Napi Hírek, 1943. január/2

1943-01-28 [0528]

A január 30,-i nemzeti szocialista ünnepségekre elutazott Rómából az olasz küldöttség, X PJ/PJ5 R ó m a, január 28,/Stefani/ . s Csütörtökön elutazott Rómából a fasiszta párt ktildott- u gége, amely január 30»-án részt vesz Berlinben a nemzeti szocialista* ... uralomátvétel tizedik évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. A küldöttséget Tarasini a fasiszta párt helyettes titkára vezeti;' A küldöttséget a fasiszta pár,t titkára ós a n$met nagykövetség kép­viselői búcsúzta tták. mv ál tüntetések. o Vv/Vv/10 § A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az ellenség előtt.tanúsított vitéz magatartásukért a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érmet kapták: Jfc»\ M Dömény János ht.torra.,Szuos György t.szkv.. rinter • Lá3Zlé t.tiz.. Fazekas József hdp.őrm., Gábor Sándor hdp. ,/Vigh Sái^ dor o.szkv., Szemén i&hály tíz., Tóth Ernő honv.o.5rv.» Csapé (yábor honv, o.őrv., * r "'l " ' Lázár Jenő tsz, szkv., Tóth Árpad tart,szkv., Jen5fi János tart.o.tiz^ Pánoél János 6rv». Zahari Tivadar honv., Varjas Imre tart.honved, Tóth István r tart.honv., Orbán Lászlé szkv., Hadarios Péter tart*c f szkv., Kalmár István tart.honv.o.őrv., oziber József honv. o, őrv., Ziraa János honv» , Farkas Barna tart.honv.,Keoskés István tiz., Csorba. János tsz. Szediák Gyula orv., Nagy György tart.6rv*, Hosszú*János honv., Léskai János tsz.őrm,, vitéz Saghy Imre tart•«karp.o.szkv., Varjú György tart. őrv.. Bellák Mikiós tart.o. őrm., Bedika József tart. o.azkv., D-an Lászlé tiz., Rioker Fereno tiz., Dina József honv.*, Böor Fereno tsz.azkv., Kutni Mihály tia., Gonda Sándor konv. o. orv», Kékesi Károly hdp.őrm., Demeter Fereno ht.f5törm. L Babóth , . Béla hdp,őrm., Na^jy Imre ht.szkv.c.őrm. Póka Ferenc ht.őrm., Horvatö Ernő tart.szkv., Jakab László hdp.őrm;, Farkas Dezs4 szkb;, Tari János tiz,, Basfcó István tart.hdp.őrm., Polyák Lajos tart.szkv;, Kádas Mihály tart.szkv,, EL.askó József őrv,. Hódos József,őrv», Molnár János honv,, iáatistyan János pót tart. honv., Nemes László nót tart .honv. Batki József hdp.őrm, Fiési Pal hdp* őrm,, Magyar Kis Ezüst Vitézségi 'Irmot kapták* » » V.* *~ n „ Mellinger'István tart,honv.,Fucha Benrik'honv,,c.őrvmWr'é lároly Miliály tart,honv.,Csaszár János tart .honv,,Máté Berenc ttm* szkv., György Sándor honv. 3,őrv. h Krizsó Sándor honv. o, őrvezető, • Boda Mihály honv. o.6>ir», tóspár Mátyás tart.honv.c»őrv,, Molnár jaV nos honv., Kováos Pal tar. orv., Klemler Biohard tart,honv,, Lenz Jó­zsef hdp. őrm M Földi János tsz,szkv,,Sütő József szkv,, dr.Paksi Gábor tart,hdp,őrm,. Varhegyi József ht. crm., Takáos Gyula hdp.őrm., Pető Endre honv., Barkóoti József tart.o, szkv., Börzsönyi András hdp. őrm., Putnoki József tsz. s*.kv., Vadasz Sándor tsz,szkv,, Vidákovios István honv., Buri József tart,tíz,. Fonyódi Nándor őrv,, Cséve József tsz.sríkv,, Körtvély József ndp.«<rm., Bajnok János tart. őrv,, Serfel János o.őrv,, ürbán Imre o.őrv., Reday István hdp. orm., vit^z Buday 3andc.r hdp.őrm., Szalav István, t.szkv.. Pogáosr Imre orv,, Benárr János tart.szkv. ,B.Fodor Fereno tart.szkv*

Next

/
Oldalképek
Tartalom