Napi Hírek, 1941. augusztus/2

1941-08-29 [0496]

Ba Na/Na Roma, augusztus 29./Magyar Távirati Iroda/ Rómában pénteken az esti órákban tették közzé a Duce és Hitler találkozásáról szóló, hivatalos jelentést. Az olasz fővárosban mar néhány nap óta suttogták, hogy Mussolini miniszterelnök a mult hét végén a keleti arcvonalra utazott, hogy ott találkozzék a Führérrel, de a hivatalos világ a találkozással kapcsolat*­ban a legteljesebb titoktartást tanusitotta* Ez a titokzatosság még inkább növelte az érdeklődést a két vezér találkozása itánt, amelynek jelentőségét aougyis rendkivül fokozza a .jelenlegi nemzetközi helyzet, valamint az a körülmeny, hogy a tengelyhatal­mak vezéreinek találkozására nem sokkal Churchill és Éoosevelt találkozása után került sor. Mint Gayda már a napokban utalt rá a Giornale d»Itália vezércikkében, az angol-amerikai találkozás és az arrél kiadott pontok-j amelyek felfedték az angolszász-hatalmak igazi céljait, még csak növeli a tengelyhatalmak •• szolidaritási és e& a tény jutott most kifejezósre Mussolini és Hitler találkozásában.^ Az olasz sajtónak még nem volt alkalma kommentálni a találkozót, igy az itteni politikai ás diplomáciai világ minden érdeklődését ez az esemény köti le. Különös figyelmet keltettek a kiadott hivatalos jelen­tésnek az uj Európa felépítéséről szóló kijelentései. Rómában nem kerüifeel a figyelmet, hogy a tengelyhatalmak vezérei nem tartották szükségesnek* szinpadias formákba foglalni béke-elképzeléseiket, hanem néhány reális józan és világos mondatban foglalták össze azokat. Kétségtelen - állapítják meg pénteken este Rómában -/hogy a kiadott közleménynek szűkszavú mondatai mögött hatalmas arányú háborús és békeprogramm van. amely a tengelyhatalmak összes jövő terveit felöleli ós amelynek mibenlétét a helyzet további #ejlemégiyei fokozatosan fel fogják f ednl * — ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció B.K. Vé A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a vallás- és közoktatás­ügyi miniszter az 1941/42.8ziniévadra a következőknek adott ki színigazga­tói engedélyt; Vitéz Tolnay Andor és Pöldessy Géza csere társulati rendszőröké­re tében/Kassa, Miskolc. Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Újpest, ózd/, Beles­nai Ünger István és vitéz Jakabffy Itezső cseretarsuiati rendszer keretében /Debrecen', Pécs, I&er. Kaposvár, Pest szenterzsébet/, Galetta "Ferenc és"K5­szegi Géza cseretársulati rendszer keretében/Győr, Sopron, Szabadka, Szé­kesfehérvár. Újvidék, Kispest, Fagykanizsa. Szombathely/ Jhke Rezső és Szalay Károly cseretársulati rendszer keretében/Kecskemét, Szatmárnémeti, Zombür, Ceg&éd, Makó, Máramar ossz ige t, Mohács, Kunkács, Zenta/, Kardoss Gé­za/Szeged, Hódmezővásárhely, Szolnok/, Pntnik Bálint/Nagyvárad, Ungvár, Gyula/. Thuröczy Gyula/Marosvásárhely, Csíkszereda,' Gyerg^ószentmiklós, Kezdi vásárhely, "Nagybánya, Sepsiszentgyörgy, Szászrégen Székel yudvarhery/, Balogh László/haja, ^késcsaba. Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Karcag, Kiskunhalas/. Hámori Aíadar/Mezőtur, Nagyszalonta, Pestazentlőrinc. Abony, Sndrőd, Körösladány, Hezőberóny, Sarkad, Szeghalom, Tőrökszentmik­lós/, Hlatky László/Balassagyarmat, Hajdúnánás," Ipolyság, Rimaszombat, Hat­van, Jászapáti, Jolsva, Sárospatak, Szerencs, Tata/, Homokáy pál/^udafok'" Kőszeg, Szentes, Veszprém, Békés," Csepel, Orosháza, Rákosszentmihály/ "Ká­rolyi" János/Kalocsa, Szekszárd, Szentendre, Zalaegerszeg, Balatonfüred. Bátaszék, Bonyhád, Celldömölk, Dunaszerdahely, Gyömrő, Keszthely, Kiskőrös, Körmend, Marcali, Nagyatád, Nagytétény. Sárbogárd, Sárvár, Siófok, Sziget-" vár,""Sfepolca/, Króemer Ferenc/kiskunfélegyháza, Magyarkanizsa", Aaa $ Apatin, Bácsalmás, Bács-Kossuthfalva, Bácstopolya, Baimok, Bezdán, Csantaver, Hód­ság, Horgos, Jánoshalma, Kiszombör, Kula, Ilezohegyss, Ifezőkovacshaza, Me­metpalénka, Szenttamás, üjverbász/, líádasi leth József/Csongrád, Léva, Lo­sonc, Nagykőrös, Bikosp&lota, Vác, Dombóvár, Fülek, Obecse, Püspökladány, Verebély/, /Folyt .köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom