Napi Hírek, 1939. május/1

1939-05-10 [0441]

o- SJ/m/Mo Szegőd, május 10. Csóti István 76 éves gazdálkodó magához vette megtakarított pénzét, mintegy 100. pengőt és azt a nap folyamán elmulatta. Este haza­ment-tanyájára ós t egy fára felakasztotta magát. Mire rátaláltak meg­halt, öngyilkosságának oka ismeretlen. /MTI/ Y 3zf/Szf/Mo Varsó, május 10. Potemkin szerd-n dclután 4.35 órakor elutazott Moszkvába, L pályaudvaron mecjolont ujsarirók előtt mindon nyilatkozatot megtagadott. rr Bs/Bs/Ln Belgrád, május 10. /Avala/ Gavrilo patriarcha szerdán délelőtt Stankovics és Perovics királyi kormányzók, Cvetkovics miniszterelnök, a kormány tagjai, valamint a legfőbb polgári és katonai méltóságok jelenlétében ünnepé­lyes külsőségek között helyezte el annak a Szent Száváról nevezett bazilikának alapkövét, amely Jugoszláviának, de egyben a világnak is egyik legnagyobb temploma lesz-r Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmából több kilométer hosszú körmenet vonult végig a főváros utcáin. A menetben részt­vettek Stankovics és Perovics királyi kormányzók, Cvetkovics miniszter­elnök, a kormány tagjai, Gavrilo patriarcha, több püspök, a szerzetes­rendek többszáz tagja, valamint a hazafias, sultur'lis és emberbaráti szervezetek küldöttségei. Az útvonal kétoldalán felsorakozott tizezrek mély áhitattal nézték végig a körmenet felvonulását. /MTI/ rr Bs/WLn B e 1 g r á d , május 10. /Avala/ A délutáni lapok pgész oldalakat szentelnek Pál kormányzó­herceg és Olga hercegnő ünnepélyes római fogadtatása leirásának és hang­súlyozzák azt az őszinte rokonszenvet, amellyel Bóma népe a hercegi párt fogadta. MTI/ S He/Ln Küm Varsó, május 10. A Gazeta Polska "Magyarország megtartja szavát" cimmel jelentést közöl a Pester Lloyd cikkérőllamely a magyar lengyel kapcso­latokról szól. A lap helyteleníti, hogy ebből kifolyólag egyesek Lengyel­ország és Magyarország közötti feszültségről irnak. Az említett cikk -ríja a Gazeta Polska - sajnálkozásáal és csalódással fordult bizonyos lengyel sajtóorgánumok felé, amelyek az utóbbi időben ismételten támadták Magyarországot. Foglalkozik a Pester Lloyd cikkável a Polska Zbroina is, mégpedig a következő cim alatt: "Magyarorsagg megnemérdemelet táma­dásokról "­A Czas szintén ismerteti a Lengyel Táviratimlroda jelen­tését, a következő cim alatt:" Magyar neheztelés Lengyelország cimére"./MTI/ W He/Ln Küm L e m b e r g , május 10. /Német Távirati Iroda/ A nemzeti egyesülés tábora által német sajtótermékekre hirdetett bojkottot Lembergben máius 4-ike óta végrehajtják. Sem a könyv­kereskedésekben, sem a lapelárusitóbódékban nem kaphatók azóta német lapok, képeslapok vagy folyóiratok. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom