Napi Hírek, 1941. április/2

1941-04-19 [0488]

Ho/Ho $ Horthy Miklós kormányzó elfogadta a neki dedikált "Dél­vidéki-Indulót", Hadfy Eermann őrnagy szerzeményét. Az utóbbi magyar történelmi eseményeknek érdekes es ma­radandó becsű velejáró^ az -a P<?«öáa induló, amely napjainkban kél szárnyra; mégpedig nemcsak a Délvidéken diadalmasan előre nyomuló honvédeink, hanem a nagyközönség ajk£n is. Halhatjuk sürün a rádióban is az uj indulót, amelynek illusztris szerzője és szövegírója; Hadfy Kermann tényleges honvád-őrnagy. De legszebb érdekessége Hadfy "Délvidéki Induló" cimu"legújabb szerzeményé­nek az, hogy a daliás katona-zeneszerző eme legújabb müvet vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának dedikálta és a Pőméltóságu Ur az ajánlást el is fogadtac M Hadfy Hermann őrnagy értékes zeneszerzői munkásságot végzett eddig is. 0 irta a Nemzeti Szinházban legutóbb bemutatott " Hol az igazság?" cimü színmű hatásos kísérőzenéjét,., de • ő a szerzője a "Ludovikás ellenforradalmi indulónak" a "Híradó csapat induló­nak", a "Mussolini indulónak", a "Honvéd-híradó indulónak", valamint a hí­ressé vált "Székely indulónak" és most a legujabbnak és legidőszerűbbnek, a "Délvidéki indulónak" is. A ,r Délvidéki induló" szövege a következőképpen hangzik: Szabadka, Zombor, Újvidék, Honvédsereg virágra lép. Visszatért most szent határunk, ösi földet jár a lábunk, Szivünkben öröm ég! Uj hajnal fénye virradt ránk, Nagyobb lett újra szent hazánk. Visszatért szép Délvidékünk, Visszaadta Horthy nékünk, Vigyázott mireánk. Érdekes, hogy Hadfy őrnagy fiatal hadnagy és főhadnagy korában a szép délvidéki ¥ ersecen a 7. honvéd-gyalogezrednél teljesített szolgálatot és onnan is ment a harctérre. Részben regi emlékei, másrészt a mai történelmi idők és események hatása alatt irta meg nagysikerű és pattogó ritmusú, színmagyar Bélvidéki indulóját, amely bizcTnyára hamarosan éppolyan népszerűvé válik, mint a jeles katona-komponista többi müve./MTI/ Ht Küm Zo/Mn Borii n április 19./Magyar Távirati Iroda/ hm rmM.«iM'« * né S f ?v sa Íí ö budapesti Mentéseiben rámutat arra, ölT.iEK?^ 718 ! , L ^bomlása és a szerb hadsereg fegyverletétele tt^^hHfJ^L^t 0 a W 1 ^pokat. A szer? hadsereg általános lapok! J nemet^Lapok - nagy szeneációként kfzlik a magyar .,, < t . . £ német sajtó bő kivonatokban ismerteti a Pester Llovd cikkét amelyben a szerb fegyverletétellel kapcsolatba állást fLlilí? zefieket. P 6200 napilapok cikkeiből is közölne! idél

Next

/
Oldalképek
Tartalom