Napi Hírek, 1939. május/2

1939-05-16 [0442]

Y .if/L London, május 15. /Havas./ k Londonban élő franciák állandó bizottsága hétf"n este lakomát adott leygand tábornok és a kíséretében lévő francia tisztek tisz­teletére, XÍ lakomán több angol katonatiszt is r'sztvett. ü lakoma vég4o fteygand tábornok szólásra emelkedett s csodálatának adott kifejezést afelett, hogy Nagybritannia a légierők és a tengeri haderők motorizálásá­ban milyen nagyszabású erőfeszítéseket tesz. Teljesen tudatában vakyunk elhatárolásuk fontosságának a kötelező katonai szolgálat bevezetésivel, engedjék meg neken y hogy kösönetemet fejezzem ki Önöknek ez'rt. Weygand tábornok a továbbiakban kijelentette, hogy Anglia és Franciaország sohasem fogja erőit támadásra felhasználni. /MTI./ BaoL R é m á* L <5 1. jelentik: k keletafrikai Ghedem környékén feltárt vasbányákból meg­indult.a vasszállitás Olaszország felé, L ghedemi bányákból, amelyek nem messze Massauától f ekszenek, eddig 1100 tonna vasat szállítottak Olaszországba, A Massaua környéki vasbányászat igen jelentős eredméufayek­kel kecsegtet és a becslések szerint a ghedemi vasbányák termelése el fogja érni a 200.000 tonnát./MTI./ H F/MO/MO D a n z i m nu-ius 15./Német Távirati Iroda./ . N 7 - A daSzigi vldőoiztagosok hétfőn este .propagandafelvonulast rendeztek a város* ke resztül, amelyen valamennyi helyi SS-alakulat rész ­vett. i menetet a lakosság az uttfakon lelkesen üdvözölte. A propganda­menet végül elvonult Greiser SS-vezető, a szenátus elnöke előtt.JMI/ * K/:I ° f Bi?m!ngham J, aSgof cirkáló Sir Percy Noble-val a kiijai ' vizeken tartózkodó anpol hajóraj főparancsnokával JodelzotS^ jetfon Honpkonpból Amqyba indult. Ugyanabban az ídob.n a Rarblchead nevű ame­rikai cirkáld Ösingtauból szintén Amot fölé vette utiat.Bzok a hajó­mozdulatok itt a Kulangsuban partrasz-llt japen haderőkre való te­kintettel általános föltűnést költettek./MTI/ ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom