Napi Hírek, 1942. április/1

1942-04-08 [0510]

W Cs/V8 G e n f * április 8. /Német Távirati Iroda/ N A New$Chronicle Jelentése szerint Londonban Finsbury Városrészben felállítják Lenin emlékmüvét* Az emlékművön Lenin mellszobrát helyezik e&, mégpedig olymódon, hogy esténkint közvetett világítással vörös fényt vetíthetnék a szoborra. Az emlékmüvet április 22.-én, Lenin születés­napjának évfordulóján leplezi le ünnepélyesen Majszki londoni szovjetorosz nagykövet, /MTI/ » — , Vé/P7 Hiba javitás, k 25. kiadásban Lamotte Károly felsőházi taggá történt kinevezéséről szóló hir helyesen igy kezdődik!, ' • ' ' A kormányzó a miniszterelnöknek a minisztérium neveben.., B.K. Vé/P7 Mint t a Magyar Távirati Iroda jelenti, akormányzé a miniszterelnök előterjesztésére Kovács Brnőné Szpisiák Ilona békés­csabai közkórházi ápolónőnek a békéscsabai közkórhaz fertőző osztályán közel három évtizeden át kifejtett értékes és áldozatos munkálkodásának elismeréséül a Magyar Vöröskere azt ezüstérmét adományozta, B*K. Yé/P7 §A belügyminiszter a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról szóló rendelkezéseket most azzal egészíti ki, hogy a tiszti orvos mellőzheti annak a házasuló nőnek vizsgálatát is, aki nivatásos­állományu^honvédegyénnek honvédségi egészségügyi ellátásra igényjogosult családtagja és hivatásos honvédorvos vagy honvédegészségügyi intézet harminc napnál nem régibb keletű bizonyítványát szolgáltatja be arról* hogy sem fertőző gümőkórban, sem pedig fertőző nemi bajban nem szenved./MTI/ BX P7 k Magyar Távirati Iroda jelenti: A kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetéséé­vel megbizott iparügyi miniszter dr, Gorondy Nóvák Andor ny. miniszteri \ osztályfőnököt a Robbantóanyag- és Lőporegyedárusági Tanács elnöki tiszt­sége alól, dr. Yiczián István miniszteri osztálytanácsost pedig a Tanács­ba! viselt tagsága és előadói tiszte alól felmentette és helyükbe dr, Ko­váts Aladár miniszteri tanácsost a Robbantóanyag és Lőporegyedárusági Tanáos elnökévé, a miniszter képviseletében pedig-dr, Bozóky György ""mi­niszteri segédtitkárt a Tanács tagjává kinevezte. Egyúttal a Tanács előadó iául dr, Bozóky György miniszteri segedtitkárt kiielölte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom