Napi Hírek, 1944. január/1

1944-01-05 [0551]

72. Ausztrália embervesztesége, Qf ei/Gyi6 Ankara, január 5, ­Fordé ausztráliai hadügyminiszter, mint az angol hírszolgálat jelenti, szerdán közölte, hogy Ausztrália vesztesége a háború éta 55.890 lő, ebből 3152 a liszt, . E számban benne­foglaltatnak a sebesültek, az eltűntök és a halottak, /"TI/ 73, A finn elemi iskolákban b-vezették a honvédelmi ismeretek tanítását, Gya Pu/Vv/4 Helsinki , január 5. /Magyar Távirati Iroda,/ A finn elemi iskolai tanítók értekezletén elhatározták. ' hogy a jövő évtől kezdve valamennyi finn iskolában kötelező tantárgy­ként bevezetik a honvédelmi ismeretek tanítását, ; '''/ ? ' **- JW­; ^É A keleti arcvonal közeoén minden talpalatnyi földért harcolnak, W Bl/Bm 7 Berlin, január 5 ( i - * * * N Az Interinf jelenti a keleti arcvonal középső és északi szakaszán folyó harcokról: A Propois&tél nyugatra eső területen heves tüzérségi tüz vezette be a bolsevistáknak ujabb áttörési ki sárletét amelyet • több lövészhadosztállyal és erősebb oáncélos-csoportokkal kezdtek. SZÍVÓS helyi ellenállással a német védelem szétforgácsolta a Szovjet^ támadást. A sok német ellenlökésnek az lett az eredménye, hogy elke­seredetten küzdöttek minden talpalatnyi földért. Az áttörés megakadá­lyozásábam fő-részük volt mindenekelőtt a német páncélelhárító és repülőgépelháritá csapatoknak, amelyek 19 szovjet páncélost lőttek szét. Bár a Szovjet folvamatosan erősítéseket vetett csatába, a tárná dák­nak nem sikerült az előtéri állásokon tul jutniuk. A harc a megtáma- w dott szakasz egész szélességében tovább folyik. Vitebszk térségében a bolsevisták egyetlen támadás kivétele.* vei, amelyet a délnyugati szakaszon indítottak -erősebboáncélos csoport tok támogatásával -.lényegesen tartózkodóbbak voltak..EUpkélt és rc$am­ágyukkal támogatott ellenlöké sekkel sikerült a bolsevisták támadását felfogni, A német állások előterében estig 28 szovjet pánoé-_ los romjai voltak láthatók. „ , , ( , . . Nevel térségében mindk-H részről kezdeményezett helyi pán­oélos és gyalogsági előretörések heves harcokra vezettek anélkül, hogy az általános helyzet e^mli té sr emelté a n r^dosult volna, A légierők harcikötélékei beavatkoztak a Vitebszknél és Nevelnél folyó harcokba ^ és éjjel-nappal támadták a bolsevisták járműforgalmát. A középső és <szaki arcvonal többi részén csak járőr-és ro­hamjárőr-tevékenység volt, itt-ott'gfánátvető és tüzérségi tüz, /MII/

Next

/
Oldalképek
Tartalom