Napi Hírek, 1939. május/1

1939-05-10 [0441]

-o- He/Ln Stockholm, május 10. /Magyar Távirati Iroda/ Hans Joachim Beckfriis volt bécsi svéd Követ, a skaneai svéd-magyar egye­sület elnöke gimmerstai birtokán *78 éves korában elhunyt. Pp Szf/Szf/Ln Varsó , május 10. /Lengyel Távirati Iroda: Hivatalosan közlik: Potemkin, a szovjetorosz külügyi nép­biztoss'ghoz beosztott népbiztos, Bakarestből Moszkvába utaztában Varsóban nem hivatalosan megszakította útját és május 10-én kihallgatáson jelent meg Beok külügyminiszternél. Potemkin délután folytatja útját Moszkva felé. /MTI/ Pp Szf/Szf/Ln Varsó, május 10. Przezdziecfc siedloei püspök meghalt. MTI/ X Bs/Bs/Ln Róma, május 10. /Stefani/ Cincár-Markovics jugoszláv külügyminiszter délután 1& órakor tisztelgő látogatást tett a Duoen'l a Palazzo Veneziában. /MTI/* 2 Bs/Bs/Ln V a r s ó , május 10. /Stefani/ Beck külügyminiszter szerdán másodszor is fogadta Msgr. Cortesi apostoli nunciust. /MTI/ X Bs/Bs/Ln Genova , május 10. /Stefani/ Brauchitsoh német hadseregfőparancsnok Speziából jövet a délután folyamán Genovába érkezett, ahol ünnepélyesen fogadták, Brauchitsoh megtekinti a kikötőt és a város nevezetességeit, majd résztvesz a polgármester fogadásán. MTI/ He/Ln § Krúdy Gyula halálának 6-ik évfordulóján, május 1 .-én» pénteken délelőtt 11 órakor a nagy iró barátai, hivei és tisztelői felkere­sik Krádynak a Kerepesi-temetőben levő sir ját. Találkozás 3/4 11 órakor a temető halottasháza előtt. Pro do m o . E sorok szives közlés't kéri Várkonyi Titusz, a Magyar Nemzet munkatársa. L Ra/Ln London, május 10. /Magyar Távirati Iroda/ Az Alsóház szerdai ülésén Attlee őrnagy, a munkáspárti ellenzék vezére napirenden kivül figyelameztette a miniszterelnököt az angol javaslatok ügyében most kiadott nyilatkozatokra és felvilágositást kért a szovjet javaslatairól és az angol kormány válaszáról. Chamberlain: A megbeszélések még folynak ugyan és ennél­fogva még nem kezdhetek vitát ebben az ügyben, de tekintettel a képviselő ur által emiitett közleményre, helyes lesz, ha ismertetem a Házzal az eddigi megbeszélések lefolyását. Az angol kormány nemrég határozott kötelezettségeket vál­lalt bizonyos ke leteurópai 4 áDámokkal szemben ama bevallott politikájának folyományaként, amely szerint támogatná ezeket az államokat, ha független­ségüket támadás fenyegetnéd /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom