Napi Hírek, 1941. december/1

1941-12-09 [0503]

gMjj/rt,) § A főméltdságu Asszony segély mozgalmára 1941 december 3,-án beérkezett adományok:^ ^ laavasutak . t gatósága 74 ,036 P., iP.jijf öv r í községi takarékpénztár rt. személyzete 934.63 P.,lnum Lenioné és Szövőipari rt. Bpest 350 P., Honvéd Őrnaszádezred gazdasági hivatala_^1.40 P., Pannonir kender és lenipar rt. Bpest 350 P., Tüznaroosof Nagyida 314.30 P., Parkéttázé és Pakereskedelmi rt. Bpest 300 P., Hangya szov.főpénztára utján n Névtelen ado­mány."Bp. 150 P., Oláh Sándor Bpest 100 P., Dr. ádám Lajos Bpest 100 P., Bp. szfov.polgm.2II.ügyosztály 90.50 P. t Csongradyarmegyo kozp.tisztviselői Szen­tes 73vl3 P.. Lorbcrer Jenő Bpest, irsokuivári kender es lengyár rt.. Szóm­ba thűlyl kender és lengyár rt., Csákvári Hangya 50-50, azaz 300 P., Honvéd Crnaszadczrod legénysége táb.posta 46. 37.87^., Keszthelyi fodrász szakosztály 23.50 P., Ricck és Lauoo BposT; 30 P., Illés Károly Bpest 13.50 P., Szebb Jovo mozgóképszínház Somorja 11 P., Kajfpel Samu üpest, Imre Sándorne Bpest ,10 r 10, azaz 20 P., Schulze S. B^est 5 P., Párniczky Elemér fixest. Szabolai Gezané Bpest 5-5 P., azaz 10 P., N.N„Hidalmás 4 P., Szokoll Ágost Bpest 3 P,, Természetbeni adományok: Textor kendőgyér Bpest 100 drb. sál, Szeretetcsomago­kat és érmelegitőket stb. küldtek:"Birkás Jánosné Szentmártonkátü, Székási • " Kapelláró József Bpest, Csápfalvai Irén Bpest, Blayer Farkas Salgótarján, S.G. Beest. December 4,-én beérkezett adományok: Pabinyi Tihamér ny. pénzügymin.december havi felaján­lott 'nyugdija 853.35 P., Celldömölki polg.iiuiskola tanulói 74.46 P.. Bpest szfv.útügyi intézete 63.50 P., Marbhényi Béla Bpest 50 P., X.Közérdekü Munka­szolgálatos zíj.Ujiomc szd.Szamosialva"39 P c , Karács Anna Bpest, Láng Jdzsef Bpest 30-30, azaz 50 P., Főszolgabíró Kolozsborsa, Kakuk asztaltársaság Kispest 30-30, 8zaz 40 P., Bp.szfv.városmérési kirendeltsége 16 P,, Gsanyi Károly Bpest, 14.60 P., Főszolgabíró Kápolnokmonostor 11.16 P., Szilas Nándor­né Bpest. Hicsik Slemér Okér, Arany Pál Gádor, Dr.Antó intal Nagykanizsa, Kör* jegyzői nivatal Pribékfalva, Gencsi Vince Marosvásárhely, Altstadter Dezső Bpest 10-10, azaz 70 P., Szaniszló közsg.tisztviselői 9.16 P t? Jeder-i körje-. • zoség 9 P., Apa-i község, alkalmazottai 8.68 P,, Tápé község tisztviselői 7.76 P., Agrár Ifi usagiáBgyesület Mezőkövesd 7.30 P,, Körjegyzőségi tiszt­viselők Remetemezo 7 P., Nagy Imre Óbuda. Fóry Gergely Bpest, Tasch Miklós Bpest, Jaszenovics IzabellaSoltvadkcrt 5-5, azaz 30 P., özv.Huszár Jánosné Balatonszárszó, Két tanár, Bpest 3-3, azaz 4 P., Természetbeni adományok: Baross Szövetség Szabadka 1.750 pár érmelegitő. Szerotetcsomagot, órmclcgitöt stb. küldtek: Basch Antalné Csanádpalota, Miháj­lovits Mária Dorog, dr. Bercczy Jcncné Bpest, Jivang.mőogylot Kemonosmagasi, Dohánynagyárud Szeghalom, Leány levente egyesület Béla, il.sz.áll.német tan­nyelvű polg.iskola Bátaszék, Huróczy Józseiné Vásárosnamény. Ispaits Anna Száthalombatta, Tóth Ilona Eajduböszörmény,br.Hatvány Bertalanná Márianosztra, Radányi Gusztávné Kál, Borbély irzsike Bpest, Bálint és Zsiros Paks, Nemzeti Munkaközpont Nagyvárad, Ref.nőszövetség Nagyvárad, Ref.nőszövetség Zilah./MTl/

Next

/
Oldalképek
Tartalom