Napi Hírek, 1944. május/2

1944-05-16 [0560]

1. Az egyenként utazó kibombázottak utiüodgyászukkal együtt dii­entesen utaznak, )t Mn/Mn7 A Magyar Távirati Iroda jelenti) A légol talmi • kittriitési kormánybiztos tájékoztatásul közli, - ogy azok a kibombázottak, akik a megfelelő útirányba' külön kiürítő •onattal nem utazhatnak, mert vögy az utasok !ds száma, vagy egyéb ck iatt külön kiürítő vonat nincs, a menetrendszerű személy, 3Pbés ¿9 otpryonak)kon személyenként legfeljebb 150 kg sulyu utipcdgyászukksl együtt díjfizetés nélkül utazhatnak, ,. A díjmentes szállítást az ország egész területén a lakó­iyüket elhagyó kiibombáz ottak az illetékes nat'oság Utal kiállított „rgaszinü laKásutalvány és a vásárlási könyv alapján - melynek utolsó oldalán lévő "hatésági élő jegyzések" cimü rovatban a lakásutalványt :i állító* hatóságnak'a személyek feltüntetésével a lakásutalvány kiadá­át igazolnia kell - igényeInetik, de csaM abban az esetben, ha a atóság a lakásutalványt "kibömbázott" bélyegzővel is ellátja. Nagy Liszt-ünnepség Parisban» XUm Bj/Sj7 Parisból jelentek a Magyar Távirati Irodának; Az esy hónapig tartó magyar-francia zeneünnepség meg­i tójaként a francia Nemzeti Rádió és a páriöi m.kir. főkonzulátus" • ombaton délelőtt a párisi Szent Háromság Templomban, impozáns,kül­3égek között Liszt inna és Liszt Fereuo-emlékünnepet rendezettt hatalmas temuiom hajója zsúfolásig megtelt a mintegy 3000 főnyi őkelő közönségei. A fekete drapériával beborított szentély elott_ lott Liszt Ferenc anyjának jelképes ravatala .lebontva címeres gyar zászlóval, két oldalt a falakat franci;., és magyar zászlók di­ítették, 1 szentély előtt ezüstmennyezeíü trónon Su&srd bibornok risi harcegérsek ült, a katafalktél jobbra nedig P4tain tábornak?, lamfő képviseletében Brécad tábornok, a Becsület-renu n a ^kancellár­, Baloldalon Horthy Mikléó kormányzó kénvis eletében Bobrlfc>rnc chyi magyar követ, valamint Binder Kár:ly párisi magyar fojtónBül . t 8 főkonzulátus személyzetével, mögöttük Liszt Anna nárisi le- t ármazói, A katafalk jobboldalán a francia kormány tagjai a szajnai^ efektus, a rendőrprefektus, a városi tanács elnöke, az állami'szin­••zak igazgatni, a konzervatórium igazgatója 4s számos rlókeloseg rog­ltak helyet, Baloldalon helyezkedett el a párisi konzuli kar tel-jes dámban. A főhajó első soraiban kanták helyet a különbőz* küldöttségek i a diplomaták feleségei, közvetlen a ravatal ket ?Wwa»*^jrwg­dő mellett, a párisi magyar patronage növendékei, alltak, » jel kénes vatal előtt feküdt Horthy Miklós kűffoányz* óriási babérkoszorúja, bbra a francia kormány és Paris: balra n oagyar kormány és Budapest ,<*kesfővároo. ezek előtt a Liszt-család koszorúja, ivoszorut suldtej. vichyi m.kif. követ, a párisi m.kir. f-konzul, a párisi Magyar Intézet ; északfranoiaorszáci bajtársak, a budapesti Liszt Ijerenc Társaság, a. lharmóniai Társaság, a magvar fiádió, a parisi magvar u3sagírHk. a Irisi Magyar Ház, amagyar kolónia, a párisi Kolcson-segélyezo ígylet, i Országos Liszt'FerenrZenemUvészlti Főiskola, aK.Hr. »f*íílA -ancia közoktatásügyi miniszter, a Ír;ancia. szépművészeti all^tit^ár, Zenetudományi Tárluiat, a Zeneműkiadók SzindlklUsa, a jk-ozoti Kou­>rvatórium, az Ehrhsrd bár, a ZenenüvíEzeti mzottsag elnöke és 3gy nagy pírisi szimfonikus zenekar, A<\^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom