Napi Hírek, 1944. április/2

1944-04-16 [0558]

1» Kewyorki irek tüntetése. I 0s/P7 G e Q f, lorilis i5. /Ném-t Távirati Iroda/ . N Londonbál jelentik: . A Dublinben megjelenő Irish independent jenntése szerint magában'NewYorkbai 5o.oco irszÁrmazásu amerikai, gomblyukában a ló­herével, Írország jelvényé vei/ felvon iü t a Fifth Avenuen, hogy tün­tessen az Írországgal szemben támasztott angol-amerikai követessek ellen. Az Egyesült Államok minden nagyobb városában tz utóbbi napokbar napirenden voltak hasonló felvonulások. ATI/ — $ ~ 2t Kedios húsvéti ff ihivása. • Cs/P7 B e 1 g r á d, április 15./Ménét Távirati Iroda/ N A napilapok közlik hedics tábornok miniszterelnöknek a szerb nép v ez intézett húsvéti felhivását* Felszélit ia az 383t«8 szerbetet, hogy egyetértésben tömörüljenek apáik hitének, a &zerb otthonnak és a szerb névnek megtartásara és védelmezése re. Elég volt a testvérek közti vérontásból. AiTI/ —. > 3» K*gy gsámban jelentkeznek hindu n"k az önkéntes hadseregbe. I Cs/Bu 4 Bangkok, április 15./Német Távirati Iroda/ F # Dr. Lakshmi a hindu női ezred vezetője, aki egyúttal az ideiglenes szabad hindu kormányban a .női ügyek minisztériumának . a vezetője, a Német Távirati Iroda képviselője előtt kijelentette hogy Keletaz3ia minden részéről nagy számban jelentkeznek női ön­kén teáek a hindu nemzeti hadsereg n''i ozredébe. A nők nagy részét egészségügyi szolgálatra ^épzik ki. Lakshmi dr. kijelentette még. hogy a felssabaditott Indiában eltörölnek minden olyan törvényt és rendelkezést, amely a hindu nők egyenjogúságát megakadályozza. Lakshtnl dr. jo nevő orvosnő, aki 1941-btn Indiából Smganurba vándorolt ki,a amikor a japánok a várost elfoglalták teljesen a hindu szabadságmozgalom szolgalatába állott. 3943-ban nevezték ki az i:leiglenes~hindu kormányba minisztérré./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom