Napi Hírek, 1938. december/1

1938-12-01 [0431]

I Bl/Ho P á i i s , november 30. /Havas/ A radikálispárt elnöksége elhatározta, hogy küldött­ség utján kéii Daladieit , hogy a képviselőház egybeülésekor nyújtson be töivényjavaslatot a választójog reformjaiól, amely lehetővé tenné a különféle politikai alakulatoknak, közfttüJé a ladikálispáitnak, hogy újra teljes függetlenségre tegyenek szert./MTI/ Y Sl/Ho Paris november 30. /Havas/ Bár a haditengerészet és a katonaság arzenáljaiban ki­függesztettek reggel a mozgositási parancsot, a munkások bizonyos szá-" ma köt eless ege neje vélte, hogy elhagyja munkahelyét. A bresti, lorienti, eherbourgi, touloni, ínőretrés guengnyi arzenálok mintegy harmincezer főnyi személyzetének 25 százaléka nem jelent meg műhelyében. Emun­kasokkal szemben megtorlást f^ina^ alkalmazni. X 15/Szt London, november 30. /Stefani / £iano gróf külügyminiszter beszédét rokonszenvvel fogadják. Különcsen kellemes hatást lett Chamberlain előkelő és bát»r kezdeményezés ének elismerési). Az Evening News szerint az expozéból világosan kitűnt, hogx a szeptemberi válság idején a béke igazi megnen­tőja Mussolini vilWMTI/ * l E/Szt Róma, november 30. A Stafani-Iroda diplomáciai szerkesztője irja: Ciano gróf nagy beszéde Olaszország birodalmi győzelmének uj fejezete. A be­széd első része ismerteti Európa drámai körülményeit München előestéjén. G-aleazzo Ciano rámutatott arra a versaillesi igazságtalanságra, amely Prága zsarnoksága alá helyezett egész sor másfajta népet, ami a nemze­tiségi elv nyilvánvaló megsértését jelentette. A német és a magvar ki­sebbségeid legfőbb áldozatai voltak ennek a politikának, amelynek azután válságra kellett vezeinie. A dolgok ugy alakultak, hogy Németország nozgósitási intézkedéseket tett. Ciano gróf egyik feladatát abban lattá, hugy ismertesse az olasz katonai intézkedéseket és hangsúlyozza fon­tosságukat. A külügMminiszter képet adott Olaszország hatalmas katonai felkészültségéről.Olaszország politikájának éltető eleme ebben a vál­ságban is a tengelyhez való hüseg volt. Az angol-olasz egyezményről szólva a beszéd főleg az egyenrangúságot^. A-beszéd hü tökre a római birodalom uj politikájának. (nlSgsulyozza) l S/Szt Kairó , Sovember 30 / Stefani / Pederzoni, az olasz szenátus elnöke ide érkezett* í hatásaik és az olasz telep fogadták. JbMTI/ i E/Szt London, november 30. / Stefani / • • A Financial News iria: Az olasz-brit egyezmény eleroo­.epés ét nem követte smmmiféle olyan olasz ' * kívánság, hogy Lon­lon könnyítse meg a hitelt. Máskánt hangzó célzatos jóslások, ehút alaptalanoknak bizonyult ak. Az olasz bankok egyébként mar hosszú M óta nem kívánják rendes arányok közt mozgó londoni hiteleik emelését, illenKozőleg. a legtöbb olaszT londoni letétjeinek csak kis részét Lasználja fel. A lap hozzáfűzi, hogy az olasz bankok állandóan eleg iclentős letétet tartanak fenn londoni bankáraiknál. /MTI/ ^jfaáji,

Next

/
Oldalképek
Tartalom