Napi Hírek, 1940. június/1

1940-06-01 [0467]

X E/E Rajnamenti k:nö z s é g ,május 31./Stefani./ ­A Stefani-iroda ktílöntudősitója jelenti:Az angol-francia mentési müveleteket ma . * megkönnyiti a köd, amely akadályozza a német légiitámadásokat. A zsilipek megnyitása is megn éhezi ti a német támadást,mért a páncélos gyorscsapatok ne-m tudnak eljutni "Jfankerqueig. Ma azonban a harctérre érkezett több olyan német nehezpáncélos,amelyet külön .a hollandiai elárasztható területeken való működésre épit et­tek. /MTI./ * X E/E Torino, május. 31,/Stefani./ A japán bizottság ma este ideérkezőt t.A pályaudvaron a katonai és polgári hatóságok és a párt vezető emberei valamint nagy tömeg rendkivül melegen fogadta őket./MTI./ X E/E Szófia, május 31./Stofani./ Az olasz követ ma az' itteni egyetem román nyelvekkel foglalkozó szemináriumának átnyújtotta a klasszikus 'és modem olasz remekirók müveinek gyüjterényét.Az ezzel-kapcsolatos ünnepségen lelkesen éltettek az olasz-bolgár barátságok./MTI./ X E/E Madrid, máius 31./Stefani./ A Telena brit motoros tartályhajó legénységének negy emberét valamint kapitányát na a hajóroncsban szénné égett álla­potban megtalálták,/MTI,7 * X E/E Athén, május 2l>f&?/**L) Sir Staff ord Oripps.aH brit rendkivüli megbizottként indult Szovjetoroszországba és akinek London és Moszkva ismeretes nézetkülönbsége miatt két napig Athénben kellett .' ' . várakoznia, nasnrköveti minőségben megy a szovjetorosz fővárosban/MTI./ Y Gy/űy/Y Paris, május 31. /Havas/ * légügyi minisztérium jelenti: A 31-ére virradó éjszaka bombázó repülőgéplink élelmiszer­rel és lőszerrel látták el a dunkerquei területen harcoló szövetséges csapatokat. &z éjszaka leple alatt repülőink nehézség nélkül át tudtak re­pülni a veszélyes pontokat; és ejtőernyővel eresztettek le szállitmányu- " kat. Visszatérő útjukban egészen mélyen szálltak és fontos adatokat szerez­tek a német csapatok mozdulatairól. Május 31-én a nap folyanán egy vadászrepülőgépraj Messer­schmitt-rendszerü gépeket támadott meg. ^gy gépünk nem tert vissza. Pén­teken vadászgépeink fedező tevékenységet is folytattak./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom