Napi Hírek, 1940. október/1

1940-10-01 [0475]

I f X ü/B/L W a s h i n g t o n, szeptember 30, /Stefii./ A Newíork Times szerint a köztársaságiak a koagr^sszu­son alesen meg fogjak támadni Rooseveltet, akinek ke^t ázsiai és e u >^. pai politikája idézte fel 3 hármasszövetséget. Valamennyien elismerik, hogy az egyesült fallá mok nem viselhet háborút két óceánon. A közvélemény azon a nézeten van, hogy el kell kerülni a szakítást Japánnal ás fokozni kell Anglia megsegítését, hogy időt lehessen nyerni a katonai í3& V á52 U * 6 í e * befeje 2 2sére. A tengerészeti miniszter kijelenti, hogy 172.000 emberrel rendé IVezi.k, holott 480.000-re volna szüksége jWu.f -o- Gy/Q/L Szófia, szeptember 30. /Magyar távirati Iroda./ A szófiai városi tanács elhatárazia, hogy a szófiai né­met; es olasz követnek diszpolgárságot adományoz. Ugyanakkor elhatá­rozta, hogy az olasz király és császár, valamint Hitler és Mussolini neve utan nevezik el 3 főváros három főútvonalát, o- I Ű'A/L V i c h y, szeptember 30, /Havas,/ . i, A miniszterek és állemti tkárok hétfőn délután tanácskoz­tak a mini sztárok és. megyék i^e zge tásának reform járd 1 és 8 közel­látás különböző ker deaeifől. Az értekezlet el2]c^»zi t e-t te> a kérdé­seke^ amelyekben Pátain tábornagy elnöklet év* a. Éte«-cOl*.mi»A»i..-. tertsnáos. dooi mejd./MTI./ "9" L , * ? A 8 r,9 8 l» szeptember 30. A karcagi Tisza hengermalom pánztlrszeVíényet villanyfúróval megfúrták- A te*száhűl háromezer pengőt vittek el„ A te test nyomozzak./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom