Népszövetség, 1907 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1907-02-20 / 1. szám

fyimiiwlí) Körlevelek, árjegyzékek, felszólli- i/Ziiiiiii uua. tásol£) értesítések, borítékolások és czimzések szakszerű, pontos megírását és szétküldését 3 Bereg, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Ugocsa vármegyék területére jutányos árban vállalja és eszközli: 11 „NÉPSZÖVETSÉG* ______kiadóhivatala_______ Tlagykároly, Kossuth-utcza 8-ik szám. Uj műterem, öltözőszobával, és gyönyörű nyitott képcsarnokkal! Huszthy Zoltán fényképészete1SÄ"“’ Elismert remek kidolgozású, természethű fényképek! Szép kivitelű fénykép-nagyitások, másolatok, bármily régi ■ ■ -■ ..... képek után is! - - ..............

Next

/
Oldalképek
Tartalom