Napi Hírek, 1943. november/1

1943-11-06 [0547]

bős Nevel térségében fokozódtak a bolsevista támad"sok. .'. Fi/- 10 J e r 1 i n, novemoer 6. /Német Távirati Iroda/ N ' Novemoer a.-én a oolsevisták fokozták támadásaikat Nevel térségéDen. A német csapatok kemény harcokban visszaverték a Szovjetnek pánoélosokkal ás sok osatareoUlőgéppel a Heveitől délre és nyugatra húzódó oekeritő arcvonal ellen" intézett támadásait és cilen­J-,ájtedássa 1 megtisztítottak töoc betörést, A tavas és iszaDCs vidéken • elóreto>ü>^lsevistákkal a harcok még folyamatban vannak. /MTI/ —. — 69 4 ' Kigyulladt egy amerikai léghajó*. í« Fi/e 10 K a d r i d, nevember 6. /Hémet Távirati Iroda/ N ashingtoni jelentés szerint az Egyesült (Ulamok tengem *yi hivatala közölte, hegy egy K-94-mintáju léghajó a tenger " fölött ismeretlen ok&ől kigyulladt és a tengerbe zuhant, ivyolcfőnyi le­génysége életét vesztette. /MTl/ ' —i — - > 7?, A Pécsi Nemzeti Szinház vasárnap nyitja Ece.3 kapuit. Kir. 0- p/Tíav/o 10 P é c s, november 6. A Páosi Nemzeti Szinház vasárnao nyitja neg kapuit, A közönség nagy érdeklődéssel várja dr. Székely Gvörgy igazgató társu­latának bemutatkozását, amely ezt megelőzően hat héten át Kaposvárott vendégszerepelt nagy sikerrel. A vasárnapi kap'inyitágt a szinház egy- " bekapcsolja Ilerczog Ferenc Ünneplésével, amikor Árva László király szo­morúját ékot tűzte műsorára. Az élőadás Vezctosierepeit Fábián észter, Parragh Eva, Sceők Margit , Daniss Jenő, Zách János ős Erdélvi László játsszak, Az előadáson megjelenik dr. Né..oth Ant -1, a Nemzeti Szinház igazgatója is. /MTI/ * " - • ­71, Kitüntetések, LIE 0- Bi/B 5 A Kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére a magyar filmszolgál-t ter-ín szerzett érdemeik elismeréséül dr. Törey Zoltán m.kir, kormány főtanácsos, a Magyar Filmiroda vezető igazgató­iának a Magyar ürdemrend középkeresztjct, dr. I.av Hayus Tivadar, a Magyar Filmiroda igazgatójának a Magyar -rdemrena tisztikeresztjét, • dr. Agotai Géza, a Magyar Filmiroda igazgatchelyattes!nek a . £«yar ^riom­rend lovagkeresztjét adományozta, egyben rmgeng.'dte, hogy Kállo Vil­mosnak, a Magyar Filciroda hira dó-osztálya ve z a tő j éne*:; elismer Sso tud­tul adassék, végül Horváth József, Kerti Lajos, Nagy László, Sörök Vidor ós Zsabka Gyula filmoneratőröknek a Uagyar Arany ardeokeresztet adományozta, A Kormányzó a miniszterelnök előterjesztusér': dr, vitéz Monsáros'Zoltán ügyvédnek a közélet terén szorzott érdemű el­ismeréséül a m.kir. kormányfétanácsosi címet adományozta. A Kormányzó a miniszterelnök ele terjesztésire dr, incsin Fái budapesti ügyvédnek a közéi t terén szerzett érdemei elis­meréséül a m.kir. kormány fő tanácsosi cinét adományozta, /MTI/ r 1^ ^3

Next

/
Oldalképek
Tartalom