Nógrád, 1968. augusztus (24. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-24 / 198. szám

*C;T Az autókereskedelem a mezőgazdaság szolgálatában! Tar ma töszövotkőzetek, Áham( Gazdaságok ! Időt és pénzt takaríthatnak meg, ha most rendelnek GAZ 5I|\ típusú, 2,5 tonnás nyitott teliergépkoesit. Kedvezőtlen útviszonyoknál rendkívüli Igénybevétel nnn — . esetén is üzembiztos kitűnő ZU UUU » f segítőtárs. . M . Az őszi mezőgazdasági idény árengedmény! alatt Azonnal szállítjuk! Eladási ár: 65000 Ft AUTO- ES ALKATRÉSZKERESKEDELMI VÁLLALAT AUTÓKERESKEDELEM Budapest, XIII., Gogol u. t3. Telelőn: 104-738. ' Borsod megyei Állami Építőipari Vállalat telvesz cica-állványosó, ép.-buvkolő, vis­es gázszerelő, ép.-lakatos, hegesztő szak m unk ások a t, kubikosokat, segédm au k ásókat, jó kereseti lehetőségekkel és egyéb rendeletekben biz­tosított kedvezményekkel. Je lent késés: Miskolc. Magyar—Szovjet Barátság tér 4. sz. Munka­erő-gazdálkodáson. HIRDESSEN €7 \Ai’Ó£?fZ ! I 2. SS. nun Salgótarján városában Gizomj Itáshos szállítását térvési 20 literenként 4,— Ft szállítási díj térítése ellenében. Kérjük a gázolajat felhasználó lakosságot, hogy szál­lítási igényéi jelentse be a 2. sz, AKÖV kereskedel­mi csoportjánál, hogy a gázolajat szállító gépkocsi térilőjárati útvonalát a fűtési szezon beindultáig meg lehessen határozni a beérkezett igények alapjárt. Ifjúsági labdarúgó híradó Őszi idénynyitó szépséghibákkal Labdarúgás Táblázatok Megindult a nagyüzem a megyei Ifjúsági labdarúgó-baj­nokságban is. Az őszi idény első fordulójában mindjárt ukadt néhány szépséghiba Er- sekvadkert csapata otthoná­ban az első félidőben nyolc játékost szerepeltetett, ennek meg is- lett az eredménye: 8 gólt kaptak' A Vörös Csil­lag SE — St. ZIM találkozó elmaradt. A Szorospatak — Karancskeszt mérkőzés jelen­tését Molnár játékvezető va­lami rejtélyes okból kifolyó­lag még mindig nem juttatta el az ifjúsági bizottsághoz! Tavaszról elmaradt találko. zókat is le kellett játszani. Ezek eredményei: Érsekvad- kert — Karancskeszi 0:4. Zá- horszki (É.-vadkert) a kiállítás sorsára jutott utánrúgásért, és mert utána ocsmány szavak­kal szidalmazta a mérkőzés­vezetőt, játékjogát felfüggesz­tették. Bgy, AKÖV — Vörös Csillag SE 4:1. Az őszi első forduló eredmé­nyei: Dejtár — Romhány 4:1, Ersekvadkeri — Bgy. MÁV 1:8, Salgótarjáni Üveggyár — Bgy. AKÖV 2:0. Mátrano- itál: — Baglyasalja 6:0. a bajnokság Állasa 1. Bgy. MÁV I« 11 ‘I 1 59:i« U !. Sz -patak is S 3 t 54:18 15 3. St. Z1.V1 13 9 1 »31119 19 4. Bgy. AKÖV 14 8 3 3 38:22 19 ä. M.-növik 14 8 3 3 37:34 19 «. G.-vadkert 14 8 I 3 31:28 17 7. K.-készt 13 7 - « 49:23 14 8. Dejtár US 1 7 11:3« 13 9. Baglyasalja 14 4 3 7 33:3* II 10. Szécsény IS 3 3 7 28:27 9 11. Somosk. 13 4 - 9 22:33 8 12. HVCSSE 13 3 2 8 19:43 8 13. St. üveggyár 14 2 1 11 21 :30 3 14. Ronthány 14 2 1 11 16153 5 A forduló válogatottja: Ra­dos (Bgy. AKÖV) — Csasz- lovszkl <St. Üveggyár), Pri- beli (Bgy. MÁV), Gát (Dejtár), Pelrovics (M.-novák). Sztrecho (St. Üveggyár), — Mező (St. Üveggyár). Varga (M.-novák). Farkas (Bgy. MÁV), Sztankó (Dejtár), Széneczeí (Dejtár). A góllövőlista állása: 1. Zá- horszkl (Evadkert) 17. 2. Gor- dos (K.-keszi) 16, 3—4. Kovács (K.-keszl), Farkas (Égy. MÁV) 15—15.5. Répás (Mátranovák) 14, 6—8. Sztankó (Dejtár), Csa­ládi (Bgy. MÁV), Maczkovjál; (Sz.-patak) 12—12, 9. Czeg- lédi (Szécsény) 10. 10—12. Eg. tier (St. ZIM), Huttyán (Bgy. MA V), Oláh (Szécsény) 9—0, 13—15. Gajdos (Bgy. AKÖV). Czencz (Bgy. MÁV). Vízi (Bag­lyasalja) 8—8 góllal. NAPONTA KÉTSZER MizieliU az OLIMPIA eseményeit a televízió. KÜLÖNLEGES OTP hitelakciót Szeptember végéig történő TV-vásárlásnál, csak 10 ®/n előleget kell fizetnie! Atlétika Nógrádiak az országos vidék bajnokságon Szolnokon rendezték meg az országos atlétikai vidék baj­nokságot. Az Időjárás nem fogadta kegyeibe a vidék leg­nagyobb atlétikai versenyének résztvevőit. Az atléták dacol­va esővel, széllel, hideggel, néhány igen jó eredményt ér­tek el. Nógrádot négy egye­sület versenyzői képviselték. Egyedül Csábiné győzött, a többiek ' erejéből csuk helye­zésekre tellett. Eredmények: Női magás: 1 Csábiné (SKSE) 187 cm. ötpróba: ... 5. Klssné (SKSE) 3442 pont,... 8. Stra- usz (Bgy. MEDöSZ) 3315. Férfi 100: ...4. Bambuk (SKSE) 11,1. . Férfi 400: . . .4, Géczi (SÜM- SE) 50,6 800: ... 7. Géczi (SÜMSE) 1.55.7. 1500: ...3. Mecset- (SBTC) 3:52,0. ... 12. Jakus (SBTC) 4:08.3. 5000: ... fi. Hertelendi (SBTC) 13:27,0. ...11, Szatmá­ri (Bgy MEDOSZ) 15:56.2. 10 00Ó: ... 8. Hertelendi (SBTC) 32 :16,2. 3000 akadály... 8. Hegyi (SBTC) 9:53.6. ... 11. Máté (SBTC) 10:12.4. Távol: ...11; Erki (SBTC) 007 cm. Hármas: ... 8 Angyal (SKSE) 13.60. .. . 8 Baki, (SKSE) 13,40. Gerely: . .,10. Papp (SÜ'M- SE) 52,96. Kalapács: . .. 10. Bakos (SKSE) 39.84, Tízpróba: . .. 6. Csábi (SÜMSE) 5470 pont. * Az atlétikai NB I. B har­madik fordulóját szombaton és vasárnap az SKSE stadi­onban rendezik meg. Nógrád női válogatottjának ellenfele a Bp. Petőfi és Debrecen csa­pata. A férfiak a Bp. Honvéd tl-vel és Szegeddel versenyez­nek. Kiváló minőségben, rövid sz;íllíf;bi határidővel vállal bornítást, eloxálást, j kemény krámozást, horganyzást (elektromos úton) és eloxálást (színes és színtelen kivitelben) o a Pestvidéki Gépgyár Felvilágosítást ad: Görög László. . telefon: . 140—432/180, 176-os mellék. Példátlan eset A sportéletben szinte pél­dátlan eset, hogy egy sportkör működését valamilyen nyo­mós ok miatt felfüggesztik. Ez történt meg a Ludányhalá- szi Tsz SK-val, Előzmények: az egyesület vezetősége a felsőbb sporté szervek tájékoztatása, és en­gedélye nélkül megegyezett egy csehszlovákiai sportkörrel otla-visszavágós alapon lab­darúgó-mérkőzések lejátszá­sára. Mivel nemzetközi mér­kőzést csalt az MTS engedé­lyével lehet játszani, a szé- csényi JTS és a járási pártbi­zottság kérte az egyesület vezetőségét, hogy tekintsen el a. találkozók lebonyolításától. Ennek ellenére Ludányhalászl- ban megrendezték a mérkő­zést. A sportkör vezetőségének példátlan eljárásával a JTS elnökségi ülésen foglalkozott, és elrendelte az egyesület mű­ködésének felfüggesztését. Az anyagiakat és a pénztárköny­vet a JTS augusztus 24-én ve­szi át. 1. CJp. DÓZM9 18 10 8 2 84.18 20 2. Vasa. 18 12 ■> 4 43124 26 3. lerencváro. 18 9 ? Z 33:20 30 4. Bp, Honvéd 18 9 6 3 32:17 24 5. Csepel )S 8 5 3 22:13 31 6. Pécs is 7 5 0 30122 19 7. DunaúlvAros 18 7 4 7 20:25 18 . 8. MIK 18 Ő 6 3 231*24 1« 9. Tatabánya 18 4 7 7 17:20 18 10. Egyetértés íl 3 9 6 32:29 1 5 11. Szombathely 18 4 7 7 18:27 15 12. Szeged 18 3 5 8 18:43 18 13. Salgótarján 18 4 0 8 24:33 14 14. Videoton 13 6 2 10 21:35 14 13. Diósgyőr 18 4 5 9 20:29 13 16. Győr IS 2 8 8 16:23 I? NB l. TARTALÉK 1. ÜJp. Dózsa 18 14 1 3 38:24 29 2. IV1TK 18 11 2 3 48:21 24 3. Tatabánya I« 10 4 4 38:25 24 4. SBTC 18 9 5 4 33:36 23 5. Videoton 19 10 3 3 42:30 28 6. ETC 18 10 3 3 40:31 T> 7. Bp. Honvéd íl 9 1 8 37:34 19 8. Vasas 1*. 7 3 6 27:24 r> 9. Dunaújváros 18 7 3 8 36:34 1.9 10. Szombathely 18 7 3 9 33:32 16 11. Győr 18 3 8 7 3«:40 10 12. Szeged 18 6 2 10 29:40 14 13. Csepel 17 4 6 7 27:38 14 14. Pécs . . 17 4 3 10 31:45 11 15. Egyetértés 18 3 2 13 13:43 8 16. DVTK 18 1 4 13 20:61 6 Tavaszból elmaradt m érkézé* sek: Vasas—Pécs. NB I Csepel—Vasas* B. 1. Komló 20 12 5 3 32:11 29 2. Kecskemét 20 11 5 4 27:17 27 3. Eger ’A) 9 8 3 28:20 26 4. Oroszlány 20 9 4 7 31:19 22 5. IMAVAO 20 8 6 6 19*49 22 6. Szállítók 20 9 3 8 28:20 21 7. Várpalota 20 7 7 0 23:19 «1 8. Nagybát. 20 9 5 7 28:24 «1 9. Bp. Spart. 20 6 9 3 26127 21 10. Bp. Előre 20 7 6 7 18:13 20 11. SZMTE ti 8 4 8 23:26 28 IS. Győri D. 20 7 3 8 23:30 19 13. Pécsi B. 20 6 9 9 19:27 17 14. MVSC 20 5 7 8 16:2« 17 15. Ózd 20 5 6 9 14:21 1« 16. BVSC 20 5 5 10 25:32'1.3 17. Vyíregyh. 20 4 5 11 15:20 13 18. Budafok 28 4 5 M t9::;5 n NB II. KÜ25BPCSOPORT 1. S*f. M A V 1« 11 2 3 10:16 24 2. Saig. KSE 16 9 4 3 26:20 22 3. EVTK 16 9 2 5 23:15 20 4. Ki steren,ve 1« 7 4 3 2U20 18 5. Kazincb. 16 7 4 3 20:20 1* 6. Borsod 16 0 5 5 1842 17 7. Papp SE 16 6 3 5 23:23 17 8. Ormosb. 16 8­8 23:25 1.0 9. Volán SC 16 6 4 « 21:21 1« 10. REAC 16 5 5 6 26:26 15 11. KFSE 16 6 3 7 73:27 15 12. Esztergom 16 5 3 8 26:23 13 13. A'másfüz. 16 5 3 8 15:’9 13 14. III. kér. 16 5 3 8 13:73 13 15. Tűzoltó D. 1b 4 2 ift 16:?5 1« 16. Autóbusz 16 4 1 11 12:37 9 NB Hl. ESZAKKÖZfiP-CSOPOUT 1. Ikarus 16 12 1 3 45:14 25 2. Aszód Jb 11 1 4 2748 23 3. VccséN 1b 9 4 8 24:1* 22 4, S. Bányagép 16 8 4 4 26:1« 20 '15. TVIáftftr 10­‘ 7 3 4 32:22 19 6. Z.-pálf. Ép. 16 7 4 5 27:19 1* 7. ÉRDÉRT 16 7 4 3 27:22 19 8. Bag . 16 6 3 7 26:33 I* 9. B.-gyarm. D. 16 5 3 0 19:26 m 10. Karancslap. 16 6 2 8 31:97 *4 11. K. Sörgyár 16 4 8 0 19»**“ 1« 12. Sashalom 16 4 5 7 2t|* ’ * n. Mizserfa 16 4 5 7 2tr*i v* 14. R.-keresztár 16 4 4 8 ír»:1** r 13. Gödöllő 16 1 7 8 17:75 4 16. Bp. Postás 16 1 4 n !5:"o i NB III. ÉSZAKI CSOPORT 1. S.-újhelyi Sp. 16 10 •) 4 3043 S» 2. Gyöngy. Sp. 16 10 2 4 2143 22 3. Edelény 16 9 2 B Will M 4. Égercsehi 16 7 6 3 27:22 20 5. Sírok! V. 16 7 3 6 22:2) 17 6. Zalka SE 16 7 ■2. 7 20:25 16 7. Somsáiyi B. 16 7 2 7 25:25 1« 8. Pásztó 16 6 4 0 30:28 16 9. iludabánya 16 7 1 8 2745 15 jO.Gáspár SE 16 6 3 7 39:22 15 7 ?í:26 15 12. szuhavölgy 18 7 1 8 23:30 15 13. Alberttelep 16 3 4 7 20:23 14 14. yiisk. EAC 16 4 4 8 23:23 12 15. Petőfibáma 16 3 r> 8 12:33 11 16. Hatvani K. 16 3­11 14:34 !• Megveszem, vagy bizományba átveszem felesleges bútorait, hálót, kombinál­tat. konyhabútort, egyes darabokat is. Ugyanezeket felújítva eladom.. Telefon, vagy levelezőlap-hívásra házhoz jövök. Salgó­tarjánba hívásra ' he­tenként egyszer lövök. Urbán Tstvánné kis­kereskedő. Balassa­gyarmat Táncsics Mi­hály út 4. Telefon. 232. Beton és Vasbeton­ipari Művek g/erttend rei gyára (Szentendre Dózsa Györav út 34n valamint váci telepe (Vác. Kisrét dűlő 1.) azonnali belépésre fel­vesz férfi segédmun­kásokat betoneleni- gyártó. női dolgozókat mozaiklapgyártó mun kakörbe. csökkentett munkaidővel. Felvétel szeméivel íelentkezé* esetén. Munkásszállói és üzemi étkezést biz­tosítunk. Balassagyarmat Pe­tőfi u to. számú ház, három szoba, konyha, éléskamra. veranda beköltözhetően eladó. Benkó István. HIRDESSEN A NOGRADBAN) Adas-vétel. csere eseten segítünk megoldani gond­jait. Lapunk hirde­tése mindig ered­ményes Az apróhirdetés lakossági díjsza­bása: Hétköznap l. vasárnap 2 fo­cim szavanként. HIRDLXÉSFEL VÉTEL S ALGO­l ARJAIMBAN: Nógrád rtiegyei Lapkiadó Vállalat Petőt» u. L Magyar Hirdető Vállalat kirendelt­segen: Salgótarján. Kara ncs u. 6. Ba lassagyarmat. Luther u. 8. | szalagfűrész motor* t ml eladó. Balassa-* gyarmat, Luther u. 8. Eladó Salgótarján­ban, Micsurin útofl 243 négyszögöl ház*- hely. Érdeklődni a Ti- 94-es telefonon Telek építkezési anyaggal eladó. Tele­fon : 22-94. Vaskerítés, üvegtető, erkélyrács készítését vállalom olcsón, kí­vánt időre. Lakatos tanulót felveszek. Sal­gótarján, Régiposta u 26. Elcserélném duna­újvárosi 2 szobás, hallos, összkomfortos, első emeleti Inka só­mat. Salgótarjánban hasonló lakásért, ér­deklődni lehet Somos­kőújfalu. Csipkés Pál. Ady Endre u. 42. alatt bármikor.- Olcsón e'adó javítás­ra szoruló Bösenúor- fer pán cél tőkés zon­gora. Cím a 22-04-e* telefonon. Gépírást, másolást i vállalok másodállás­ként is. Cím a 22-94­es telefonon. Eladó krémszínű Skoda Octávia 40 ezer­re). 43 ezerért, meggy­színű Skoda 1200-as igen jó állapotban. Munkanapokon 8-14-ig. Nagycsáté dűlő, ipar­telep. Vennék modern, súlyosan karambolo­zott személygépkocsit. Ajánlatokat: Salgótar­ján. TV, Rózsafa u. 36 NÓGRÁD — 1968. augusztus 24., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom