Napi Hírek, 1940. július/2

1940-07-27 [0470]

­W Ze/B/Ho Salzburg, julius 27. /lémet lávirati Iroda/ N Hivatalosan jelentik: Hitler vezér és kancellár szombaton délután Ribbentrop né­met birodalmi külügyminiszter jelenlétében fogadta Filov bolgár miniszter­elnököt és Popov bolgár külügyminisztert. • A megbeszélés, amelyen jelen volt Draganov berlini bolgár követ es Richthofen szófiai nemet követ, annek a hagyományos barátságnak szívélyes szellemében folyt le, amely a világháboru'fegyverbarátsága' óta változatlanul fennáll hulgária és a Német Birodalom között. /MTI? W Ze/B/HO Salzburg, julius 27. /Német 'lávirati Iroda/ » . . , , . , „ A bolgár államférfiak szombaton este elutaztat Salzburgból. A birodalmi külügyminiszter elkísérte őket a vasútállomásra és szívélyesen elbúcsúzott toMk. A bolgár miniszterelnök és külügyminiszter különvonata 19 óra 30 perckor hagyta el a salzburgi pályaudvart. /MTI/ ? F?^ 0 • w Magyar Szinház és Andrássy-Szinház igazgatósága közli; A két színház igazgatósága a müvi-szeti ügyek élére igazgatóul Csathó Kál­mánt hívta meg. Csathó Kálmán a meghivást elfogadta, k két szinház zenei igazgatója Losonczy Dezső yarad, a" főrendezői munka} . pedig változatlanul Vaszary János tölti be. A ket szinház szeptemberben kezdi me» évad ját. /ml/ I&írtb -o Küm D/D . § üngarn cimmel folyóiratot inditott a Magyar-Hémet l&rsaw Ság, Pukanszky sela egyetemi tanár szerkesztésével, A folyóirat: a társaság szellemi céljainak megfelelően a magyar-német szellemi kapcsolatok elmélyí­tésére törekszik és a magyarság történelmi értékeit és mai élő értékeit tar­ja a német olvasó-közönség elé. zt a célt sikerrel valósitja mec a folyó- \ irat augusztus elsején megjelenő első szára. TasnádjrNagy András, a fflagyar­német társaság elnöke oekoszöntő sikkében a folyóirat munkatervét vázoli* . Áhrpsi András az uj Magyarország nemzetiségi politikájának alapelveit ismer­teti. Illyés Gyula a magyar -jellemről ir mélyreható tanulmányt. Somlai Mihály a magyar főiskolai munkatáborok kialakulásáról és szervezetéről ad vonzó ké­ptt. Pukánszky Béla az uj magyar zene XIX. századbeli útját világit la meg, ázurovi Géza hangulatos cikkben méltatja Budapestnek, mint dunai"tengeri ktké* \ töneK gazdasági jelentőségét és fferesztury i^ezső a leli Vilmos margitszigeti szabadtéri előadásáról számol oeV A füzet szépirodalmi közleményei közül kiemeljük Vörösmarty Szózatának ' . sikerült fordítását Leicht János­tól, Aprily ^ajos, neményik Sándor és Szabó Lőrinc verseinek nagy gonddá készült műfordításait 9 Reitterné Poihradszky Emmától és Tamási j.ron ióizü székely novelláját, A folyóirat tartalmát szefele-rovat és Kibédi Varga Sándor főtitkári beszámolója a .... Magyar-Német Társaság működésé­ről teszi teljessé, tíulön elismeréssel kell sz ű Inunk a füzet gazdag, szép anyagáról és ízléses kóhiMséről, amely nagyban hozzhjárul ahhoz, hogy a folyó­irat sikerrel valósítsa meg célját, a magyar művelődési értékek igaz és von­zó ismertetését./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom