gecse harcolt a változott a játék képe, a gitötársait is — fejezte be nyi- labdáért. Halmosi Gecse kó- szombathelyiek támadásait latkozatát Szopóczi Ferenc. nyékétől sérülten (a homlo- Répásék és Gecséék nagy lel- Mátyus László Bravúros győzelem Labdarúgó NB III. Pásztói KSE—EMTK 3:1 (2:0) Pásztó, 400 néző, v.: Gulyás A 65. percben Rlonka kiug- dr. PÁSZTÓI KSE: Telek — ratta Győrt, és a csatár 8 mié- SzaLai, Tari I.. Borda' — Klón. térről a jobb sarokba helye- (fca, Balogh — Győr, Tari II., zett. 3:0. A 85. percben Ju Tari III., Malik (Maksó), Al- hász begurított Horváthnak, mási (Juhász), EDZÓ: Bazsó aki a könnyelmúsködő védők László. között szépített. 3:1. A belső A 2. percben Tari in. bajokkal küszködő vendég- Klonka elé tálalt, aki 16 mé- csapat ellen sima győzelmet térről a bal sarokba lőtt. 1:0. aratott a Pásztói KSE. Jó Nagy iramot diktált a hazai T csapat. A 10. percben Tári Szaku* Tan X- Klonka> M II. elfutott és beadását Tari maaL III. a jobb sarokba lőtte. 2:0. Csák vári József Asztalitenisz A megyei bajnokság eredményei A megyei felnőtt asztalitenisz csapatbajnokság IV. fordulójának eredményei: Mátramindszent—Öt­vözet MTE 4:12, SBTC II.—St. Spartacus 13:3, Bgy. SE n.—Kis- hartyán 7:9, Nagybátony—SKSE II. 10:6, Szécsény—St. Petőfi 13:3. A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. SBTC II. 13 11 2 - 162: 46 24 2. Szécsény 13 11 2. - 151: 57 24 3. Nagybát. 13 9 3 1 130: 78 21 4. St. Spartac. 14 7 4 3 117:107 18 ö. ötvözet* 14 9 - 5 121:103 17 6. Bgy. II. 14 7 - 7 123:101 14 7. M.-mindsz. 13 3 1 9 85:123 7 8. Kisliartyán 14 1 3 10 83:141 5 9. St. Petőfi* 13 2 2 9 63:145 5 10. SKSE II. 13 1 2 10 73:135 4 11. Somos.*** 12 1 3 8 60:132 2 *=egy büntetőpont levonva. ***=három büntetőpont levonva. Ökölvívás Mizserfa—Zp. Építők 0:2 (0:2) Kazár, 200 néző, v.: Bajor. lőtt. 2:0. Ezután a vendégek Mizserfai Bányász: Balogh — az eredmény tartására törg' Tőzsér, Kakuk, Domonkos !— kedtek, csapkodó játékmodo- Molnár, Radies — Lászlók, rukat átvette a hazai együit- Géczi, Susán, Szabó, Angyal, tes is. Szünet után többet tá- Bozsik. Edző: Szabó László, madott a Mizserfa, de a csa- Zp. Építők: Nagy N. — Lo- tároknak semmi nem sikerült, sonczi, Ferenc, öze — Mis- Heves iram, csapkodó, helyen- kolczi, Csikós — Tajti, Ivá- ként kemény játék jellemezte nyi, Oláh, Pepsinszki, Mátrai a megyei rangadót. A korán II. (Nagy II.). Edző: Kovács bekapott két gól idegessé tet- Ernő. te a hazai csatárokat. A Mi­A 3. percben szöglet "után zserfából senki nem dicsérhe- Mátrai II. fejelt a jobb sa- tő, míg a vendégek közül Fe­rókba. 1:0. A 10. percben Ivá- rencz, CsikÓ6 és Iványi ját- nyi jó cselek után Oláhhoz szott jól. játszott, aki a jobb sarokba Gordos József Serdülők területi döntője Egerben A serdülő ökölvívók terű* súlyban, Botos József, váltó' ieti döntőjét Egerben meg- súlyban Oláh József győzött. rendezték. Szorítóba álltak az ““*** helyezettként tovább .... . t . jutott: Sulyok János (legsuly), SBTC fiataljai is. Ismét ki- Botos Mátyás (harmatsúly), tűnőén szerepelitek. A Salgó- Oláh István (harmatsúly), Bo- tarjánban október 30-án kéz- tos Árpád (pehelysúly), Berki dődő országos vidéki bajnok- ZoÁún (kisváltósúly). A baj- , T nokságot két korcsoportban sagra kilenc SBTC-verseny- (14_15 évesék, vaiamint 16 ző szerzett indulási jogot évesek) bonyolították le. Csa- Egerben négy első és öt má- patversenyben: 1. Egri ITSK sodik helyezést érték el. Pa- 2\,fBTC,,3®’ 3. Ó7;d‘ Ko‘ pírsúlyban Szabó István, lég- Á*z ponttal. A tehetsé- súlyban Botos János könnyű- ges Junehausz Ferencet az orvos nem engedte indulni, • bár nagy esélyese volt az első helynek. A Salgótarjánban októbdr 30—31 és november 1-én le­bonyolításra kerülő serdülő országos vidéki bajnokság elő­készítése jó ütemben halad. A rendezők 180—200 ökölvívó indulására’ számítanak. A de­cemberi országos bajnokságon az első két helyezett vehet részt. Az SBTC szakvezetői négy továbbjutóra számíta­nak. Győzelmet várnak Sza­bó Istvántól, Botos Árpádtól, Oláh Józseftől és Botos Já­nostól. Eredmények — láblázatok NB 1-es eredmények: Vasas —Dunaújváros 6:1 (2:0), Cse­pel'—Diósgyőr 1:1 (OK)). MTK —Ferencváros 1:0 (1:0), Tata­bánya—SZEOL 4:1 (2d)). Rá­ba ETO—Üjpest 2:1 (2:1), Pécs —Bp. Honvéd 0:0, Komló— Videoton 3:0 (2d», Salgótar-. ján—Szombathely 2:1 (0:1). A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Ojp. Dózsa 8 5 2 1 24- 7 28 2. Vasas 8 7 - 1 22- 7 20 5. MTK 4. Bp. Honvéd 5. Ferencváros 6. Pécs 7. Csepel 8. Diósgyőr 9. Salgótarján 10. Tatabánya 11. Haladás 12. Komló 13. Dunaújváros 14. Videoton 15. Rába ETO 16. SZKOD NB II. BEAC—Esztengom 3:0 (3:0), Volán &C—Borsodi Bányász 5:0 (5:0). Vásias Izzó—Kossuth KESE 2:0 (2:0), Sátoraljaúj­hely—MVSC 1:0 (0:0), Ikarus —Nagybátony 0:0, Kazincbar­cika—SKSE 2:2 (1:1), Kistere- nye—Leninvárt>s 2:0 (1:0), Nyíregyháza—KELTEX 2:0 (1:0). A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 8 3 4 1 15- 9 17 8323 13-10 15 8 3 1 4 8- 8 15 8 3 3 2 11- 8 14 8242 7-10 14 8323 11-15 13 8422 12-13 12 8314 11-11 11 84-4 15-16 11 8323 13-16 10 8224 7-16 10 8 2 2 4 5-10 9 8 3 - 5 8-13 7 8-17 3-16 2 Északv. csoport; 1. Volán SC 9 fi 2 1 22- 9 14 2. K.-barcika 9 5 3 1 15- 7 13 3. Izzó 9 fi­3 22-12 12 4. Kisterenye 9 4 3 2 10- 5 11 5. SKSE 9 3 5 1 16-11 11 fi. S.-újhely 9 5 1 3 9-6 11 7. MVSC 9 4 2 3 10- 4 10 8. BEAC 9 4 1 4 11-12 9 9. Nagybát. 9 2 4 3 8-8 8 10. Esztergom 9 3 2 4 11-15 K 11. KKFSE 9 2 4 3 7-11 0 12. Leninv. 9 3 1 5 12-16 7 13. Ikarus 9 3 1 5 8-17 7 14. KELTEX 9 2 2 5 11-17 6 15. Nyíregyh. 9 2 2 5 5-12 fi 16. Borsodi B. 9 1 1 7 9-24 3 A totó 41. heti eredménye 1. Ferencváros—MTK 2. Pécs—Bp. Honvéd 3. Videoton—Komló 4. Haladás—SBTC 3. Oroszlány—Eger 6. BEAC—Esztergom 7. Izzó—Kossuth KFSE 8. Ikarus—Nagybátony 9. S.-újhely—MVSC 10. Bologna—Inter. 11. Catania—Fiorentina 12. Verona—Juventus 13. Torino—Lazio + 1 14. Arezzo—Bari 2 0:1 X 0:0 2 0:3 ■> 1:2 X 1:1 1 3:0 l 2:0 X 0:o 1 l:o X 2:2 X 0:0 X 0:0 X 1:1 X 0:0 NÓGRÁD - 1970. október 13., kedd I

Next

/
Oldalképek
Tartalom