Napi Hírek, 1938. november/1

1938-11-01 [0429]

• Dn , . . . A kormányzóné nyomó re ny hit ő mozgalmára a következő adományok érkeztek: n Október 28.-án; N. N'« 2000 pengő. Schmoll és Kallós R.t., Providentia Biztosító Részvénytársaság 5O0-5Ó0 pengő, ifi . gráf Karolyi Gyuláné, Rothmüller S. Fém- és Bádogárugyár R.t. 250-2)0 pengő, Országos Fatermelő és Sylvania Fakereskedelmi R.t-.. Magvar Kemény Isi pari R*t. ISO-150 pengő, Kalmár Sándor, dr. Bláthy Ottó'Titusz, Stux Gyula es Hugó együtt, Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetke­zete. Fischmann Leó 100-100 pengő Fischer Károlv, Fischer Arthur, Schulz Lipót, Chrambach F» e», Benedict Jenő, Szántó Jenő 50-50 pengő, özvegy Knorr Kalmanné 40 pengő, Makói Izraelita Nőegyl et, dr. Furst Mátyás a0-30 pengő, Pogám Béla, Strausz Jenő,.Szegedi Temetkezési Egyesület 25-25 pen­gő, Porszombat község 20 pengő, Állattenyésztők Lapja, ár. Mahler Ede, Göndör József. Fauszt Jánoa.dr, Bozóky Deza , Steir^sz Gergely 10-10 pen­gő, Takács Péter, Kemény flóbert, plaschkesz Gyuláné, Káldor Sándor, dr. Fnml Aladár, tfolf József, Somogyi Béla, Ktrtész Imréné, id. Bánó J. 5-5 pengő, Pillér Józsefnó, Marleu Mikids. dr. Sikabonvi Antal, özvegy Nádas­dy Gézáné, Özvegy Steiner Miklósné 3-3 pengő, Witman Jakab, Kovács Pét *r. Kovács Dczsőné l-l pengő. Október 29,-én; Fellner Henrik családja 5000 pengő, gr. fabinyi Tihamér 1000 pengő dr. Szent-Gvörgyi Albert, Komis Gyula. 500-500 penge, Kábelgyár R.t. 250 pengő, báró Üllmann Gvörgv, Beck Róbert, Kállay Rudolf, dr. Percnyi István 200-2Ö0 pengő, Szendy Kárblv, dr. Hardy Kálmán, Bálint Zsigmond 100-100 pengő. dr. ' Schuler Dezső, Upriutiy és Ilik­las. dr. Prazsinszky János 50-50 pengó, Teichner Dezső 25 pengő. Lénárt Sándorná 24,22 pengő, Zsigmondy Zoltán, Magyar Futball trénerek Testülete ÓU-20 penge, Szemere Frigyes, dr. Nemes József,15-15 pengő, Reich Viktor 10 pengő, halász Pál, Réti Viktor, Kanitzer Béla, Fidesz Károly 5-5 pengő, Csató Lajos, Csató Mihály, Specht Henriin 2-2 pengő, Szalay Sándor 1 pengő. Október 30.-án: Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete lfí.COO pengő, Klein István 300 pengő,dr, Lendvay Sándor 200 pengő. dr. Guttman Jenő, dr. Halász Feerenc, Envedi Béni, dr. Kresz Károly, dr. Gár­dony Pál és neje együtt, Maier Emil, m. kir. Ferenc József-tudomány egye­tem jog- és államtudományi Kara Szeged 100-10C pengő, Gttlik Gvörgy, Kail József, Krátky János, Gerhardt Manó, Herpy Arnold, Földváry Emma, Borhy Gy. 50-50 pengő, Fleischmann József 40 pengő, Zámor Ftrenc, Berger Hen­rik 20-20 pengő, Sombor Mihály Schultz Izidor, özvegy Kun Aladárné, Dcutsch Lénárt, Vértes Pál 10-10 pengő, Gnézday Bertrám. Ambrus Endre, özve y Szenté Imréné.., Javosné 5-5 pengő, Sándor Péterne 2.10 pengő, ár. Fúzik István, dr. Gerecze Pétérné, Balogh Lajos 2-2 pengő, Litkor Ferenc, özvegy Spiegelhalttr Sándorná, Sz^ndrei Béla Sándor l-l pengő. természetben küldtek adományokat: Halász Andor nevében Halász Zoltánná 9 pár férfisokni, 2 par cipő. 1 kalap, 12 darab férfiing, 12 darab zsebkendő, Dávid Nándorné 1 pár cipó, 4 darab fehérnemű, Deutscn­mann Lajos és neje 1 pár cipő^ 23 darab ruhanemű, Gyulay Istvánne 2 lepedő, 1 ing, 2 pár sokni, 1 pár cipó, Kecskeméti Sándor 5" kg D-a liszt f Eárán A. 1 nadrág, 1 pizsama, 1 ing, 1 gatya, 1 kalap 4 par zokni, Szálai Lrnőné 1 zsák O-s liszt, Guttmann Emil 100 méter fehérnemű vászon, Mezőgazdasági Ipari Részvénytársas% kaposvári cukorgyárában 30.000 adag ebéd. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom