Napi Hírek, 1939. május/2

1939-05-16 [0442]

Gu Af/Szt /Csáky gróf soproni beszédének"ta>y&) A soproni szőlősgazdák igen nagy tetszéssel és tapssal fogadták a külügyminiszter szavait, aki ezután hosszasan'és barátságosan "lbeszélgetett velük és megkóstolta a hires soproni bort. Csáky István gyóf külügyminiszter látogatást tett még a keresztény fele kezetek pap­jainál és a soproni kaszinóban s megjelent a soproni ifjúság összejövetelén* Az ifjúsági összejövetelen nencsak a műegyetem bányászati és erdészeti karának s°az Erzsébet tudományegyetem hittudományi karának hallgatói és az egyetemi ifjúsági egyesületek tagjai vettek részt, hanem a cserkész, ke­reskedő és vasmunkásifjak is. Az üdvözlőbeszédekre Csáky István gróf külügyminiszter lelkes buzditó beszéddel válaszolt s az ifjúság rendkivül meleg ünneplésben részesítette a külügyminisztert, aki négy óra~hosszat időzött körükben közvetlen beszélgetést folytatva az ifjúság egyes cso­portjaival s részt véve a bányászati és erdészeti ifjúságnak évszázados hagyományokra vissza tokintő avatási összejövetelén. A soproni szogénynegyedet. a Szélmalomlaktanya inség­lakosait is felkereste a külügyminiszter és közvetlen hangon elbeszélge­tett a szegény emberekkel, akik több mint ezren részesülnek ott az város jószivü gondozásában. Csáky István gróf külügyminiszter mint a Sopron városi és vármegyei lajstrom vezetője a lajstrom többi jelöltjcVvol: Gacs János, pápai kamarással és Koczán István kisgazdával a sopronmegyei vidéki ke­rületekbe is ellátogatott és mindenütt fel is szólalt. Reszt vett a külügyminiszter a Szanybm, Szilben, Lővön, Ivánban és Cscprcgcn tartott népgyűléseken, ahol az egyes kerületek hivatalos jelöltjei , vitéz So- ­mogyváry Gyula, Oláh György és Horváth Ferenc mondottak programmbeszedet. A külügyminiszter beszédeire mindenütt óriásigtömog gyűlt egybe, amely nagy érdeklődéssel és tetszéssel hallgatta fej tógé­peseit. A külügyminiszternek igen meleg fogadtatásban volt része, lovas­bandériummal vonultak ki eléje és diadalkapuval várták és gépkocsiy±%miue*s felvirágozták. Csáky István gróf külügyminiszter kedden este gép­kocsin tér vissza a fővárosba . Szerdán áhítatán Kecskemétre utazik a külügyminiszter, ahol mint a kecskeméti lajstrom vezetője csütörtökön Romónyi-Schnollor Lajos pénzügymeiiisztcrrol és Szász Lajos pénzügyminisz­tériumi államtitkárral együtt részt vesz és felszólal a Magyar Slot Párt­ja választói ülésén. /MTI/ Y Bs/Bs/üzt Paris, május 16. /Havas/ Kasprzycki lengyel hadügyminiszter kedden délelőtt tisztelgő látogatást tett Monzie Kózmunkaügyi miniszternél. /MTI/ —»— • — Y Bs/Bs/Szt Paris, május 16. /Havas/ Bonnet lailügyminisztor kedden délelőtt fogadta Sir Eric Phipps angol nagykövetet. /MTI/'"

Next

/
Oldalképek
Tartalom