Napi Hírek, 1944. február/2

1944-02-16 [0554]

1, A japánok körülzártak egy angol hadosztályt­I Gs/Oo 7 Toki á.fpferaáF 15^/líémet Távirati Iroda/ | Mint a Domei-iroda egy burirai japán támaszpontról jelenti, ? brit 7» hadosztály ellátása mostinír osak nagy nehézségekkel, légi utón­örtnhetik # A hadosztály több jiint tizezer emberből álli páncélosokkal és tbotszlB tehergépkocsival, Pár a hadosztály kétségbeesett kisérle­íeket tesz. a körülzárási gvürd áttörésére, azt hiszik, hogy megsemmi­sitésének időpontja mlr közel van. A hadosztályt Bütbidauungtdl észak­nyugatra japán osztagok egyre szűkebb térre szorítják össze és 4 m^r^emmi réD : 'nye sincs arr:<, hogy utat törjön raganak a visszavonulásra, 2, Tiltakozás Londonban egy lennel heti lap betiltása miatt* W Gs/Oo 7 & e n f,február 16. /Német '^ávirati Iroda/ N Londonbél jelentik: A londoni lengyel ujságirö^egyesület. mint már jelentették, Bre^dan Bracken tájékoztatásüg^i miniszternél tiltakozott az ellen .hogy a Vjodomosoie Polskié cimü lengyel hetilapot a brit kormány betiltotta, a Times jelenti, a tiUakozísban rámutatnak arra. hogy a lengyel sajté fennállása Nagvbri tanniíban az egyik legfontosabb eszköz ahhoz, hog T ' a lengyel nemzet jogait és eszményeit a totaliznussal szemben képviselhesse. A szólás szabadságát a brit szigeteken eddig mindig tisz­teletben tartották. Ezért kérik a minisztert, vonja vissza a lap be­A Tir/.es ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a betiltott" len­gyel hctilao főszerkesztő jé t" többizben .'* figyelmeztették, noey lapjában meg jelenő megnyilatkozások egyenetlenséget szitának a szovets^esek klott, E figyelmeztetések azenbon hatástalanok voitak s ezért vonta meg a miniszter a lap megjelenési engedélyét, /MTI/­3. Az ausztráliaiak vesztesége, W Os/Oo 71 G e n f-. február 15./Német Távirati Iroda/ h" LondonbdL jelentik! . . , A Times canborrai jelentése szorint az ausztráliaiak Vesztesége 1943 december 31,-éig 66.930 ember volt. köztük 16.480 halott. Egyedül a Japán elleni háb-ruban a veszteség 36,600 ember volt, köztük 4.500 halott, üj fJ ui ne ín 3290 ausztráliai veszett el, /MTI/ 4. Végttrriek a Svájc és Dánia közti gazdasági tárgyalások, W Gs/Oo 7 f e rn, február 15./Német Távirati Iroda/ N L dán-svájci gazdasági tárgyalások kedden aegállapodás alá­írásával vépewrtek, A rie^allaoodasj szabályozza a két ország áruforgalmát y • /MTI/'" /t*tolyd év első felére — A"— M l .i K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom