Nógrád, 1967. november (23. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-25 / 279. szám

1967. november 25., szómba? NOSRAD 5 Nem mellékes tantárgy a testnevelés Több testnevelő, tornaterem és sportudvar kellene Az utolsó forduló eredményei Ifjúsági labdarúgó-híradó Karancslapujtő a bajnok — Lantos Tibor a gólkirály A Nógrád megyei ifjúsági labdarúgó-bajnokság küzdel­mei befejeződtek a 30. fordu­ló mérkőzéseinek lejátszásá­val. Két meglepetés született. A Dej tár együttese legyőzte a 2. helyezett Bgy. MÁV csapa­tát. A sereghajtó Forgács a középmezőnyben helyet fogla­ló Mátranovákot fektette két- vállra. A Karancskeszi—Szo­rospatak mérkőzés elmaradt. A Szorospatak kilenc ember­rel jelent meg, ebből négy já­tékosnak az orvosi igazolása nem volt rendben, ezért a két bajnoki pontot 0:0-ás góla- ránnyal a hazai együttes kap­ta. A hiányos kiállás kétes di­csőségével Dejtár, Forgács és Romhány csapata „dicseked­het”. Mindhárom együttes 10 emberrel játszott. Egy kiállí­tás történt. Dreskóczi (Bag­lyasalja) dorgálásban része­sült. A csatárok idényvéai for­mában játszottak, 25 gólt lőt­tek, a mérkőzésenkénti átlag 3,1 gól. Befejeződött a ver­senyfutás a gólkirályi cím el­nyeréséért. Három gól előny­nyel Lantos Tibor, a Karancs­lapujtő csapatának balössze­kötője bizonyult a legjobb gól­lövőnek Újházi (Szorospatak) előtt. Az Utolsó forduló eredmé­nyei: Dejtár—Bgy. MÁV 2:0. Palotás—Szécsény 0:1, Forgács —Mátranovák 3:2, Karancske­szi—Szorospatak (elmaradt). Érsekvadkert — Karancslapüj- tő 1:2, Romhány—St. ZIM 1:4, Baglyasalja—Bgy. Dózsa 0:5, Somoskőújfalu—St, Üveggyár 4:0. A bajnokság végeredménye 1. Klapujtő 30 24 3 3 1131 29 51 2. Bgy. IVÍÁV 30 19 3 8 88: 33 41 3. Bgy. Dózsa 30 17 7 6 66: 30 il 4. Evadkeri 30 13 6 11 69: 40 32 5. St. ZIM 80 12 8 10 52: 45 32 6. Palotás 30 15 2 13 45: 5t 32 7. Kiteszi Ü 13 3 12 41: 47 31 8. »újfalu 30 12 6 12 72: 52 30 9. Mnovák 30 11 6 13 81: 71 28 10. sspatak N 11 S 14 72: 64 27 11. Dejtár 30 11 S 14 52: 60 27 12. Balja 30 9 7 14 54: 63 25 13. Széősény 30 9 5 16 55: 89 23 14. Romhány 30 9 4 17 49:107 2Í 15. St. Üveg. 30 8 5 17 40 * 81 21 16. Forgács 30 7 3 20 30:111 17 A Karancslapujtő imponáló fölénnyel 10 pont előnnyel nyerte meg a bajnokságot. Az egyedüli csapat, amely több mint 10Ö gólt lőtt, és a legke­vesebb gólt kapta. A csapat játékosainak teljesítményéhez gratulálunk. As utolsó forduló Váloga­tottja: Zólyomi (Dejtár) — Tóth (Kiapuj tő), Laukó (Szé- csény), Verbovszki (Forgács), Mohácsi (Bgy. Dózsa), Besse­nyei (St. ZIM), Dudás (Szé- Csény), Török (Bgy. Dózsa), Kovács (Dejtár), Dudás (St. ZIM), Balázs K. (Somoskőúj­falu). A góllövőlista végeredménye: I. Lantos T. (Klapujtő) 36, 2. Újházi (Szpatak) 33, 3. Os­gyáni (Klapujtő) 28, 4. Huty- tyán (Bgy. MÁV) 28, 5. Mar- sinszki CMnoVák) 26, 6. Lavaj F. (Klapujtő) 22, 7. Mátyás (Bgy. MÁV) 21, 8. Török (Bgy. Dózsa) 21, 9. Egner (St. ZIM) 21, 10. Érsekmurányi (Szpa­tak) 20, 11. Szabó A. (Somos­kőújfalu) 20, 12. Balázs K. (Somoskőújfalu) 20 góllal. A sportszerüségi verseny végeredménye: 1. Karancsla­pujtő 300, 2. Palotás 290, 3. Mátranovák 290, 4. Bgy. Dó­zsa 260, 5. Érsekvadkert 200. 6. Romhány 260, 7. St. ZIM 250, 8. Bgy. MÁV 260, 9. Karancs­keszi 240, 10. St. Üveggyár 230, II. Dejtár 220, 12, Széesény 220, 13. Szorospatak 200, 14. Baglyasalja 200, 15. Somoskő­újfalu 180, 16. Forgács 140 ponttal. NB III. EszaMfÖiéo-csoport Három táblázat és néhány következtetés Á labdarúgó NB III. Észak- közép-esúportjában befejeződ­tek a küzdelmek, és mint ismeretes a Volán SC fel­jutott az NB II-be, a Bgy. MÁV, a Jászberényi Va­sas es a Testvériség pedig ki­esett. A tavaszt és Őszi ered­mények, valamint az összesí­tett végeredmény alapján ki­tűnik, hogy a bajnokcsapat jó átlagteljesítménnyel szerezte meg az első helyet. A hat nóg­rádi csapat szereplését Illető­en: a tavaszi szezonban gyen- gén szereplő csapatok (Pásztó, Zp. Építők) ősszel erősen fel­javultak, és a középmezőny­ben végeztek. A másik négy együttesnél ellenkező előjelű tendenciát tapasztalhattunk. A Mizserfa, a Bgy. MÁV és a Bányagép SK., valamint a Bgy. Dózsa a tavaszi szezon végén igen előkelő helyen állt. ősszel viszont visszaestek. A három táblázat tanulmányozá­sa választ ad arra, hogy a baj­nokság mely részében szere­peltek jól. vagy rosszul a szó­ban forgó együttesek. Tavaszi eredmény I. Gödöllő 15 9 4 2 22:13 22 2. ÉRDÉRT 13 9 2 4 30:16 20 3. Volán SC 15 8 3 4 29:15 19 4. Mizserfa 15 8 2 3 17:14 18 5. Bgy. Dózsa 6. Bányagép SK. 15 7 3 5 23:20 17 15 6 5 4 22:21 17 7. Bgy. MÁV 10 7 2 6 17:16 16 8. Bag 15 7 2 6 25:24 16 9, Aszód 15 6 2 7 15t24 14 10. IRARÜS 13 5 3 7 20:15 13 ll. Bp, Postás 13 4 5 6 21:22 13 12. Zp. Építők 15 4 4 7 17:18 1? 15. K. sörgyár 15 3 6 6 16:21 12 14. Pásztó 15 4 4 7 16:24 12 15. Jászberény 13 5 1 9 23:33 11 16. Testvériség 15 2 4 9 6:23 8 őszi eredmény I. IKARUS 14 12 i 1 88113 38 2. Volán SC 13 10 4 1 38t 3 34 3. Bp. Postás 13 0 1 3 38114 31 A bajnokság végeredménye t. Volán se 8. IKARUS 5. Gödöllő 1. Bp. Postás s. érdért 6. Bgy. Dózsa i■ Bányagép SK. 8. Aszód 9. Pásztó 10. Zp. Építők ll* Mizserfa it. »ag IS. K, s6rgyár 14. Bgy. MÁV I*. Jászberény* I«. Testvériség 30 18 30 17 30 16 30 13 30 13 30 13 30 11 30 12 30 12 30 11 30 12 30 11 30 10 30 10 30 t 6 12 7 12 3 13 7 12 8 13 8 14 3 18 57!t4 43 85128 38 39:32 37 49:38 34 49*37 33 50:45 31 39:48 31 41:42 30 37:44 30 41:36 29 33135 25 4t!50 29 42141 28 31142 26 31162 19 Az iskolai testnevelésnek és sportnak jelentős szerepe van a diákok életében, nemcsak azért, mert fizikai erejüket és ügyességüket fejleszti, hanem mert hozzájárul hasznos er­kölcsi és akarati tulajdonságok kialakításához Is. Csaknem százesztendős múltra tekinthet vissza hazánkban a testnevelés kötelező oktatása, de ezt a tan­tárgyat még nem is olyan ré­gen csak „mellékes”*nek tekin­tették. Az iskolai testnevelés és sport sok ezer gyereket és Szülőt érdekel és érint, ezért beszélgettünk erről a témáról Kozmanovics Endrével, az MTS tömegtestnevelési- és sportosztályának vezetőjével. *— Magyarországon a testne­velés kötelező oktatását 1868- ban megjelent népoktatási tör­vény rendelte el — mondotta az osztályvezető. — Ennek el­lenére csak lassan haladt elő­re az iskolai testnevelés ügye. Nem- voltak meg az alapvető anyagi-, személyi- és tárgyi előfeltételek. A Horthy-rend- szer elsősorban a gimnáziu­mokban, — tehát ahol főleg te­hetősebb szülők gyermekei ta­nultak, biztosította az iskolai testnevelés feltételeit. Ezzel szemben az elemi népiskolák­ban, a polgári iskolákban (ki­Természetjórás 4. Pásztó 15 8 2 5 21:20 18 5. Zp. Építők 15 7 3 5 24:18 17 6. Aszód 15 0 4 5 26:18 16 7. K. Sörgyár 15 7 2 6 26:20 16 8. Gödöllő 13 7 1 7 17519 15 9. Bgy. Dózsa 13 6 2 7 26:24 14 l0. Bányagép SK. 16 5' 4 fi 17:27 14 11. ÉRDÉRT 15 4 5 6 19:21 13 12. Bag 15 4 5 6 22:26 13 13. Mizserfa 13 4 3 8 Í6t2l 11 14. Bgy. MÄV 13 3 4 8 14126 10 15. Jászberény 15 2 4 9 8:29 8 16. Testvériség 15 1 3 11 7:29 5 30 3 7 2# 13:52 13 Rendszeressé teszik a szakosztályi életet Az SKSE 12 szakosztálya közül a „legnépesebb” címmé! a természetjárók dicsekedhet­nek. A több száz főnyi tagsá­got azonban a szakosztály ve­zetősége eddig nehezen tudta mozgósítani, egy-egy aktuális kérdésről időközönként tájé­koztatni. A szakosztólyvezetés elhatározta, hogy december 1- től minden hónap első és har­madik hetének csütörtökjén Szakosztály-értekezletet tarta­nak, s ismertetik á tagsággal a természetjárók előtt álló fel­adatokat, időszerű kérdéseket, Az Összejövetelek alkalmával filmeket is levetítenek, ame­lyeket a szakosztály tagjai egy-egy belföldi, vagy külföl­di túra alkalmával készítettek. A szakosztály-értekezleteket a Salgótarjáni Acélárugyár Mű­velődési Házában tartják. FIGYELEM! GAZ 51-es típusú elhasználódott tehergépkocsiját fel- újítottan — kb. 35 000 Ft-ért azonnal kicseréljük. Mezőgazdaság részére a 3004. Korm. sz. alaprendelet szerint az 50 %-os kedvezményt biztosítjuk. Kérjük: kössön szállítási szerződési Í968. évre is. Cím: XI. sz. Autójavító Vállalat Szeged, Tolbuchin sgt 11. Telefon: 15-491. \\ Véve a budapestieket), az ak­kori tanonciskolákban, a szak­iskolákban nem tekintette fon­tosnak e tantárgy oktatásának fejlesztését. — Milyen változások történ­tek a felszabadulás után? — 1948-ban létrehozták az általános iskolát, amely a 6— 14 éves korú gyermekek szá­mára szervezetileg biztosította a rendszeres testnevelést. Je­lentős változás történt 1950- ben is, ekkor kapott helyet a testnevelés az ipari tanulók képzésében, és ugyancsak en­nek az esztendőnek az esemé­nye az a döntés, hogy a test­nevelés érdemjegye azonos ér­tékű a többi tantárgy érdem­jegyével, vagyis a testnevelés azóta nem mellékes tantárgy! Megemlíthetem még az 1952-es esztendőt, azóta kötelező a testnevelés oktatása az egyete­meken és a főiskolákon. «“ A testnevelők száma a felszabadulás előttinek hatszo­rosára emelkedett. A középis­kolai tanulók létszáma az utóbbi 12 esztendőben csak­nem megkétszereződött: az 1984/55-ös tanévben 119106, az 1966/'67-es tanévben Viszont már 230 299 tanulója volt ezek­nek az iskoláknak. Az iskolai testnevelést nem volt könnyű úgy megszervezni, hogy lépést tarthasson a követelményekkel. — Mi okozza a legnagyobb gondot? — Nem mindenütt értették meg a kötelező testnevelés je­lentőségét. Pedig gyakran ettől függ a testnevelés megbecsülé­se és anyagi ellátottsága. Az iskolák közvetlen ellenőrzése, támogatása a szakfelügyelet feladata. Előfordult, hogy egyes megyékben a testnevelési szak- felügyelők számát csökkentet­ték. Általában a szakfelügye­let hatóereje nem elegendő, mert észrevételeiket nem ve­szik kellőképpen figyelembe, különösen akkor, amikor ezek­nek anyagi következményei is lennének, Gondot okoz az is, hogy nincs elegendő nevelő. Általános iskoláinkban a test­nevelő képesítésű nevelők szá­ma 1913, Lényegesen kevesebb, mint amennyi kellene. A kö­zépiskolákban kedvezőbb a helyzet, mert ott 751 testnevelő tanít, csak 59-el kevesebb, mint amennyi elegendő lenne. A szakmunkásképző iskolák­ban 247 testnevelő foglalkozik a fiatalokkal, tanárhiány ott nincs. Megnyugtató a jelenlegi állapot a felsőfokú oktatási in­tézményekben iS, ahol 152 a nevelőit száma, s nincs te szükség többre. — Kaphatnánk rövid tájé­koztatást az iskolák sportléte­sítményeiről? — Legalább kétféle sportlé­tesítmény kell az iskolai test­nevelés! órákhoz: tornaterem és iskolaudvar. A diákok ed­zettségét növelné, ha az órák jelentős részét a szabadban tartanék meg. A legtöbb isko ­laudvar azonban nem alkalma** erre, vagy azért, mert nem tartható tisztán, vagy mert u talaja nem megfelelő. Mindez csak növeli a tornatermek fontosságét. A különféle isko­lákban 1696 tornaterem vah Viszonylag a legjobb a helyzet a középiskolákban, ezeket kö­vetik sorrendben a felsőfokú oktatási intézmények. A leg kedvezőtlenebb a helyzet az általános iskolákban. — Hogyan várható az isko­lai testnevelés helyzetének to­vábbi javulása? — A jelenlegi heti két óra kötelező testnevelés nem ele­gendő arra, hogy a tanulók mozgásigényét kielégítse, és ezért szükséges a kötelező testnevelésen kívül a tanulók sportolásának megszervezése az iskolák sportköreiben és a társ sadalmi sportegyesületekben. Az általános iskolásoknak az úttörő-mozgalom keretében az úttörő-olimpián és más verse­nyeken nyílik lehetőségük a sportolásra, míg a középisko­lások a házi te egyéb verse­nyeken kívül az idén megindí­tott országos bajnokságok kü­lönböző szintű versenyein sportolhatnak, Apróhirdetések APRÓHIRDETÉSEK DÍJSZABÁSA s Hétköznap szavanként : 1 forint, az első sző 2 forint. Vasárnap szavanként : 2 forint, az első sző 4 forint. Apróhirdetésfelvétel: Salgótarján, Petőfi tér I. szám alatt (a bejárat mellett.) Kész ágynemű— kevesebb gond! Itt as ideje! Egészítse ki hiányzó ágynemű készletét! Kiváló minőségű anyagokból készült sima. mintás és hímzett kivitelben minden Igényt kielégítő választékot talál a szaküzletekben. Fehér és színes párna Pannónia párna Damaszt párna Lepedő 3 részes Pannónia garnitúra 3 részes Damaszt garnitúra 4 részes fehér hímzett garnitúra 4 részes hímzett modem mintás, Agatha garnitúra 43, - Ft 55,- Ft-tói 78,- Ft 70.- Ft-tól 276.60 Ft 357,— Ft-tól 425.40 Ft 381,50 Ft Vásároljon késs ágyneműt 1 Jó karba» levő 1102-es Skoda sze­mélygépkocsi olcsón eladó. ZagyvapálíaL va, Hősök üt if. 2 szoba, konyha, epájzból álló házrész olcsón eladó. Érdek­lődni: Balassagyar­mat. Ipoly utca 3 sz. Kertes családi ház eladó. Salgótarján, Rákóczi út 288. Ko­vács György. gzórtelenítse lábalt szörtelenitő krém­mel. Ajkat, bajuszt, (női) hónaljt szőrte- lernte porral. Egész­ségre, bőrre ártal­matlanok. Adagja tíz forint. Hámlasztó, fehérfta, szeplökrém. HalVányítd folyadék. Fényvédő krém. Ér­zékeny száraz bérre bőrtápláló zslros- krém. Ráncos bőrre kakaóvajas krém. Speciális hajSzesz Zsíros, korpás fej­bőrre. Fej bőrkrém száraz, törékeny haj­ra. KŐnhyáiió szem. oldöfe, ssemplita lakit. Hónalj, tenyér, izzadás elleni púder. I.áblzzadást gátló s*er. Bdritettténve- dés, sarökrepedés tyúkszem? tiő lakk. Megrendelhetők Utánvéttel dr. Rabi­nak óladét* vegyész­mérnöknél, Székes- fehérvár, Piactér 33. A karancssági ..Revesüit Rrő” Ter­metőszdvetkezet ajánl megvételre vá­gott tdzlfát (tölgv. cser. akác) o-ként leszállítva 50.— Ft. ért. Megrendeléseké* kértük a tsz-böz be- nyújtani. A KPM Közúti igazgatóság, Éger, Uronay Sándor U. 16. — felvételre keres 1 fö Útépítési gyakor­lattal rendelkező mérnököt a salgó­tarjáni kirendeltség vezető állás betölté­sére 1968. január 1-1 belépéssel. — To­vábbá 1 fő szakasz­mérnököt ugyancsak útépítésben Jártas képzettséggel, salgó­tarjáni székhellyel — azonnali belépésre. Mindkét állás betöl­tése esetén fizetés megegyezés szerint. — Jelentkezés Írás- bán, vagy személye, sen a fenti címnél. Hordozható csé­répkályna eladó. Salgótarján, Hunya­di körút 23. Tóth. Olajkályha eladó. Telefon: 23-24. Jobbágyiban, va­súthoz közel, s szo­ba, konyha, mellék- helyiségekből áiiö félház beköltözhető­en eiaaó 4ö noo Ft­ért. Érdeklődés: Job­bágyi, Felszabadulás Ut 73. Garázs azohnál Ri­adó. zrínyi Miklós út IS, Telefon 19-69, A karancsságl „Egyesült Erő" Ter­melőszövetkezet egyetemi. esetleg technikumi végzett­ségű szakembert keres özemégvséa- Vézetőí állásba. Kö­vetelmény, kétéves szakma! gyakorlat fizetés megegyezés szerint Útiköltsé­get csak felvétel esetén térítünk. Ma­gánosok előnyben. Azonnali belépésit keresünk lehetőleg adminisztrációban jártas gép- és gyors- írónőt kiemelt mun­kakört»«, valamint egy portást és egy éjjeliőrt. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni a Quali­tät Könnyűfémipari Feldolgozó Vállalat, Ape, Személyzeti Osztályán. A Stromfeld Anrél Gépipari Techni­kum azonnali belé- Pétire keres fűtési idényben kazánfű­tői. Idényen kívül karbantartói mun­kára elsősorban vas­ipari szakmunkást Jelentkezni lehet az iskola gazdasági hivatalában. Az Erdőkürti No­vember 7. tsz. 79 wm-es szögvas és 40 mm-es T-vas da­rabolását minden méretben vállalja; rövid határidőre. Ér­deklődni lehet! Er- dokürt. November 7, Tsz, Telefon: 2, 8— 16 óra között, Oldalkocsis Pan­nónia 16 állapotban eladó. Nagybátohy (Maoonka) Budai Nagy A. u 14, Bú­nál. Salgótarjáni két­szobás összkomfor­tos, garázsos laká­som cserélem bu­dapestire. 363-959. vagy ^Salgótarján- 23-24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom