Nógrád, 1968. december (24. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-18 / 296. szám

Kéz'labda-osz+á'yozó Asztalitenisz A megyei bajnokság végeredménye: 1. SKSE, 2. Bgy. MEDOSZ, 3. Nagybátonyi Bányász SKSE — BGY. MEDOSZ 12 :J Befejeződtek a küzdelmek a megyei asztalitenisz csapat­bajnokság Keleti és Nyugati csoportjában a felnőttek és ifjúságiak korosztályában. A Keleti csoportban az egyenlő pontszám miatt elsőséget el­döntő megismételt mérkőzésen az SKSE 14:2 arányban bizo­nyult jobbnak a Nagybátonyi Bányásznál. Az ifjúságiaknál az St. Kórház végzett az élen. A Nyugati csoportban a Bgy. MEDOSZ és a Bgy. Dózsa végzett az első két helyen. If­júsági első: Szécsényi VM, Jö­vőre Nógrádot az NB Ill-ban az NB II-ből kiesett SBTC, valamint a két csoporthainok, HZ SKSE és a Bgy MEDOSZ képviseli. A BAJNOKSÁG VÉGEREDMENYE (Keleti csoport, felnőttek) I SKSE IBIS . 1 8111 43 se 2- Nagyi». B. tt 15 - ! 195: 71 30 rí. SBTC IJ. 16 7 4 5 133:131 IS 4. K.-hartynn 1« \ s 1 iaü:l27 1« 3. Vfivál V. 16 7 3 7 113:1« 1« 6. Som.-úif. 16 -5 4 7 723:133 14 7. St. Kőrhéz 16 5 2 :1 111:14.3 IS 8. St. Petőfi 16 2 1 13 74:132 3 9. Sónharty. K 1 1 14 71:183 3- (Ifjúságié k) 1. st, Kórház Ki Iff • l 74: li 90 5. SKSE 1« 14­2 64 fitt 24 3, Vnirvb. B. Ki 10­4 61:14 2* 4. SBTC Ki 12­4' S7 W 3* ff. Ktehartváu 1« 1 i­10 1? 6. Vízvái, V. Ifi 5­11 24 tM 10 7. St. Petóí'i KJ 4­12 MŰM S s. Somoskőnjf, Ki 3 . IS 14:62 6 9. Sóshartyán 16 0­14 17163 4 A BAJNOKSÁG V LGI.HI UMl.VVC (Nyugati csoport, felnőttek) 1. Bgy. MED. 16 16 - - 221: 35 32 2. Bgy. D. 16 14 - 2 206: 6» 28 3. Szecs, VM 16 12 - 4 172: 84 ex 4. Balassi G. IS 10 - U 157: 93 26 5. Szántó G. 16 5 - 11 66:166 13 6. Patvare 16 4 - 12 105:161 8 7. Balassi SE 16 3 2 11 75: 84 8 *. Ipoly szög 16 1 1 14 48:208 3 Romtiányi Építők az őszi 111, forduló után visszalépett. Ipo'v- veee a tavaszi VI. forduló után visszalépett. (Ifjúságiak) X. K/ét*. VM 14 13- Z 621 6 34 2. Balassi G. 14 1« * * 51:12 24 2. Bgy. MED. 14 12- 2 56:1 : .’4 4. Patvare 14 7 r 7 37133 14 5. Szántó ti. 14 7- 7 30:40 14 6. Ipolys/ttg M 4- 10 21:49 M 7, Bgy. D. 14 1- 13 12t58 g nnini)ányl Emlők visszalépett, tpolyvece visszaléped. A felnőtt és ifjúsági abszo­lút megye, bajnoki cím Szé- esényben dőlt el a Keleti cso­port bajnoka (SKSE) és a Nyugati csoport első helyezett­je (Bgy. MEDOSZ) felnőtt, valamint az St, Kórház és a Szécsényi Vörös Meteor ifjú­sági együttesei között Győzött: Bohati (4), Ispán (3), Bérezés (3), Orosz! (2), ill. Thurzó (3), Lucska (1). Nagy tudásbeli különbség volt a két csapat között. ST. KÖRHÁZ — SZÉCSÉNYI VM 5:0 Győzött: Kiss (2), Kojnok (2) és a Kiss — Kojnok pá­ros. ill. Gázsity (0). Berkes (0), s a Gázsity — Berkes páros (0) győzelemmel. Nagybátonyban a 3—4. |ielv eldöntéséért mérkőzött a Ke­let! csoport 2. helyezettje, a Nagybátonyi Bányász és a Nyugati csoport 2. helyezett­je. a Bgy. Dózsa. Jobb iáts?.- maaránnyal a Nagybátonv! Bánvász végzett a 3. helyen. ugyanis a mérkőzés 8:8 ará­nyú döntetlenre végződött. A iátszmaarány 20:lö volt a ha­zai csapat javára MÁTRASZELE JÁRÁSI BAJNOK A salgótarjáni járási aszta­litenisz csapatbajnokság Mát- raszole győzelmével fejeződött be. Amennyiben jövőre egy­csoportos megyei CSB-t ren­deznek. úgy csak Mátraszele kerül fel, kétcsoportos CSB esetén a második helyezett Salgóbánva is. A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 1. Mátraszele io 8 l 1 III: 4» 17 2. Salgó bt. 1« 6 2 2 1)0; 50 14 3. N.b. B. II 10 5 X 4 93 : 67 1l 4. K.-hartv.II. Hl 3 - 7 61: 99 6 5. Csipkési B. 10 3 - 7 69:101 6 6. Zagyvar. 10 3 - 7 46:114 6 Mérlegen a megyei I. osztály Szécsényben régóta „kovácsolnak" 10. Szécsényi VM 30 12 4 14 53:63 28 Három év óta próbálnak ütőképes csapatot összeková­csolni Szécsényben, de ez még mindig nem sikerűit. Az őszi idény VIII. fordulójáig egyenesen a kiesés réme fenyegette az együttest, amit egyáltalán nem nagy lelkesedéssel konsta­táltak a hazai szurkolók. Ideje lenne már a Szécsényi VM- nek egy szép helyezéssel kirukkolnia. Mert úgy véljük, ki lehetne hozni többet ebből a csapatból. Ehhez szilárdítani kellene a sportfegyelmet is. Sajnálatos, hogy Szécsényben évente egy-két mérkőzés nem a legsportszerübb keretek kö­zött fejeződik be. Más kérdés, hogy mennyiben hibásak eb­ben a hazaiak. Az idén ugyanis inkább a vendégcsapatok számlájára írandó a botrányokozás. Szép fegyvertény volt tavasszal a Mátranovák 3:1 arányú legyőzése. A Romhány elleni 4:1 és a Baglyasalja elleni ugyancsak 4:1 szintén nem rossz eredmény, ősszel Érsek- vadkert ellen bizonyultak 4:1 arányban jobbnak. A bajnokság során 22 játékos jutott szóhoz. Legtöbbször játszott (28) Csatlós. Mester és Velenczei. Fodor és Kuris, va­lamint Király (27), Oláh l■ (23) alkalommal lépett pályára. Mester (15), Fodor (14), Csatlós (12), Boros (10) alkalommal nyújtott jó teljesítményt. Oláh 1, négy ízben a mezőny leg­jobbjaként védte a Szécsényi VM kapuját. Király (2), Csat­lós, Mester és Velenczei (1) alkalommal bizonyult a mezőny legjobbjának. Az év válogatottjába Csatlós, Mester és Oláh 1. került be. A legeredményesebb csatárnak Csatlós bizonyult, aki 20 góljával a góllövőlista 4. helyét foglalja el. A Szécsényi VM-nek népes szurkolótábora van. Annak ellenére, hogy a labdarúgók korántsem kényeztetik el őket. Több mint 4000 néző látta a hazai találkozókat. Örvendetes a kiállítottak számának folyamatos csökke­nése. 19G6-ban 6. tavaly 3, az idén már csak 1 labdarú­gót kellett a Játék vezetőnek Sfiécsény csapatából kiállítania. (Folytatjuk) Csoportbeosztás A Pásztói KSE az Eszakközép-ben Az SBTC-nek sem sikerült Az SBTC megyei bajnoksá­got nyert férfi kézilabda- együttese december 13—15 kö­zött Tatán osztáiyozón vett részt az NB II-be jutásért. Az alábbi együttesek küzdöttek a feljebbjutást jelentő első hely­ért: Bajai Kismotor 8K, Ve- csési VÍZÉP. Siroki Vasas és SBTC. Az elsőséget a Bajai Kismo­tor SK szerezte meg két győ­zelemmel és egy döntetlennel. Az SBTC a 3. helyen végzett. Eredményei: SBTC — Vecsés 30:28, Baja — SBTC 24:18, Sí­rok — SBTC 41:28. A felsőbb osztályba lépes te­hát a Nagybátonyi Bányász női együttese mellett az SBTC férficsapatának sem sikerült. Az MLSZ-ben elkészítették az 1960. évi NB Il-es csoport- beosztást. Áz idej Nyugati. Közép- és Keleti csoport he­lyett Nyugati, Északi és Keleti csoport lesz. A két nógrádi együttest az Északi csoportba sorolták be. Északi csoport; BVSC biz NB I. B-ből), Nyíregyháza híz NB I. B-ből). Salgótarjáni Ko­hász, Borsodi Bányász. Ka­zincbarcika, Esztergom, I’app J. SE, Kossuth KÉSE Volán SC, EVTK. Orntoabányn BEAC, Kisterenye, IKARUS (az NB III. É'szakközép-cso- portjából). Vasas Izzó (az NB III, Középcsoportjából) és a Sátoraljaújhely fáz NB III. 1 Északi csoportjából). A labdarúgó NB 111 kilenc csoportjának összetétele Is ki­alakult. A nógrádi csapatok közül az Északi csoportban szerepelt Pásztói KSE átke­rült az Északközép csoportba, a többi megyei csapat közé. Északközép csoport: Gázmü­vek (az NB II -bői). Tűzoltó Dózsa (az NB Il-ből). Vecsés. Martfű, Zp. Építők, Bányagép SK. ICarancslapuJtő, Bgy. Dó­zsa, K. Sörgyár, Mizserfa, Bp. Postás, Pásztó, St. Üveggyár (a megyei I osztályból), Építő- gépgyár (a BLSZ I. o.-ból). Bp. Építők (a BLSZ I. osz­tályból), Bp, Gumiipari SC (a BLSZ t. osztályból) NB-s vonalba'nolfsáq A Kisterenye és az SBTC a bajnok Jövőre új lebonyolítási jorma Végre-valahára lejátszották a Gyöngyösi Spartacus — Nagybátonyi Bányász felnőtt tartalékok labdarúgó-mérkő­zését. amelyet réges-régen a pálya használhatatlansága mi­att halasztottak el. Meglepe­tésre a hazai együttes 1:0 arányban győzött, és ígv a bajnoki cím az utolsó pilla­natban kicsúszott a Nagybá- tonvi Bányász kezéből. Az első helyet a Kisterenye; Bá­nyász csapata szerezte meg. csakúgy mint az elmúlt év­NB I. tarta'éic Szőllősi góljaival SBTC—DVTK 3 2 (2:1) Diósgyőr, 3000 néző, ,v.: Fe­hér II. SBTC: Szőke (Bátka) — Létrái, Gajger, Molnár — Boskó, Toldi — Szoó, Tábori, Szőllősi, Taliga, Macska. DVTK: Kovácsik — Kuttor, Varga, Magyar — Mártom Meggyes — Kunfalvi, Schwer- la, Lázár, Gasch, Takács. Szőllősi három góljával az SBTC megérdemelten győzött az utolsó mérkőzésen. Góilö- vők: Szőllősi (3), 111.: Kunfal­vi. Lázár. Jó: Molnár, Szőllő. si. Taliga, ill.: Meggyes, Lá­zár, Gasch. AZ 1968, £VI VÉGEREDMÉNY t. Ujp. Dózsa 30 TI 3 5 39:49 47 2. FTC 30 21 3 6 73:40 45 :í. Tataba 11.\ a 30 17 5 3 63:36 39 4. MTK 30 16 4 10 72:51 36 ff. SBTC 3Ó 15 6 9 73:57 36 6. Vasas 10 13 6 9 57:45 36 7. Videoton 30 13 4 11 59:44 34 8. Győr 30 14 6 10 72:59 34 9. Bp. Honvéd 30 11 5 14 54:54 27 10. Szombatli. 30 11 4 15 45:50 25 11. Dunaújváros 3# io 5 15 59:61 26 13. Csepej 30 9 7 14 51:67 25 13. Szeged 30 10 3 17 47:75 23 14. Pécs 30 8 5 17 51 :72 21 15. Egyetértés 30 5 4 21 30:70 14 16. DVTK 30 4 4 22 32:97 J2 ben. Az SBTC III. tavaly óta a 9 -ről a 3. helyre lépett előre. Az SKSE viszont a 2. helyről az 5 -re esett vissza A Mizserfai Bányász tavaly 4., az idén 9. lett. A FELNŐTT' BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 1. Kister B. 2« 18 2. Naeyb. B. 26 18 3. SBTC III 26 14 4. Gáspár SE 26 14 5. SKSE 26 15 6. Siroki V. 2« 13 7. Petfffib. B. 26 11 8. Gyöngy. Sp. 26 11 9. Mizserf B. 26 8 ■». Bányai.SK 26 8 11. Zp. Építők 26 8 12. Pászt. KSE 26 8 13. K.-Iápu.i. B. 26 4 14. Hatv. K. 26 6 4 4 83: ;;o 40 2 6 114; 36 38 5 7 78! 45 33 5 7 67: 41 33 2 9 60: 49 32 4 9 58: 39 30 4 11 68: 54 26 4 11 60: 72 26 5 13 52: «5 21 5 13 33! 59 21 4 14 37: 60 20 3 15 28: 46 19 5 17 33:127 13 • 20 26: 68 12 A sportszerűség! verseny végeredménye: 1. Gáspár SE 250, 2. Petőfibányai Bányász 250, 3. SBTC III. 245, 4. Siro- ki Vasas 245, 5. Kisterenye! Bányász 235, 6. Nagybátonyi Bányász 230, 7. Mizserfai Bá­nyász 230, 8. Bányagép SK 230, 9. SKSE 210, 10. Pásztói KSE 210. 11. Gyöngyösi Spar­tacus 185. 12. Zp. Építők 180, 13. Karancslapujtői Bányász 170. 14. Hatvani Kinizsi 0 ponttal. Az ifjúsági együttesek me­zőnyéből különösen tudásban, de sportszerűségben is ki­emelkedett az SBTC. Wahl­kampf Lajos edző szakmai munkájának gyümölcse, hogy kiváló gólaránnyal, veretlenül végeztek az élen. Tavaly az SBTC ifjúsági csapata még a 3, helyen állt. Látszik, hogy komolyan foglalkoznak az utánpótlás tervszerű nevelésé, vei. Átszervezés mihtt a ta­valy bajnokságot nyert SKSE csak a 4. lett. Meglepetés, hogy a Siroki Vasas a tavalyi 9. helyről a 2 -ra jött fel. A Pásztó elmúlt évi 8. helyéről 3 -ra ugrott előre. AZ IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 1. SBTC 24 22 2 - 121: 6 46 2. Siroki V. 24 2« - 4 63:26 4» 3. Pászt KSE 24 16 4 4 72:87 26 4. SKSE 24 16 2 6 65:27 34 3. Nagyb. B. 24 13 2 9 70:45 86 6. Mlzserf B 24 Xt 3 1« 48:40 SS 7. Hatvani K. 24 12 1 11 48(43 26 8. Kister. B. 24 8 4 12 33Í47 2« 9. Gyöngy.Sp. 24 9 - 15 36:66 16 10. K.-Iap. B. 24 6 I 17 29:87 13 11. Bányán; SK 34 5 1 16 14:63 11 12. Zp. Építők 24 3 3 18 86:73 9 13. Petőfib. B. 24 3 3 19 85:61 7 A sportszerűség! verseny végeredménye: 1. SBTC 340. 2. SKSE 240, 3. Pásztói KSE 235, 4. Gyöngyösi Spartacus 220, 5. Petőfibányai Bányász 215. 6. Karancslapujtői Bá­nyász 215, 7. Siroki Vasas lOO, 8. Nagybátonyi Bányász 190. 9. Kisterenvei Bányász 180. 10. Bányagép SK 155, U. Zp. Épí­tők 135. 12. Hatvani Kinizsi 140. 13, Mizserfai Bányász 113 ponttal. Az NB-s felnőtt és ifjúsági vonalba Jnokság gyorsmérle­gét, annak elsőszámú Irányí­tója Molnár István. 0 NógríR megyei Labdarúgó Szövetség mellett működő vonalbajnnld bizottság elnöke vo-nta meg: — Harmadik éve folyik vo­nalbajnokság Nógrád és He­ves csapatainak részvételével Az idén, sajnos a színvonal nemhogy emelkedett volna, de inkább csökkent. Jövőre egyébként minden bizonnyal más lebonyolítási formát vezetünk be. A Heves megyei együttesek ugyanis ön­álló NB-s felnőtt és ifjúsági bajnokságot szerveznek. Nóg. rádban az NB-s csapatok szá­ma 11-re emelkedett, így elő­reláthatólag m' is megyei fel­nőtt tartalék és ifjúsági baj­nokságot rendezünk. A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Budapest, V1I„ Kertész u. 16 FELVESZ: VÁLLALAT szakképzettség nélkül is munkaerőket, és megfelelő kiképzésben részesíti a következő munkakörökben: Villamos kocsi vezető, HÉV kocsi vezető. Villamos-, autóbusz- és HÉV-kalaUz. Gépkocsivezetői jogosítvánnyal rendelkezőket: autóbusz-vezetőnek. A kiképzés Idejére teljes alapfizetést biztosítunk. Havi kereseti lehetőség a kiképzés Után: villamos kuesivezető 2000—*400 Ft között lIEV-kocsivezető 1800—2400 Ft között autóbuszvezető 2100—3000 Ft között villamos-, HÉV-, autóbusz­kalauz 1100—1800 Ft közöt! Felveszüuk továbbá: vasipari és építőipari szakmunkásokat, valamim betanított és segédmunkásokat Havi kereseti lehetőség: vasipari szakmunkásuk 1000—2000 Ft között építőipari szakmunkások 1600—8800 Ft között betanított munkás 1400—1*00 Ft között segédmunkás 1300—1450 Ft között Dolgozóink, a munkakörnek megfelelően (téli-nyár!) egyen-, Illetve munkaruhát kapnak, A naponta be- és hazajáró, valamint a hét végén haza­járó dolgozók utazási költségéhez a vállalat hozzájá­rulást a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően biztosítjuk. Felvételre Jelentkezés: a járási tanács munkaügyi főelőadójánál Felvétel esetén az Utazási költséget megtérítjük. Értesítjük t. ügyfeleinket, hogy dec- 18-tó! dec. 31-ig összes felvevőhelyeinken és az üzemben folyamatosan leltározunk. Ez alatt az átvétel és u kiadas szünetel. Nógrád megyei PATYOLAT V ÁLLALAT, Salgótarján. mái mod adi,a [todwia iidsmló lafijjoit h> eóomagiat T.c. NEJJÁRJON AZ UTOLSÓ' PILLANATIG Bafassaoyarmati piac Jó az ellátás A balassagyarmati piacon kielégítő volt a hét eleji felho­zatal. Mind a környező közsé­gek őstermelői, mind a terme­lőszövetkezeti és MÉK-árudák választékos, elegendő árukész­lettel rendelkeztek. Balassa­gyarmaton még baromfiból is elegendő árukészletből válo­gathattak a háziasszonyok. To­jásból pedig bőségesen ellátták a termelők a piacot. Az év­szaknak megfelelő árucikkek­ből sem volt hiány. Az árak így alakultak: Cikkek MEK ár H ke ázab.piae Ft/k-­burgonya 3,80 3.— sárgarépa 3,80 5.— gyökér 7,60 8.— vöröshagyma 3,60 fejes káposzta 8.60 2.— kelkáposzta 3,40 karalábé 2 60 t.— karfiol 6.80 8,— alma (Jonathan) — alma (egyéb) — 6.— körte (Alexander) — 8.— szőlő (Otheiíól — Ki.— tojás 2,80 2,— dió (héjas) 18,— 18.-----20,— d ióból 14.— 55,-----60.— 38.— 40.— NÓGRÁD — 1968. december 18., szerda 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom