Napi Hírek, 1944. május/1

1944-05-01 [0559]

1. 129 gép, 1200 repülő - a szombati "berlini támadás angolszász vesztesé gének méri r ge.' 1 ei/7 Berlin, fcifes 1. /Német Távirati Iroda/ N t . A szomba&i berlini ** *'*' . terrortámadás során ­mint a vasárnapi" német hadi jelentés már közölte - a német védelem 129 támadá gépet - köztük 121 négymotorost - lőtt le. Ezzel az amerikai lombáz^narancsncksáe .\- újra 1200-níl is tc5bb •--.'>.'.* .. .... r épülőt''... 'I „ i-1-í veszített, nem számítva ' * azokat a vesztésieket, amelyek hazafelé és leszállás köz­len értékes amelyek a tapasztalatok tanúsága szerint minden "bi­zonnyal nagy százaKküi* .'_ L". /MTI/ /a. rep'ilőkel /Teltek K<\ »•.«• 2 0 jtfaárthur nem hajlandé fellépni elnökjelöltnek, 1 ei/7 Genf, aájus 1. /Német Távirati Iroda/ N New Yorkiéi ielentik: MacArthur tábornok a szövetségesek uj-suineai fSh.adi-" szállásán keréken kijelentette, hogy nem hajlandó a köztírsí-sá­gi párt elnökjelöltjeként fellénni. Jcsenh Savage,aMaoÁrthürt jelölő mozgalom vezetője. erre " flhicogoban lejelentette, hogy • o és mozgalma abbahasv­j-i. firaáozía«F&, /MTl/ — •— 3. 1944 Csungkingkina legsúlyosabb ével lesz* 1 ei/7 Genf, május 1, /Német Távirati Iroda/ N New Yorkiul jelentik: kinai A minar) Osungkin^b^l visszatart '.7eitsoning/naayk"ívét Hull külüf.y.'-inisztérrel meahejzllést folytatott .a osüöSKing­kinai állapotokról, A na.?yk' ; vet a sajt^ előtt ki jel-estet te," hogy a csuneking-kinai lakossal számára egyre fokozod - gazdasági ne­hézségek '''" • folytán az 1944-43 i esztendő Kelet-Ázsia legsúlyosabb éve lesz, /hir szerint/ . . ni .„4 n a a vk öv e t/0 s ab eke j s e k személves üzenetét vitte magával Roosevelt számára; /ml-/ "4" 4» Román hadi jelentés, * ei/7 Bukarest, május 1. /Német Távirati Iroda/ N A román hadsereg, főparancsnoksága közli április 3o.-án: Mind Szebasztopölnál, mind nedig a Dnyeszter als^ folyá­sánál tölb . j. helyi jellegű támadást vertünk vissza. Jassyt^l északra a n^met-román osanatok ellentámadása sikeresen fclyt tovább. Ujabb 30 löveget és 14 páncélost zsákmá­nyoltunk, illetve semmi.sitettünk meg," Azr^^i arcvonal* tölli részén nem történt jelentősebb , r esemény: -. /MTI/ * /,. U f­i AA^I i r**\ */•*•! • JÍ r>

Next

/
Oldalképek
Tartalom