Nógrád, 1967. október (23. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-14 / 243. szám

1987. október 14.; szombat NOGRA D r> Ez történt a IX. fordulóban Ifjúsági labdarúgó-híradó A csapatok 29 gólt rúgtak A megyei ifjúsági labdarú­gó-bajnokság őszi IX. fordu­Eredmények: Karancskeszi lyasalja), Szilágyi (Romhány), Bgy. MÁV 0:0, Érsekvad- Szabó (Érsekvadkert), Csat­lójában jónéhány együttes kert — Forgács 8:0, Romhány lós (Szécsény), Meló (Rom­egyetlen gólt sem tudott rúg- — Palotás 4:2, Baglyasalja — hány), Csaszlovszki (St. üveg­ni. A listavezető Karancsla- Dejtár 2:0, Somoskőújfalu — gyár), Osgyáni (Karancsla­pKjtő Salgótarjánban is im- Szécsény 1:4, St. Üveggyár— pujtő>, Kristóf (Érsekvadkert), ponáló fölénnyel győzött a tíz Mátranovák 4:1, St. ZIM — emberrel kiálló St. ZIM el- Klapujtő 0:3. A Bgy. Dó­len. A második helyezett Bgy. zsa — Szorospatak mérkőzés Újházi MÁV pontot veszített Ka- két pontját 0:0-ás gólarány- Lantos rancskesziben. A Bgy. Dózsa nyal a hazai csapat kapta. —Szorospatak mérkőzés elma­radt, mert a vendégcsapat nem jelent meg időben. Az St. Üveggyár — Mátranovák mérkőzésen Szabót (Üveggyár) szándékos utánrúgásért a játékvezető kiállította, a fe­gyelmi bizottság pedig három bajnoki., mérkőzéstől eltiltot­ta. Az Érsekvadkert — For­gács mérkőzésen Csatlós (Forgács) jutott a kiállítás sorsára,. mert saját kapusát megütötte. Négy hétig kényte­len bajnoki mérkőzésektől tá­vol maradni. A csatárok nem kényeztették el a nézőket. Összesen 29 gól esett, a gól­átlag 3,6. A bajnokság: állása 1. Klapujtő 24 20 1 3 90:22 41 2. Bgy. MÁV 24 17 3 4 78:29 37 3. Évadkert 24 12 6 6 59:20 30 4. Bgy. Dózsa 24 12 6 6 45:27 30 5. St. ZIM 24 10 7 7 42:31 27 6. Kkeszi 24 11 4 9 34:34 26 7. Sújfalu 24 9 5 10 57:38 23 8. Mnovák 24 9 5 10 62:59 23 9. Palotás 24 11 1 12 37:53 23 10. Szpatak 24 9 4 11 58:52 22 11. Baglyasalja 24 8 5 11 45:45 21 12. St. Üveggy. 24 8 4 12 37:58 20 13. Romhány 24 7 4 13 38:78 18 14. Dejtár 24 6 4 14 37:52 16 15. Szécsény 24 6 3 15 34:79 15 16. Forgács 24 5 2 17 18:94 12 A forduló válogatott fa: Szán­Antal (Érsekvadkert). A góllövőlista állása: 1. (Szorospatak) 27 2. (Karancslapujtő) 25, 3—4. Osgyáni (Karancslapuj­tő), Huttyán (Bgy. MÁV) 22—22, 5. Mátyás (Bgy. MÁV) 20, 6. Marsinszki (Mátrano­vák) 19, 7—8. Szabó (Érsek­vadkert), Boros (St. Üveggyár) 18—18 góllal. A sportszerűségi verseny ál­lása: 1. Karancslapujtő 240, 2. Mátranovák 235, 3. Palotás 235, 4. Bgy. MÁV 230, 5. Ér­sekvadkert 220, 6. Karancs­keszi 215, 7. Bgy. Dózsa 210, 8. Romhány 210, 9. St. ZIM 190, 10. St. Üveggyár 180, 11. Szécsény 175, 12. Dejtár 170, 13. Szorospatak 165, 14. Bag­lyasalja 160, 15. Somoskőúj­ió II. (St. Üveggyár) — Je- falu 125, 16. Forgács 110 pont­len (Bgy. MÁV), Pusnik (Bag- tál. Fegyelmi határozatok A megyei labdarúgó szövet- AKÖV javára ítélte a szövet­ség 1. számú intéző bizottsága ség, mert a bajnokságban legutóbbi ülésén megtárgyalta résztvevő valamennyi egvesü- a megyei I. osztályú labdarúgó leinek tudomására hozták az bajnokság őszi VIII. forduló- 1967. április 15-én kelt körle- jában bekövetkezett két rend- vélben, hogy a balassagyar- kívüli eseményt, és a követke- mati pályák zsúfolt programja zö határozatokat hozta: miatt a Bgy. AKÖV a vasár­nap délelőtti órákban rendezi A félbeszakadt érsekvadkert meg hazai mérkőzéseit. —Forgács mérkőzés két baj­noki pontját a pályán elért A megyei labdarúgó-bajnok- 7 :l-es eredménnyel Érsekvad- Ságban egy, az NB-s ifjúsági kert javára igazolta; a sző- vonalbajnokságban pedig két vétség az érsekvadkerti csa- játékost állítottak ki a játék- pat ősszel még hátralevő há- vezetők a legutóbbi forduló­rom mérkőzésére szövetségi ban (A megyei bajnokságban ellénort küld ki, akiknek költ- ., „ ségeiket a sportkör köteles ez ^ a kiállítás). A szö- megtéríteni; Horváth Jánosét- vétség fegyelmi bizottsága Ver- sekvadkerti lakost pedig egy bovszki Zoltánt (Forgács) há- évre eltiltotta a labdarúgó- rom bajnoki mérk6zéstől til- mérkőzések látogatásától. totta el> Nagy Lászlót és Ta­Az elmaradt Balassagyarma- kács Győzőt pedig (mindkettő ti AKÖV—Szorospatak mérkő- Zagyvapálfalvi Építők ifi) szi- zés két pontját 0:0-ás gól- gorúan megdorgálta sportsze- aránnyal a Balassagyarmati rűtlenségükért Sárkányrepülés a Hoszkva-folyón át A moszkvaiak hamarosan szenzációs látványosság szem­tanúi lesznek: Alekszandr Ka- zennov fiatal mérnök és lelkes munkatársai óriási méretű sár­mányszerkezettel is rendelke­zik. „Futóműként” apró mű­anyagcsónakokat szereltek rá. A húszas évek végén és a harmincas évek elején nagy kányt készítettek, amely me- divat voU a szovjetunióban a rész utasával az októberi for- sárkányon való repülés. Most radalom évfordulója sportese- váUalkozó szellemű fiatalok menyeinek keretében átrepüli a MoszkVa-fólyót: A hatalmas fel akarják támasztani ezt a nagy bátorságot és ügyességet háromszög alakú alkotmány igénylő sportot mindössze 15 kilogramm súlyú, pilótaülés van rajta és kor­Rimóc — Hollókő Természetjárók jubileumi versenye A szécsényi JTS természet- barát szövetsége Rirnóc és Hollókő között két fős csapa­tok részvételével pontszerző jubileumi versenyt rendezett a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 50. évfordulójának tiszteletére. A pontszerző ver­seny végeredménye: 1. Szécsé­nyi MG. Tech. (Lászlók, And­rási), 2. Nagylóe (Balogh, Szternácsik), 3. Rimóc (Percze, Holecz). Az első helyezett csa­pat egy évig tulajdonosa a ju­bileumi serlegnek. Közgyűlési menetrend A decemberi sportkongresz- szusra való készülődés jegyé­ben a következő időpontokban bonyolítják le Nógrádban a járási, városi, és megyei kül­döttértekezletet : Szécsényi járás: október 22 Salgótarjáni járás: október 28 Balassagyarmat járás-város: október 28 Pásztói járás: október 30 Rétsági járás: október’30 Salgótarján város: október 30 Megyei küldöttértekezlet: november 18. Atlétika Városi középiskolás CsB Balassagyarmaton Megrendezték Balassagyar- l. Kalas (Bgy. MEDOSZ) 17,1, (Szántó G.) 13,8, 2. Kovács maton a városi középiskolás 2. Boldogh (ITSK) 18,6, 800 m: (Szántó G.) 15,6, 80 gát: 1. atlétikai csapatbajnokság II. 1. Szathmári (ITSK) 2:09.—, 2. Strausz (Szántó G.) 13, 2. Szlo- fordulóját. A versenyen új Fábri (Szántó G.) 2:13,4, 4X100 bodnyik (Szántó G.) 15,6, 300 színfoltot jelentett a mezőgaz- m: 1. Balassi G. 51,8, 2. ITSK m: 1. Lajkó (ITSK) 45, 2. Ko- dasági szakiskola csapatának 52, 3. Szántó G. 53,8, diszkosz: vács (Szántó G.) 49,9, súly: 1. részvétele, és így négyre emel- 1 Gedőczi (Bgy. MEDOSZ) Gyuris (Szántó G.) 9,04, 2. Esz- kedett az induló együttesek 38,26, 2. Palánki (MEAFC) ményi (Szántó G.) 8,84, ge­száma. A tavasszal lebonyolí- 34,86, súly: 1. Kalcsó (Bgy rely: 1. Eszményi (Szántó G.) tott első forduló után az élen MEDOSZ) 11,86, 2. Palánki 29,80, 2. Gyuris (Szántó G.) négy-négy ponttal a Balassi és (MEAFC) 10,98, súly: 1. Szol- 25,00, magas: 1. Strausz (Szán- a Szántó Gimnázium, valamint noki (ITSK) 10,82, 2. Kovács tó G.) 135, 2. Pribeli (Szántó az ITSK együttese állt. A II. (Szántó G.) 10,80, távol: 1. G.) 130, 4X100: 1. Szántó G. A. fordulót az ITSK fiataljai Tóth (Szécsény) 578, 2. Nánási 56,8, 2. ITSK 63,6, 3. Szántó nyerték, és ezzel egy évig ku- (Balassi G.) 519. G. B. 63,7, 4. MG Szakiskola pagyőztesek lettek. Versenyen Leány: 100 m: 1. Pribeli 64,02. kívül indult néhány Bgy. ME­DOSZ atléta, egy-egy verseny­ző Miskolcról és Szécsényből Eredmények: (fiú): 100 m: 1. Tóth (Szécsény) 11,9, 2. Ná­nási (Balassi G.) 12,2, 100 gát: A verseny összesített végeredménye: í. Bgy. ITSK 10 7 — 3 354,5:243,5 14 2 Szánló G. 10 6 — 4 394,-:224,­13 3. Balassi G. 10 4 — 6 206,5:252,5 8 4 Mg. Szakiskola 6 — — 6 99,-:224,­— Jegyzetek A megyei labdarúgó-bajnokságról Megszakadt a Vörös Csil­lag SE idei hazai veretlensé­ge. A VIII. fordulóban a lis­tavezető Karancslapujtőtől szenvedtek vereséget 3:1 arányban. Gregor (Romhány) négy gólt lőtt a legutóbbi fordulóban, és így az őszi szezonban An­tallal (Somoskőújfalu) a mér­kőzésenkénti gólcsúcstartó. Princz II. (Somoskőújfalu) az idén már ötödször volt a mezőny legjobbja. Hasonló teljesítményt senki nem tud felmutatni a megyei I. osz­tályban. Lavaj (Karancslapujtő) az idei bajnokság során már ti­zenegy 11-est lőtt. Ebből ket­tőt hagyott ki. A góllövőlis­A góllövőlista állása: 1—2. Lavaj (Karancslapujtő), Toldi (Baglyasalja) 24, 3—4. Antal (Somoskőújfalu), Kollár (St. Üveggyár) 22, 5. Szabó (St. Üveggyár) 20, 6. Kaliczka (Romhány) 18, 7.—9. Bábolnai (Baglyasalja), Hegedűs (Vörös Csillag SE), Tórák (Klapujtő) 17, 10. Oravecz (St. ZIM) 15 góllal. A VIII. forduló válogatott­ja: Bartha (Klapujtő) — Ra- duly F. (Szorospatak), Fodor (Szécsény), Oravecz A. (Kla­pujtő), Gyimesi (Baglyasalja), Sándor (Palotás), Oravecz (St. ZIM), Kaliczka (Romhány), Tórák (Karancslapujtő), Bá­bolnai (Baglyasalja), Józsa (Szécsény). A IX. forduló válogatottja: Befejeződött a rétsági járási bajnokság Az 1967. évi. A és B csoport­ban lebonyolított rétsági Járási labdarúgó-bajnokság küzdelmei befejeződtek. Az A csoportban Nagyoroszi, a B csoportban Alsó- petény végzett az első helyen. A két csoportgyőztes semleges pá­lyán osztályozó mérkőzést játszik október 22-én a megyei B osz­tály Nyugati-csoportjába való feljutásáért. A bajnokság végeredménye A csoport 1. Noroszi Tsz 10 6 2 22: 8 12 2 Horpács 10 4 2 2 15: 9 10 3. Szécsénke 10 4 2 2 15:13 10 4. Kétbodony 10 2 1 5 11:20 5 5. Tolmács 10 1 1 6 8:21 3 6. Réts. Fmsz* 10­­­- • *A rétsági fmsz eredményeit nem számították be. mivel a baj­nokságban versenyen kívül vet­tek részt, B csoport alja), de Toldi teljesítménye Syár), Oravecz S. (Klapujtő), mégis értékesebb, mert a 24 gólból egyet sem rúgott 11­esből. st A baglyasalja! játékosok az idei bajnokságban már hét öngólt vétettek. Gyimesi és Patkó vezet két-két öngóllal. Szászi (Baglyasalja), II. (Somoskőújfalu), Fazekas (Vörös Csillag SE), György (Vörös Csillag SE), Hegedűs (Vörös Csillag SE), Gregor (Romhány), Suth (Érsekvad­kert), Csókási (Dejtár). T. L. l. Alsópetény 14 8 6- 39:16 23 2. Keszeg 14 7 4 S 42:21 18 3. Nógrádsáp 14 7 3 4 32:27 17 4. Felsőpetény 14 7 2 5 30:27 1« 5. Nézsa 14 5 4 5 32:26 14 6. Nőtincs 14 4 4 6 15:1" ti 7. Legend 14 2 4 8 19:42 8 8. Osagárd 14 1 3 10 16:48 3 Sorokban Szabó László negyedik A kanadai Winnipegben be­fejeződött a centenáriumi nemzetközi sakk nagymesteri verseny. A 9. fordulóban a magyar Szabó László sötéttel döntetlen eredményt ért el az amerikai Benkő ellen. A verseny végeredménye: 1. Darga (nyugatnémet) és Larsen (svéd) 6—6 pont. 2. Kérész és Szpasszkij (mind­kettő szovjet) 5,5—5,5 pont. 3. Benkő (amerikai) 5 pont. 4. Szabó L. (magyar) és Ghe- orghiu (román) 4,5—4,5 pont. A város első bajnoka A városi pályán találom Lajkó Zsuzsát, Balassagyar­mat első országos bajnokát. Kérdeztem az idősebb sporto­lókat, volt-e már bajnoka a városnak, azt válaszolták: kítottam a célszalagot nagyon boldog voltam, mondja a győzelemről. — Bgy. MEDOSZ sportoló­ja, júniusban lesz 16 éves. Csúcstartó (megyei csúcs) 400 A salgótarjáni járási labda- Vizslás áll hat ponttal, 2. Bár- rúgó-bajnokság két csoportjá- na négy> 3 st ingatian két nak első két helyezett együtte- ponttal, utolsó Zagyvaróna se körmérkőzést játszik a me- pont nélkül, gyei B osztályba jutást jelentő első helyért. A III. fordulóban * Vizslás 2:l-re győzött Zagyva­róna ellen, Bárna 3:2-re az St A balassagyarmati járási Ingatlan együttese ellen. Az asztalitenisz szövetség II.—III osztályozóban az első helyen osztályú versenyt rendezett, _____________________________ melyen hét csapat versenyzői i ndultak. A férfiak egyéni ver­senyében: 1. Thurzó (Bgy MEDOSZ), 2. Csépán (Bgy. MEDOSZ), 3. Varga (Rom­hány). A nők versenyében: 1. Paulusz (Balassi G.), 2. Deák (Balassi G.), 3. Szvetlik (Ba­lassi G.). vállogatottnak. Hívták Buda pestre. Nem ment. Lehet, hogy Salgótarjánba „teszi át székhelyét" legkésőbb akkor, amikor felszabadul. Itt köz­vetlenül együtt tud dolgozni nem. Zsuzsa az első, aki sza- és 800 méteren. Ipari tanuló edzőjével, és a fejlődés is ezt lagos érmet kapott. Több mint húsz induló közül első helyen végzett 600 méteren, Budapesten, az országos ser­dülő bajnokságon. Ideje: 1:37,8. (Megáll az első beme­legítő kör után, igazít egyet melegítőjén és mondja), — Nem hittem el, hogy el­ső lettem. Nagyon izgultam a verseny előtt és alatt is, de ez nem újság, mert minden ver­senyen így vagyok. Erős volt a mezőny, s bevallom féltem, mert több induló volt, aki már legyőzött. Amikor átsza­Balassagyarmaton, a Szabó kívánja. A megyéből nem Ktsz-ben. Makacs versenyző, megy el, mert itt a jó példa nemcsak úgy, hogy küzdeni Mecser, aki megmutatta, hogy tud, de úgy is, hogy követke- vidéken is lehet valaki nagy zetesen betartja az edzéster- ■ versenyző, vet,, amelyet edzőjétől, Kiss Lajkó Zsuzsa ettől még tá- Imrétől kap. Csutor Erzsébet vol van, s mosolyog amikor fedezte fel, másfél éve atléti- a terveiről kérdezem, zál, Kiss Imrével dolgozik, s — A mai edzésadag: ha­nem is hajlandó mással. Ed- rom kör bemelegítés, 6x80 zője segíti a versenyeken, méter, 15 perc gimnasztika, taktikai tanáccsal, s ha kell 300 méter lazán, 6x40 méter, vigasztaló szóval is, amikor s a levezető futás, — mond- nem úgy sikerül valami, mint ja és nagy lendülettel neki- ahogy szerették volna. Allan- vág a kanyarnak, dó tagja az NB 1. B-s megyei -— ács — Keresőnk több éves szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnököt műszaki ellenőri beosz­tásban. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelent­kezés önéletrajzzal az OBV Salgótarjáni Bá­nyagépgyár Személyzeti Osztályán. Jáwa robogó két­személyes új áUa- potban fele áron eladó. Etes. Rá­kóczi u. 160. Apróhir delének zongora eladó. Lu- da Sándor, Jobbá­gyi. Lakótelep 4. gótarján. Péeskő u­Jó állapotban le­vő, gondosan ke­zelt 2 darab RS— es és 1 darab K—30-as traktor ti­pizálás miatt eladó Béke Tsz, Ecseg. Rövid, páncéltő­kés, kereszthúros. világosbarna bécsi NB. mülép eladc Csömör, Salgóta? Ián, Damjanich u 34. Üj tv-szekrén^ áron alul eladc. Salgótarján, Bartók Béla u. 5. Merlák. Bérelnék pianinót vagy rüvidzongc- rát. Dr. Titkos. Sal­Galambok eladók: King. Strasser, Si­rály. Szöigyémi női fodrász, Balas­sagyarmat. MO-as Trabant eladó algótarján, Vörös- íadsereg út 29. sz. Vaskerítés és öveá- tető készítését kí­vánt időre vállalom Salgótarján. Ftégi- Dosta út 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom