Napi Hírek, 1943. augusztus/1

1943-08-01 [0541]

Nagy robbanás egy spanyol virosoan. N D/p/10 Madrid, július 31, /Nőmet Távirati Iroda/ N Szombaton Álioante soanyol városban natalmas robbrnás történt. Egy fegyverkereskedőének a lös'-errV/tára , amelyben . nagytömegű dinamit is volt, ismeretlen okokból felrobbant," Több közeli ház súlyosan megrongálódott és kigyulladt* A fegyver-" kereskedés előtti utcán és a mellékuteákbanp . járókelőt meg-' ölt a robbanás s a szomszédos házak lakói ítéletüket veaztettek: vagy súlyosan megsebesültfttyA robbanás ereje egy v villamost, amely ép­pen az üzlet előtt állott, két részre szakított, A megrongált épüle­tek, között van a kereskedelmi kamara és a városháza éjiül etj is, A" varoshazában tartózkodó hivatalnokok életüket veszt txák vagy meg­sebesültek. Az üzle* körül nagy területen botort valamennyi ablak*. * Azonnal a robbanás után msntőkocsik és mentőosztagofc siettek a szerencsétlené^ színhelyérc, A hatóságok azonnal megindították a vizsgálatot, A halálos áldozatok'száma meg nem isméretes,/MTl/ Megnyitják Kína belső/- ' a japán állampolgárok ol5tt« W D/P/10 N a n k i n g, Július 31, /Német Tálirat i Iroda/ N _. Kina és Japán között szombaton egyezményt írtak v ala a Kínában élo japán állampolgárok megadóztatásáról, A kinai nem­Zbti kormány az egyezmény eláirása után intézkedéseket tesz Kina belső országrészeinek a japán állampolgárok számára VTIÍÓ fokozatos megnyitá­sára, hogy a japánok ezekben az országrészekben letelepedjenek es pol­gári hivataet ie űzhessenek, L . A szerződés aláírásakor Chuminji külügyminiszter &ina halajat fejezte ki Japán jóakaratának ezért a megnyiivánitásáért es annak a reményének adott kifejezést, nogf rövidesen követni foglak a japán példát ufls baráti államod is, _ , . „ A szerződés, amelyet Chuminyi"kü.lügymiiúszter és Tani japán nagykövet irt"alá, augusztus 1.-én lép életbe. mi/

Next

/
Oldalképek
Tartalom