Napi Hírek, 1942. október/1

1942-10-14 [0521]

/Sikeres német támadások Rzsevnél, Folytatás./ Októter 12.-én a bolsevisták kívülről ás V-lÜlről egy időben indított támadásokkal igyekeztek széttörni a gyűrűt, de a közben megerősített német rohamcsapatok nem engedték többé elfoglalni az árkot. Ehelyett szétvertek az ellenség uiabb támadó készült­ségeit és kiterjesztették záróállásaikat. Utána behatoltak a támasz­pontba es kifüstölték a bolsevista legénységet. Némileg másként folyt le az Ilmen-tótol délkeletre előretolt nőmet harci állások elleni elkeseredett küzdelem. Ezt a német-támaszpontot nemrég több mint 3500 bolsevista•sok páncélos és eres tüzérségi tüz támogatása mellett megtámadta. A támaszpontot megszállva- tartó csaltok rendkívül heves tüzelése soronként kaszálta le a bolsevistákat, de az ellen­ség túlereje . 4 i nagy volt. A nehéz páncélos harckocsik betörtek a német árkorba és elkeseredett ellenállás mellett is a bolsevisták sürü tömegben özönlöttek be e réseken át a támaszpontba, Ekkor az egyik századparancsnok, bár már slyosan megsebesült, összeszedte az egész mig rendelkezésre ^lló legénységet és kis csapatával rendíthetetlenül és sz ivósan mindaddig harcolt a bolsevista túlerő ellen, amig sikerült a támaszpontot megint teljesen megtisztítani az ellenségtől, /MTl/ . . * « A Máriás Szentélyek alapkőletétele. 0 Wn 6 Az egész ország lelkesedéssel karolta fel a Szentföldi Nagybizottság ez évi kezdeményezését, hogy még az idén igyekszik a Magyar Szentföldön /Bp.XII. fíeinricn István ut 1-5./ a Máriás Szentélyeket felépíteni, vagyis Szűz Mária születési helyének, a názáreti háznak és a látogatás szentélyének hü másolatait, A háborús nehézségek közepette is sikerült annyira haladni az épít­kezéssel hogy október 11.-én, Szűz Mária Istenanyaságának Ünnepén uzdóczi Za&raveiz István/püspök letehette a szentélyek alapkövét. Az ünnepségen a székesfőváros képviseletében dr. Friedrich Lajos tanácsnok, vitéz dr. Endre László-Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja képviseletében pedig dr. Pálházy Endre vm. fb. főjegyző, valamint nagyszámú közönség jeleni meg. Ott voltak vitéz dr. Fábry Dániel altábornagy neje, aki férjével együtt vállalta Szűz Mária' . születési helye szentélyének felépítését., Láner Kornál, a MÁV ny. elnöke, pilismaróti Bozóky Gyula ny.vk.ezredes, stb. Az ünnepségen a Testvériség dal-és zeneőnkápzőkör egyesülete /Rákospalota / egyházi énekeket éneke]t, A fél 12 órai szentmisén a Jaki kápolna vegyeskara énekelt. Uzdószi Zadravetz ny. tábori püspök neszedben magasztalta az Is tananyát. m}d, megköszönte .a jótevők áldoz ^tosságát és tov&bra is kérte pártfogásukat. /MTI/ f ny*tábori — /t

Next

/
Oldalképek
Tartalom